Sprawdzanie ostatniej aktywności w programie Microsoft Teams za pomocą czytnika ekranu

Sprawdzanie ostatniej aktywności w programie Microsoft Teams za pomocą czytnika ekranu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Aby szybko sprawdzić się, co zostało dzieje od czasu Twojej ostatniej wizyty Microsoft Teams, otwórz widok działań przy użyciu klawiatury i z czytnika ekranu, na przykład JAWS lub Narrator, wbudowane Windows czytnik ekranu i przeglądanie kanału w bardzo proste aktywności.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, przejdź do sekcji Skróty klawiaturowe w aplikacji Microsoft Teams.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie jest też mowa o działaniu czytnika JAWS. Aby uzyskać więcej informacji na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

 • W tym temacie jest też mowa o działaniu czytnika NVDA. Aby dowiedzieć się więcej o czytniku NVDA, odwiedź stronę NV Access | Get Help (Dostęp NV | Uzyskiwanie pomocy).

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Znajdowanie powiadomień w kanale Aktywność

Wszystkie powiadomienia są wyświetlane w swojej aktywności kanału w widoku działania, więc będzie zawsze na wierzchu rzeczy. Otrzymasz powiadomienie, gdy ktoś:

 • doda @wzmiankę o Tobie;

 • doda @wzmiankę o zespołach i kanałach, do których należysz

 • odpowie na konwersacje, w których bierzesz udział

 • odpowie na twoje wiadomości.

 1. Aby otworzyć kanału aktywności, naciśnij klawisze Ctrl + 1. Słyszysz: "Ranna".

 2. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz pierwszego powiadomienia w źródle danych. Słyszysz informacje o nadawcy, zawartość powiadomienie i uzyskać szczegółowe informacje oraz liczbę i położenie wybranego powiadomienia na liście.

 3. Aby otworzyć menu Więcej opcji, naciśnij Spację. Usłyszysz: „Oznacz jako przeczytane” lub „Oznacz jako nieprzeczytane”. Aby poruszać się po menu, naciskaj klawisz strzałki w górę lub w dół. Aby wyjść z menu, naciśnij klawisz Esc.

  Uwaga: Może nie być dostępne dla wszystkich powiadomień, takie jak nieodebranych połączeniach i poczta głosowa menu Więcej opcji.

 4. Aby poruszać się po liście powiadomień, naciskaj klawisz strzałki w górę lub w dół.

Porady: Aby szybko odnaleźć powiadomienie, użyj funkcji wyszukiwania w górnej części ekranu. Aby przejść do wyszukiwania, naciśnij klawisze Ctrl + E.

 • Aby znaleźć osoby aktywności, wpisz /activity w polu wyszukiwania, a następnie naciśnij klawisz Enter. Słyszysz: "Wprowadź nazwisko osoby". Wpisz nazwisko osoby, których działanie, które chcesz znaleźć, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 • Aby znaleźć swojego @mentions, wpisz/wzmianki w polu wyszukiwania, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Filtrowanie kanału Aktywność

Możesz wybrać powiadomienia, które pojawiają się w kanale. Na przykład możesz otrzymywać powiadomienia, gdy ktoś odpowiedział na twoją wiadomość.

 1. Aby otworzyć kanału aktywności, naciśnij klawisze Ctrl + 1. Słyszysz: "Ranna".

 2. Naciskaj klawisz Tab. Słyszysz: "Kliknij, aby wyświetlić wszystkie opcje filtru źródła". Naciśnij klawisz SPACJA. Zostanie otwarte menu filtru.

 3. W celu poruszania się po menu używaj klawiszy strzałki w górę lub w dół. Aby wybrać element, naciśnij klawisz Enter. Kanał wyświetla teraz powiadomienia tylko o wybranym elemencie.

 4. Aby usunąć filtr, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Usuń kanałów filtrowanie", a następnie klawisz SPACJA.

Uwaga: Jeśli zdecydujesz się nie otrzymywać powiadomień o określonej aktywności, nie będziesz także widzieć ich na banerze.

Sprawdzanie aktywności

Można znaleźć wiadomości wysłane w Działaniu Moje.

 1. Aby otworzyć widok aktywności, naciśnij klawisze Ctrl + 1. Słyszysz: "Ranna".

 2. Aby wybrać Działanie Moje, naciśnij klawisz Enter, naciśnij klawisz strzałki w dół jeden raz, a następnie wprowadź ponownie.

