Sposoby dostosowywania sekcji powtarzanej

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Po wstawieniu sekcji powtarzanej w szablonie formularza możesz go dostosować, zmieniając jego właściwości i ustawienia w oknie dialogowym Właściwości sekcji powtarzanej. Aby otworzyć okno dialogowe, w szablonie formularza kliknij dwukrotnie sekcji powtarzanej, którego właściwości chcesz zmienić.

W poniższej tabeli opisano niektóre sposoby, w którym można dostosować sekcji powtarzanej i oferuje powodów, dlaczego można to zrobić. Mimo że tabeli nie zawierają szczegółowe informacje procedurach informacji na temat opcji w oknie dialogowym Właściwości sekcji powtarzanej, go pozwalają uzyskać ogólny obraz tego zakresu dostępnych opcji.

Uwagi: 

  • W przypadku projektowania szablon formularza zgodny z przeglądarką, niektóre funkcje w oknie dialogowym Właściwości sekcji powtarzanej nie są dostępne. Na przykład nie można włączyć ustawienie umożliwia użytkownikom wstawianie sekcji poziomo w tworzeniu obok siebie.

  • Jeśli szablon formularza jest oparty na bazie danych, schemacie lub innym istniejącym źródle danych, nie można dostosowanie wszystkich właściwości formantu. Na przykład można zmienić rozmiar kontrolki, ale nie jego nazwy pola lub grupy, które pochodzą z istniejącego źródła danych.

Karta

Zadanie

Szczegóły

Dane

Zmienianie nazwy grupy

Podczas projektowania szablonu formularza nowy, pusty, można zmienić domyślne pole lub grupie nazwę formant do elementu, który jest łatwiejsza do zidentyfikowania podczas pracy ze źródłem danych. Na przykład w szablonie formularza ubezpieczeniowych grupę o nazwie "Zależne od" jest bardziej czytelna niż grupę o nazwie "grupa1."

Uwaga: Zmiana nazwy grupy nie powoduje zmiany powiązania między sekcją powtarzaną w szablonie formularza a grupą powtarzaną w źródle danych. Jeśli chcesz powiązać sekcji powtarzanej do innej grupy powtarzającej się sekcji powtarzanej kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Zmień powiązanie.

Dane

Uniemożliwić użytkownikom wstawianie i usuwanie sekcji

Domyślnie jest zaznaczone pole wyboru Zezwalaj użytkownikom na wstawianie i usuwanie sekcji. Wyczyszczenie tego pola wyboru, użytkownicy nie będą mogli wstawiać lub usuwać sekcje w sekcji powtarzanej. To jest przydatne w sytuacji, gdy mają być wyświetlane powtarzających się danych, ale możesz uniemożliwić użytkownikom zmienianie danych lub dodawanie kolejnych sekcji.

Dane

Dostosowywanie poleceń menu

Kliknij przycisk Modyfikuj, aby dodatkowo modyfikowanie właściwości sekcji. Na przykład można otworzyć okno dialogowe Dostosowywanie poleceń, w którym można dostosowywać nazwy i lokalizacji poleceń menu używanych do wstawiania lub usuwania sekcji w formularzu użytkownika. Ten typ dostosowania ułatwia szablonu formularza za pomocą. Na przykład polecenia niestandardowe można dodawać do menu Edycja, która umożliwia użytkownikom usuwanie sekcji powtarzającej się z formularza.

Dane

Pokazywanie lub dostosowanie tekstu wskazówek

Domyślnie jest zaznaczone pole wyboru Pokaż przycisk wstawiania i Wskazówka: tekst. Możesz wyczyścić to pole wyboru, jeśli nie chcesz, aby użytkownicy mogli przeglądać tekst instruktażowy w formularzu lub można dostosować tekst instruktażowy. Na przykład jeśli masz szablonu formularza z ubezpieczenia, w której użytkownicy muszą wprowadzić zależności w sekcji powtarzanej, można zmienić tekst "Wstawianie elementu", który jest wyświetlany pod sekcja powtarzana "Wstaw dodatkowe zależnych."

Dane

Stosowanie reguł

Kliknij pozycję reguły, aby otworzyć okno dialogowe reguły, w którym reguły umożliwia stosowanie akcji, gdy użytkownicy wstawiać lub Praca z kontrolkami sekcji powtarzanej.

Wyświetlanie

Dodawanie formatowania warunkowego

Kliknij pozycję Formatowanie warunkowe, aby otworzyć okno dialogowe Formatowanie warunkowe, w którym można zmienić wygląd formantu, w tym jego widoczności, na podstawie wartości, które użytkownicy wprowadzają w formularzu. Na przykład można ukryć sekcji powtarzanej zawsze, gdy użytkownik czyści pole wyboru w formularzu.

Wyświetlanie

Zezwalaj użytkownikom na wstawianie sekcji w tworzeniu obok siebie, zamiast jeden po drugim

Opcja w pionie Powtórz jest zaznaczona domyślnie. Oznacza to, że użytkownicy dodawania sekcje powtarzane, tych sekcji mają być wyświetlane w pionie tworzeniu w dół o długości formularza. Możesz wprowadzić sekcji powtarzanej rozwiń poziomo zamiast tego. Umożliwia tworzenie całkowicie różnymi układami. Na przykład można utworzyć szablon formularza, którego przypomina kalendarza. Opcja Powtarzanie poziomie nie jest obsługiwana w szablonach formularzy zgodnych z przeglądarką.

