Specyfikacje i ograniczenia programu Excel

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Specyfikacje i ograniczenia arkuszy i skoroszytów

Cecha

Limit maksymalny

Otwarte skoroszyty

Ograniczony przez dostępną pamięć i zasoby systemowe

Łączna liczba wierszy i kolumn w arkuszu

1 048 576 wierszy na 16 384 kolumn

Szerokość kolumny

255 znaków

Wysokość wiersza

409 punktów

Podziały stron

1 026 poziomo i pionowo

Całkowita liczba znaków w komórce

32 767 znaków

Liczba znaków w nagłówku lub stopce

255

Maksymalna liczba znaków nowego wiersza w każdej komórce

253

Liczba arkuszy w skoroszycie

Ograniczona przez dostępną pamięć (domyślnie 1 arkusz)

Kolory w skoroszycie

16 milionów kolorów (kolor 32-bitowy z pełnym dostępem do widma koloru 24-bitowego)

Liczba widoków nazwanych w skoroszycie

Ograniczony przez dostępną pamięć

Liczba unikatowych formatów/stylów komórek

64 000

Liczba stylów wypełnienia

256

Liczba wartości szerokości i stylów linii

256

Liczba unikatowych typów czcionek

1 024 czcionki dostępne globalnie; 512 na skoroszyt

Formaty liczb w skoroszycie

Od 200 do 250, w zależności od zainstalowanej wersji językowej programu Excel

Nazwy w skoroszycie

Ograniczony przez dostępną pamięć

Okna w skoroszycie

Ograniczony przez dostępną pamięć

Hiperłącza w arkuszu

66 530 hiperłączy

Okienka w oknie

4

Połączone arkusze

Ograniczony przez dostępną pamięć

Scenariusze

Ograniczony przez dostępną pamięć; raport podsumowujący pokazuje tylko 251 pierwszych scenariuszy

Zmiany komórek w scenariuszu

32

Dostosowywane komórki w dodatku Solver

200

Funkcje niestandardowe

Ograniczony przez dostępną pamięć

Zakres powiększeń

Od 10 do 400 procent

Raporty

Ograniczony przez dostępną pamięć

Odwołania w sortowaniu

64 w jednym sortowaniu; nieograniczony w przypadku kolejnych sortowań

Poziomy cofania

100

Pola w formularzu danych

32

Parametry w skoroszycie

255 parametrów na skoroszyt

Liczba pozycji wyświetlanych na listach rozwijanych filtrów

10 000

Liczba niesąsiadujących ze sobą komórek, jakie można zaznaczyć

2 147 483 648 komórek

Maksymalna wartość wielkości pamięci i rozmiaru pliku dla skoroszytów modelu danych

W środowisku 32-bitowym obowiązuje wirtualna przestrzeń adresowa o rozmiarze 2 gigabajtów (GB), współużytkowana przez program Excel, skoroszyty i dodatki działające w ramach tego samego procesu. Udział modelu danych w przestrzeni adresowej może wynieść do 500–700 megabajtów (MB), ale może wynieść mniej, jeśli są załadowane inne modele danych i dodatki.

W środowisku 64-bitowym nie obowiązują żadne nieprzekraczalne limity rozmiaru pliku. Rozmiar skoroszytu jest ograniczony tylko dostępną pamięcią i zasobami systemowymi.

Program Excel 2016 oferuje funkcję obsługi dużych adresów, dzięki której 32-bitowa wersja programu Excel 2016 może używać dwukrotnie więcej pamięci w przypadku pracy w 64-bitowej wersji systemu operacyjnego Windows. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zmiana w zakresie funkcji obsługi dużych adresów dla programu Excel.

