Spraw, aby Twoje spotkania prowadzone dzięki usłudze Skype dla firm były bardziej przyjazne dla osób z niepełnosprawnościami.

Korzystając z programu <token>Skype_for_Business</token> i poniższych najlepszych rozwiązań, można poprawić dostępność spotkań dla osób niepełnosprawnych.W tym temacie przedstawiono szczegółowe instrukcje, jak sprawić, by spotkania były dostępne dla osób niepełnosprawnych.

Spotkania mają prawdziwą wartość tylko wtedy, gdy mogą w nich uczestniczyć wszyscy chętni.

Każde spotkanie może być spotkaniem na Skypie

<token>Skype_for_Business</token> umożliwia pełniejszy udział w spotkaniu wszystkim chętnym, również wtedy, gdy są w tym samym pomieszczeniu.

 • Osoby niedowidzące mogą mieć dostęp do udostępnionej zawartości na własnych urządzeniach. Dzięki temu mogą korzystać z ulubionych technologii pomocniczych, takich jak czytnik zawartości ekranu czy lupa.

 • Spotkanie można zarejestrować, aby inne osoby mogły przejrzeć jego zapis w późniejszym czasie.

 • Osoby niedosłyszące mogą korzystać z usług transkrypcji w czasie rzeczywistym, za pomocą systemu CART (Communication Access Realtime Translation). System CART jest dostępny w wielu językach świata.

W tym temacie

 • <link xlink:href="de6902b0-c335-4d28-8c77-5185d5e0aaed#BKMK_QuickStart">Szybkie rozpoczynanie spotkania w programie Skype dla firm</link>

 • <link xlink:href="de6902b0-c335-4d28-8c77-5185d5e0aaed#BKMK_Video">Dołączanie wideo poprawiającego zrozumienie prezentowanych treści</link>

 • <link xlink:href="de6902b0-c335-4d28-8c77-5185d5e0aaed#BKMK_CART">Zapraszanie osoby dokonującej transkrypcji CART dla osób niesłyszących</link>

 • <link xlink:href="de6902b0-c335-4d28-8c77-5185d5e0aaed#BKMK_IM">Uzupełnianie komunikacji głosowej wiadomościami błyskawicznymi</link>

 • <link xlink:href="de6902b0-c335-4d28-8c77-5185d5e0aaed#BKMK_Share">Udostępnianie zawartości w celu umożliwienia korzystania z technologii pomocniczych</link>

Szybkie rozpoczynanie spotkania w programie Skype dla firm

Nie ma sensu tracić cennego czasu spotkania online na jego samo rozpoczęcie.

 • Każde spotkanie można zaplanować jako spotkanie w programie <token>Skype</token>. Użytkownicy mogą wówczas dołączać do niego, korzystając z linku lub przypomnienia w programie <token>Outlook_generic</token>, albo bezpośrednio w programie <token>Skype_for_Business</token>.

 • W przypadku spotkań ad-hoc lub niezaplanowanych jako spotkania online:

  • Wybierz opcję <ui>Rozpocznij spotkanie teraz</ui> z poziomu ikony kalendarza w oknie głównym programu <token>Skype_for_Business</token>.

  • W oknie <ui>Konwersacja</ui> wybierz ikonę <ui>Zaproś więcej osób</ui> i zaproś dowolne osoby.

Porada: Jeśli uczestnicy spotkania są na liście dystrybucyjnej lub w grupie dystrybucyjnej <token>Exchange</token>, dodaj ją do <ui>kontaktów</ui>. Następnie wybierz nazwę grupy, otwórz menu kontekstowe (przez kliknięcie prawym przyciskiem myszy lub naciśnięcie klawiszy Shift+F10) i wybierz opcję <ui>Rozpocznij połączenie wideo</ui>.

Dołączanie wideo poprawiającego zrozumienie prezentowanych treści

Ludzie pracują optymalnie, gdy operują kilkoma zmysłami. Ten fakt stale wykorzystują nauczyciele i ludzie ze świata rozrywki, wybierając wideo jako medium. Możesz zrobić to samo z połączeniem telefonicznym lub spotkaniem.

 • Wideo pozwala uczestnikom niesłyszącym korzystać z pomocy tłumacza języka migowego.

