Sposoby udostępniania bazy danych programu Access dla komputerów stacjonarnych

Sposoby udostępniania bazy danych programu Access dla komputerów stacjonarnych

Bazę danych programu Access możesz udostępniać na kilka sposobów, w zależności od potrzeb i dostępności zasobów. W tym artykule zapoznaj się z dostępnymi opcjami, zaletami poszczególnych opcji oraz zasobami, aby uzyskać więcej informacji.

W tym artykule

Omówienie sposobów udostępniania danych programu Access

Udostępnianie pojedynczej bazy danych

Udostępnianie podzielonej bazy danych

Udostępnianie danych w witrynie programu SharePoint

Udostępnianie danych przy użyciu serwera bazy danych

Omówienie sposobów udostępniania danych programu Access

Aplikacje bazy danych zmieniają się i zwiększają w czasie. Wiele czynników wpływających na wpływ na wydajność, takich jak liczba jednoczesnych użytkowników, środowisko sieciowe, przepływność, opóźnienie, rozmiar bazy danych, czasy użycia szczytu oraz oczekiwane tempo wzrostu. Jeśli Twoje rozwiązanie bazy danych zostało zakończone powodzeniem, prawdopodobnie trzeba je rozwinąć. Na szczęście program Access ma ścieżkę ewolucyjną, od prostej do zaawansowanej, którą można poświęcić czas na efektywne skalowanie rozwiązania. W poniższej tabeli podsumowano scenariusze programu Access i obciążenia ułatwiające wybranie tej ścieżki.

Omówienie opcji udostępniania programu Access

Początek strony

Udostępnianie pojedynczej bazy danych

Jest to najprostsza opcja, która ma najmniejsze wymagania, ale oferuje najbardziej ograniczoną funkcjonalność. W tej metodzie plik bazy danych jest przechowywany na udostępnionym dysku sieciowym i używany przez wszystkie osoby jednocześnie. Jeśli wielu użytkowników zmienia dane w tym samym czasie, niektóre ograniczenia tej metody obejmują niezawodność i dostępność, ponieważ wszystkie obiekty bazy danych są udostępnione. Ta technika może również zmniejszać wydajność ze względu na to, że wszystkie obiekty bazy danych są wysyłane przez sieć.

Ta opcja może być odpowiednia, jeśli tylko kilka osób będzie używać bazy danych jednocześnie i użytkownicy nie muszą zmieniać projektu bazy danych. Ta metoda jest jednak mniej bezpieczna niż inne metody udostępniania bazy danych, ponieważ każdy użytkownik ma pełną kopię pliku bazy danych, zwiększając ryzyko nieautoryzowanego dostępu.

Aby udostępnić bazę danych przy użyciu folderu udostępnionego:

 1. W środowisku w domu lub w małej firmie Udostępnij folder z określonymi osobami. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz udostępnianie plików w sieci w systemie Windows 10.

 2. Upewnij się, że program Access jest skonfigurowany tak, aby był otwierany w trybie udostępniania na komputerach wszystkich użytkowników. Jest to ustawienie domyślne, ale należy je mimo wszystko sprawdzić — jeśli użytkownik otworzy bazę danych w trybie wyłączności, zakłóci dostępność danych.

  1. Uruchom program Access i w menu Plik kliknij polecenie Opcje.

  2. W oknie dialogowym Opcje programu Access kliknij pozycję Ustawienia klienta.

  3. W sekcji Zaawansowane w obszarze domyślny tryb otwieraniawybierz pozycję udostępnione, kliknij przycisk OK, a następnie zamknij program Access.

 3. Skopiuj plik bazy danych do folderu udostępnionego. Po skopiowaniu pliku ustaw jego atrybuty tak, aby umożliwić odczytywanie i zapisywanie. Użytkownicy korzystający z bazy danych muszą mieć prawa odczytu i zapisu.

 4. Utwórz skrót do pliku bazy danych na komputerze każdego z użytkowników. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie skrótu na pulpicie dla programu lub pliku pakietu Office.