Uwaga: Dodawanie tabel do modelu danych zwiększa rozmiar pliku. Jeśli nie planujesz tworzenia złożonych relacji modelu danych korzystających z wielu źródeł i typów danych w skoroszycie, usuń zaznaczenie pola wyboru Dodaj te dane do modelu danych podczas importowania lub tworzenia tabel, tabel przestawnych lub połączeń danych.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Specyfikacja i ograniczenia modelu danych

Rdzenie procesora

64

Specyfikacje i ograniczenia obliczeń

Cecha

Limit maksymalny

Precyzja liczby

15 cyfr

Najmniejsza dopuszczalna liczba ujemna

-2,2251E-308

Najmniejsza dopuszczalna liczba dodatnia

2,2251E-308

Największa dopuszczalna liczba dodatnia

9,99999999999999E+307

Największa dopuszczalna liczba ujemna

-9,99999999999999E+307

Największa dopuszczalna liczba dodatnia w formule

1,7976931348623158e+308

Największa dopuszczalna liczba ujemna w formule

-1,7976931348623158e+308

Długość zawartości formuły

8 192 znaków

Długość wewnętrzna formuły

16 384 bajtów

Iteracje

32 767

Tablice arkusza

Ograniczony przez dostępną pamięć

Zaznaczone zakresy

2 048

Argumenty funkcji

255

Zagnieżdżone poziomy funkcji

64

Kategorie funkcji zdefiniowane przez użytkownika

255

Dostępne funkcje arkusza

341

Rozmiar stosu argumentów operacji

1 024

Zależności między arkuszami

64 000 arkuszy może się odwoływać do innych arkuszy

Zależności formuł tablicowych między arkuszami

Ograniczony przez dostępną pamięć

Zależności obszarów

Ograniczony przez dostępną pamięć

Zależności obszarów na arkusz

Ograniczony przez dostępną pamięć

Zależności dla pojedynczej komórki

4 miliardy formuł może zależeć od pojedynczej komórki

Długość zawartości komórek połączonych z zamkniętych arkuszy

32 767

Najwcześniejsza data dopuszczalna w obliczeniach

1 stycznia 1900 (1 stycznia 1904, jeżeli używany jest system dat 1904)

Najpóźniejsza data dopuszczalna w obliczeniach

31 grudnia 9999

Największa wartość czasu, którą można wprowadzić

9999:59:59

Specyfikacje i ograniczenia wykresów

Cecha

Limit maksymalny

Wykresy z łączem do arkusza

Ograniczony przez dostępną pamięć

Arkusze, do których odwołuje się wykres

255

Seria danych na jednym wykresie

255

Punkty danych w serii danych na wykresach 2-W

Ograniczone przez dostępną pamięć

Punkty danych w serii danych na wykresach 3-W

Ograniczone przez dostępną pamięć

Punkty danych we wszystkich seriach danych jednego wykresu

Ograniczone przez dostępną pamięć

Specyfikacje i ograniczenia raportów tabeli przestawnej i wykresów przestawnych

Cecha

Limit maksymalny

Raporty w formie tabel przestawnych w arkuszu

Ograniczony przez dostępną pamięć

Liczba unikatowych elementów przypadająca na jedno pole

1 048 576

Pola wierszy i kolumn w raporcie w formie tabeli przestawnej

Ograniczony przez dostępną pamięć

Filtry w raporcie tabeli przestawnej

256 (może być ograniczony przez dostępną pamięć)

Pola wartości w raporcie tabeli przestawnej

256

Formuły elementów obliczeniowych w raporcie w formie tabeli przestawnej

Ograniczony przez dostępną pamięć

Filtry w raport w formie wykresu przestawnego

256 (może być ograniczony przez dostępną pamięć)

Pola wartości w raporcie wykresu przestawnego

256

Formuły elementów obliczeniowych w raporcie wykresu przestawnego

Ograniczony przez dostępną pamięć

Długość nazwy MDX elementu tabeli przestawnej

32 767

Długość relacyjnego ciągu tabeli przestawnej

32 767

Liczba pozycji wyświetlanych na listach rozwijanych filtrów

10 000

Skoroszyty z włączonym ustawieniem „Pozwalaj na zmiany wprowadzane jednocześnie przez wielu użytkowników”

W przypadku włączenia w skoroszycie ustawienia Pozwalaj na zmiany wprowadzane jednocześnie przez wielu użytkowników mają zastosowanie następujące informacje. To ustawienie jest dostępne po kliknięciu karty Recenzja i przycisku Udostępnij skoroszyt. Zwróć uwagę, że w nowszych wersjach programu Excel przycisk Udostępnij skoroszyt został ukryty. Aby go odkryć, kliknij kolejno pozycje Plik > Opcje > Pasek narzędzi Szybki dostęp. Rozwiń listę w obszarze Wybierz polecenia z, a następnie wybierz pozycję Wszystkie polecenia. Przewijaj listę w dół, aż zobaczysz polecenie Udostępnij skoroszyt (starsza wersja). Zaznacz ten element i kliknij przycisk Dodaj. Kliknij przycisk OK. Przycisk Udostępnij skoroszyt Udostępnianie skoroszytu będzie teraz widoczny w górnej części okna programu Excel.