 • Wideo poprawia rozumienie mowy w pełnym zakresie. Może to być szczególnie pomocne osobom niedosłyszącym, które czytają z ruchu warg.

Porada: W trakcie spotkania wideo sprawdź na ekranie podglądu wideo, czy uczestnicy dobrze Cię widzą. Na przykład znaczenie może mieć Twoje umiejscowienie względem kamery.

Zapraszanie osoby dokonującej transkrypcji CART dla osób niesłyszących

Zaproś osobę, która będzie dokonywać transkrypcji CART (Communication Access Realtime Translation) w czasie rzeczywistym do udziału w spotkaniu lub połączeniu telefonicznym w programie Skype dla firm. Na koniec spotkania poproś o udostępnienie zapisu transkrypcji uczestnikom.

 • Usługi CART są dostępne na całym świecie w wielu językach. Pozwalają osobom niesłyszącym lub niedosłyszącym na pełny udział w spotkaniu lub połączeniu telefonicznym.

Porady: 

 • Za pomocą ikony <ui>Zaproś więcej osób</ui> dodaj jako uczestnika telefon konferencyjny. W tym celu wystarczy wpisać numer telefonu. Takim telefonem może być znajdujący się w pomieszczeniu telefon konferencyjny z obsługą multimediów albo smartfon.

 • Poproś uczestników, aby dołączając do spotkania, przedstawili się. Pomoże to osobom niesłyszącym lub niedosłyszącym w śledzeniu spotkania.

 • Zadbaj o to, aby w danej chwili mówiła tylko jedna osoba.

Uzupełnianie komunikacji głosowej wiadomościami błyskawicznymi

Wiadomości błyskawiczne pozwalają przekazywać informacje w trakcie spotkania w alternatywnych formach.

 • W wiadomościach błyskawicznych można wpisywać tekst alternatywny do zawartości ekranu.

 • Poproś tłumaczy, aby w wiadomościach błyskawicznych zamieszczali dodatkowe informacje dla osób niesłyszących.

 • W tekście wklejaj szczegółowe informacje, na przykład adresy URL dokumentów i stron sieci web. W ten sposób szczegóły nie zagubią się w natłoku informacji, a uczestnicy będą mogli otwierać połączoną zawartość na swoich komputerach. W razie potrzeby uczestnicy mogą korzystać z lup i czytników zawartości ekranu, aby lepiej zrozumieć informacje.

 • Ważne stwierdzenia, decyzje i działania umieszczaj w wiadomościach błyskawicznych.

 • Osoby z wadami wymowy lub te, które wolniej przetwarzają informacje słuchowe, mogą wpisywać pytania i odpowiedzi w wiadomościach błyskawicznych.

Uwaga: Możesz korzystać z tych samych praktyk ułatwiających dostęp podczas używania wiadomości błyskawicznych w programie <token>Skype_for_Business_Online</token> w <token>Outlook_on_the_web</token>.

Udostępnianie zawartości w celu umożliwienia korzystania z technologii pomocniczych

W programie <token>Skype_for_Business</token> każdy uczestnik może mieć własny widok zawartości spotkania.

 • Udostępnianie biurka

  Zamiast jedynie przekazywać zawartość na ekran, możesz udostępnić na spotkaniu własny pulpit. Pozwoli to uczestnikom na stosowanie lupy do zawartości.

 • Udostępnianie programu lub aplikacji

  Aby pokazać tylko jedną aplikację, zamiast udostępniać cały pulpit, możesz udostępnić jedynie okno tej aplikacji. Dzięki temu udostępniona zawartość będzie wyświetlana uczestnikom w większym rozmiarze.

 • Używanie tablicy <token>Skype_for_Business</token>

  Jeśli zamiast tablicy fizycznej użyjesz tablicy programu <token>Skype_for_Business</token>, każdy uczestnik będzie widział jej zawartość na swoim komputerze lub urządzeniu. Osoby o obniżonej sprawności ruchowej mogą dodawać informacje do tablicy programu <token>Skype</token> w sposób elektroniczny, a osoby niedowidzące mogą używać lupy.