  Na liście wiadomości wysłanych zostanie wyświetlona w okienku Lista. Najnowsze wiadomości jest zaznaczone i fokus jest przenoszony do konwersacji zawierających wiadomości w okienku Zawartość. Czytnik ekranu przeczyta wiadomość.

 3. Aby powrócić do listy Moje aktywności, naciśnij klawisz Esc, a następnie naciśnij klawisze Shift + Tab, aż przejdziesz do wiadomości w okienku Lista.

 4. Aby przenieść w dół na liście wiadomości, naciśnij klawisz strzałki w dół. Aby przejść do konwersacji zawierających obecnie zaznaczonej wiadomości, naciśnij klawisz Enter.

Odpowiadanie na powiadomienia

Kiedy usłyszysz interesujące powiadomienie, możesz przejść do akcji i zostać jej uczestnikiem. Jeśli na przykład członek zespołu dodał o tobie @wzmiankę, przejdź do wiadomości za pomocą karty Konwersacje, przeczytaj wiadomość i odpowiedz na nią.

 1. Aby otworzyć kanału aktywności, naciśnij klawisze Ctrl + 1. Słyszysz: "Ranna".

 2. Aby przejść do listy powiadomień, naciśnij dwukrotnie klawisz Tab.

 3. Naciśnij klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół do momentu słyszysz powiadomienie chcesz odpowiedzieć, a następnie naciśnij klawisz Enter. Pokrewne konwersacji jest wyświetlany na karcie konwersacje.

 4. Aby odpowiedzieć na wiadomość kanału, naciśnij klawisz R. Aby odpowiedzieć na wiadomość rozmowy, naciśnij klawisz C.

 5. Wpisz wiadomość. Aby wysłać odpowiedź, naciśnij klawisz Enter.

Dostosowywanie ustawień powiadomień

Możesz dostosować rodzaje powiadomień, które otrzymujesz w kanale Aktywność, w wiadomościach e-mail lub w bannerach.

 1. Dowolne miejsce w Microsoft Teams, naciśnij klawisze Ctrl + średnik (;). Zostanie otwarte menu Ustawienia.

 2. Naciśnij klawisz strzałki w dół do momentu usłyszeć "Powiadomienia", a następnie naciśnij klawisz Enter.

 3. Aby poruszać się w menu, naciśnij klawisz Tab.

 4. Aby rozwinąć menu rozwijane, naciśnij klawisz SPACJA. Aby przenieść w menu, naciśnij klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół. Aby zaznaczyć, naciśnij klawisz Enter.

 5. Aby wyjść z menu ustawień Powiadomień, naciśnij klawisz Esc.

  Uwaga: W przypadku braku zalogowania się w aplikacji Microsoft Teams otrzymasz wiadomość e-mail z informacją o pominiętej aktywności.

Zobacz też

Prowadzenie rozmów w programie Microsoft Teams za pomocą czytnika ekranu

Tworzenie i modyfikowanie zespołów w programie Microsoft Teams za pomocą czytnika ekranu

Skróty klawiaturowe w aplikacji Microsoft Teams

Podstawowe zadania za pomocą czytnika ekranu z Teams firmy Microsoft

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie Microsoft Teams za pomocą czytnika ekranu

Aby szybko wyewidencjonować co występują zostały dzieje od czasu Twojej ostatniej wizyty Microsoft Teams na komputerze Mac otworzyć widok działań przy użyciu klawiatury i VoiceOver, czytnik ekranu systemu Mac OS i przeglądanie kanału w bardzo proste aktywności.

Uwagi: 

W tym temacie

Znajdowanie powiadomień w kanale Aktywność

Wszystkie powiadomienia są wyświetlane w swojej aktywności kanału w widoku działania, więc będzie zawsze na wierzchu rzeczy. Otrzymasz powiadomienie, gdy ktoś:

 • doda @wzmiankę o Tobie;

 • doda @wzmiankę o zespołach i kanałach, do których należysz

 • odpowiedzi do konwersacji należysz lub po konwersacje

 • odpowie na twoje wiadomości.

 • polubi twoje wiadomości.