Cecha

Limit maksymalny

Liczba użytkowników, którzy mogą jednocześnie otworzyć plik

256

Widoki osobiste w udostępnionym

Ograniczony przez dostępną pamięć

Liczba dni przechowywania historia zmian

32 767 (domyślnie 30 dni)

Skoroszyty, które mogą być scalane w tym samym czasie

Ograniczony przez dostępną pamięć

Komórki, które mogą być wyróżnione

32 767

Kolory używane do identyfikowania zmian wprowadzonych przez różnych użytkowników po włączeniu trybu wyróżniania zmian

32 (każdego użytkownika identyfikuje oddzielny kolor; zmiany wprowadzone przez bieżącego użytkownika są wyróżniane kolorem ciemnoniebieskim)

Liczba tabel programu Excel w skoroszycie

0 (zero)

Uwaga: W skoroszycie zawierającym tabele programu Excel nie można włączyć ustawienia Pozwalaj na zmiany wprowadzane jednocześnie przez wielu użytkowników.

Specyfikacje i ograniczenia arkuszy i skoroszytów

Cecha

Limit maksymalny

Otwarte skoroszyty

Ograniczony przez dostępną pamięć i zasoby systemowe

Łączna liczba wierszy i kolumn w arkuszu

1 048 576 wierszy na 16 384 kolumn

Szerokość kolumny

255 znaków

Wysokość wiersza

409 punktów

Podziały stron

1 026 poziomo i pionowo

Całkowita liczba znaków w komórce

32 767 znaków

Liczba znaków w nagłówku lub stopce

255

Maksymalna liczba znaków nowego wiersza w każdej komórce

253

Arkusze w skoroszycie

Ograniczony przez dostępną pamięć (domyślnie 3 arkusze)

Kolory w skoroszycie

16 milionów kolorów (kolor 32-bitowy z pełnym dostępem do widma koloru 24-bitowego)

Liczba widoków nazwanych w skoroszycie

Ograniczony przez dostępną pamięć

Liczba unikatowych formatów/stylów komórek

64 000

Liczba stylów wypełnienia

256

Liczba wartości szerokości i stylów linii

256

Liczba unikatowych typów czcionek

1 024 czcionki dostępne globalnie; 512 na skoroszyt

Formaty liczb w skoroszycie

Od 200 do 250, w zależności od zainstalowanej wersji językowej programu Excel

Nazwy w skoroszycie

Ograniczony przez dostępną pamięć

Okna w skoroszycie

Ograniczony przez dostępną pamięć

Hiperłącza w arkuszu

66 530 hiperłączy

Okienka w oknie

4

Połączone arkusze

Ograniczony przez dostępną pamięć

Scenariusze

Ograniczony przez dostępną pamięć; raport podsumowujący pokazuje tylko 251 pierwszych scenariuszy