Początek strony

Udostępnianie podzielonej bazy danych

Ta opcja jest przydatna w przypadku braku witryny programu SharePoint i serwera bazy danych. Możesz udostępnić podzieloną bazę danych w sieci lokalnej (LAN). Podczas dzielenia baza danych jest umieszczana w dwóch plikach — wewnętrznej bazie danych zawierającej tabele danych oraz zewnętrznej bazie danych zawierającej wszystkie inne obiekty bazy danych, takie jak kwerendy, formularze i raporty. Każdy użytkownik pracuje z danymi za pomocą lokalnej kopii zewnętrznej bazy danych.

Zalety dzielenia bazy danych są następujące:

 • Ulepszona wydajność    Tylko dane są udostępniane w sieci, a nie tabele, zapytania, formularze, raporty, makra i moduły.

 • Większa dostępność    Transakcje bazy danych, takie jak edytowanie rekordów, są wykonywane szybciej.

 • Ulepszone zabezpieczenia    Użytkownicy uzyskują dostęp do wewnętrznej bazy danych za pomocą tabel połączonych; jest mniej prawdopodobne, że Intruzi mogą uzyskać nieautoryzowany dostęp do danych za pośrednictwem zewnętrznej bazy danych.

 • Ulepszona niezawodność    Jeśli użytkownik napotka problem i baza danych zostanie nieoczekiwanie ZAMKNIĘTA, wszelkie uszkodzenia plików bazy danych są zwykle ograniczone do kopii zewnętrznej bazy danych, którą użytkownik otworzył.

 • Elastyczne środowisko programistyczne    Każdy użytkownik może niezależnie opracowywać kwerendy, formularze, raporty i inne obiekty bazy danych bez wpływu na inne osoby. Ponadto można opracować i rozpowszechnić nową wersję zewnętrznej bazy danych bez zakłócania dostępu do danych przechowywanych w wewnętrznej bazie danych.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz dzielenie bazy danych programu Access.

Początek strony

Udostępnianie danych w witrynie programu SharePoint

Istnieje kilka sposobów udostępniania danych programu Access w witrynie programu SharePoint:

 • Łączyć    Proces łączenia łączy się z danymi w innym programie, tak aby można było wyświetlać i edytować najnowsze dane zarówno w programie SharePoint, jak i w programie Access bez tworzenia i zachowywania kopii danych w programie Access. Jeśli nie chcesz kopiować listy programu SharePoint do bazy danych programu Access, ale chcesz uruchamiać kwerendy i generować raporty na podstawie zawartości tej listy, możesz utworzyć link do danych.

 • Nawigowani    Podczas przenoszenia danych z programu Access do witryny programu SharePoint można tworzyć listy w witrynie programu SharePoint, które są połączone z tabelami w bazie danych. Kreator eksportowania tabel do programu SharePoint ułatwia przenoszenie danych ze wszystkich tabel w tym samym czasie i zachowanie ich relacji.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Importowanie, łączenie lub przenoszenie danych do programu SharePoint.

Ostrzeżenie    Wprawdzie plik bazy danych programu Access można zapisać w usłudze OneDrive lub w bibliotece dokumentów programu SharePoint, dlatego zalecamy unikanie otwierania bazy danych programu Access z tych lokalizacji. Plik można pobrać lokalnie do edycji, a następnie przekazać ponownie po zapisaniu zmian w programie SharePoint. Jeśli baza danych programu Access zostanie otwarta za pomocą programu SharePoint więcej niż jedna osoba, może zostać utworzona wiele kopii bazy danych i mogą wystąpić niektóre nieoczekiwane zachowania. To zalecenie dotyczy wszystkich typów plików programu Access, takich jak pojedyncza baza danych, podzielona baza danych oraz formaty plików accdb, accdc, ACCDE i accde. Aby uzyskać więcej informacji na temat wdrażania programu Access, zobacz wdrażanie aplikacji programu Access.