 1. Aby otworzyć kanału aktywności, naciśnij klawisze Command + 1. Słyszysz: "Kanał" i liczbę elementów.

 2. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz pierwszego powiadomienia w źródle danych. Słyszysz nazwę nadawcy i bieżący stan następuje zawartość kanałów informacje i powiadomień.

 3. Aby poruszać się po liście powiadomień, naciskaj klawisz strzałki w górę lub w dół.

Porady: 

 • Wyszukiwanie umożliwia szybkie znajdowanie swojej @mentions lub działania określonej osoby. Aby przejść do swojego @mentions, naciśnij klawisze Command + E, aby przejść do pola wyszukiwaniawpisz/wzmianki i naciśnij klawisz Return. Fokus jest przenoszony do najnowszą wiadomość miejsce, w którym zostały wymienione. Aby odpowiedzieć, naciśnij klawisz R, a następnie zacznij pisać. Aby znaleźć swojego innych @mentions, przejdź do kanału aktywności.

 • Aby znaleźć aktywności przez kogoś innego, naciśnij klawisze Command + E, wpisz /activity , a następnie naciśnij klawisz Return. Wpisz nazwę osoby, której szukasz. Wyniki wyszukiwania są wyświetlane podczas pisania. Aby przenieść na liście wyników, naciśnij klawisz Strzałka w dół. Aby wybrać osoby, naciśnij klawisz Return po usłyszeniu ich nazwy.

Filtrowanie kanału

Możesz wybrać powiadomienia, które pojawiają się w kanale. Na przykład możesz otrzymywać powiadomienia, gdy ktoś odpowiedział na twoją wiadomość.

 1. Aby otworzyć kanału aktywności, naciśnij klawisze Command + 1. Słyszysz: "Kanał" i liczbę elementów.

 2. Naciskaj klawisz Tab. Słyszysz: "Kliknij, aby wyświetlić wszystkie opcje filtru źródła". Aby zaznaczyć, naciśnij klawisz SPACJA. Zostanie otwarte menu filtru.

 3. Aby przenieść w menu, naciśnij klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół. Funkcja voiceOver informuje o filtrów podczas przenoszenia. Aby zaznaczyć, naciśnij klawisz Return. Kanał informacyjny Lista teraz powiadomienia zaznaczonego elementu.

 4. Aby usunąć filtr i listy wszystkie powiadomienia ponownie, w kanał aktywności naciśnij klawisz Tab do momentu słyszysz "Usuń przycisk Filtr źródła", a następnie naciśnij klawisz Control + opcja + spacja.

Sprawdzanie aktywności

Można znaleźć wiadomości wysłane w Działaniu Moje.

 1. Aby otworzyć widok aktywności, naciśnij klawisze Command + 1. Słyszysz: "Ranna".

 2. Aby zaznaczyć Moje aktywności, naciśnij klawisz Return, naciśnij klawisz Strzałka w dół po i zwracany jest ponownie.

  Na liście wiadomości wysłanych zostanie wyświetlona w okienku Lista. Najnowsze wiadomości jest zaznaczone i fokus jest przenoszony do konwersacji zawierających wiadomości w okienku Zawartość. Czytnik ekranu przeczyta wiadomość.

 3. Aby powrócić do listy Moje aktywności, naciśnij klawisz Esc, a następnie naciśnij klawisze Shift + Tab, aż przejdziesz do wiadomości w okienku Lista.

 4. Aby przenieść w dół na liście wiadomości, naciśnij klawisz strzałki w dół. Aby przejść do konwersacji zawierających obecnie zaznaczonej wiadomości, naciśnij klawisz Return.

Odpowiadanie na powiadomienia

Kiedy usłyszysz interesujące powiadomienie, możesz przejść do akcji i zostać jej uczestnikiem. Jeśli na przykład członek zespołu dodał o tobie @wzmiankę, przejdź do wiadomości za pomocą karty Konwersacje, przeczytaj wiadomość i odpowiedz na nią.

 1. Aby otworzyć kanału aktywności, naciśnij klawisze Command + 1. Słyszysz: "Kanał" i liczbę elementów.

 2. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz pierwszego powiadomienia w źródle danych. Naciśnij klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz powiadomienie, które chcesz odpowiedzieć, a następnie naciśnij klawisz Return. Fokus jest przenoszony do wiadomości w konwersacji pokrewne na karcie konwersacje.