Porada: Zamiast udostępniać zawartość, możesz przesłać prezentacje programu <token>PowerPoint_generic</token> i inne pliki do spotkania, a następnie prezentować je z poziomu programu <token>Skype_for_Business</token>. Dzięki temu każdy uczestnik może mieć dostęp do zawartości na swoim komputerze, na którym może korzystać z preferowanej przez siebie technologii pomocniczej, takiej jak czytnik zawartości ekranu czy lupa.

Każde spotkanie może być spotkaniem na Skypie

<token>Skype_for_Business_for_Mac</token> umożliwia pełniejszy udział w spotkaniu wszystkim chętnym, również wtedy, gdy są w tym samym pomieszczeniu.

 • Osoby niedowidzące mogą mieć dostęp do udostępnionej zawartości na własnych urządzeniach. Dzięki temu mogą korzystać z ulubionych technologii pomocniczych, takich jak czytnik zawartości ekranu czy lupa.

 • Spotkanie można zarejestrować, aby inne osoby mogły przejrzeć jego zapis w późniejszym czasie.

 • Osoby niedosłyszące mogą korzystać z usług transkrypcji w czasie rzeczywistym, za pomocą systemu CART (Communication Access Realtime Translation). System CART jest dostępny w wielu językach świata.

W tym temacie

 • <link xlink:href="de6902b0-c335-4d28-8c77-5185d5e0aaed#BKMK_QuickStart_Mac">Szybkie rozpoczynanie spotkania w programie Skype dla firm</link>

 • <link xlink:href="de6902b0-c335-4d28-8c77-5185d5e0aaed#BKMK_Video_Mac">Dołączanie wideo, aby ułatwić zrozumienie prezentowanych treści</link>

 • <link xlink:href="de6902b0-c335-4d28-8c77-5185d5e0aaed#BKMK_CART_Mac">Zapraszanie osoby dokonującej transkrypcji CART dla osób niesłyszących</link>

 • <link xlink:href="de6902b0-c335-4d28-8c77-5185d5e0aaed#BKMK_IM_Mac">Uzupełnianie komunikacji głosowej wiadomościami błyskawicznymi</link>

 • <link xlink:href="de6902b0-c335-4d28-8c77-5185d5e0aaed#BKMK_Share_Mac">Udostępnianie zawartości w celu umożliwienia korzystania z technologii pomocniczych</link>

Szybkie rozpoczynanie spotkania w programie Skype dla firm

Nie ma sensu tracić cennego czasu spotkania online na jego samo rozpoczęcie.

 • Każde spotkanie można zaplanować jako spotkanie w programie <token>Skype</token>. Użytkownicy mogą wówczas dołączać do niego, korzystając z linku lub przypomnienia w programie <token>Outlook_generic</token>, albo bezpośrednio w programie <token>Skype_for_Business_for_Mac</token>.

 • W przypadku spotkań ad-hoc lub niezaplanowanych jako spotkania online:

  • Wybierz kontakt w widoku <ui>Kontakty</ui> i kliknij ikonę <ui>Rozpocznij połączenie wideo</ui>.

  • Aby zaprosić więcej osób do spotkania, kliknij ikonę <ui>Osoby</ui> na ekranie spotkania i zaproś dowolne osoby.

Porada: Jeśli uczestnicy spotkania są na liście dystrybucyjnej lub w grupie dystrybucyjnej <token>Exchange</token>, dodaj ją do <ui>kontaktów</ui>. Następnie wybierz nazwę grupy i wybierz opcję <ui>Rozpocznij połączenie wideo</ui>.

Dołączanie wideo poprawiającego zrozumienie prezentowanych treści

Ludzie pracują optymalnie, gdy operują kilkoma zmysłami. Ten fakt stale wykorzystują nauczyciele i ludzie ze świata rozrywki, wybierając wideo jako medium. Możesz zrobić to samo z połączeniem telefonicznym lub spotkaniem.

 • Wideo pozwala uczestnikom niesłyszącym korzystać z pomocy tłumacza języka migowego.

 • Wideo poprawia rozumienie mowy w pełnym zakresie. Może to być szczególnie pomocne osobom niedosłyszącym, które czytają z ruchu warg.

Porada: W trakcie spotkania wideo sprawdź na ekranie podglądu wideo, czy uczestnicy dobrze Cię widzą. Na przykład znaczenie może mieć Twoje umiejscowienie względem kamery.

