Sortowanie rekordów w kolejności niestandardowej

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W niektórych przypadkach nie jest wymagane sortowanie danych w kolejności alfabetycznej ani liczbowej, lecz należy zastosować sortowanie w kolejności zdefiniowanej przez użytkownika (zwanej również kolejnością logiczną lub niestandardową). Jako przykład można podać sortowanie dni tygodnia, w którym na pierwszym miejscu powinien być poniedziałek, a nie pierwszy w kolejności alfabetycznej czwartek. Dane można sortować w widoku arkusza danych tabeli lub kwerendy lub w widoku formularza formularza.

Co chcesz zrobić?

Sortowanie niewielkiej, skończonej liczby unikatowych wartości pól

Sortowanie dużej liczby unikatowych wartości pól

Sortowanie niewielkiej, skończonej liczby unikatowych wartości pól

W procedurze poniżej pokazano, jak napisać wyrażenie używające funkcji IIf, aby kolejno posortować stanowiska pracowników.

Najpierw utwórz tabelę zawierającą trzy pola — Stanowisko, Imię i Nazwisko. W polu Stanowisko wprowadź następujące wartości dla czterech nowych rekordów:

 • Wewnętrzny koordynator sprzedaży

 • Dyrektor handlowy

 • Przedstawiciel handlowy

 • Wiceprezes do spraw sprzedaży

W polach Imię i Nazwisko czterech rekordów wprowadź dowolne imienia i nazwiska.

 1. Teraz otwórz tabelę w widoku arkusza danych.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Sortowanie i filtrowanie kliknij pozycję Zaawansowane, a następnie kliknij pozycję Filtr/sortowanie zaawansowane w menu skrótów.

 3. Dodaj do siatki wybrane pola, takie jak Imię, Nazwisko lub Stanowisko.

 4. Prawym przyciskiem myszy kliknij wiersz Pole w pierwszej pustej kolumnie, a następnie kliknij polecenie Powiększ. i wpisz wyrażenie:

  IIf ([Tytuł] = "Na spraw sprzedaży", 1, IIf ([Tytuł] = "Dyrektor handlowy", 2, IIf ([Tytuł] = "Przedstawiciel handlowy", 3, IIf ([Tytuł] = "Wewnętrzny koordynator sprzedaży", 4, 5)))

  Stanowisko jest nazwą pola, które zawiera wartości wymagające uszeregowania. W polu są przechowywane poszczególne wartości ujęte w cudzysłowy. Wartość liczbowa, która występuje obok, jest przypisaną kolejnością. Powyższe wyrażenie przypisuje kolejność od 1 do 4 dla czterech różnych stanowisk, a kolejność 5 — dla wszystkich innych. W trakcie sortowania stanowiskom niewymienionym w wyrażeniu jest przypisywana taka sama kolejność (5).

 5. W wierszu Sortuj dla kolumny zawierającej wyrażenie kliknij opcję Rosnąco.

 6. Na karcie Narzędzia główne w grupie Sortowanie i filtrowanie kliknij przycisk Przełącz filtr.

  Funkcja IIf zwraca wartość liczbową odpowiadającą wartości w polu Stanowisko. Jeśli na przykład w polu Stanowisko pojawi się wartość Dyrektor handlowy, funkcja zwróci przypisany tej wartości numer 2. Jeśli w polu Stanowisko wystąpi wartość, która nie jest zdefiniowana jako argument funkcji — na przykład Koordynator regionalny — zostanie jej przypisany numer 5. Następnie kwerenda posortuje te wartości liczbowe w kolejności rosnącej.

Początek strony

Sortowanie dużej liczby unikatowych wartości pól

Jeśli należy posortować dużą liczbę wartości, lepszym sposobem jest sortowanie danych przez utworzenie tabeli odnośników.

Załóżmy, że tabela Pracownicy odnosi się do więcej niż 50 różnych stanowisk. Najpierw należy utworzyć tabelę odnośników i przygotować istniejącą tabelę tak, aby odnosiła się do tej nowo utworzonej. Następnie należy powiązać ze sobą obie tabele i utworzyć kwerendę.

Tworzenie tabeli odnośników i modyfikowanie istniejącej tabeli

 1. Utwórz tabelę odnośników, w której będą przechowywane stanowiska. Nazwij tabelę tabStanowiska i ustaw typy danych pól podane w nawiasach, jak pokazano w tabeli poniżej:

IDStanowiska
(pole Autonumerowanie)

Tytuł
(tekst)

2,54

Wiceprezes do spraw sprzedaży

2

Dyrektor handlowy

3

Przedstawiciel handlowy

4

Wewnętrzny koordynator sprzedaży

 1. Ustaw pole IDStanowiska jako klucz podstawowy.

 2. Zmodyfikuj tabelę Pracownicy tak, aby zawierała odnośniki do tabeli tabStanowiska.

  • W widoku projektu Zmień nazwę pola Title na IDStanowiska.

  • W kolumnie Typ danych zmień typ danych na Liczba.

 3. Na karcie Ogólne w obszarze Właściwości pola zmień rozmiar pola na wartość Liczba całkowita długa.

 4. Zapisz tabelę, ignorując ostrzeżenie o utracie danych.

 5. Przełącz do widoku arkusza danych.

 6. Wypełnij kolumnę Stanowisko wartościami pola IDStanowiska, które odpowiadają poszczególnym stanowiskom.

  Na przykład dla rekordów, których wartość tytuł jest Menedżer sprzedaży, wpisz 2. Przedstawiciel handlowy wpisz 3.

 7. Zapisz i zamknij tabelę.

Powiąż ze sobą obie tabele

 1. Na karcie Narzędzie bazy danych w grupie Pokazywanie/ukrywanie kliknij przycisk Relacje.

 2. Na karcie Projektowanie w grupie Pokazywanie/ukrywanie kliknij pozycję Nazwy tabel.

 3. Zaznacz tabele tabStanowiska i Pracownicy, a następnie kliknij przycisk Dodaj, aby dodać je do okna Relacje. Zamknij okno dialogowe Pokazywanie tabeli.

 4. Przeciągnij pole IDStanowiska z tabeli tabStanowiska do pola IDStanowiska w tabeli Pracownicy.

  Zostanie otwarte pole dialogowe Edytowanie relacji.

 5. Upewnij się, że nazwy pól dla obu kolumn mają nazwę IDStanowiska i że pole Typ relacji wyświetla relację typu jeden-do-wielu. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, nazwy pól można zmienić.

 6. Zaznacz pole wyboru Wymuszaj więzy integralności.

 7. Kliknij przycisk Utwórz, aby utworzyć relację.

  Okno dialogowe Edytowanie relacji zostanie zamknięte, a zmiany zostaną zapisane.

 8. Zamknij kartę Relacje.

Tworzenie kwerendy

 1. Na karcie Tworzenie w grupie Inne kliknij przycisk Projekt zapytania.

 2. W oknie dialogowym Pokazywanie tabeli kliknij kartę Tabele, a następnie kliknij dwukrotnie tabelę Pracownicy i kliknij dwukrotnie tabelę tabStanowiska.

 3. Zamknij okno dialogowe Pokazywanie tabeli.

 4. Do siatki projektu kwerendy dodaj pola IDPracownika, Nazwisko i Imię z tabeli Pracownicy oraz pole Stanowisko z tabeli tabStanowiska.

 5. Przełącz do widoku arkusza danych.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×