 3. Aby odpowiedzieć na wiadomość w kanale, naciśnij R. Wpisz wiadomość, a następnie naciśnij klawisz Return, aby wysłać.

Dostosowywanie ustawień powiadomień

Możesz dostosować rodzaje powiadomień, które otrzymujesz w kanale Aktywność, w wiadomościach e-mail lub w bannerach.

 1. Dowolne miejsce w Microsoft Teams naciśnij polecenie + średnik (;). Zostanie otwarte menu Ustawienia.

 2. Naciśnij klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz "Karta powiadomienia" i naciśnij klawisz Return.

 3. Aby poruszać się w menu, naciśnij klawisz Tab.

 4. Aby rozwinąć listę opcji, naciśnij klawisz SPACJA. Aby przenieść na liście, naciśnij klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół. Aby zaznaczyć, naciśnij klawisz Return.

 5. Aby zamknąć menu Ustawienia, naciśnij klawisz Esc.

  Porada: Możesz przełączać się na powiadomienia e-mail, aby otrzymywać wiadomości e-mail na czynność nieodebranych, gdy nie jest zalogowany do Microsoft Teams.

  Uwaga: Jeśli nie chcesz otrzymywać powiadomienia o poszczególnych aktywności, jeśli chcesz zatrzymać, zbyt transparent powiadomienia o nich.

Zobacz też

Prowadzenie rozmów w programie Microsoft Teams za pomocą czytnika ekranu

Tworzenie i modyfikowanie zespołów w programie Microsoft Teams za pomocą czytnika ekranu

Skróty klawiaturowe w aplikacji Microsoft Teams

Podstawowe zadania za pomocą czytnika ekranu z Teams firmy Microsoft

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie Microsoft Teams za pomocą czytnika ekranu

Aby szybko sprawdzić się, co zostało dzieje od czasu Twojej ostatniej wizyty Microsoft Teams dla systemu Windows 10 S, otwórz działania widoku, za pomocą klawiatury i programu Narrator, wbudowanych systemu Windows czytnik ekranu i przeglądanie kanału w bardzo proste aktywności.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Można łatwo uzyskać dostęp do listy skróty klawiaturowe z poziomu Microsoft Teams. Naciśnij klawisze Ctrl + E, aby przejść do pola wyszukiwania, wpisz /keys, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Znajdowanie powiadomień w kanale Aktywność

Wszystkie powiadomienia są wyświetlane w swojej aktywności kanału w widoku działania, więc będzie zawsze na wierzchu rzeczy. Otrzymasz powiadomienie, gdy ktoś:

 • doda @wzmiankę o Tobie;

 • doda @wzmiankę o zespołach i kanałach, do których należysz

 • odpowie na konwersacje, w których bierzesz udział

 • odpowie na twoje wiadomości.

 1. Aby otworzyć kanału aktywności, naciśnij klawisze Ctrl + Shift + 1. Słyszysz: "Ranna".

 2. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz pierwszego powiadomienia w źródle danych. Słyszysz informacje o nadawcy, zawartość powiadomienie i uzyskać szczegółowe informacje oraz liczbę i położenie wybranego powiadomienia na liście.

 3. Aby poruszać się po liście powiadomień, naciskaj klawisz strzałki w górę lub w dół.

Porady: Aby szybko odnaleźć powiadomienie, użyj funkcji wyszukiwania w górnej części ekranu. Aby przejść do wyszukiwania, naciśnij klawisze Ctrl + E.

 • Aby znaleźć osoby aktywności, wpisz /activity w polu wyszukiwania, a następnie naciśnij klawisz Enter. Słyszysz: "Wprowadź nazwisko osoby". Wpisz nazwisko osoby, których działanie, które chcesz znaleźć, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 • Aby znaleźć swojego @mentions, wpisz/wzmianki w polu wyszukiwania, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Filtrowanie kanału Aktywność

Możesz wybrać powiadomienia, które pojawiają się w kanale. Na przykład możesz otrzymywać powiadomienia, gdy ktoś odpowiedział na twoją wiadomość.

 1. Aby otworzyć kanału aktywności, naciśnij klawisze Ctrl + Shift + 1. Słyszysz: "Ranna".

 2. Naciśnij klawisz Tab lub klawisze Shift + Tab, dopóki nie usłyszysz: "Filtr". Naciśnij klawisze Ctrl + spacja. Zostanie otwarte menu filtru.

