Sortowanie rekordów zawierających wartości tekstowe, wartości liczbowe lub daty

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Sortowanie danych może odgrywać dużą rolę w tworzeniu efektywnych i łatwych w użyciu raportów lub formularzy. Znacznie łatwiej jest na przykład używać katalogu produktów zawierającego listę produktów posortowaną alfabetycznie lub według cen jednostkowych niż takiego, w którym kolejność produktów na liście jest przypadkowa.

W tym temacie opisano sposób sortowania rekordów podczas wyświetlania i projektowania tabeli, kwerendy, formularza lub raportu.

W tym artykule

Wprowadzenie

Sortowanie rekordów w widoku

Usuwanie kolejności sortowania

Zapisz kolejność sortowania z obiektu

Wprowadzenie

Listy, z którymi można się spotkać w codziennym życiu, są posortowane lub istnieje możliwość posortowania ich w odpowiedni sposób. Kalendarz lub terminarz są posortowane według dat. Podczas szukania biletów lotniczych lub przeglądania zawartości skrzynki odbiorczej e-mail możliwe jest sortowanie według dowolnego z dostępnych pól. Bilety można posortować według cen, godzin odlotu lub linii lotniczych, a zawartość skrzynki pocztowej — według nadawców, tematów czy dat. Sortowanie list pomaga użytkownikom znaleźć odpowiednie informacje bez konieczności przeglądania wszystkich danych.

Rekordy w tabeli, kwerendzie, formularzu czy raporcie mogą być sortowane według jednego lub wielu pól. Niewielkim nakładem pracy podczas projektowania można umożliwić użytkownikom formularza lub raportu wybór sposobu sortowania.

Projektując raport z katalogiem produktów, można wybrać sortowanie produktów w kolejności alfabetycznej. Kolejność, która została wybrana podczas projektowania obiektu, będzie domyślną kolejnością sortowania dla danego obiektu. Wyświetlając kwerendę lub raport, użytkownik może sortować rekordy według dowolnego kryterium, takiego jak cena czy dostawca.

Uwaga: Widok można sortować według dowolnego wyświetlonego w nim pola, z wyjątkiem pól zawierających załączniki lub obiekty OLE.

Istnieje możliwość sortowania rekordów według więcej niż jednego pola. Podczas sortowania według wielu pól należy wyznaczyć tak zwane zewnętrzne i wewnętrzne pola sortowania. Wyznaczenie zewnętrznego i wewnętrznego pola sortowania jest niezbędne, aby uzyskać zamierzony efekt. Załóżmy na przykład, że należy posortować tabelę Kontakty według pól Imię oraz Nazwisko. Jeśli imiona posortujemy w kolejności od A do Z (lub od Z do A) w obrębie każdego nazwiska, to pole Imię będzie polem wewnętrznym. Jeśli natomiast nazwiska zostaną posortowane w obrębie każdego z imion, to pole Nazwisko będzie polem wewnętrznym. Inaczej mówiąc, rekordy będą sortowane najpierw według pola Imię (pola zewnętrznego), a następnie według pola Nazwisko (pola wewnętrznego).

Wewnętrzne i zewnętrzne pola sortowania

1. Pole Nazwisko jest polem zewnętrznym, a pole Imię jest polem wewnętrznym.

2. Pole Imię jest polem zewnętrznym, a pole Nazwisko jest polem wewnętrznym.

Stosując opcje sortowania, należy pamiętać, że liczby, tekst i znaki specjalne są sortowane zgodnie z wybranymi dla danego komputera ustawieniami regionalnymi i językowymi. Jeśli ustawienia regionalne i językowe zdefiniowane w oknie dialogowym Opcje programu Access nie pokrywają się z ustawieniami w Panelu sterowania, wyniki sortowania mogą odbiegać od zamierzonych.