Zmiany komórek w scenariuszu

32

Dostosowywane komórki w dodatku Solver

200

Funkcje niestandardowe

Ograniczony przez dostępną pamięć

Zakres powiększeń

Od 10 do 400 procent

Raporty

Ograniczony przez dostępną pamięć

Odwołania w sortowaniu

64 w jednym sortowaniu; nieograniczony w przypadku kolejnych sortowań

Poziomy cofania

100

Pola w formularzu danych

32

Parametry w skoroszycie

255 parametrów na skoroszyt

Liczba pozycji wyświetlanych na listach rozwijanych filtrów

10 000

Liczba niesąsiadujących ze sobą komórek, jakie można zaznaczyć

2 147 483 648 komórek

Rdzenie procesora

64

Specyfikacje i ograniczenia obliczeń

Cecha

Limit maksymalny

Precyzja liczby

15 cyfr

Najmniejsza dopuszczalna liczba ujemna

-2,2251E-308

Najmniejsza dopuszczalna liczba dodatnia

2,2251E-308

Największa dopuszczalna liczba dodatnia

9,99999999999999E+307

Największa dopuszczalna liczba ujemna

-9,99999999999999E+307

Największa dopuszczalna liczba dodatnia w formule

1,7976931348623158e+308

Największa dopuszczalna liczba ujemna w formule

-1,7976931348623158e+308

Długość zawartości formuły

8 192 znaków

Długość wewnętrzna formuły

16 384 bajtów

Iteracje

32 767

Tablice arkusza

Ograniczony przez dostępną pamięć

Zaznaczone zakresy

2 048

Argumenty funkcji

255

Zagnieżdżone poziomy funkcji

64

Kategorie funkcji zdefiniowane przez użytkownika

255

Dostępne funkcje arkusza

341

Rozmiar stosu argumentów operacji

1 024

Zależności między arkuszami

64 000 arkuszy może się odwoływać do innych arkuszy

Zależności formuł tablicowych między arkuszami

Ograniczony przez dostępną pamięć

Zależności obszarów

Ograniczony przez dostępną pamięć

Zależności obszarów na arkusz

Ograniczony przez dostępną pamięć

Zależności dla pojedynczej komórki

4 miliardy formuł może zależeć od pojedynczej komórki

Długość zawartości komórek połączonych z zamkniętych arkuszy

32 767

Najwcześniejsza data dopuszczalna w obliczeniach

1 stycznia 1900 (1 stycznia 1904, jeżeli używany jest system dat 1904)

Najpóźniejsza data dopuszczalna w obliczeniach

31 grudnia 9999

Największa wartość czasu, którą można wprowadzić

9999:59:59

Specyfikacje i ograniczenia wykresów

Cecha

Limit maksymalny

Wykresy z łączem do arkusza

Ograniczony przez dostępną pamięć

Arkusze, do których odwołuje się wykres

255

Seria danych na jednym wykresie

255

Punkty danych w serii danych na wykresach 2-W

Ograniczone przez dostępną pamięć

Punkty danych w serii danych na wykresach 3-W

Ograniczone przez dostępną pamięć

Punkty danych we wszystkich seriach danych jednego wykresu

Ograniczone przez dostępną pamięć

Specyfikacje i ograniczenia raportów tabeli przestawnej i wykresów przestawnych

Cecha

Limit maksymalny

Raporty w formie tabel przestawnych w arkuszu

Ograniczony przez dostępną pamięć

Liczba unikatowych elementów przypadająca na jedno pole

1 048 576

Pola wierszy i kolumn w raporcie w formie tabeli przestawnej

Ograniczony przez dostępną pamięć

Filtry w raporcie tabeli przestawnej

256 (może być ograniczony przez dostępną pamięć)

Pola wartości w raporcie tabeli przestawnej

256

Formuły elementów obliczeniowych w raporcie w formie tabeli przestawnej

Ograniczony przez dostępną pamięć

Filtry w raport w formie wykresu przestawnego

256 (może być ograniczony przez dostępną pamięć)

Pola wartości w raporcie wykresu przestawnego

256

Formuły elementów obliczeniowych w raporcie wykresu przestawnego

Ograniczony przez dostępną pamięć

Długość nazwy MDX elementu tabeli przestawnej

32 767

Długość relacyjnego ciągu tabeli przestawnej

32 767

Liczba pozycji wyświetlanych na listach rozwijanych filtrów

10 000

Skoroszyty z włączonym ustawieniem „Pozwalaj na zmiany wprowadzane jednocześnie przez wielu użytkowników”

W przypadku włączenia w skoroszycie ustawienia Pozwalaj na zmiany wprowadzane jednocześnie przez wielu użytkowników mają zastosowanie następujące informacje. To ustawienie jest dostępne po kliknięciu karty Recenzja i przycisku Udostępnij skoroszyt.