 3. Aby przenieść w menu, naciśnij klawisz strzałki klawisze Ctrl + Strzałka w prawo. Aby zaznaczyć, naciśnij klawisz Enter. Kanał informacyjny Lista teraz powiadomienia zaznaczonego elementu.

 4. Aby usunąć filtr, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Usuń przycisk Filtr źródła", a następnie naciśnij klawisz SPACJA.

Uwaga: Jeśli zdecydujesz się nie otrzymywać powiadomień o określonej aktywności, nie będziesz także widzieć ich na banerze.

Sprawdzanie aktywności

Można znaleźć wiadomości wysłane w Działaniu Moje.

 1. Aby otworzyć widok aktywności, naciśnij klawisze Control + Shift + 1. Słyszysz: "Ranna".

 2. Aby wybrać Działanie Moje, naciśnij klawisz Enter, naciśnij klawisz strzałki w dół jeden raz, a następnie wprowadź ponownie.

  Na liście wiadomości wysłanych zostanie wyświetlona w okienku Lista. Najnowsze wiadomości jest zaznaczone i fokus jest przenoszony do konwersacji zawierających wiadomości w okienku Zawartość. Czytnik ekranu przeczyta wiadomość.

 3. Aby powrócić do listy Moje aktywności, naciśnij klawisz Esc, a następnie naciśnij klawisze Shift + Tab, aż przejdziesz do wiadomości w okienku Lista.

 4. Aby przenieść w dół na liście wiadomości, naciśnij klawisz strzałki w dół. Aby przejść do konwersacji zawierających obecnie zaznaczonej wiadomości, naciśnij klawisz Enter.

Odpowiadanie na powiadomienia

Kiedy usłyszysz interesujące powiadomienie, możesz przejść do akcji i zostać jej uczestnikiem. Jeśli na przykład członek zespołu dodał o tobie @wzmiankę, przejdź do wiadomości za pomocą karty Konwersacje, przeczytaj wiadomość i odpowiedz na nią.

 1. Aby otworzyć kanału aktywności, naciśnij klawisze Ctrl + Shift + 1. Słyszysz: "Ranna".

 2. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz pierwszego powiadomienia w źródle danych.

 3. Naciskaj klawisz strzałki w górę lub w dół, aż usłyszysz powiadomienie, na które chcesz odpowiedzieć, a następnie naciśnij klawisz Enter. Powiązana konwersacja jest wyświetlana na karcie Konwersacje.

 4. Naciśnij klawisz H, aż usłyszysz wiadomości, z której masz powiadomienie. Czytnik ekranu odczytuje wiadomości i jego szczegóły.

 5. Naciśnij klawisz H, aż usłyszysz: "Odpowiedzi".

 6. Naciśnij klawisz Enter. Słyszysz: "Odpowiedzieć, edytowania."

 7. Wpisz wiadomość. Aby wysłać odpowiedź, naciśnij klawisz Enter.

Dostosowywanie ustawień powiadomień

Możesz dostosować rodzaje powiadomień, które otrzymujesz w kanale Aktywność, w wiadomościach e-mail lub w bannerach.

 1. Naciśnij klawisze Caps lock + spacja, aż usłyszysz: "Skanowanie poza".

 2. Dowolne miejsce w Microsoft Teams, naciśnij klawisze Ctrl + Shift + przecinek (,). Zostanie otwarte menu Ustawienia.

 3. Naciśnij klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz "Powiadomienia kartę", a następnie naciśnij klawisz Enter.

 4. Aby poruszać się w menu, naciśnij klawisz Tab.

 5. Aby rozwinąć listę opcji, naciśnij klawisz spacji. W celu poruszania się po liście używaj klawiszy strzałki w górę i w dół. Aby wybrać, naciśnij klawisz Enter.

 6. Aby wyjść z menu ustawień Powiadomień, naciśnij klawisz Esc.

  Uwaga: W przypadku braku zalogowania się w aplikacji Microsoft Teams otrzymasz wiadomość e-mail z informacją o pominiętej aktywności.

