Sprawdzanie i udostępnianie wyników testu

Porada: Utwórz ankietę, test lub sondę za pomocą funkcji Microsoft Forms. Chcesz utworzyć ankietę zaawansowaną? Wypróbuj funkcję Microsoft Forms Pro.

Microsoft Forms zawiera obszerny przepływ pracy, który umożliwia użytkownikowi, jak autor, efektywne udzielanie punktów na pytanie uczniów i przekazywanie opinii na wiele sposobów. Wyniki testu można eksportować do programu Microsoft Excel, aby uzyskać bardziej szczegółowe analizy i wykresy, a także usuwać lub drukować podsumowanie wszystkich odpowiedzi.

Wyświetlanie informacji podsumowujących dla testu

Po utworzeniu quizu Dostosuj jego ustawienia i udostępnij go innym osobom, aby wyświetlić wyniki. W Microsoft Forms Otwórz test, dla którego chcesz przejrzeć wyniki, a następnie kliknij kartę odpowiedzi .

Karta odpowiedzi dla testu

W górnej części okna są wyświetlane informacje podsumowujące w czasie rzeczywistym dotyczące testu, takie jak liczba odpowiedzi, Ocena średniej i bieżący stan testu.

Obok każdego pytania pojawi się liczba odpowiedzi i kolorowy wykres przedstawiający podział odpowiedzi na wszystkie możliwe odpowiedzi.

1. Przejrzyj odpowiedzi na poszczególne pytania.

Kliknij pozycję Przejrzyj odpowiedzi , aby przekazać punkty i opinie.

Na karcie kontakty wyświetlane są poszczególne dane dla każdego ucznia, takie jak czas trwania testu, liczba zdobytych punktów oraz opcje wybrane przez ucznia.

Strona przegląd odpowiedzi

W tym widoku możesz oceniać wszystkie pytania dla jednego ucznia, a następnie robić te same dla kolejnych uczniów. Kliknij strzałkę obok nazwy ucznia, aby przejść do wyników innego ucznia. Możesz również kliknąć strzałkę w lewo lub w prawo, aby przełączać się między szczegółami wyników innych uczniów.

Aby uzyskać ogólne informacje o studentu, kliknij ikonę opinii Ikona opinii i wprowadź opinię w polu tekstowym.

Wprowadzanie informacji zwrotnych o responderze

Aby przekazać opinie dotyczące konkretnego pytania, kliknij ikonę opinii Ikona opinii po prawej stronie punktów, a następnie wprowadź opinię w polu tekstowym.

Wprowadzanie informacji zwrotnych o odpowiedzi na dane pytanie

Możesz również kliknąć pozycję więcej opcji Przycisk Więcej opcji i określić, czy chcesz usunąć odpowiedź, wydrukować odpowiedź, czy opublikować wyniki dla konkretnej osoby.

Usuwanie, drukowanie i publikowanie opcji wyników w programie Microsoft Forms

Uwaga: Usunięcia odpowiedzi nie można cofać.

Porada: Dowiedz się więcej o drukowaniu formularzy.

Na karcie pytania można zobaczyć poszczególne pytania i średnie zdobyte dla tego pytania.

Przejrzyj pytania quizu

W tym widoku możesz oceniać jedno pytanie u wszystkich uczniów, a następnie wykonać te same czynności dla kolejnych pytań. Kliknij strzałkę obok każdego pytania, aby przejść do widoku Szczegóły innego pytania. Możesz również kliknąć strzałkę w lewo lub w prawo, aby przełączać się między szczegółami innych pytań.

2. Opublikuj wyniki

Gdy wszystko będzie gotowe do udostępnienia opinii i punktów, kliknij pozycję Opublikuj wyniki na karcie odpowiedzi .

W odniesieniu do każdego ucznia widzisz stan swojego testu (na przykład sortowany) i liczbę zdobytych punktów. Jeśli chcesz opublikować wyniki wszystkich uczniów, kliknij pole wyboru z lewej strony nazwy w kolumnie Nazwa . Aby opublikować poszczególne oceny, kliknij pole wyboru po lewej stronie nazwy każdego ucznia.

Przeglądanie, Zaznaczanie i publikowanie wyników

Kliknij pozycję Opublikuj wyniki.

Po zaksięgowaniu wyników możesz wrócić do testu, aby sprawdzić wyniki i opinie. Uczniowie mogą wyświetlać wyniki i opinie, uruchamiając formularz.

Porada: Jeśli uczeń przejdzie do testu po przesłaniu, będzie mógł zobaczyć poprzednie odpowiedzi. Jeśli chcesz, aby użytkownik ponownie zażądał testu bez wyświetlania odpowiedzi, możesz utworzyć kopię oryginalnego testu. 

Analizowanie wyników testu w programie Excel

Możesz łatwo wyświetlić wszystkie dane odpowiedzi dla testu w programie Microsoft Excel. Kliknij pozycję Otwórz w programie Excel na karcie odpowiedzi .

Każde pytanie w quizie jest kolumną, a każda odpowiedź staje się wierszem w skoroszycie programu Excel. W pierwszych czterech kolumnach jest wyświetlana godzina rozpoczęcia i czasy zakończenia każdej odpowiedzi oraz adres e-mail i nazwa każdego ucznia. W następnych kolumnach są wyświetlane sumy punktów, opinie, informacje o zadawanych terminach, pytania dotyczące testu, punkty pytań i opinie dotyczące poszczególnych pytań.

Skoroszyt programu Excel z wynikami testu

Uwagi: 

  • Zmiany wprowadzone w danych testowych w programie Excel nie będą modyfikowane w tabeli odpowiedzi.

  • Jeśli zezwolisz testowi na akceptowanie anonimowych odpowiedzi, nie zostaną wyświetlone nazwiska i adresy e-mail anonimowych obiektów odpowiadających.

Udostępnianie wyników innym osobom

  1. Wybierz kartę odpowiedzi .

  2. Kliknij pozycję więcej opcji Przycisk Więcej opcji .

  3. Wybierz pozycję Utwórz łącze do podsumowania.

  4. Kliknij przycisk Kopiuj.

Po wklejeniu tego linku każdy, kto ma link, będzie mógł wyświetlić podsumowanie odpowiedzi dla testu.

Chcesz przekazać opinię dotyczącą programu Microsoft Forms?

Chcielibyśmy poznać Twoją opinię! Odwiedź witrynę UserVoice programu Microsoft Forms, aby podać sugestie i zagłosować na pomysły przesłane już przez inne osoby.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×