Cecha

Limit maksymalny

Liczba użytkowników, którzy mogą jednocześnie otwierać plik i korzystać z niego

256

Widoki osobiste w udostępnionym

Ograniczony przez dostępną pamięć

Liczba dni przechowywania historia zmian

32 767 (domyślnie 30 dni)

Skoroszyty, które mogą być scalane w tym samym czasie

Ograniczony przez dostępną pamięć

Komórki, które mogą być wyróżnione w skoroszycie

32 767

Kolory używane do identyfikowania zmian wprowadzonych przez różnych użytkowników po włączeniu trybu wyróżniania zmian

32 (każdego użytkownika identyfikuje oddzielny kolor; zmiany wprowadzone przez bieżącego użytkownika są wyróżniane kolorem ciemnoniebieskim)

Liczba tabel programu Excel w skoroszycie

0 (zero)

Uwaga: W skoroszycie zawierającym tabele programu Excel nie można włączyć ustawienia Pozwalaj na zmiany wprowadzane jednocześnie przez wielu użytkowników.

Specyfikacje i ograniczenia arkuszy i skoroszytów

Cecha

Limit maksymalny

Otwarte skoroszyty

Ograniczony przez dostępną pamięć i zasoby systemowe

Łączna liczba wierszy i kolumn w arkuszu

1 048 576 wierszy na 16 384 kolumn

Szerokość kolumny

255 znaków

Wysokość wiersza

409 punktów

Podziały stron

1 026 poziomo i pionowo

Całkowita liczba znaków w komórce

32 767 znaków

Liczba znaków w nagłówku lub stopce

255

Maksymalna liczba znaków nowego wiersza w każdej komórce

253

Arkusze w skoroszycie

Ograniczony przez dostępną pamięć (domyślnie 3 arkusze)

Kolory w skoroszycie

16 milionów kolorów (kolor 32-bitowy z pełnym dostępem do widma koloru 24-bitowego)

Liczba widoków nazwanych w skoroszycie

Ograniczony przez dostępną pamięć

Liczba unikatowych formatów/stylów komórek

64 000

Liczba stylów wypełnienia

256

Liczba wartości szerokości i stylów linii

256

Liczba unikatowych typów czcionek

1 024 czcionki dostępne globalnie; 512 na skoroszyt

Formaty liczb w skoroszycie

Od 200 do 250, w zależności od zainstalowanej wersji językowej programu Excel

Nazwy w skoroszycie

Ograniczony przez dostępną pamięć

Okna w skoroszycie

Ograniczony przez dostępną pamięć

Hiperłącza w arkuszu

66 530 hiperłączy

Okienka w oknie

4

Połączone arkusze

Ograniczony przez dostępną pamięć

Scenariusze

Ograniczony przez dostępną pamięć; raport podsumowujący pokazuje tylko 251 pierwszych scenariuszy

