Sortowanie rekordów w kolejności uwzględniającej wielkość liter

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Program Microsoft Office Access 2007 sortuje rekordy w kolejności rosnącej lub malejącej, bez uwzględniania wielkości liter. Po napisaniu kilku wierszy kodu w języku Visual Basic for Applications (VBA) można jednak sortować tekst na podstawie wartości kodów ASCII dla poszczególnych znaków. Sortowanie według wartości kodów ASCII pozwala odróżnić małe i wielkie litery, dzięki czemu wielkość liter jest uwzględniana podczas sortowania.

W tabeli poniżej pokazano różnice między sortowaniem w kolejności rosnącej a sortowaniem z uwzględnieniem wielkości liter w programie Access:

Kolejność przed sortowaniem

Sortowanie w kolejności rosnącej

Zamówień uwzględniania wielkości liter r

c

a

A

D

A

B

a

B

C

d

b

D

B

c

a

C

C

b

A

D

c

b

d

d

Wyniki sortowania w kolejności rosnącej mogą na pierwszy rzut oka wydawać się nieprzewidywalne, lecz w rzeczywistości tak nie jest. W kolumnie „Sortowanie w kolejności rosnącej” litera „a” występuje przed „A”, natomiast litera „B” występuje przed „b”. Dzieje się tak dlatego, że przy porównywaniu wartości tekstowych litery „A” oraz „a”, a także litery „B” oraz „b”, są traktowane jednakowo, bez względu na wielkość liter. Program Access bierze pod uwagę oryginalną kolejność wartości. W kolumnie Kolejność przed sortowaniem litera „a” poprzedza „A”, natomiast litera „B” poprzedza „b”.

Jeśli jest wykonywane sortowanie z uwzględnieniem wielkości liter, wartości tekstowe są zastępowane wartościami kodu ASCII, które odpowiadają poszczególnym znakom, na przykład A = 65, a = 97, B = 66, b = 98 itd.

Pisanie kodu VBA

 1. Utwórz moduł VBA i w sekcji deklaracji wpisz następujący wiersz (jeśli jeszcze nie jest wpisany):

Option Explicit

 1. W Edytorze Visual Basic wpisz następującą procedurę w module:

  Function StrToHex (S As Variant) As Variant
  '
  ' Converts a string to a series of hexadecimal digits.
  ' For example, StrToHex(Chr(9) & "A~") returns 09417E.
  '
  Dim Temp As String, I As Integer
  If VarType(S) <> 8 Then
  StrToHex = S
  Else
  Temp = ""
  For I = 1 To Len(S)
  Temp = Temp & Format(Hex(Asc(Mid(S, I, 1))), "00")
  Next I
  StrToHex = Temp
  End If
  End Function

  Podana wyżej funkcja zdefiniowana przez użytkownika, która nosi nazwę StrToHex, może zostać wywołana z poziomu kwerendy. Jeśli do funkcji StrToHex zostanie przekazana nazwa pola sortowania, funkcja posortuje wartości z uwzględnieniem wielkości liter.

 2. Utwórz kwerendę, która wywoła funkcję StrToHex.

  Na karcie Tworzenie w grupie Inne kliknij przycisk Projekt zapytania.

 3. W oknie dialogowym Pokazywanie tabeli kliknij nazwę tabeli, którą chcesz posortować, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

 4. Przeciągnij na siatkę wybrane pola.

 5. W pierwszej pustej kolumnie w wierszu pole wpisz Wyr1: StrToHex([pole_sortowania]).

  StrToHex jest funkcją zdefiniowaną wcześniej przez użytkownika. Pole_sortowania jest nazwą pola zawierającego wartości, w których należy rozróżnić wielkość liter.

 6. W komórce Sortuj kliknij opcję Rosnąco lub Malejąco.

  Jeśli zostanie wybrana kolejność rosnąca, wartości zaczynające się wielką literą zostaną wyświetlone przed wartościami zaczynającymi się małą literą. W przypadku sortowania w kolejności malejącej będzie odwrotnie.

 7. Przełącz do widoku arkusza danych.

  Program Access wyświetli rekordy posortowane z uwzględnieniem wielkości liter.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×