Zapraszanie osoby dokonującej transkrypcji CART dla osób niesłyszących

Zaproś osobę, która będzie dokonywać transkrypcji CART (Communication Access Realtime Translation) w czasie rzeczywistym do udziału w spotkaniu lub połączeniu telefonicznym w programie <token>Skype_for_Business_for_Mac</token>. Na koniec spotkania poproś o udostępnienie zapisu transkrypcji uczestnikom.

 • Usługi CART są dostępne na całym świecie w wielu językach. Pozwalają osobom niesłyszącym lub niedosłyszącym na pełny udział w spotkaniu lub połączeniu telefonicznym.

Porady: 

 • Za pomocą ikony <ui>Osoby</ui> dodaj jako uczestnika telefon konferencyjny. W tym celu wystarczy wpisać numer telefonu. Takim telefonem może być znajdujący się w pomieszczeniu telefon konferencyjny z obsługą multimediów albo smartfon.

 • Poproś uczestników, aby dołączając do spotkania, przedstawili się. Pomoże to osobom niesłyszącym lub niedosłyszącym w śledzeniu spotkania.

 • Zadbaj o to, aby w danej chwili mówiła tylko jedna osoba.

Uzupełnianie komunikacji głosowej wiadomościami błyskawicznymi

Wiadomości błyskawiczne pozwalają przekazywać informacje w trakcie spotkania w alternatywnych formach.

 • W wiadomościach błyskawicznych można wpisywać tekst alternatywny do zawartości ekranu.

 • Poproś tłumaczy, aby w wiadomościach błyskawicznych zamieszczali dodatkowe informacje dla osób niesłyszących.

 • W tekście wklejaj szczegółowe informacje, na przykład adresy URL dokumentów i stron sieci web. W ten sposób szczegóły nie zagubią się w natłoku informacji, a uczestnicy będą mogli otwierać połączoną zawartość na swoich komputerach. W razie potrzeby uczestnicy mogą korzystać z lup i czytników zawartości ekranu, aby lepiej zrozumieć informacje.

 • Ważne stwierdzenia, decyzje i działania umieszczaj w wiadomościach błyskawicznych.

 • Osoby z wadami wymowy lub te, które wolniej przetwarzają informacje słuchowe, mogą wpisywać pytania i odpowiedzi w wiadomościach błyskawicznych.

Udostępnianie zawartości w celu umożliwienia korzystania z technologii pomocniczych

W programie <token>Skype_for_Business_for_Mac</token> każdy uczestnik może mieć własny widok zawartości spotkania.

 • Udostępnianie ekranu

  Zamiast jedynie wyświetlać zawartość na wspólnym ekranie, możesz udostępnić na spotkaniu własny ekran. Pozwoli to uczestnikom na używanie lupy do powiększania treści.

 • Udostępnianie zawartości

  Udostępnij prezentacje programu <token>PowerPoint_generic</token> i inne pliki, a następnie prezentuj je z poziomu programu <token>Skype_for_Business</token>. Dzięki temu każdy uczestnik może mieć dostęp do zawartości na swoim urządzeniu, na którym może korzystać z preferowanej przez siebie technologii pomocniczej, takiej jak czytnik zawartości ekranu czy lupa.

Każde spotkanie może być spotkaniem na Skypie

<token>Skype_for_Business</token> umożliwia pełniejszy udział w spotkaniu wszystkim chętnym, również wtedy, gdy są w tym samym pomieszczeniu.

 • Osoby niedowidzące mogą mieć dostęp do udostępnionej zawartości na własnych urządzeniach. Dzięki temu mogą korzystać z ulubionych technologii pomocniczych, takich jak czytnik zawartości ekranu czy lupa.

 • Osoby niedosłyszące mogą korzystać z usług transkrypcji w czasie rzeczywistym, za pomocą systemu CART (Communication Access Realtime Translation). System CART jest dostępny w wielu językach świata.

