Sposoby udostępniania szablonów formularzy

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

InfoPath Forms Services to technologia serwera, dostępne w Microsoft Office Forms Server 2007 i Microsoft Office SharePoint Server 2007, która umożliwia użytkownikom wypełnianie formularzy Microsoft Office InfoPath 2007 za pomocą przeglądarki sieci Web, zamiast lub oprócz, program Klient Office InfoPath 2007. Technologia ta umożliwia szerszy dostęp do formularzy nie było możliwe we wcześniejszych wersjach programu Microsoft Office InfoPath.

W tym artykule opisano różne sposoby, którą można udostępnić Office InfoPath 2007 szablonów formularzy na serwerze z systemem InfoPath Forms Services.

W tym artykule

Wprowadzenie do szablonów formularzy programu InfoPath

Wdrażanie i aktywowanie szablonu formularza

Sposoby, które użytkownicy mogą pracować z formularzy, które mają być rozmieszczone

Wprowadzenie do szablonów formularzy programu InfoPath

Program InfoPath to program że przy użyciu otwartych standardów XML zapewniające użytkownikom elastyczne jeszcze strukturę sposobem zbierania danych. Ponieważ program InfoPath jest oparty na standardami XML, dane, które są zbierane za pomocą formularzy programu InfoPath może nastąpić w całej organizacji. Na przykład dane, które są zapisywane w formularzu raportu wydatków można uzyskać do nich dostęp i wyświetlane na stronie sieci Web, która umożliwia wyróżnienie trendów budżetu dla działu.

Gdy projektant formularza jest tworzony nowy formularz programu InfoPath, Projektant tworzy faktycznie określane jako szablonu formularza. Szablon formularza definiuje strukturę danych, wygląd i działanie formularze wypełniania przez użytkowników. Wyobrazić szablonu formularza jako plan — punkt początkowy, umożliwiająca użytkownikom na tworzenie nowych formularzy używające i przechowywania danych w taki sam sposób. Ponieważ szablonu formularza musi być dostępna, zanim mogły wypełnić formularz, należy wdrożyć szablonów formularzy do lokalizacji, w której są one dostępne przez użytkowników. Szablonów formularzy są często używany do lokalizacji w sieci firmowej, takich jak foldery udostępnione, serwer sieci Web lub bibliotek programu SharePoint.

Jeśli użytkownicy mają uprawnienia do uzyskania dostępu do lokalizacji, w której jest przechowywany szablonu formularza, mogą wypełniać formularza, który jest oparty na tym szablonie za pomocą programu InfoPath, przeglądarki sieci Web, urządzenia przenośnego lub Microsoft Office Outlook 2007. Czy formularz można wypełniać przy użyciu programu InfoPath lub jednej z innych metod zależy od kilku czynników, takich jak zaprojektowano i wdrożono szablonu formularza. Na przykład do wypełniania w przeglądarce, formularza musi zostać zaprojektowane do używania w przeglądarce, a szablon formularza dla formularza, należy wdrożyć na serwerze z usług InfoPath Forms Services.

Początek strony

Wdrażanie i aktywowanie szablonu formularza

InfoPath Forms Services umożliwia użytkownikom wypełnianie formularzy Office InfoPath 2007 za pomocą przeglądarki sieci Web, zamiast lub oprócz program Klient Office InfoPath 2007. Dzięki temu szerszy dostęp do formularzy nie było możliwe we wcześniejszych wersjach programu Microsoft Office InfoPath.

Ponadto InfoPath Forms Services umożliwia użytkownikom wypełnianie formularzy przy użyciu urządzenia przenośnego. Zestaw kontrolek, które są dostępne do użycia w formularzach mobilny jest bardziej ograniczona niż te, które są dostępne dla formularzy obsługiwanych w przeglądarce.

Projektant szablonu formularza można także włączyć promocji właściwości szablonu formularza. Ta opcja umożliwia danych z formularza, który jest oparty na tym szablonie formularza, który będzie wyświetlany jako wartości kolumn w bibliotece programu SharePoint, tak aby użytkownicy mogą łatwo pracować z danych formularza bez konieczności otwierania formularzu.

Aby udostępnić szablon formularza w witrynie, Projektant szablonu formularza lub administrator należy najpierw wdrożyć szablonu formularza. Aby wdrożyć szablon formularza, Projektant szablonu formularza musi publikowanie szablonu formularza jako szablon formularza użytkownika lub administrator musi przekazywanie szablonu formularza jako szablon formularza zatwierdzony przez administratora. Decyzja dotycząca korzystania z dowolnego typu szablonu formularza zależy od funkcji, które Projektant dodaje do szablonu formularza.

Wdrażanie szablonu formularza

Typ szablonu formularza, którego używasz, określa, kto jest odpowiedzialny za wdrożenie go.

Szablon formularza użytkownika    Szablon formularza użytkownika mogą być rozmieszczone przez projektanta szablon formularza, mający uprawnienia projektu w witrynie. Jeśli użytkownik może utworzyć bibliotekę dokumentów, można opublikować formularz. Ten typ wdrażania jest szablonach formularzy, które nie zawierają kodu zarządzanego.