Początek strony

Udostępnianie danych przy użyciu serwera bazy danych

Bazę danych można udostępnić, używając programu Access razem z serwerem bazy danych, takim jak SQL Server. Zastosowanie tej metody niesie ze sobą szereg korzyści, ale wymaga dodatkowego oprogramowania — serwera bazy danych.

Ta metoda przypomina dzielenie bazy danych, ponieważ tabele są przechowywane w sieci, a każdy użytkownik ma lokalną kopię pliku bazy danych programu Access, zawierającą łącza do tabel oraz kwerendy, formularze, raporty i inne obiekty bazy danych. Korzyści tej metody udostępniania zależą od używanego oprogramowania serwera bazy danych, lecz na ogół obejmują konta użytkowników, selektywny dostęp do danych, wysoką dostępność danych i rozbudowane, zintegrowane narzędzia do zarządzania danymi. Ponadto większość oprogramowania serwerów baz danych umożliwia łatwą współpracę z wcześniejszymi wersjami programu Access, dzięki czemu nie wszyscy użytkownicy muszą korzystać z tej samej wersji programu. Udostępniane są wyłącznie tabele. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Migrowanie bazy danych programu Access do programu SQL Server, Importowanie lub łączenie danych w bazie danych programu SQL Serveroraz łączenie lub importowanie danych z bazy danych programu Azure SQL Server.

Zalety udostępniania bazy danych za pośrednictwem serwera bazy danych

 • Wysoka wydajność i skalowalność    W wielu sytuacjach serwer bazy danych zapewnia lepszą wydajność niż sam plik bazy danych programu Access. Wiele serwerów baz danych obsługuje bardzo duże bazy danych — o rozmiarach kilku terabajtów, co około 500-krotnie przewyższa obecne ograniczenie rozmiaru pliku bazy danych programu Access (2 GB). Serwery baz danych działają bardzo wydajnie dzięki równoległemu przetwarzaniu zapytań (z użyciem wielu wątków natywnych w pojedynczym procesie do obsługi żądań użytkowników) i minimalizacji wymagań dodatkowej pamięci wynikających ze zwiększania liczby użytkowników.

 • Zwiększona dostępność    Większość produktów serwerowych baz danych umożliwia wykonywanie kopii zapasowej bazy danych, gdy jest ona używana. Dzięki temu użytkownicy nie muszą zamykać bazy danych, aby umożliwić wykonanie kopii zapasowej danych. Zazwyczaj serwery baz danych w bardzo wydajny sposób obsługują jednoczesne edytowanie i blokowanie rekordów.

 • Ulepszone zabezpieczenia    Baza danych nie może być całkowicie bezpieczna. Serwery baz danych oferują jednak zabezpieczenia o wysokim poziomie niezawodności, chroniące dane przed nieautoryzowanym użyciem. Większość serwerów baz danych udostępnia zabezpieczenia oparte na kontach, które pozwalają określać widoczność tabel dla poszczególnych użytkowników. Zabezpieczenia tego typu zapobiegają nieautoryzowanemu użyciu danych w przypadku uzyskania przez osobę atakującą zewnętrznej aplikacji programu Access.

 • Automatyczne odzyskiwanie    W przypadku awarii systemu (na przykład awarii systemu operacyjnego lub awarii zasilania) Niektóre produkty serwera bazy danych mają mechanizmy automatycznego odzyskiwania, które odzyskują bazę danych w ostatnim stanie spójności w ciągu minut bez administratora bazy danych. ramach.

 • Przetwarzanie oparte na serwerze    Korzystanie z programu Access w konfiguracji klienta i serwera ułatwia zmniejszenie ruchu sieciowego przez przetwarzanie zapytań bazy danych na serwerze przed wysłaniem wyników do klienta. Przetwarzanie danych na serwerze jest wydajniejsze, szczególnie w przypadku pracy z dużymi zestawami danych.

 • Usługa Azure SQL Server    Oprócz zalet programu SQL Server, zapewnia ona dynamiczną skalowalność bez przestojów, optymalizację inteligentną, globalną skalowalność i dostępność, eliminację kosztów sprzętowych i zmniejszenie administracji.

Początek strony

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×