Specyfikacja i limity modelu danych

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Model danych jest osadzony danych w skoroszycie programu Excel, który uprawnień wizualizacji danych, takich jak raporty tabeli przestawnej i wykresu przestawnego, programu Power View. W tym artykule opisano limity maksymalna i można konfigurować dla skoroszytów programu Excel, zawierających modele danych.

Limity rozmiarów plików

Skoroszyty zawierające modele danych i wizualizacje danych są często bardzo duże, czasem przekraczają limity rozmiarów plików narzucane przez usługę SharePoint Online czy aplikacje Office Online w usłudze Office 365.

Poniższa tabela stanowi maksymalna wartość wielkości pamięci i rozmiaru pliku dla skoroszytów w programie Excel i na innych platformach. Aby uzyskać porady dotyczące zmniejszania rozmiaru modelu zobacz Tworzenie modelu danych zapewniającego wydajną obsługę pamięci za pomocą programu Excel i dodatek PowerPivot.

Rozważ też uruchomienie Optymalizator rozmiaru skoroszytu. Analizuje skoroszytu programu Excel, a jeśli to możliwe, kompresuje dalej. Pobierz Optymalizator rozmiaru skoroszytu.

Produkt lub platforma

Limit maksymalny

Excel 2013

W środowisku 32-bitowym obowiązuje wirtualna przestrzeń adresowa o rozmiarze 2 gigabajtów (GB), współużytkowana przez program Excel, skoroszyty i dodatki działające w ramach tego samego procesu. Udział modelu danych w przestrzeni adresowej może wynieść do 500–700 megabajtów (MB), ale może wynieść mniej, jeśli są załadowane inne modele danych i dodatki.

W środowisku 64-bitowym nie obowiązują żadne nieprzekraczalne limity rozmiaru pliku. Rozmiar skoroszytu jest ograniczony tylko dostępną pamięcią i zasobami systemowymi.

SharePoint Server 2013 1

Maksymalny rozmiar pliku przekazywanego do biblioteki dokumentów:

 • 50 megabajtów (MB) — domyślnie

 • 2 gigabajty (GB) — maksymalnie2

Maksymalny rozmiar pliku renderowanego skoroszytu w usługach programu Excel:

 • 10 megabajtów (MB) — domyślnie

 • 2 gigabajty (GB) — maksymalnie2

Aplikacja Excel Online w usłudze Office 365 3

Limit całkowitego rozmiaru pliku wynosi 250 megabajtów (MB). Podstawowe ograniczenia rozmiaru zawartości, (wszystko nie w modelu danych) arkusza zgodnie z limitem rozmiaru plików dla skoroszytów w usłudze SharePoint Online.

Power BI Pro lub bezpłatnej usługi

0–250 MB

Zobacz dotyczące zmniejszania rozmiaru skoroszytu programu Excel w usłudze Power BI.

Produkt lub platforma

Limit maksymalny

Excel 2013

W środowisku 32-bitowym obowiązuje wirtualna przestrzeń adresowa o rozmiarze 2 gigabajtów (GB), współużytkowana przez program Excel, skoroszyty i dodatki działające w ramach tego samego procesu. Udział modelu danych w przestrzeni adresowej może wynieść do 500–700 megabajtów (MB), ale może wynieść mniej, jeśli są załadowane inne modele danych i dodatki.

W środowisku 64-bitowym nie obowiązują żadne nieprzekraczalne limity rozmiaru pliku. Rozmiar skoroszytu jest ograniczony tylko dostępną pamięcią i zasobami systemowymi.

SharePoint Server 2013 1

Maksymalny rozmiar pliku przekazywanego do biblioteki dokumentów:

 • 50 megabajtów (MB) — domyślnie

 • 2 gigabajty (GB) — maksymalnie2

Maksymalny rozmiar pliku renderowanego skoroszytu w usługach programu Excel:

 • 10 megabajtów (MB) — domyślnie

 • 2 gigabajty (GB) — maksymalnie2

Aplikacja Excel Online w usłudze Office 365 3

Limit całkowitego rozmiaru pliku wynosi 250 megabajtów (MB). Podstawowe ograniczenia rozmiaru zawartości, (wszystko nie w modelu danych) arkusza zgodnie z limitem rozmiaru plików dla skoroszytów w usłudze SharePoint Online.

1 na serwerze programu SharePoint, należy zauważyć, że ustawienia domyślne, które są znacznie niższe niż maksymalna dozwolona. Skontaktuj się z administratorem programu SharePoint o zwiększenie limity rozmiarów plików, jeśli plik znajduje się zbyt duży, aby przekazać lub wyświetlania. Więcej informacji na temat ograniczenia i limity dla programu SharePoint Server 2013 oprogramowania.

2 Maksymalny rozmiar pliku musi być skonfigurowany dla każdej aplikacji sieci web przez administratora programu SharePoint. Maksymalny rozmiar skoroszytu musi być skonfigurowany w usługach programu Excel przez administratora usługi. Więcej informacji dla administratorów można znaleźć w Konfigurowanie maksymalnego przekazywanie rozmiaru pliku w witrynie TechNet.

3 limity w usłudze Office 365 nie są konfigurowane, ale można zmienić w czasie. Sprawdź usługi Office 365 Enterprise opisy usług najnowsze informacje. Można też wyświetlićLimity Online programu SharePoint.

Początek strony

Inne limity

W poniższej tabeli określono maksymalne rozmiary i liczby różnych obiektów definiowanych w modelu danych.

Obiekt

Limit maksymalny

Znaki w nazwie tabeli lub kolumny

100 znaków

Liczba tabel w modelu

2 147 483 647

Liczba kolumn i kolumn obliczeniowych w tabeli

2 147 483 647

Równoczesne żądania na skoroszyt

6

Liczba połączeń

5

Liczba różnych wartości w kolumnie

1 999 999 997

Liczba wierszy w tabeli

1 999 999 997

Długość ciągu

536 870 912 bajtów (512 MB); odpowiada to 268 435 456 znakom Unicode (256 megaznaków)

Przestroga: 
Występują wyjątki do limitu ciąg dotyczą następujących funkcji, której ciągi są ograniczone do 2 097 152 znaków Unicode:

 • ZŁĄCZ.TEKSTY i operator łączenia infix

 • DATA.WARTOŚĆ

 • PORÓWNAJ

 • ZNAJDŹ

 • FORMAT

 • LEWY

 • LITERY.MAŁE

 • FRAGMENT.TEKSTU

 • ZASTĄP

 • POWT, ograniczenie dotyczy parametru wejściowego oraz wyniku

 • PRAWY

 • SZUKAJ.TEKST

 • PODSTAW, ograniczenie dotyczy parametru wejściowego oraz wyniku

 • CZAS.WARTOŚĆ

 • USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY

 • LITERY.WIELKIE

Początek strony

Linki pokrewne

Tworzenie modelu danych zapewniającego wydajną obsługę pamięci za pomocą programu Excel i dodatek PowerPivot

Pobieranie Optymalizatora rozmiaru skoroszytu

Dodatek Power Pivot: zaawansowane analizy i modelowanie danych w programie Excel

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×