Przejdź do głównej zawartości

Specyfikacje i ograniczenia dodatku Power Query

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Uwaga:  Dodatek Power Query w programie Excel 2016 ma nazwę Pobieranie i przekształcanie. Podane tutaj informacje dotyczą obu tych funkcji. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Pobieranie i przekształcanie w programie Excel 2016.

Funkcja

Ograniczenie

Długość nazwy zapytania

80 znaków

Nieprawidłowe znaki w nazwie zapytania

Podwójny cudzysłów ("), kropki (.), spacje wiodące lub końcowe

Liczba komórek w podglądzie danych Edytora zapytań

3000 komórek

Elementy w okienku nawigacji wyświetlane według poziomów: bazy danych na serwer i tabele na bazę danych

Pierwszych 1000 elementów w kolejności alfabetycznej. Można ręcznie dodać niewidoczny element przez zmodyfikowanie formuły dotyczącej tego kroku

Rozmiar danych przetwarzanych przez aparat

Ograniczenie do rozmiaru dostępnej pamięci wirtualnej (dla wersji 64-bitowej) lub około 1 GB dla wersji 32-bitowej, jeśli danych nie można przesłać w pełni strumieniowo, na przykład w przypadku lokalnego sortowania zestawu danych przed wypełnieniem

Liczba kolumn w tabeli

16 384

Maksymalny rozmiar tekstu w komórce podglądu

1 mln znaków

Maksymalny rozmiar tekstu wypełnianego w programie Excel lub modelu danych

Brak ograniczenia w dodatku Power Query

Maksymalna liczba wierszy wypełnianych w arkuszu

1 048 576

Limit wstępny trwałej pamięci podręcznej. Limit wstępny może zostać przekroczony na określony czas.

4 GB

Poszczególne wpisy w pamięci podręcznej

1 GB

Skompresowany kwerendy i zależności zapisanymi w parametrach połączenia. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu wyświetlania informacji o połączeniu zobacz Wyświetlanie informacji o połączeniu.

64 000 znaków

Importowanie z xls i xlsb skoroszytów.

255 kolumn

Importowanie z skoroszytów xlsx.

Bez limitu

Wyświetlanie informacji o połączeniu

  1. Na karcie wstążki DANE kliknij pozycję Połączenia.

  2. W oknie dialogowym Połączenia skoroszytu wybierz połączenie, a następnie kliknij przycisk Właściwości, aby wyświetlić okno dialogowe Właściwości połączenia. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Właściwości połączenia.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×