Sprawdzanie i Zmienianie domyślnego języka lub regionu

Przejrzyj ustawienia języka w programie Access, kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Access. W obszarze Przygotowywanie Przejrzyj lub zmień wartość w polu listy porządek sortowania nowej bazy danych. Ustaw dla opcji Ogólne Jeśli chcesz użyć jednego z tych języków — Afrikaans, albański, arabski, Baskijski (Baskijski), bułgarski, białoruski, kataloński, holenderski, angielski, farerski, perski (farsi), niemiecki standardowy, grecki, hebrajski, Hindi, indonezyjski, włoski, malajski, Portugalski, rosyjski, serbski, Suahili i Urdu. Należy zauważyć, że to ustawienie dotyczy tylko nowych baz danych. Aby zastosować ustawienie do istniejącej bazy danych, pierwszą kompaktowania bazy danych.

Aby skompaktować bazę danych:

 • Kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , wskaż polecenie Zarządzaj, a następnie w obszarze Zarządzaj tą bazą danych, kliknij polecenie Kompaktuj i napraw bazę danych.

Aby przejrzeć ustawienia regionalne na komputerze, otwórz aplet Opcje regionalne i językowe w Panelu sterowania. Przejrzyj kartę Opcje regionalne i wprowadź potrzebne zmiany. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Pomoc systemu Windows.

Początek strony

Sortowanie rekordów w widoku

Uwaga: W programie Access sortowanie raportu nieznacznie różni się od sortowania tabeli, kwerendy czy formularza.

Sortowanie raportu

Sortowanie tabeli, kwerendy lub formularza

Sortowanie raportu

 1. Otwórz raport w widoku Układ lub widoku Projekt.

 2. Jeśli okienko Grupowanie, sortowanie i sumowanie nie jest otwarte, w grupie Grupowanie i sumy (na karcie Formatowanie w widoku układu) lub na karcie Projektowanie w widoku projektu, kliknij przycisk Grupuj i Sortuj.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności: 

  • Jeśli raport nie jest pogrupowany ani posortowany, kliknij przycisk Dodaj grupę w okienku Grupowanie, sortowanie i sumowanie, a następnie zaznacz zewnętrzne pole sortowania. Kliknij strzałkę drugiej listy rozwijanej i wybierz porządek sortowania wartości. Kliknij przycisk Więcej, a następnie kliknij strzałkę po prawej stronie opcji z sekcją nagłówka i zaznacz opcję bez sekcji nagłówka. Ponownie wykonaj powyższe czynności dla każdego pola sortowania, umieszczając wewnętrzne pole sortowania na dole.

  • Jeśli raport jest już pogrupowany lub posortowany, przejrzyj istniejące poziomy i wprowadź zmiany, zachowując ostrożność. Aby zmienić pole, użyj strzałki pierwszej listy rozwijanej. Aby zmienić kolejność, użyj strzałki drugiej listy rozwijanej. Aby przekształcić poziom grupowania w poziom sortowania, zmień opcję z sekcją nagłówka na opcję bez sekcji nagłówka.

Porada: Aby posortować raport według jednego pola, otwórz go w widoku układu, kliknij prawym przyciskiem myszy pole, według którego chcesz sortować, i wybierz polecenie sortowania. Po wybraniu na przykład pola Wiek kliknij opcję Sortuj od najmniejszych do największych lub Sortuj od największych do najmniejszych. Jeśli raport jest pogrupowany lub istnieje potrzeba sortowania według kilku pól, użyj okienka Grupowanie, sortowanie i sumowanie.

Sortowanie tabeli, kwerendy lub raportu

 1. Określ pola, według których chcesz sortować. Aby sortować według dwóch lub więcej pól, określ zewnętrzne i wewnętrzne pole sortowania.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu kolumny lub formantu odnoszącego się do pola wewnętrznego i kliknij polecenie sortowania. Dostępne polecenia są zależne od typu danych w wybranym polu.

