Sposoby znajdowania rekordów

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W miarę bazy danych wyszukiwanie określonych rekordów obejmuje więcej niż krótki przegląd arkusza danych. W tym artykule Dowiedz się pięć sposobów do wyszukania określonych rekordów w zależności od potrzeb.

Co chcesz zrobić?

Przeglądanie wszystkich rekordów

Przechodzenie do określonego rekordu

Wyszukiwanie określonych rekordów

Filtr, aby wyświetlić ograniczoną liczbę rekordów

Utwórz kwerendę w celu znalezienia określonego rekordu

Przeglądanie wszystkich rekordów

Rekordy można przeglądać za pomocą klawisza TAB umożliwia przechodzenie między jeden rekord w danym momencie, aby zlokalizować określony rekord. Można również przeglądać rekordy w tabeli w widok arkusza danych za pomocą przycisków nawigacji między rekordami. Przyciski nawigacji między rekordami są dostępne u dołu tabeli lub formularza.

Przyciski nawigacji

1. Przejdź do pierwszego rekordu

2. Przejdź do poprzedniego rekordu

3. pola bieżącego rekordu

4. Przejdź do następnego rekordu

5. przechodzenie do ostatniego rekordu

6. Otwórz nowy rekord (pusty)

7. Wskaźnik filtru

8. Pole Wyszukaj

Uwagi: 

 • Po kliknięciu pola Bieżącego rekordu, należy wpisać numer rekordu, a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby przejść do tego rekordu. Numer rekordu jest liczony kolejno od początku formularza lub arkusza danych. Nie odpowiada wartości pola.

 • Aby dowiedzieć się, ile jest stosowany filtr, zobacz przycisk wskaźnika filtru. Jeśli nie zastosowano filtru lub wszystkich filtrów zostały wyczyszczone, zostanie wyświetlona Bez filtru. Wyświetla Filtrowane, kliknięcie tego przycisku powoduje usunięcie filtru. Podobnie podczas wyświetlania go bez filtrowania, klikając ten przycisk, aby zastosować ten filtr używany, jeśli istnieją.

 • Podczas wprowadzania tekstu w polu Wyszukaj pierwsza pasująca wartość jest wyróżniana w czasie rzeczywistym po wpisaniu każdego znaku. Za pomocą tej funkcji można szybko wyszukać rekord o pasującej wartości.

Początek strony

Przechodzenie do określonego rekordu

Możesz przejść do określonego rekordu w programie Access, gdy wiesz, który rekord, który chcesz znaleźć. Przejdź do pola pozwala wybrać określony rekord z listy rozwijanej i zazwyczaj jest dodawany do formularzy.

Pole Przejdź do

 • Aby przejść do określonego rekordu, kliknij strzałkę po prawej stronie pola Przejdź do, a następnie wybierz rekord z listy rozwijanej.

  Uwaga: Jeśli znasz kilka pierwszych znaków rekordu, do którego chcesz przejść, możesz wpisać te znaki w polu Przejdź do, aby szybciej znaleźć rekord.

W polu Przejdź do jest wyświetlana tylko ilość danych wystarczająca do tego, aby w sposób unikatowy zidentyfikować każdy rekord. Gdy rekord zostanie wybrany z listy, program Access wyświetli pozostałą część danych tego rekordu w głównym obszarze formularza.

Początek strony

Wyszukiwanie określonego rekordu

Możesz wyszukać określonego rekordu w tabeli lub formularza przy użyciu karty Znajdź w oknie dialogowym Znajdowanie i zamienianie. Jest skuteczne rozwiązanie do lokalizowania określonego rekordu, gdy rekord, który ma zostać umieszczony spełnia określonych kryteriów, takich jak terminy i operatory porównania, takie jak "równa się" lub "zawiera".

Uwaga: Za pomocą okna dialogowego Znajdowanie i zamienianie można tylko jeśli tabeli lub formularza do wyświetlania danych. To dotyczy, nawet jeśli nie ma żadnych rekordów widoczne, ponieważ zastosowano filtr.