W tym temacie

 • <link xlink:href="de6902b0-c335-4d28-8c77-5185d5e0aaed#BKMK_QuickStart_iOS">Szybkie rozpoczynanie spotkania w programie Skype dla firm</link>

 • <link xlink:href="de6902b0-c335-4d28-8c77-5185d5e0aaed#BKMK_Video_iOS">Dołączanie wideo, aby ułatwić zrozumienie prezentowanych treści</link>

 • <link xlink:href="de6902b0-c335-4d28-8c77-5185d5e0aaed#BKMK_CART_iOS">Zapraszanie osoby dokonującej transkrypcji CART dla osób niesłyszących</link>

 • <link xlink:href="de6902b0-c335-4d28-8c77-5185d5e0aaed#BKMK_IM_iOS">Uzupełnianie komunikacji głosowej wiadomościami błyskawicznymi</link>

 • <link xlink:href="de6902b0-c335-4d28-8c77-5185d5e0aaed#BKMK_Share_iOS">Udostępnianie zawartości w celu umożliwienia korzystania z technologii pomocniczych</link>

Szybkie rozpoczynanie spotkania w programie Skype dla firm

Nie ma sensu tracić cennego czasu spotkania online na jego samo rozpoczęcie.

 • Każde spotkanie można zaplanować jako spotkanie w programie <token>Skype</token>. Użytkownicy mogą wówczas dołączać do niego bezpośrednio w programie <token>Skype_for_Business</token>.

 • W przypadku spotkań ad-hoc lub niezaplanowanych spotkań:

  • W widoku <ui>Spotkania</ui> kliknij <ui>Rozpocznij spotkanie teraz</ui>.

  • Kliknij ikonę <ui>Dodaj</ui> w ekranie spotkania i zaproś dowolne osoby.

Porada: Jeśli uczestnicy spotkania są na liście dystrybucyjnej lub w grupie dystrybucyjnej <token>Exchange</token>, dodaj ją do <ui>kontaktów</ui>. Następnie kliknij nazwę grupy, aby otworzyć ekran konwersacji i rozpocząć spotkanie.

Dołączanie wideo poprawiającego zrozumienie prezentowanych treści

Ludzie pracują optymalnie, gdy operują kilkoma zmysłami. Ten fakt stale wykorzystują nauczyciele i ludzie ze świata rozrywki, wybierając wideo jako medium. Możesz zrobić to samo z połączeniem telefonicznym lub spotkaniem.

 • Wideo pozwala uczestnikom niesłyszącym korzystać z pomocy tłumacza języka migowego.

 • Wideo poprawia rozumienie mowy w pełnym zakresie. Może to być szczególnie pomocne osobom niedosłyszącym, które czytają z ruchu warg.

Porada: W trakcie spotkania wideo sprawdź na ekranie podglądu wideo, czy uczestnicy dobrze Cię widzą. Na przykład znaczenie może mieć Twoje umiejscowienie względem kamery.

Zapraszanie osoby dokonującej transkrypcji CART dla osób niesłyszących

Zaproś osobę, która będzie dokonywać transkrypcji CART (Communication Access Realtime Translation) w czasie rzeczywistym do udziału w spotkaniu lub połączeniu telefonicznym w programie <token>Skype_for_Business</token>. Na koniec spotkania poproś o udostępnienie zapisu transkrypcji uczestnikom.

 • Usługi CART są dostępne na całym świecie w wielu językach. Pozwalają osobom niesłyszącym lub niedosłyszącym na pełny udział w spotkaniu lub połączeniu telefonicznym.

Porady: 

 • Kliknij ikonę <ui>Dodaj</ui>, aby dodać jako uczestnika telefon konferencyjny. W tym celu wystarczy wpisać numer telefonu. Takim telefonem może być znajdujący się w pomieszczeniu telefon konferencyjny z obsługą multimediów albo smartfon.

 • Poproś uczestników, aby dołączając do spotkania, przedstawili się. Pomoże to osobom niesłyszącym lub niedosłyszącym w śledzeniu spotkania.

 • Zadbaj o to, aby w danej chwili mówiła tylko jedna osoba.

Uzupełnianie komunikacji głosowej wiadomościami błyskawicznymi

Wiadomości błyskawiczne pozwalają przekazywać informacje w trakcie spotkania w alternatywnych formach.

 • W wiadomościach błyskawicznych można wpisywać tekst alternatywny do zawartości ekranu.

 • Poproś tłumaczy, aby w wiadomościach błyskawicznych zamieszczali dodatkowe informacje dla osób niesłyszących.