Wyświetlanie

Filtrowanie danych

Kliknij pozycję Filtruj dane, aby otworzyć okno dialogowe Filtrowanie danych, w którym można zezwolić użytkownikom na filtrowanie danych w sekcji powtarzanej na podstawie wartości, które użytkownik wprowadza lub zaznacza w formularzu. Na przykład jeśli korzystasz z sekcji powtarzanej na potrzeby zbierania informacji dotyczących bieżących projektów, można zaprojektować pole listy, który umożliwia użytkownikom filtrowanie projektów według stanu. Filtrowanie danych nie jest obsługiwane w szablonach formularzy zgodnych z przeglądarką.

Wzorca/szczegółu

Konfigurowanie relacji wzorca/szczegółu

Na karcie Wzorca/szczegółu można utworzyć relację wzorca/szczegółu między tabela powtarzająca się (formant główny) i sekcją powtarzaną (formant szczegółowy). Jeśli skonfigurujesz relacji tego typu danych pokrewnych pojawią się w sekcji powtarzanej na podstawie elementu, który użytkownik wybierze w tabeli powtarzającej się. Formanty wzorca/szczegółu nie są obsługiwane w szablonach formularzy zgodnych z przeglądarką.

Rozmiar

Dopasowywanie rozmiaru, dopełnienia i marginesów

Rozmiar kontrolki można ręcznie określić, wprowadzając wartości w polach Wysokość i Szerokość. Można także dostosować odstępy wewnątrz i na zewnątrz kontrolki przez zmianę dopełnienia, czyli ilość miejsca buforu otaczającego zawartość formantu, marginesy, czyli wielkość odstępu między krawędziami formantu i otaczający tekst lub formanty w szablonie formularza.

Ustawienia zaawansowane

Zmienianie kolejności indeksu

Możesz zmienić położenie formantu w kolejności dostępu szablonu formularza. Kolejność tabulacji odpowiada kolejności, w której fokusu w formularzu z jednego pola lub obiektu do następnego jako użytkowników, naciśnij klawisz TAB lub SHIFT + TAB. Domyślnym ustawieniem indeksu dla wszystkich formantów w szablonie formularza jest równy 0, ale kolejność zaczyna się od 1. Oznacza to, że każdy formant od 1 w polu indeks będą kontrolowane najpierw gdy użytkownicy naciśnij klawisz TAB. Żadnej kontrolki z 2 w polu indeks będą kontrolowane drugi itd. Wszystkie formanty z 0 w polu indeks rozpocznie ostatniej w kolejności tabulacji. Jeśli chcesz pominąć formanty w kolejności tabulacji, należy wprowadzić wartość -1 w polu indeks.

Ustawienia zaawansowane

Określanie etykietek ekranowych

Aby wyjaśniającą wyświetlane w przypadku użytkowników umieść wskaźnik myszy na kontrolki, wpisz tekst, który ma być w polu etykietka ekranowa. Ułatwienia dostępu, takich jak ekranu narzędzi, składających się na ekranie przeglądania informacji na temat dostępnych jako syntezatora mowy lub odświeżać wyświetlanie Braille'a często pomocą takich etykietek ekranowych interpretować informacje użytkownikom.

Ustawienia zaawansowane

Określanie i dostosowywanie ustawień scalania

Kliknij pozycję Ustawienia korespondencji seryjnej, aby określić sposób wyświetlania danych, który użytkownicy będą wprowadzać w formancie po kilku formularzy są łączone. Na przykład można zmienić kolejność, w której są wstawiane sekcji powtarzanej w formularzu docelowym.

Ustawienia zaawansowane

Uzyskaj identyfikatory ViewContext lub xmlToEdit dla sekcji powtarzanej

Wartość ViewContext lub XmlToEdit służy do identyfikowania formantu w kodzie. Na przykład jeśli znasz wartość ViewContext umożliwia tej wartości przy użyciu metody ExecuteAction obiektu widoku programowo wykonywać akcję edycji na dane XML, które jest powiązane z formantem. Podobnie jeśli znasz wartość XmlToEdit umożliwia tej wartości przy użyciu metody ExecuteAction obiektu widoku programowo Wstawianie lub usuwanie wystąpienia kontrolki powtarzającej się. Na przykład można określić stosowania akcji, takich jak xCollection::insert lub sekcji powtarzanych i nazwy XmlToEdit , która służy do identyfikowania określonego xCollection do pracy z.

Formularzy obsługiwanych w przeglądarce

Dostosowywanie ustawień dla publikowanie danych z powrotem na serwerze

Zostanie wyświetlona karta formularzy obsługiwanych w przeglądarce tylko podczas projektowania szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami. Umożliwia do kontrolki czy dane są przesyłane do serwera, gdy użytkownicy Wstawianie lub usuwanie sekcji w formularzu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×