Sposoby migrowania wielu kont e-mail do usługi Office 365

Twoja organizacja może przeprowadzić migrację poczty e-mail do usługi Office 365 z innych systemów. Administratorzy mogą migrować skrzynki pocztowe z programu Exchange Server lub z innego systemu poczty e-mail. Użytkownicy mogą samodzielnie importować swoje wiadomości e-mail, kontakty i inne informacje zawarte w ich skrzynkach pocztowych do utworzonej dla nich skrzynki pocztowej usługi Office 365. Organizacja może również przeprowadzić migrację poczty e-mail we współpracy z partnerem.

Przed rozpoczęciem migracji poczty e-mail sprawdź limity oraz najważniejsze wskazówki dotyczące usługi Exchange Online, aby zapewnić uzyskanie działania i wydajności, których oczekujesz po przeprowadzeniu migracji.

Zobacz Wybieranie ścieżki migracji lub Doradcy migracji programu Exchange, aby uzyskać pomoc w doborze najlepszego rozwiązania dla organizacji.

Możesz też obejrzeć klip wideo z omówieniem:

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Migrowanie skrzynek pocztowych z programu Exchange Server

W przypadku migracji z istniejącego lokalnego środowiska programu Exchange Server administrator może przenieść wszystkie wiadomości e-mail, elementy kalendarza oraz kontakty ze skrzynek pocztowych użytkowników do usługi Office 365.

Administrator wykonuje etapową lub jednorazową migrację do usługi Office 365. Dla każdej skrzynki pocztowej można migrować pocztę e-mail, kontakty i informacje kalendarza.

Istnieją trzy możliwości przeprowadzenia migracji poczty e-mail z programu Exchange Server:

Migrowanie plików PST za pomocą usługi importowania Office 365

Jeśli Twoja organizacja ma wiele dużych plików PST, możesz przeprowadzić migrację danych poczty e-mail do usługi Office 365 za pomocą usługi importowania Office 365.

Administrator migruje pliki PST do usługi Office 365.

Za pomocą usługi importowania Office 365 możesz przekazać pliki PST przez sieć lub wysłać pliki PST pocztą na specjalnie przygotowanym dysku.

Aby uzyskać instrukcje, zobacz Usługa importowania Office 365.

Migrowanie poczty e-mail z innego systemu poczty e-mail z obsługą protokołu IMAP

Możesz użyć protokołu IMAP (Internet Message Access Protocol) do przeprowadzenia migracji poczty e-mail użytkowników z usługi Gmail, programu Exchange, usługi Outlook.com i innych systemów poczty e-mail, które obsługują migrację IMAP. Migracja poczty e-mail użytkowników przy użyciu funkcji migracji IMAP spowoduje przeniesienie wyłącznie elementów znajdujących się w skrzynkach odbiorczych użytkowników lub innych folderach poczty. Kontaktów, zadań i elementów kalendarza nie można przenieść przy użyciu protokołu IMAP, ale użytkownicy mogą je zaimportować.

Migracja IMAP nie powoduje również utworzenia skrzynek pocztowych w usłudze Office 365. Przed przystąpieniem do migrowania poczty e-mail konieczne będzie utworzenie skrzynek pocztowych dla poszczególnych użytkowników.

Administrator wykonuje migrację systemu IMAP do usługi Office 365. Dla każdej skrzynki pocztowej można migrować pocztę e-mail, ale nie kontakty ani informacje kalendarza.

Aby przeprowadzić migrację poczty e-mail z innego systemu poczty, zobacz Migrowanie skrzynek pocztowych IMAP do usługi Office 365. Po zakończeniu migracji poczty e-mail nowa poczta wysyłana na źródłowy adres e-mail nie jest przenoszona.

Samodzielne importowanie poczty e-mail przez użytkowników

Użytkownicy mogą samodzielnie zaimportować do usługi Office 365 pocztę e-mail, kontakty i inne informacje zawarte w swoich skrzynkach pocztowych. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zobacz Migrowanie wiadomości e-mail i kontaktów do usługi Office 365 dla firm.

Użytkownik może zaimportować pocztę e-mail, kontakty i informacje kalendarza do usługi Office 365.

Migrowanie poczty e-mail we współpracy z partnerem

Jeśli żaden z opisanych typów migracji nie jest odpowiedni dla Twojej organizacji, możesz skorzystać z usług partnera podczas migracji poczty e-mail do usługi Office 365.

Metoda

Opis

Migrowanie skrzynek pocztowych do usługi Office 365 za pomocą narzędzi do migracji innego producenta

Użyj narzędzia do migracji poczty e-mail innych firm

Narzędzia do migracji mogą przyspieszyć i uprościć migrację poczty e-mail. Listę narzędzi znajdziesz w witrynie Office 365 Marketplace.

Zatrudnianie partnera świadczącego pomoc przy wdrażaniu usługi Office 365

Zatrudnij partnera świadczącego pomoc przy migracji poczty e-mail

Listę partnerów znajdziesz w witrynie Office 365 Marketplace.

Tematy pokrewne

Używanie programu PowerShell na potrzeby migrowania poczty e-mail do usługi Office 365

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×