 • W tekście wklejaj szczegółowe informacje, na przykład adresy URL dokumentów i stron sieci web. W ten sposób szczegóły nie zagubią się w natłoku informacji, a uczestnicy będą mogli otwierać połączoną zawartość na swoich komputerach. W razie potrzeby uczestnicy mogą korzystać z lup i czytników zawartości ekranu, aby lepiej zrozumieć informacje.

 • Ważne stwierdzenia, decyzje i działania umieszczaj w wiadomościach błyskawicznych.

 • Osoby z wadami wymowy lub te, które wolniej przetwarzają informacje słuchowe, mogą wpisywać pytania i odpowiedzi w wiadomościach błyskawicznych.

Udostępnianie zawartości w celu umożliwienia korzystania z technologii pomocniczych

W programie <token>Skype_for_Business</token> każdy uczestnik może mieć własny widok zawartości spotkania.

 • Udostępnianie ekranu

  Zamiast jedynie wyświetlać zawartość na wspólnym ekranie, możesz udostępnić na spotkaniu własny ekran. Pozwoli to uczestnikom na używanie lupy do powiększania treści.

 • Udostępnianie zawartości z aplikacji

  Możesz udostępniać prezentacje programu <token>PowerPoint_generic</token> i inne pliki w spotkaniu, a następnie prezentować je z poziomu programu <token>Skype_for_Business</token>. Dzięki temu każdy uczestnik może mieć dostęp do zawartości na swoim komputerze, na którym może korzystać z preferowanej przez siebie technologii pomocniczej, takiej jak czytnik zawartości ekranu czy lupa.

Każde spotkanie może być spotkaniem na Skypie

<token>SkypeforBusiness_Android</token> umożliwia pełniejszy udział w spotkaniu wszystkim chętnym, również wtedy, gdy są w tym samym pomieszczeniu.

 • Osoby niedowidzące mogą mieć dostęp do udostępnionej zawartości na własnych urządzeniach. Dzięki temu mogą korzystać z ulubionych technologii pomocniczych, takich jak czytnik zawartości ekranu czy lupa.

 • Osoby niedosłyszące mogą korzystać z usług transkrypcji w czasie rzeczywistym, za pomocą systemu CART (Communication Access Realtime Translation). System CART jest dostępny w wielu językach świata.

W tym temacie

 • <link xlink:href="de6902b0-c335-4d28-8c77-5185d5e0aaed#BKMK_QuickStart_Android">Szybkie rozpoczynanie spotkania w programie Skype dla firm</link>

 • <link xlink:href="de6902b0-c335-4d28-8c77-5185d5e0aaed#BKMK_Video_Android">Dołączanie wideo, aby ułatwić zrozumienie prezentowanych treści</link>

 • <link xlink:href="de6902b0-c335-4d28-8c77-5185d5e0aaed#BKMK_CART_Android">Zapraszanie osoby dokonującej transkrypcji CART dla osób niesłyszących</link>

 • <link xlink:href="de6902b0-c335-4d28-8c77-5185d5e0aaed#BKMK_IM_Android">Uzupełnianie komunikacji głosowej wiadomościami błyskawicznymi</link>

 • <link xlink:href="de6902b0-c335-4d28-8c77-5185d5e0aaed#BKMK_Share_Android">Udostępnianie zawartości w celu umożliwienia korzystania z technologii pomocniczych</link>

Szybkie rozpoczynanie spotkania w programie Skype dla firm

Nie ma sensu tracić cennego czasu spotkania online na jego samo rozpoczęcie.

 • Każde spotkanie można zaplanować jako spotkanie w programie <token>Skype</token>. Użytkownicy mogą wówczas dołączać do niego bezpośrednio w programie <token>SkypeforBusiness_Android</token>.

 • W przypadku spotkań ad-hoc lub niezaplanowanych spotkań:

  • Kliknij kontakt w widoku <ui>Kontakty</ui>, aby rozpocząć spotkanie.

  • Aby dodać więcej osób do spotkania, kliknij ikonę <ui>Dodaj</ui> na ekranie spotkania i zaproś dowolne osoby.

Porada: Jeśli uczestnicy spotkania są na liście dystrybucyjnej lub w grupie dystrybucyjnej <token>Exchange</token>, dodaj ją do <ui>kontaktów</ui>. Następnie kliknij nazwę grupy, aby otworzyć ekran konwersacji i rozpocząć spotkanie.

