Przejdź do głównej zawartości

Sposoby pracy z programem SharePoint

SharePoint umożliwia organizacjom znajdowanie rozwiązań typowych problemów biznesowych przy użyciu gotowych składników Web Part i aplikacji. Twoje unikatowe scenariusze biznesowe określi typ witryny i składników Web Part, które będą używane. Istnieje kilka zasobów, które można zalecić następną witrynę programu SharePoint, taką jak książka wyglądu programu SharePoint i instruktaże przewodniki

Ten artykuł zawiera informacje o tym, jak różne typy ról i działów w dowolnej organizacji mogą współpracować ze sobą, aby zaspokoić potrzeby użytkowników i celów biznesowych.

Przykłady scenariuszy:

 • Dowiedz się, jak Menedżer marketingu tworzy wewnętrzną witrynę zwiększającą świadomość i gotowość pracowników do obsługi nadchodzącego produktu.

 • Zobacz, jak Menedżer działu zarządzania kadrą tworzy witrynę pod kątem nowych dzierżaw, aby zwiększyć poziom utrzymania nowych pracowników.

 • Dowiedz się, jak pracownik lekcyjnej tworzy nową grupę społeczności firmowej, aby upoważnić innych użytkowników

 • Zobacz, jak Menedżer produktów tworzy witrynę zespołu określoną w programie Project, aby przyspieszyć uruchomienie nowego produktu.

Tworzenie wewnętrznej witryny startowej produktu w celu zwiększenia świadomości pracowników i gotowości nowego produktu

Jan to kierownik działu marketingu, który przygotowuje się do rozpoczęcia nowego produktu. Pracuje on już z kilkoma wewnętrznymi uczestnikami, takimi jak Inżynieria produktów, obsługa klienta i detal. Zgadzają się, że udostępnione miejsce na przygotowanie pozostałej części organizacji do nadchodzącego uruchomienia produktu jest odpowiednim rozwiązaniem.

Cele scenariusza:

 • Ustanowienie jednego źródła informacji w sposób prawdziwy w celu zapewnienia pracownikom dokładnego zrozumienia danych dotyczących produktu i przyjęcia wartości i misji projektu

 • Zezwól pracownikom na evangelize nowego produktu i porozmawiaj z nim w sposób niezmieniony.

 • Wyposażenie pracowników z wyposażeniem wizualnym zatwierdzonym do marketingu, które można udostępniać zewnętrznie

 • Zapewnianie dostępu do zasobów produktu, szkoleń, wydarzeń i odpowiedzi na pytania dotyczące produktów

Procedura tworzenia witryny:

Planowanie witryny — 2 dni

Jan wie, że musi uzyskać całą organizację cieszymy i przygotować się do obsługi tego nowego produktu. Jest on zgodny z ekspertami, takimi jak zespół inżynieryjny, zespół produktu i zespół pomocy technicznej, aby sprawdzić, czy zawartość musi znajdować się w witrynie. Następnie pracuje nad zbieraniem majątku witryny, takich jak zatwierdzone obrazy produktów, logo, materiały marketingowe i Przewodniki szkoleniowe.

Jan zdecyduje się utworzyć witrynę komunikacyjną programu SharePoint , aby dotrzeć do wszystkich pracowników w organizacji. 

Budowanie witryny — 3 dni

Jan buduje witrynę komunikacyjną programu SharePoint przy użyciu składników Web Part, które będą współpracować i informować swoich odbiorców. Koncentruje się na projektowaniu witryny w sposób wizualny, szablonie, interaktywny i łatwy w obsłudze. Jan wie, że jej odbiorcy będą prawdopodobnie uzyskiwać dostęp do nowej witryny uruchamiania produktu na urządzeniu przenośnym, więc korzystanie z witryn komunikacyjnych programu SharePoint będzie również zoptymalizowane pod kątem połączeń smartphone. 

