Sprawdzanie, co wpływa na datę zakończenia projektu (ścieżka krytyczna)

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jedną z pierwszym krokiem zarządzania projektami jest odkrywanie zmiany daty zakończenia projektu jako zadania i zmienianie wymagań dotyczących zasobów. Witamy w ścieżka krytyczna.

Ścieżka krytyczna jest serii zadań (lub pojedynczego zadania), zwrócenie obliczeniowe data rozpoczęcia lub data zakończenia projektu. Jeśli jedno zadanie jest opóźnione na ścieżce krytycznej, daty zakończenia całego projektu będzie również opóźnione. Wyświetlanie informacji o projekcie w ten sposób jest nazywany ścieżki krytycznej metody zarządzania projektami.

Co chcesz zrobić?

Dowiedz się więcej o analiza ścieżki krytycznej

Wyróżnienie ścieżki krytycznej

Wyświetlanie ścieżki krytycznej

Wyświetlenie jednego ścieżki krytycznej w przypadku wielu projektów

Oblicz wiele ścieżek krytycznych

Informacje o analizie ścieżek krytycznych

Aby optymalnie wykorzystać możliwości analizy ścieżek krytycznych, należy:

 • Regularnie przeglądać ścieżkę krytyczną    Należy mieć świadomość, że ścieżka krytyczna może zmienić się z jednego ciągu zadań na inny wraz z postępem w harmonogramie. Ścieżka krytyczna może się zmieniać w miarę wykonywania zadań krytycznych lub w przypadku opóźnienia zadań z innej serii.

 • Ściśle monitorować zadania krytyczne    Dowolne zadanie na ścieżce krytycznej jest zadanie krytyczne. Monitorowanie tych zadań regularnie, aby zobaczyć, jeśli dokument dowolnej z nich. Jeśli zadanie krytyczne dokumentów, dlatego nie daty zakończenia. Można zapisać plan bazowy i zobacz zadania z poślizgiem za pomocą widoku Wykres Gantta — śledzenie.

 • Recenzja serii zadań, które może stać się ścieżki krytycznej    Jeśli niekrytyczne seria połączonych zadań dokumentów wystarczająco jego daty, tej serii zadań będzie ścieżki krytycznej. Możesz wyświetlić inne potencjalnie ryzykowna zadania wyświetlając wiele ścieżek krytycznych w projekcie.

 • Zabezpiecz się, wyświetlając zadania, które poślizg bez wpływu na ścieżce krytycznej    Domyślnie ścieżki krytycznej pokazuje zadania, które poślizg wcale lub Data projektu będzie dokumentu. Być może chcesz wyświetlić zadania, które obecnie poślizg według dni bez wpływu na ścieżce krytycznej, ponieważ jeśli ich dokumentu przez więcej niż jeden dzień, będą one zadania krytyczne. Wyświetlanie zadań z alertem ułatwia zapas czasu (lub "przestawne") do zadań, które stają się krytyczne podczas nadal masz kilka bufor.

  Porada: Aby zmienić czułości zadań krytycznych, kliknij kartę plik, kliknij pozycję Opcje, a następnie kliknij Zaawansowane. Na liście zadania są krytyczne, gdy zapas czasu jest mniejszy lub równy wprowadź liczbę dni zapasu czasu, w którym zadanie jest traktowany jako krytyczne.

Początek strony

Wyróżnianie ścieżki krytycznej

W celu przeanalizowania ścieżki krytycznej należy ją wyświetlić. Można to zrobić w widoku Wykres Gantta — szczegóły.

 1. Kliknij kartę Widok.

 2. W grupie Widoki zadań kliknij strzałkę poniżej pozycji Wykres Gantta, a następnie kliknij pozycję Więcej widoków.

  Grafika przedstawiająca grupę Widok zadań

 3. W oknie dialogowym Więcej widoków na liście Widoki zaznacz Wykres Gantta — szczegóły, a następnie kliknij przycisk Zastosuj. Domyślnie paski wykresu Gantta zadanie krytyczne i łącza są czerwone linie.

  Taka zmiana formatowania zastępuje wszelkie bezpośrednie zmiany formatowania wprowadzone w stylach pasków lub poszczególnych paskach. Formatowanie zadań krytycznych dotyczy tylko bieżącego widoku Wykres Gantta w bieżącym projekcie. Aby zapisać to formatowanie, należy kliknąć pozycję Organizator w oknie dialogowym Więcej widoków.

Początek strony

Wyświetlanie tylko ścieżki krytycznej

 1. Przejdź do widoku Wykres Gantta, jeśli nie jest jeszcze wyświetlany.

 2. Na karcie Widok w grupie Dane kliknij listę Filtr, a następnie kliknij pozycję Krytyczne.

  data group graphic

 3. Aby ponownie wyświetlić wszystkie zadania, na liście Filtr kliknij pozycję Bez filtrowania.

Porada: Aby szybko wyświetlić listę zadań na ścieżce krytycznej, na karcie Widok w grupie Dane kliknij listę Grupuj, a następnie kliknij pozycję Krytyczny. Zadania ścieżki krytycznej są wyświetlane pod nagłówkiem Krytyczne.

Początek strony

Wyświetlanie pojedynczej ścieżki krytycznej dla wielu projektów

Jeśli masz wiele projektów wstawione do projekt główny widać której wstawione projekty uzupełnić ścieżki krytycznej projektu głównego. Aby to zrobić, musisz skonfigurować projekt główny, aby obliczyć wstawione projekty w taki sam sposób, że zadania sumaryczne są obliczane.

Ważne    Ta procedura działa tylko w projekcie głównym.

 1. Kliknij kartę Plik, a następnie kliknij pozycję Opcje.

 2. W oknie dialogowym Opcje programu Project kliknij pozycję Zaawansowane, a następnie zaznacz pole wyboru Wstawiane projekty są obliczane jak zadania sumaryczne.

  Uwaga: To ustawienie dotyczy tylko bieżącego projektu głównego, a nie innych projektów, innych projektów głównych i nowych projektów.

Początek strony

Oblicz wiele ścieżek krytycznych

Można obliczyć i wyświetlić ścieżkę krytyczną dla każdej niezależnej sieci zadań w projekcie. Domyślnie Project ustawia najpóźniejsza data zakończenia dla zadań bez następników lub data zakończenia ograniczenia projektem. Jeśli wybierzesz pozycję Oblicz wiele ścieżek krytycznych, zestawy projektu najpóźniejszego datę zakończenia tych zadań należy ich najwcześniejsza data zakończenia, tworzenie zadania krytyczne.

 1. Kliknij kartę Plik, a następnie kliknij pozycję Opcje.

 2. W oknie dialogowym Opcje programu Project kliknij pozycję Zaawansowane, a następnie zaznacz pole wyboru Oblicz wiele ścieżek krytycznych.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×