  Uwaga: Podczas sortowania danych typu Tak/Nie zawartych w polu wartości „Tak”, „Prawda” lub „Wł.” są oznaczone jako „Zaznaczone”, a wartości „Nie”, „Fałsz” lub „Wył.” są oznaczone jako „Wyczyszczone”. Domyślnie pola tego typu są wyświetlane jako pola wyboru, lecz można je ustawić tak, aby były wyświetlane jako pola tekstowe lub pola kombi. Po wprowadzeniu takiej zmiany pola będą nadal sortowane jako „Zaznaczone” lub „Wyczyszczone”.

  Opcje sortowania

  1. Liczba, Waluta, Autonumerowanie

  2. Tekst, Nota, Hiperłącze

  3. Tak/Nie

  4. Data/Godzina

 3. Ponownie wykonaj powyższe czynności dla każdego pola sortowania, umieszczając zewnętrzne pole sortowania na końcu.

  Rekordy zostaną ponownie posortowane w określonej kolejności.

  Uwaga: Jeśli pole tekstowe zawiera wartości null lub ciągi znaków o zerowej długości, to podczas sortowania w kolejności rosnącej najpierw są wyświetlane rekordy zawierające wartości null, następnie rekordy zawierające ciągi znaków o zerowej długości, a potem rekordy zawierające wartości inne niż puste.

  Dowiedz się więcej o jak specjalne znaki, spacje wiodące i wartości ujemne są obsługiwane podczas sortowania

  Jeśli wartość w polu rozpoczyna się znakiem specjalnym — takim jak myślnik, nawias lub inny symbol — sortowanie w kolejności rosnącej odbywa się w następujący sposób:

  • Wartości rozpoczynające się znakiem spacji są umieszczane przed wartościami alfanumerycznymi.

  • Wartości w cudzysłowach są umieszczane po wartościach rozpoczynających się od znaku spacji, ale przed wartościami alfanumerycznymi.

  • Wartości rozpoczynające się znakiem minus (-) poprzedzają wartości rozpoczynające się znakiem plus (+).

  • Dla wszystkich innych symboli kolejność sortowana jest zgodna z tabelą kodów ASCII, na przykład kod symbolu dolara ($) jest równy 36, a kod znaku równości (=) jest równy 61, więc wartości rozpoczynające się symbolem dolara pojawią się przed wartościami rozpoczynającymi się znakiem równości.

   Aby zastąpić tę kolejność, możesz pominąć pierwszy znak wszystkich wartości w polu. Ta metoda wtedy, gdy wartości w polu zawsze zaczynają się pojedynczego znaków specjalnych, takich jak znak minus lub taką samą liczbę znaków specjalnych — w ten sposób ustalić liczbę znaków, aby zignorować. Aby uzyskać szczegółowych informacji na temat sposobu sortowania wartości częściowych zobacz artykuł Sortowanie rekordów według wartości częściowych w polu. Jeśli są różne liczby znaków, aby zignorować można określić niestandardową kolejność sortowania. Aby uzyskać więcej informacji zobacz artykuł Sortowanie rekordów w kolejności niestandardowej.

Należy pamiętać, że nie można usunąć kolejności sortowania z jednego pola. Aby usunąć sortowanie ze wszystkich pól sortowania, należy na karcie Narzędzia główne w grupie Sortowanie i filtrowanie kliknąć przycisk Wyczyść wszystkie sortowania, a następnie zastosować odpowiednie kolejności sortowania.

Inne scenariusze sortowania   

Podczas korzystania z poleceń sortowania kolejność rekordów zależy od typu danych oraz całkowitych wartości każdego pola. Czasami należy jednak posortować w kolejności niestandardowej (innej niż alfabetyczna) wartości tekstowe, takie jak nazwy dni tygodnia lub adresy IP. Zapoznaj się z następującymi tematami, jeżeli polecenia sortowania nie spełniają Twoich wymagań:

 • Sortowanie rekordów według wartości częściowych w polu Chcesz sortowanie rekordów według kilku pierwszych lub ostatnich kilka znaków w polu? Jeśli jesteś prostych wyrażeń, zobacz ten temat, w którym wyjaśniono, jak za pomocą wyrażeń wyodrębnianie wartości częściowych.