Zarządzanie witryną — bieżące

 • Widoki Jan użytkowanie witryny w sposób regularnie zrozumiały dla osób odwiedzających stronę i jaka zawartość jest popularna

 • W przypadku korzystania z składnika Web Part formularzeankieta jest osadzana na stronie witryny w celu zebrania opinii na temat efektywności szkolenia dotyczącego produktu

 • Ponieważ produkt jest rozwijający się w czasie, Jan kontynuuje korzystanie z witryny w celu informowania pracowników o aktualizacjach produktów i punktach kontrolnych

Wyników

 • Zwiększone gotowość w porównaniu z poprzednimi powiadomieniami o uruchomieniu produktu 

 • Zwiększona efektywność i zdolność zespołu pomocy technicznej dla klientów, którzy przyjmą nowy produkt

 • Zmniejszanie liczby spotkań i wiadomości e-mail po uruchomieniu witryny podczas zwiększania produktywności

 • Zwiększona świadomość organizacyjna i Excitement nadchodzącego produktu

 • Zwiększona liczba pracowników promujących nadchodzące rozpoczęcie nowego produktu za pośrednictwem społeczności związanych z mediami

Nowa witryna uruchamiania produktu:

Nowa witryna uruchamiania produktu

Tworzenie nowej witryny zatrudnienia w celu usprawnienia procesu tworzenia nowych pracowników na pokładzie

Tomasz jest kierownikiem działu zarządzania kadrami (HR), który widzi okazję, aby usprawnić korzystanie z nowych osób najemnych. Obecnie organizacja korzysta z arkusza kalkulacyjnego programu Excel z niektórymi łączami do popularnych zasobów, a menedżerowie zatrudniani są odpowiedzialni za nowe zatrudnienie na pokładzie. Oba ostatnie zatrudnienia i menedżerów zatrudnienia wyraziły niezadowolenie z obecnego procesu na pokładzie. 

Cele scenariusza:

 • Pomyślna pomoc dla nowych pracowników w dziale

 • Zwiększanie wydajności i czasu wykonywania nowych pracowników

 • Ulepsz zachowanie nowych pracowników

 • Zwiększanie nowych zakontraktowań i zadowolenia pracowników

Procedura tworzenia witryny:

Planowanie witryny — 1 dzień

Tomasz porównuje się z menedżerami zatrudniania, aby zapewnić, że nowy sposób zatrudnienia jest wyrównany do celów organizacji i działów, do których będzie dołączane nowe zatrudnienie.

Podjęto decyzję, że Tomasz konstruuje witrynę, a menedżerowie zatrudniający będą uczestniczyć w strategii i zakresie konserwacji zawartości witryny. Osoba z menedżerem zatrudniania identyfikuje ostatnie nowe zatrudnienie, które działa jako mistrz dla nowej witryny. Inni kierownicy i członkowie działu kadry tworzą plany do regularnego tworzenia nowych witryn zatrudniania. 

Aby rozpocząć, należy zapoznać się z całą zawartością, aby uzyskać informacje o firmie, kulturze, systemach działów, procesach, zasadach i korzyściach.

Tworzenie witryny — 2 dni

Tomasz zdecyduje się użyć witryny do komunikacji programu SharePoint w celu centralnego zarządzania dokumentami, materiałami szkoleniowymi i połączeniami społecznościowymi, które można łatwo uzyskać dostęp i wszystkie w jednym miejscu. 

Zarządzanie witryną — bieżące

 • Plany liderów zdarzenie uruchamiania, które świętuje nową witrynę i planuje sesje szkoleniowe dla nowych kierowników i ów, aby móc w czasie współtworzyć witrynę. 

 • Aby uzyskać opinie i zmierzyć wpływ nowego procesu na pokład, można utworzyć ankietę za pomocą składnika Web Part programu Microsoft Forms .

 • Comiesięcznie, Recenzje i współużytkowanie funkcji użycia i analizy witryny dzięki kierownikom zespołu i zatrudniania

Wyników

 • Zwiększono liczbę nowych pracowników w ramach działu od 75% do 90% w ciągu jednego roku

 • Ulepszono nowe zaangażowanie pracowników o 10% w ciągu jednego roku

 • Zwiększone zadowolenie i zaufanie kierownika najemnego w nowym procesie wypożyczania na pokładzie

 • Zmniejszona ilość czasu i zasobów poświęconych na pokład i szkolenia dotyczące nowych zatrudnienia

Nowa witryna szkoleniowa:

Szkolenia dotyczące nowego planu witryny szkoleń

Tworzenie witryny społeczności łączącej kobiety ze wszystkimi regionami i służbami w celu zwiększenia zakontraktowań i uzyskania uprawnień.

