Sposoby dostosowywania przycisku

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Po wstawieniu przycisku na szablon formularza, można go dostosować, zmieniając właściwości i ustawienia w oknie dialogowym Właściwości przycisku. Aby otworzyć okno dialogowe w szablonie formularza kliknij dwukrotnie przycisk, którego właściwości chcesz zmienić.

W poniższej tabeli opisano niektóre sposoby, w którym można dostosować przycisku i oferuje powodów, dlaczego można to zrobić. Mimo że tabeli nie zawierają szczegółowe informacje procedurach informacji na temat opcji w oknie dialogowym Właściwości przycisku, go pozwalają uzyskać ogólny obraz tego zakresu dostępnych opcji.

Karta

Zadanie

Szczegóły

Ogólne

Przypisywanie akcji do przycisku

Na liście akcji definiowanie ma być zdarzyć się to gdy użytkownik kliknie przycisk. Jeśli chcesz, aby ten przycisk, aby przesłać dane w jedno źródło danych, kliknij przycisk Prześlij. Jeśli chcesz reguł lub kodu niestandardowego, aby było uruchamiane po kliknięciu przycisku, kliknij pozycję reguły i kod niestandardowy.

Dostępne akcje

Zawsze dostępne są następujące akcje Prześlij i reguły i kod niestandardowy. Dostępność innych akcji przycisku zależy od tego, jak została zaprojektowana szablonu formularza i czy szablon formularza zawiera połączenia danych, które kwerendy lub przesyła dane z zewnętrznymi źródłami danych, takim jak baza danych lub usługa sieci Web.

Akcja

Opis

Prześlij

Ta akcja inicjuje standardową funkcję formularz przesyłania — jest to użytkownik, klikając polecenie Prześlij w menu plik. Aby zainicjować niestandardową akcję przesyłania, wybierz pozycję reguły i kod niestandardowy, a następnie utwórz reguły przesyłania danych.

Reguły i kod niestandardowy

Ta akcja uruchamia zasadę po kliknięciu przycisku lub uruchamia kod niestandardowy. Na przykład można utworzyć regułę, która automatycznie przesyła dane z formularza do usługi sieci Web lub przesyła dane jako wiadomość e-mail w odpowiedzi na kliknięcie przycisku przez użytkownika. Aby zdefiniować regułę, kliknij przycisk reguły. Aby zdefiniować kod, kliknij pozycję Edytuj kod formularza.

Uruchamianie kwerendy

Jeśli formularz jest połączony z bazą danych lub usługa sieci Web, ta akcja kwerendy bazy danych lub usługi sieci Web na podstawie wartości wprowadzane w polach, które są używane do pobrania danych.

Nowy rekord

Jeśli formularz jest połączony z bazą danych lub usługa sieci Web, ta akcja powoduje wyczyszczenie wartości w formularzu, aby użytkownik może wprowadzić nowe dane.

Usuń i Prześlij

Jeśli formularz jest połączony z bazą danych lub usługa sieci Web, ta akcja pozwala usunąć rekordy z bazy danych, które zostały zwrócone w kwerendzie.

Odświeżanie

Jeśli formularz jest połączony z bazą danych lub usługa sieci Web, ta akcja odświeża dane z bazy danych lub usługi sieci Web zwrócone w kwerendzie.

Formularz aktualizacji

W formularzu, który jest przeznaczony do wypełniania w przeglądarce sieci Web Ta akcja aktualizuje dane w sposób przyrostowy. Załóżmy na przykład, pole sumy, które zmiany na podstawie wartości wprowadzanych przez użytkowników w innych kontrolek w formularzu. Aby uniknąć odświeżanie formularza po zmianie wartości w tych kontrolek, możesz zapobiec danych są wysyłane do serwera dla tych określonych formantów. Następnie można dodać przycisk Aktualizuj sumy obok pola sumy, użytkownik może kliknąć, aby ręcznie odświeżyć sumy. Przycisk skojarzonych z akcją Formularz aktualizacji jest widoczny tylko wtedy, gdy użytkownicy wyświetlać i wypełnij formularz w przeglądarce.

Ogólne

Zmiana etykiety przycisku

W polu Etykieta wpisz tekst, który ma być wyświetlany rachunku przycisku. Jeśli chcesz, aby tekst na przycisk, aby zmienić w zależności od wartości w formularzu, kliknij przycisk Wstaw formułę Obraz przycisku , a następnie wybierz pole, które są przechowywane wartość, która ma być używany. Na przykład można utworzyć przycisk z etykietą Wyślij do Menedżera, gdzie jest menedżerem nazwę, której użytkownik wpisze w polu tekstowym Manager w innym miejscu na formularzu.