 1. Otwórz tabelę lub formularz, a następnie kliknij pole, które chcesz przeszukać.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Znajdowanie kliknij przycisk Znajdź. Możesz też nacisnąć klawisze CTRL+F.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Znajdowanie i zamienianie z wybraną kartą Znajdź.

 3. W polu Znajdź wpisz wartość, dla której chcesz przeszukać.

 4. Aby zmienić pole, które chcesz przeszukać lub przeszukać całą tabelę źródłową, kliknij odpowiednią opcję na liście Szukaj w.

  Porada: Z listy Uwzględnij reprezentuje Twojego operatora porównania (na przykład "jest równa" lub "zawiera"). Aby rozszerzyć zakres wyszukiwania, na liście dopasowania kliknij Część pola.

 5. Z listy Wyszukaj wybierz pozycję Wszystkie, a następnie kliknij przycisk Znajdź następny.

 6. Gdy zostanie wyróżniony element, którego szukasz, kliknij przycisk Anuluj w oknie dialogowym Znajdowanie i zamienianie aby zamknąć okno dialogowe. Wyróżnione rekordy, które są zgodne z warunkami

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z okna dialogowego Znajdowanie i zamienianie zobacz artykuł użyć okna dialogowego Znajdowanie i zamienianie w celu zmiany danych.

Początek strony

Filtr, aby wyświetlić ograniczoną liczbę rekordów

Można filtrować, aby wyświetlić ograniczoną liczbę rekordów, gdy chcesz wyświetlić tylko te rekordy, które spełniają określone kryteria i operatory porównania. Na przykład aby szybko zawęzić rekordy, które są wyświetlane, kliknij prawym przyciskiem myszy pole, którego wartość ma być zgodne, a następnie wybierz równa się, Nie równa, zawiera lub Nie zawiera w dolnej części menu skrótów. Filtr może być włączona lub wyłączanie, który można łatwo przełączać się między filtrowanym i niefiltrowanym widoków tych samych danych. W przeciwieństwie do wyszukiwania filtr ogranicza tylko, które rekordy są wyświetlane.

 1. Aby zastosować filtr, który jest oparty na zaznaczenia, otwórz tabelę lub formularz.

 2. Aby upewnić się, że tabelę lub formularz nie jest już filtrowany, na karcie Narzędzia główne w grupie Sortowanie i filtrowanie kliknij pozycję Zaawansowane, a następnie kliknij polecenie Wyczyść wszystkie filtry, jeśli to polecenie jest dostępne.

 3. Przejdź do rekordu zawierającego wartość, która ma zostać użyte jako część filtru, a następnie kliknij wewnątrz kolumny (w widoku arkusza danych) lub formantu (w widoku formularza, raportu lub układu). Aby filtrować według częściowe zaznaczenie, wybierz tylko znaki, które mają.

 4. Na karcie Narzędzia główne w grupie Sortowanie i filtrowanie kliknij Zaznaczenie, a następnie kliknij filtr, który chcesz zastosować.

 5. Aby filtrować inne pola na podstawie zaznaczenia, powtórz kroki 3 i 4.

Aby uzyskać więcej informacji na temat stosowania filtru, zobacz artykuł filtru: ograniczanie liczby rekordów w widoku.

Początek strony

Utwórz kwerendę w celu znalezienia określonego rekordu

Techniki, że umożliwia wyszukiwanie i filtrowanie rekordów są bardzo przydatne w przypadku wyszukiwanie określonych rekordów w przypadku wykonywanego. Można jednak regularnego wykonywania tej samej operacji wyszukiwania lub filtrowania. Zamiast odtwarzania zestaw kroków wyszukiwanie i filtrowanie zawsze, możesz utworzyć zapytanie. Kwerenda jest wydajnym i elastycznym sposobem sposoby znajdowania rekordów, ponieważ umożliwia wyszukiwanie niestandardowe, zastosować niestandardowe filtry i sortowanie rekordów. Umożliwia tworzenie zapytań ułatwiające skoncentrowanie się na określonych rekordów i odpowiedzi na pytania określone. Po utworzeniu kwerendy można zapisać i ponownie, a także mogą zostać użyte w tworzenia formularzy i raportów.

