Przewodnik Szybki start dla programu OneNote

Sporządzanie notatek

Sporządzanie notatek w programie OneNote

Wpisywanie notatek

 1. Kliknij dowolne miejsce na stronie, a następnie zacznij pisać.

  Podczas pisania wokół tekstu pojawi się kontener notatek, który pozwala zmienić rozmiar notatki lub przenieść ją na stronie.

 2. Kontynuuj wpisywanie w tym samym kontenerze notatek lub kliknij dowolne inne miejsce na stronie, aby utworzyć nową notatkę.

Zrzut ekranu przedstawiający kontener notatek na stronie w programie OneNote

Dodawanie strony

W programie OneNote możesz w dowolnej chwili dodać nowe strony do notesu. Każdej stronie można nadać tytuł, aby ułatwić wyszukiwanie informacji w notesie.

 1. Na dole listy stron kliknij przycisk + Strona.

  Uwaga: Jeśli nie widzisz listy stron, kliknij przycisk Pokaż notesy Przycisk Pokaż notesy .

 2. Gdy w nagłówku strony pojawi się migający kursor, wpisz tytuł lub opis nowej strony, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby zacząć sporządzać w nim notatki.

Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Dodaj stronę w programie OneNote

Zmienianie nazwy strony

W miarę edytowania i zmieniania z czasem notatek tytuły niektórych stron mogą nie być już tak dokładne, jak w momencie ich utworzenia. Możesz łatwo zmienić nazwy stron, aby lepiej podsumowywały ich zawartość.

 1. Na liście stron kliknij prawym przyciskiem myszy tytuł strony, który chcesz zmienić, a następnie kliknij pozycję Zmień nazwę strony.

  Uwaga: Jeśli nie widzisz listy stron, kliknij przycisk Pokaż notesy Przycisk Pokaż notesy .

 2. Wpisz odpowiedni nowy tytuł strony, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Zrzut ekranu przedstawiający stronę, której nazwa jest zmieniana w programie OneNote

Dodawanie sekcji

W programie OneNote możesz w dowolnej chwili dodać nowe sekcje do notesu. Sekcjom można nadać nazwy, aby lepiej zidentyfikować zawarte w nich strony oraz ich relację z określonym tematem.

 1. Na dole listy sekcji kliknij przycisk + Sekcja.

  Uwaga: Jeśli nie widzisz listy sekcji, kliknij przycisk Pokaż notesy Przycisk Pokaż notesy .

 2. Gdy zostanie wyróżniona nazwa zastępcza Nowa sekcja, wpisz nazwę lub opis nowej sekcji, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Każda nowa tworzona sekcja będzie automatycznie zawierać pustą stronę bez tytułu, na której możesz zacząć sporządzać notatki.

Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Dodaj sekcję w programie OneNote

Zmienianie nazwy sekcji

W miarę dodawania z czasem stron do notesu i usuwania ich z niego nazwy niektórych sekcji mogą nie być już tak dokładne, jak w momencie ich utworzenia. Możesz łatwo zmieniać nazwy sekcji, aby lepiej podsumowywały zawarte w nich strony.

 1. Na liście sekcji kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę sekcji, którą chcesz zmienić, a następnie kliknij pozycję Zmień nazwę sekcji.

  Uwaga: Jeśli nie widzisz listy sekcji, kliknij przycisk Pokaż notesy Przycisk Pokaż notesy .

 2. Wpisz odpowiednią nową nazwę sekcji, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Zrzut ekranu przedstawiający sekcję, której nazwa jest zmieniana w programie OneNote
Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×