Ogólne

Uzyskiwanie identyfikatora przycisku

Identyfikator wymienione na tej karcie służy do identyfikowania przycisku w kodzie. Można również zmienić domyślną nazwę identyfikatora przycisk Tak, aby łatwiej zapamiętać.

Ogólne

Pisanie kodu niestandardowego

Kliknij przycisk Edytuj kod formularza, aby otworzyć Microsoft Visual Studio 2005 Tools for Applications (VSTA), gdzie można wpisać kodu niestandardowego w celu zautomatyzowania zachowanie przycisku.

Ogólne

Przypisz reguły, aby zautomatyzować zachowanie przycisku

Kliknij reguły, aby otworzyć okno dialogowe reguły, w którym możesz utworzyć reguły, które było uruchamiane po kliknięciu przycisku. Na przykład możesz skonfigurować regułę, która otwiera nowy formularz i przełączanie widoków po kliknięciu przycisku.

Wyświetlanie

Dodawanie formatowania warunkowego

Kliknij pozycję Formatowanie warunkowe, aby otworzyć okno dialogowe Formatowanie warunkowe, w którym można zmienić wygląd formantu, w tym jego widoczności, na podstawie wartości, które użytkownicy wprowadzają w formularzu. Na przykład można ukryć jednego lub więcej przycisków, o ile nie zaznaczono pola wyboru w określonej przez użytkownika.

Rozmiar

Dopasowywanie rozmiaru, dopełnienia i marginesów

Rozmiar kontrolki można ręcznie określić, wprowadzając wartości w polach Wysokość i Szerokość. Można także dostosować odstępy wewnątrz i na zewnątrz kontrolki przez zmianę dopełnienia, czyli ilość miejsca buforu otaczającego zawartość formantu, marginesy, czyli wielkość odstępu między krawędziami formantu i otaczający tekst lub formanty w szablonie formularza.

Ustawienia zaawansowane

Określanie etykietek ekranowych

Aby wyjaśniającą wyświetlane w przypadku użytkowników umieść wskaźnik myszy na kontrolki, wpisz tekst, który ma być w polu etykietka ekranowa. Ułatwienia dostępu, takich jak ekranu narzędzi, składających się na ekranie przeglądania informacji na temat dostępnych jako syntezatora mowy lub odświeżać wyświetlanie Braille'a często pomocą takich etykietek ekranowych interpretować informacje użytkownikom.

Ustawienia zaawansowane

Zmienianie kolejności indeksu

Możesz zmienić położenie formantu w kolejności dostępu szablonu formularza. Kolejność tabulacji odpowiada kolejności, w której fokusu w formularzu z jednego pola lub obiektu do następnego jako użytkowników, naciśnij klawisz TAB lub SHIFT + TAB. Domyślnym ustawieniem indeksu dla wszystkich formantów w szablonie formularza jest równy 0, ale kolejność zaczyna się od 1. Oznacza to, że każdy formant od 1 w polu indeks będą kontrolowane najpierw gdy użytkownicy naciśnij klawisz TAB. Żadnej kontrolki z 2 w polu indeks będą kontrolowane drugi itd. Wszystkie formanty z 0 w polu indeks rozpocznie ostatniej w kolejności tabulacji. Jeśli chcesz pominąć formanty w kolejności tabulacji, należy wprowadzić wartość -1 w polu indeks.

Ustawienia zaawansowane

Przypisywanie skrótu klawiaturowego

W polu klawisz dostępu, aby określić skrót klawiaturowy można wpisać literę lub liczbę. Skróty klawiaturowe umożliwiają przechodzenie do kontrolki przez naciśnięcie kombinacji klawiszy, a nie, przenosząc wskaźnik myszy. Jeśli chcesz używać skrótów klawiaturowych w szablonie formularza, należy poinformować użytkowników o ich istnieniu. Może być na przykład wpisz (ALT + S) , po etykiecie pola tekstowego, aby umożliwić użytkownikom wiedzieli, że jest skrótu klawiaturowego dla pola tekstowego sprzedawcy.

Formularzy obsługiwanych w przeglądarce

Dostosowywanie ustawień dla publikowanie danych z powrotem na serwerze

Zostanie wyświetlona karta formularzy obsługiwanych w przeglądarce tylko podczas projektowania szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami. Umożliwia do kontrolki czy dane są przesyłane do serwera, po kliknięciu przycisku w formularzu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×