 • Sortowanie rekordów w kolejności uwzględniającej wielkość liter Program Access ignoruje wielkość liter wartości tekstowych. Na przykład wartości Kit i Kit jest traktowana jako dokładnie tak samo, a nie można kontrolować, która z nich pojawią się pierwszy. Jeśli chcesz wykonać sortowanie z uwzględnieniem wielkości liter, zobacz w tym temacie.

 • Sortowanie rekordów według wartości liczbowych przechowywanych w polu tekstowym Czy rekordy posortowane na poszczególnych cyfr, a nie według wartości liczbowych są widoczne? Jeśli na przykład rekordów zawierających wartości 11 i 121 pojawia się przed rekordów zawierających wartości 2 lub 25, zobacz ten artykuł.

 • Sortowanie rekordów w kolejności niestandardowej Jeśli chcesz posortować określone wartości, takie jak nazwy dni tygodnia (poniedziałek, wtorek itd.) lub nazwy stanowisk (Menedżer, dyrektor) w kolejności, w tym artykule.

 • Adresy IP sortowania Pole, które są przechowywane adresy IP zawiera kilka liczb i kropek (.), a więc proste sortowanie tekstu czy liczb nie działa w przypadku adresów IP. Zobacz ten temat, aby uzyskać informacje o sortowaniu adresów IP.

Początek strony

Usuwanie kolejności sortowania

 • Aby usunąć kolejność sortowania z tabeli, kwerendy lub formularza, na karcie Narzędzia główne w grupie Sortowanie i filtrowanie kliknij przycisk Wyczyść wszystkie sortowania.

  Spowoduje to usunięcie sortowania ze wszystkich pól w widoku.

 • Aby usunąć kolejność sortowania z raportu, otwórz okienko Grupowanie, sortowanie i sumowanie, klikając pozycję Grupuj i Sortuj w grupie Grupowanie i sumy (na karcie Formatowanie w widoku układu, na karcie Projektowanie w widoku projektu). Następnie kliknij poziom sortowania, który chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Usuń. Wpis odpowiadający pole sortowania zaczyna się od wyrazów Sortuj według. Nie usuwaj wpisy, które zaczynają się od Grupuj według, ponieważ spowoduje to zmianę projekt raportu.

Początek strony

Zapisywanie kolejności sortowania wraz z obiektem

Ostatnio zastosowana kolejność sortowania jest automatycznie zapisywana razem z tabelą, kwerendą, formularzem lub raportem. Aby zastosować ją automatycznie przy następnym otwarciu obiektu, należy upewnić się, że właściwość obiektu OrderByOnLoad jest ustawiona na wartość True.

Ponieważ ostatnio stosowana kolejność sortowania może ulec zmianie, istnieje możliwość zdefiniowania domyślnej kolejności sortowania na stałe. Domyślną kolejność sortowania można ustalić dla kwerendy lub raportu. Należy pamiętać, że domyślna kolejność sortowania nie jest zastępowana przez kolejność bieżącą lub ostatnio zapisaną, ale zostanie zastosowana dopiero po usunięciu z widoku bieżącej lub ostatnio zapisanej kolejności sortowania.

 • Aby zdefiniować domyślną kolejność sortowania dla kwerendy, otwórz ją w widoku Projekt. Dodaj pola sortowania do siatki projektu i określ odpowiednią kolejność sortowania w wierszu Sortuj.

 • Aby zdefiniować domyślną kolejność sortowania dla raportu, użyj okienka Grupowanie, sortowanie i sumowanie w widoku układu lub projektu. Aby uzyskać więcej informacji zobacz sekcję Sortowanie raportu.

Aby wyświetlić rekordy posortowane w domyślnej kolejności sortowania, na karcie Narzędzia główne w grupie Sortowanie i filtrowanie kliknij przycisk Wyczyść wszystkie sortowania. Spowoduje to usunięcie bieżącego lub ostatnio zapisanego filtru z widoku i pozwoli na wyświetlanie rekordów w domyślnej kolejności.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×