Kiedy używasz zapytania w celu wyszukiwania lub filtrowania, Użyj kryteriów zależy od typu danych, dla której chcesz odnaleźć. Różnego rodzaju informacje są przechowywane jako różne typy danych. Na przykład daty urodzin są przechowywane jako danych Data/Godzina, dlatego nazwy są przechowywane jako dane tekstowe.

Czasami nie można znaleźć określonego rekordu, który istnieje. Może to występować, jeśli rekordy są wyświetlane w formularzu lub kwerendę, która nie są wyświetlane wybrane rekordy ze względu na wartość określonego pola. Poniższy przykład ilustruje wyszukiwanie rekordów przy użyciu kwerendy.

Załóżmy, że używasz bazy danych utworzonej przy użyciu szablonu program Microsoft Office Access 2007 problemy do śledzenia problemów. Tabela problemy zawiera pole o nazwie stan, który wskazuje, czy konkretnego problemu jest aktywne, rozwiązany lub zamknięty. Można utworzyć kwerendę, która jest wyświetlana problemy ze statusem jest zamknięta, wykonując następujące czynności:

 1. Na karcie Tworzenie w grupie Inne kliknij przycisk Projekt zapytania.

 2. W oknie dialogowym Pokazywanie tabeli kliknij dwukrotnie pozycję Problemy, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

 3. W Projektancie kwerend kliknij dwukrotnie gwiazdkę (*) w tabeli problemów. Dzięki temu, upewnij się, że kwerendy będą wyświetlane wszystkie pola z rekordy, które zwraca.

  Issues.* pojawi się w siatce projektu w wierszu pole pierwszą kolumnę. Ta wartość oznacza wszystkie pola z tabeli problemy powinny zostać zwrócone.

 4. W projektancie kwerend kliknij dwukrotnie pozycję Stan w tabeli Problemy.

  W drugiej kolumnie siatki projektu, w wierszu Pole, zostanie wyświetlony ciąg Stan.

 5. W drugiej kolumnie siatki projektu wyczyść pole wyboru w wierszu Pokaż. Dzięki temu, upewnij się, kwerenda nie są wyświetlane pola stan.

  Jeśli pole wyboru Pokaż w kolumnie Stan nie jest wyczyszczone, pole Stan pojawi się dwa razy w wynikach kwerendy.

 6. W drugiej kolumnie siatki projektu, w wierszu kryteria wpisz = "Zamknięty". Jest to kryterium wyszukiwania. Jest to, jak należy upewnić się, że kwerenda będzie zwracać tylko te rekordy, gdzie wartość stanu jest "zamknięte."

  Uwaga: W tym przykładzie jest używane tylko jedno kryterium wyszukiwania. W każdym wyszukiwaniu można użyć wielu kryteriów, dodając je do większej liczby pól, a także używając wiersza lub oraz dodatkowych wierszy pod wierszem lub.

  Kwerenda jest gotowa do uruchomienia i wygląda mniej więcej tak:

  Siatka projektu kwerendy

 7. Na karcie Projektowanie w grupie Wyniki kliknij przycisk Uruchom.

  Uwaga: Chyba że już rozpoczęta śledzenia problemów, a więc danych w tabeli problemów — i mieć ustawione stanu co najmniej jeden problem na "Zamknięte" — kwerenda nie zwróci żadnych wyników. Można jednak zapisać kwerendę i używać go w dowolnym momencie w przyszłości.

 8. Naciśnij klawisze CTRL+S, aby zapisać kwerendę.

 9. W oknie dialogowym Zapisywanie jako wpisz nazwę kwerendy w polu Nazwa kwerendy, takich jak Zamknięte problemy, a następnie kliknij przycisk OK.

W ten sposób została utworzona kwerenda wyświetlająca problemy o stanie Zamknięty.

Aby dowiedzieć się więcej na temat tworzenia kwerend w celu znalezienia rekordów, zobacz artykuł Tworzenie prostej kwerendy wybierającej.

Aby dowiedzieć się więcej na temat kryteriów wyszukiwania i filtrowania, zobacz artykuł Przykłady kryteriów kwerend.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×