Zmiany komórek w scenariuszu

32

Dostosowywane komórki w dodatku Solver

200

Funkcje niestandardowe

Ograniczony przez dostępną pamięć

Zakres powiększeń

Od 10 do 400 procent

Raporty

Ograniczony przez dostępną pamięć

Odwołania w sortowaniu

64 w jednym sortowaniu; nieograniczony w przypadku kolejnych sortowań

Poziomy cofania

100

Pola w formularzu danych

32

Parametry w skoroszycie

255 parametrów na skoroszyt

Listy rozwijane filtrów

10 000

Specyfikacje i ograniczenia obliczeń

Cecha

Limit maksymalny

Precyzja liczby

15 cyfr

Najmniejsza dopuszczalna liczba ujemna

-2,2251E-308

Najmniejsza dopuszczalna liczba dodatnia

2,2251E-308

Największa dopuszczalna liczba dodatnia

9,99999999999999E+307

Największa dopuszczalna liczba ujemna

-9,99999999999999E+307

Największa dopuszczalna liczba dodatnia w formule

1,7976931348623158e+308

Największa dopuszczalna liczba ujemna w formule

-1,7976931348623158e+308

Długość zawartości formuły

8 192 znaków

Długość wewnętrzna formuły

16 384 bajtów

Iteracje

32 767

Tablice arkusza

Ograniczony przez dostępną pamięć

Zaznaczone zakresy

2 048

Argumenty funkcji

255

Zagnieżdżone poziomy funkcji

64

Kategorie funkcji zdefiniowane przez użytkownika

255

Dostępne funkcje arkusza

341

Rozmiar stosu argumentów operacji

1 024

Zależności między arkuszami

64 000 arkuszy może się odwoływać do innych arkuszy

Zależności formuł tablicowych między arkuszami

Ograniczony przez dostępną pamięć

Zależności obszarów

Ograniczony przez dostępną pamięć

Zależności obszarów na arkusz

Ograniczony przez dostępną pamięć

Zależności dla pojedynczej komórki

4 miliardy formuł może zależeć od pojedynczej komórki

Długość zawartości komórek połączonych z zamkniętych arkuszy

32 767

Najwcześniejsza data dopuszczalna w obliczeniach

1 stycznia 1900 (1 stycznia 1904, jeżeli używany jest system dat 1904)

Najpóźniejsza data dopuszczalna w obliczeniach

31 grudnia 9999

Największa wartość czasu, którą można wprowadzić

9999:59:59

Specyfikacje i ograniczenia wykresów

Cecha

Limit maksymalny

Wykresy z łączem do arkusza

Ograniczony przez dostępną pamięć

Arkusze, do których odwołuje się wykres

255

Seria danych na jednym wykresie

255

Punkty danych w serii danych na wykresach 2-W

32 000

Punkty danych w serii danych na wykresach 3-W

4 000

Punkty danych we wszystkich seriach danych jednego wykresu

256 000

Specyfikacje i ograniczenia raportów tabeli przestawnej i wykresów przestawnych

Cecha

Limit maksymalny

Raporty w formie tabel przestawnych w arkuszu

Ograniczony przez dostępną pamięć

Liczba unikatowych elementów przypadająca na jedno pole

1 048 576

Pola wierszy i kolumn w raporcie w formie tabeli przestawnej

Ograniczony przez dostępną pamięć

Filtry w raporcie tabeli przestawnej

256 (może być ograniczony przez dostępną pamięć)

Pola wartości w raporcie tabeli przestawnej

256

Formuły elementów obliczeniowych w raporcie w formie tabeli przestawnej

Ograniczony przez dostępną pamięć

Filtry w raport w formie wykresu przestawnego

256 (może być ograniczony przez dostępną pamięć)

Pola wartości w raporcie wykresu przestawnego

256

Formuły elementów obliczeniowych w raporcie wykresu przestawnego

Ograniczony przez dostępną pamięć

Długość nazwy MDX elementu tabeli przestawnej

32 767

Długość relacyjnego ciągu tabeli przestawnej

32 767

Skoroszyty z włączonym ustawieniem „Pozwalaj na zmiany wprowadzane jednocześnie przez wielu użytkowników”

W przypadku włączenia w skoroszycie ustawienia Pozwalaj na zmiany wprowadzane jednocześnie przez wielu użytkowników mają zastosowanie następujące informacje. To ustawienie jest włączone w przypadku korzystania ze skoroszytów udostępnionych.

Cecha

Limit maksymalny

Liczba użytkowników, którzy mogą jednocześnie otwierać skoroszyt i korzystać z niego

256

Widoki osobiste w udostępnionym

Ograniczony przez dostępną pamięć

Liczba dni przechowywania historia zmian

32 767 (domyślnie 30 dni)

Skoroszyty, które mogą być scalane w tym samym czasie

Ograniczony przez dostępną pamięć

Komórki, które mogą być wyróżnione

32 767

Kolory używane do identyfikowania zmian wprowadzonych przez różnych użytkowników po włączeniu trybu wyróżniania zmian

32 (każdego użytkownika identyfikuje oddzielny kolor; zmiany wprowadzone przez bieżącego użytkownika są wyróżniane kolorem ciemnoniebieskim)

Liczba tabel programu Excel w skoroszycie

0 (zero)

Uwaga: W skoroszycie zawierającym tabele programu Excel nie można włączyć ustawienia Pozwalaj na zmiany wprowadzane jednocześnie przez wielu użytkowników.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×