Maria w organizacji, która aktywnie zatrudnia kilku różnych pracowników niż w okresie ubiegłym. W ostatnim roku usłyszysz więcej i więcej informacji o sposobie, w jaki kobiety w miejscu pracy poszukują większej liczby użytkowników. Maria, że ta unmeta jest taka sama, jak w przypadku użytkowników, którzy chcą uzyskać dostęp do opiekunów, zawodowego nauczanie, dostępu do lidera oraz informacji o kobietach w miejscu pracy. 

Cele scenariusza: 

 • Łączenie kobiet we wszystkich regionach i działach w organizacji

 • Tworzenie bezpiecznego miejsca na spotkanie w celu nawiązania połączenia, udostępnienia i utworzenia

 • Branie udziału w pracach, którzy chcą zbudować swoją sieć, społeczność i Ally

 • Upoważnianie liderów, aby umożliwić więcej kobietom znalezienie sukcesu w miejscu służbowym

Procedura tworzenia witryny:

Planowanie witryny — 3 dni

Maria umożliwia znalezienie osób, które już znają, lekcyjnej o tworzeniu nowej witryny społeczności i zarządzaniu nią. Oprócz tego określają one cele witryny, a także omówię potrzeby swoich społeczności. Następnie współpracują z innymi społecznościami w organizacji, aby zapoznać się z najważniejszymi wskazówkami dotyczącymi sposobu wzdziałowania i rekrutacji.

Po określeniu celów, Maria i jego zespół rozpoczyna Kompilowanie obrazów, plików, artykułów informacyjnych, klipów wideo i innych zawartości witryny. Wspólna praca, zawartość jest grupowana i zorganizowana na stronach tworzących strukturę witryny. Następnie Maria oznacza właścicieli, którzy będą odpowiedzialni za tworzenie i zarządzanie zawartością na każdej ze stron w witrynie.

Budowanie witryny — 1 dzień

Maria buduje witrynę komunikacyjną programu SharePoint i umożliwia właścicielom stron edytowanie, Dodawanie i usuwanie zawartości. Podczas tworzenia stron witryny zespół Maria na korzystanie ze składników Web Part, które będą wymagały niewielkiej konserwacji w czasie.

Zarządzanie witryną — bieżące

 • Maria regularnie monitoruje i udostępnia szczegółowe informacje dotyczące użycia witryny i funkcji analizy .

 • Miesięczne spotkania dotyczące strategii zawartości są planowane w celu organizowania kalendarza redakcyjnego, planowania wydarzeń społecznościowych i rekrutacji nowych współautorów zawartości

 • Pół roku, Mariany i jego zespół ponownie ocenia strony witryny i nawigację, aby wprowadzić zmiany w miarę ich rozrastania przez społeczność.

Wyników

 • Zwiększone zaangażowanie i zadowolenie między kobietami w miejscu pracy

 • Wzrost retencji pracowników dla członków społeczności w porównaniu do osób niebędących członkami

 • Zwiększona sieć i współpraca między zespołami, które uczestniczą w zdarzeniach społecznościowych i dyskusjach usługi Yammer

Nowa witryna społeczności:

Przykład witryny społeczności

Współpraca z zespołem projektu w aplikacji Microsoft Teams w celu usprawnienia współpracy

Megan jest kierownikiem projektu, który jest odpowiedzialny za realizację zespołu, który pracuje w celu zwolnienia nowego produktu w ciągu najbliższych 6 miesięcy. Wie, że potrzebuje miejsca do przechowywania dokumentów zespołu, współpracy nad zawartością, udostępniania aktualizacji w wiadomościach o projekcie i komunikowania się z zespołem. Obecnie Megan zespół używa poczty e-mail jako podstawowej formy komunikacji, a niektóre dokumenty projektu są przechowywane w udostępnionym miejscu, ale nie można ich bezpiecznie uzyskać na zewnątrz pakietu Office lub na urządzeniu przenośnym.