Zobacz też

Prowadzenie rozmów w programie Microsoft Teams za pomocą czytnika ekranu

Tworzenie i modyfikowanie zespołów w programie Microsoft Teams za pomocą czytnika ekranu

Skróty klawiaturowe w aplikacji Microsoft Teams

Podstawowe zadania za pomocą czytnika ekranu z Teams firmy Microsoft

Eksplorowanie i nawigowanie Microsoft Teams za pomocą czytnika ekranu

Aby szybko sprawdzić się, co zostało dzieje od czasu Twojej ostatniej wizyty Microsoft Teams w sieci Web, otwórz widok działań przy użyciu klawiatury i z czytnika ekranu, na przykład JAWS lub Narrator, wbudowane Windows czytnik ekranu i przeglądanie kanału w bardzo proste aktywności.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie jest też mowa o działaniu czytnika JAWS. Aby uzyskać więcej informacji na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

 • W tym temacie jest też mowa o działaniu czytnika NVDA. Aby dowiedzieć się więcej o czytniku NVDA, odwiedź stronę NV Access | Get Help (Dostęp NV | Uzyskiwanie pomocy).

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 • Użycie Microsoft Teams w sieci Web, firma Microsoft zaleca używanie Microsoft Edge jako przeglądarki sieci web. Ponieważ Microsoft Teams w sieci Web działa w przeglądarce sieci web, skróty klawiaturowe różnią się od tych w programie komputerowym. Na przykład użyjesz Ctrl + F6 zamiast klawisza F6 umożliwiające przejście i polecenia. Ponadto popularnych skrótów, takich jak F1 (Pomoc) i Ctrl + O (Otwórz) zastosować w przeglądarce sieci web — Microsoft Teams w sieci Web.

 • Podczas korzystania z aplikacji Microsoft Teams w sieci Web zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej i Narratora jako czytnika zawartości ekranu. Ze względu na to, że aplikacja Microsoft Teams w sieci Web działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do aplikacji Microsoft Teams w sieci Web.

  Jeśli używasz przeglądarki internetowej Chrome lub Firefox, zalecamy używanie czytnika zawartości ekranu JAWS lub NVDA.

W tym temacie

Znajdowanie powiadomień w kanale Aktywność

Wszystkie powiadomienia są wyświetlane w swojej aktywności kanału w widoku działania, więc będzie zawsze na wierzchu rzeczy. Otrzymasz powiadomienie, gdy ktoś:

 • doda @wzmiankę o Tobie;

 • doda @wzmiankę o zespołach i kanałach, do których należysz

 • odpowie na konwersacje, w których bierzesz udział

 • odpowie na twoje wiadomości.

 1. Aby otworzyć kanału aktywności, naciśnij klawisze Ctrl + Shift + 1. Słyszysz: "Ranna".

 2. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz pierwszego powiadomienia w źródle danych. Słyszysz informacje o nadawcy, zawartość powiadomienie i uzyskać szczegółowe informacje oraz liczbę i położenie wybranego powiadomienia na liście.

 3. Aby poruszać się po liście powiadomień, naciskaj klawisz strzałki w górę lub w dół.

Porady: 

 • Aby szybko odnaleźć wszystkie wystąpienia tej samodzielnie, naciśnij klawisze Ctrl + E, aby przejść do wyszukiwania w górnej części ekranu. Wpisz/wzmianki, a następnie naciśnij klawisz Enter. Działania, gdzie zostały wymienione znajdują się w okienku listy.

 • Aby szybko odnaleźć wszystkie ostatnie działania określonej osoby, naciśnij klawisze Ctrl + E, aby przejść do obszaru wyszukiwania w górnej części ekranu. Wpisz /activity, naciśnij klawisz Enter, a następnie zacznij wpisywać nazwisko osoby. Na liście wyników wyszukiwania jest aktualizowana w trakcie pisania. Naciśnij klawisz Strzałka w dół, aby Przejrzyj listę, aż usłyszysz wyników, a następnie naciśnij klawisz Enter. Działania wybranej osoby są widoczne w okienku Zawartość.

Filtrowanie kanału Aktywność

Możesz wybrać powiadomienia, które pojawiają się w kanale. Na przykład możesz otrzymywać powiadomienia, gdy ktoś odpowiedział na twoją wiadomość.