Szablon formularza zatwierdzony przez administratora    Wdrażanie szablonu formularza z zatwierdzony przez administratora wymaga poziomy uprawnień dodatkowe i może być skoordynowanego spośród następujących ról:

  • Projektanci szablonów formularzy, osoby, które tworzą szablonu formularza

  • Administratorzy farmy, osoby, które przekazywanie szablonów formularzy po sprawdzeniu, że nie zawierają błędy

  • Administratorzy zbioru witryn, osoby, które aktywowanie szablonów formularzy udostępnienie ich może być używany jako typów zawartości w bibliotece dokumentów

Uaktywnianie szablonu formularza

Po wdrożeniu szablon formularza zatwierdzony przez administratora programu musi być aktywowany. Aktywacja to proces, używanym do Włączanie i wyłączanie funkcji w witrynie lub zbiorze witryn. Ponieważ szablony formularzy zatwierdzone przez administratora są traktowane jako funkcji zbioru witryn w InfoPath Forms Services, musi być aktywowany zanim będzie można ich używać. Po aktywowaniu szablon formularza zatwierdzony przez administratora programu możesz udostępnić go do użytku w zbiór witryn jako typ zawartości dla biblioteki dokumentów lub mają być otwierane bezpośrednio z poziomu biblioteki szablonu formularza dla zbioru witryn.

Uwagi: 

  • Jeśli chcesz wdrożyć szablonu formularza, który zawiera kod zarządzany, ale nie masz uprawnień, aby to zrobić, skontaktuj się z administratorem farmy. Przed poprosić administratora farmy do wdrożenia szablonu formularza, możesz opublikować go w lokalizacji, w której administrator może uzyskać do niego dostęp.

  • Administrator farmy wdrożono szablonu formularza, jest dodawany w centralnej lokalizacji na serwerze. Osób, które mają uprawnienia administratora zbioru witryn można aktywować szablon formularza w zbiorze witryn. Ta metoda wdrażania jest zalecane tylko w przypadku szablonów formularzy chcesz udostępnić jeden lub więcej zbiorów witryn.

Początek strony

Sposoby, które użytkownicy mogą pracować z formularzy, które mają być rozmieszczone

Po wdrażanie i aktywowanie szablonu formularza z serwerem InfoPath Forms Services, użytkownicy mogą pracować z formularzy na podstawie tego szablonu formularza na różne sposoby.

Za pomocą formularzy w przeglądarce

Z Office InfoPath 2007 Projektant szablonu formularza można utworzyć szablon formularza zgodny z przeglądarką i Wdroż na serwerze z programem InfoPath Forms Services. Po szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami obsługiwanych w przeglądarce, użytkownicy, którzy nie mają zainstalowanego na swoich komputerach programu InfoPath można wypełnić formularz w przeglądarce sieci Web.

Wcześniej użytkownicy musieli mieć zainstalowany na swoich komputerach, aby wypełnić formularz programu InfoPath. Z InfoPath Forms Services użytkownicy mogą wypełniać formularza Office InfoPath 2007, takich jak formularza raportu z wydatków w przeglądarce. Ta funkcja ułatwia wypełnianie formularzy na komputerach, na których nie zainstalowano programu InfoPath. Na przykład gdy użytkownicy podróżują i nie ma dostępu do swoich komputerach, będą mogli wypełniać ich raporty z wydatków w przeglądarce z dowolnego komputera z dostępem do Internetu.

Za pomocą formularzy na urządzeniach przenośnych

Przy użyciu Office InfoPath 2007 razem z InfoPath Forms Services, Projektant szablonu formularza można utworzyć szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami uruchamianej na urządzeniu przenośnym. Projektant szablonu formularza można utworzyć szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami, będącej wyłącznie do wyświetlania na małym ekranie. Projektant można również utworzyć widok dedykowane dla użytkowników urządzeń przenośnych w szablonie formularza zgodnego z przeglądarkami i innych widoków dla osób, które wypełnianie formularza w programie InfoPath lub w przeglądarce sieci Web.

Eksportowanie danych formularza

Gdy Projektant szablonu formularza umożliwia promocji właściwości szablonu formularza, dane z formularza opartego na tym szablonie formularza mogą być wyświetlane jako wartości kolumn w bibliotece programu SharePoint. Ułatwia użytkownikom pracę z danymi formularza bez konieczności otwierania formularzu.

Również ułatwia dla użytkownika w celu wyeksportowania danych z biblioteki, gdzie są przechowywane formularzy. Użytkownicy mogą eksportować danych formularza, który jest wyświetlany w widoku biblioteki do skoroszytu programu Microsoft Office Excel. Użytkowników można udostępnić skoroszyt lub innych zadań, takich jak sortowanie danych w skoroszycie lub grupowanie wierszy i kolumn.

Uwaga: Eksportuj do arkusza kalkulacyjnego dane są migawkę danych z listy. Dane w bibliotece nie jest połączony z danymi w arkuszu kalkulacyjnym. Jeśli formularzy w bibliotece zostaną zaktualizowane później, dane w arkuszu kalkulacyjnym nie zostaną zaktualizowane.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×