Dołączanie wideo poprawiającego zrozumienie prezentowanych treści

Ludzie pracują optymalnie, gdy operują kilkoma zmysłami. Ten fakt stale wykorzystują nauczyciele i ludzie ze świata rozrywki, wybierając wideo jako medium. Możesz zrobić to samo z połączeniem telefonicznym lub spotkaniem.

 • Wideo pozwala uczestnikom niesłyszącym korzystać z pomocy tłumacza języka migowego.

 • Wideo poprawia rozumienie mowy w pełnym zakresie. Może to być szczególnie pomocne osobom niedosłyszącym, które czytają z ruchu warg.

Porada: W trakcie spotkania wideo sprawdź na ekranie podglądu wideo, czy uczestnicy dobrze Cię widzą. Na przykład znaczenie może mieć Twoje umiejscowienie względem kamery.

Zapraszanie osoby dokonującej transkrypcji CART dla osób niesłyszących

Zaproś osobę, która będzie dokonywać transkrypcji CART (Communication Access Realtime Translation) w czasie rzeczywistym do udziału w spotkaniu lub połączeniu telefonicznym w programie <token>SkypeforBusiness_Android</token>. Na koniec spotkania poproś o udostępnienie zapisu transkrypcji uczestnikom.

 • Usługi CART są dostępne na całym świecie w wielu językach. Pozwalają osobom niesłyszącym lub niedosłyszącym na pełny udział w spotkaniu lub połączeniu telefonicznym.

Porady: 

 • Kliknij ikonę <ui>Dodaj</ui>, aby dodać jako uczestnika telefon konferencyjny. W tym celu wystarczy wpisać numer telefonu. Takim telefonem może być znajdujący się w pomieszczeniu telefon konferencyjny z obsługą multimediów albo smartfon.

 • Poproś uczestników, aby dołączając do spotkania, przedstawili się. Pomoże to osobom niesłyszącym lub niedosłyszącym w śledzeniu spotkania.

 • Zadbaj o to, aby w danej chwili mówiła tylko jedna osoba.

Uzupełnianie komunikacji głosowej wiadomościami błyskawicznymi

Wiadomości błyskawiczne pozwalają przekazywać informacje w trakcie spotkania w alternatywnych formach.

 • W wiadomościach błyskawicznych można wpisywać tekst alternatywny do zawartości ekranu.

 • Poproś tłumaczy, aby w wiadomościach błyskawicznych zamieszczali dodatkowe informacje dla osób niesłyszących.

 • W tekście wklejaj szczegółowe informacje, na przykład adresy URL dokumentów i stron sieci web. W ten sposób szczegóły nie zagubią się w natłoku informacji, a uczestnicy będą mogli otwierać połączoną zawartość na swoich komputerach. W razie potrzeby uczestnicy mogą korzystać z lup i czytników zawartości ekranu, aby lepiej zrozumieć informacje.

 • Ważne stwierdzenia, decyzje i działania umieszczaj w wiadomościach błyskawicznych.

 • Osoby z wadami wymowy lub te, które wolniej przetwarzają informacje słuchowe, mogą wpisywać pytania i odpowiedzi w wiadomościach błyskawicznych.

Udostępnianie zawartości w celu umożliwienia korzystania z technologii pomocniczych

W programie <token>SkypeforBusiness_Android</token> każdy uczestnik może mieć własny widok zawartości spotkania.

 • Udostępnianie ekranu

  Zamiast jedynie wyświetlać zawartość na wspólnym ekranie, możesz udostępnić na spotkaniu własny ekran. Pozwoli to uczestnikom na używanie lupy do powiększania treści.

 • Udostępnianie zawartości z aplikacji

  Możesz udostępniać prezentacje programu <token>PowerPoint_generic</token> i inne pliki w spotkaniu, a następnie prezentować je z poziomu programu <token>SkypeforBusiness_Android</token>. Dzięki temu każdy uczestnik może mieć dostęp do zawartości na swoim komputerze, na którym może korzystać z preferowanej przez siebie technologii pomocniczej, takiej jak czytnik zawartości ekranu czy lupa.

Zobacz też

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×