Cele scenariusza:

 • Nawiązanie jednolitego miejsca na wiadomości projektowe, współpraca zespołowa i komunikacja nad projektem

 • Zapewnianie wydajniejszych sposobów komunikowania się przy użyciu czatu i konferencji wideo w czasie rzeczywistym

 • Ujednolicania zasobów zespołu, takich jak kalendarz zespołu, adres e-mail, program OneNotei Narzędzie do zarządzania zadaniami

 • Bezpieczne przechowywanie plików i folderów w jednym miejscu, do których można uzyskać dostęp zdalnie na dowolnym urządzeniu

Procedura tworzenia witryny:

Planowanie witryny — 2 dni

Megan rozpoczyna się od pomysłów burzy mózgów z innym menedżerem projektu, którzy utworzyli podobną witrynę w tym okresie. Dowiesz się, jak najlepiej rozpocząć tworzenie witryny projektu, aby poprosić zespół o podanie opinii na temat sposobów komunikowania się, współpracy i typów funkcji, które będą najbardziej cenne dla nowej witryny projektu. Megan identyfikuje główne priorytety swoich zespołów i rozpoczyna zbieranie dokumentów, obrazów i innej zawartości.

Megan określa, że Witryna zespołu programu SharePoint będzie optymalnie pasować do potrzeb swojego zespołu i projektu. Jednak witryna zespołu programu SharePoint nie zezwala na czat w czasie rzeczywistym, dopóki nie zintegrujesz aplikacji MicrosoftTeams. Megan działa wraz z administratorem dzierżawy programu SharePoint, aby zapewnić dostępność aplikacji Microsoft Teams. Uczy się, że Twoja organizacja ma już uprawnienia do korzystania z aplikacji Microsoft Teams, a wszyscy muszą wykonać tę czynność, upewniając się, że jej witryna zespołu jest połączona z grupą pakietu Office 365.  

Teraz Megan jest już gotowy, aby rozpocząć tworzenie witryny zespołu połączonej z pakietem Office 365.

Budowanie witryny — 1 dzień

Megan buduje witrynę zespołu programu SharePoint i łączy ją z grupą pakietu Office 365. Łącząc się z grupą, automatycznie uzyskuje dostęp do zasobów udostępnionych, takich jak kalendarz grupy, OneNote, Planner i adres e-mail.

Zarządzanie witryną — bieżące

 • Megan przegląda witrynę zespołu pół miesiąca, aby zapewnić aktualność terminów i Aktualności projektu

 • Po uruchomieniu projektu Megan plany poprawiania części zawartości witryny i składników Web Part w celu dostosowania do nowych Rhythm firmy w celu obsługi produktu

 • Co tydzień, Megan ogłasza aktualizacje stanu projektu w formie wpisów wiadomości , które mogą być przeszukiwane, wyświetlane w składniku Web Part wiadomości i automatycznie publikowane w kanale zespoły

 • Monthly, Megan hosts Live Q&sesje obsługiwane przez aplikację Microsoft Streami automatycznie synchronizowane z kartą Stream w kanale Teams 

Wyników

 • Umożliwia członkom zespołu utrzymywanie połączenia przez konferencje wideo i prowadzenie rozmów stałych przez cały dzień.

 • Zwiększona produktywność zespołu dzięki umożliwieniu członkom zespołu współpracowania nad zawartością w usłudze Teams lub programie SharePoint

 • Zmniejszono głośność spotkań i wiadomości e-mail przed uruchomieniem witryny zespołu.

 • Możliwość wydajniejszej pracy przez członków zespołu

Nowa witryna zespołu:

Obraz witryny zespołu z czasomierzem zliczania, artykułem nowości i terminarzem

Więcej możliwości tworzenia witryn:

Książka wyszukiwania programu SharePoint

Instruktaże: Tworzenie witryn

Biblioteka biurowa Microsoft 365

Szkolenia dotyczące nowoczesnego miejsca pracy 

Społeczność techniczna firmy Microsoft — przyjęcie

Planowanie witryny programu SharePoint

Klip wideo: Tworzenie witryny zespołu lub do komunikacji

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×