 1. Aby otworzyć kanału aktywności, naciśnij klawisze Ctrl + Shift + 1. Słyszysz: "Ranna".

 2. Naciśnij klawisz Tab po, a następnie naciśnij klawisze Alt + Enter. Zostanie otwarte menu filtru.

 3. W celu poruszania się po menu używaj klawiszy strzałki w górę lub w dół. Aby wybrać element, naciśnij klawisz Enter. Kanał wyświetla teraz powiadomienia tylko o wybranym elemencie.

 4. Aby usunąć filtr, naciśnij klawisz Tab lub Tab + Shift do momentu słyszysz: "Usuń kanały filtr". Naciśnij klawisz Enter.

Uwaga: Jeśli zdecydujesz się nie otrzymywać powiadomień o określonej aktywności, nie będziesz także widzieć ich na banerze.

Sprawdzanie aktywności

Można znaleźć wiadomości wysłane w Działaniu Moje.

 1. Aby otworzyć widok aktywności, naciśnij klawisze Control + Shift + 1. Słyszysz: "Ranna".

 2. Aby wybrać Działanie Moje, naciśnij klawisz Enter, naciśnij klawisz strzałki w dół jeden raz, a następnie wprowadź ponownie.

  Na liście wiadomości wysłanych zostanie wyświetlona w okienku Lista. Najnowsze wiadomości jest zaznaczone i fokus jest przenoszony do konwersacji zawierających wiadomości w okienku Zawartość. Czytnik ekranu przeczyta wiadomość.

 3. Aby powrócić do listy Moje aktywności, naciśnij klawisz Esc, a następnie naciśnij klawisze Shift + Tab, aż przejdziesz do wiadomości w okienku Lista.

 4. Aby przenieść w dół na liście wiadomości, naciśnij klawisz strzałki w dół. Aby przejść do konwersacji zawierających obecnie zaznaczonej wiadomości, naciśnij klawisz Enter.

Odpowiadanie na powiadomienia

Kiedy usłyszysz interesujące powiadomienie, możesz przejść do akcji i zostać jej uczestnikiem. Jeśli na przykład członek zespołu dodał o tobie @wzmiankę, przejdź do wiadomości za pomocą karty Konwersacje, przeczytaj wiadomość i odpowiedz na nią.

 1. Aby otworzyć kanału aktywności, naciśnij klawisze Ctrl + Shift + 1. Słyszysz: "Ranna".

 2. Aby przejść do listy powiadomień, naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz powiadomienie.

 3. Naciskaj klawisz strzałki w górę lub w dół, aż usłyszysz powiadomienie, na które chcesz odpowiedzieć, a następnie naciśnij klawisz Enter. Powiązana konwersacja jest wyświetlana na karcie Konwersacje.

 4. Aby odpowiedzieć na wiadomość kanału, naciśnij klawisz R. Aby odpowiedzieć na wiadomość rozmowy, naciśnij klawisz C.

 5. Wpisz wiadomość. Aby wysłać odpowiedź, naciśnij klawisz Enter.

Dostosowywanie ustawień powiadomień

Możesz dostosować rodzaje powiadomień, które otrzymujesz w kanale Aktywność, w wiadomościach e-mail lub w bannerach.

 1. Dowolne miejsce w Microsoft Teams w sieci Web, naciśnij klawisze Ctrl + Shift + przecinek (,). Słyszysz: "Kartę Ogólne."

 2. Naciśnij klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz "Powiadomienia kartę", a następnie naciśnij klawisz Enter.

 3. Aby poruszać się w menu powiadomienia, naciśnij klawisz Tab.

 4. Aby rozwinąć listę opcji, naciśnij klawisz spacji. W celu poruszania się po liście używaj klawiszy strzałki w górę i w dół. Aby wybrać, naciśnij klawisz Enter.

 5. Aby wyjść z menu Ustawienia, naciśnij klawisz Esc.

  Uwaga: W przypadku braku zalogowania się w aplikacji Microsoft Teams w sieci Web otrzymasz wiadomość e-mail z informacją o pominiętej aktywności.

Zobacz też

Prowadzenie rozmów w programie Microsoft Teams za pomocą czytnika ekranu

Tworzenie i modyfikowanie zespołów w programie Microsoft Teams za pomocą czytnika ekranu

Podstawowe zadania za pomocą czytnika ekranu z Teams firmy Microsoft

Eksplorowanie i nawigowanie Microsoft Teams za pomocą czytnika ekranu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×