Przejdź do głównej zawartości

Sortowanie danych w tabeli przestawnej

Excel dla Office 365 dla komputerów Mac, Excel 2019 dla komputerów Mac, Excel 2016 dla komputerów Mac

Aby ułatwić znajdowanie danych, które mają być analizowane w tabeli przestawnej, można sortować wpisy tekstu (od A do Z lub od z do A), cyfry (od najmniejszych do największych lub od największych do najmniejszych) oraz daty i godziny (od najstarszych do najnowszych lub od najnowszych do najstarszych).

Podczas sortowania danych w tabeli przestawnej należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:

 • Kolejności sortowania są zależne od ustawień regionalnych. Upewnij się, że w oknie Preferencje systemowe na komputerze są odpowiednie ustawienia regionalne w językach i tekście . Aby uzyskać informacje na temat zmieniania ustawień regionalnych, zobacz System pomocy dla komputerów Mac.

 • Dane, takie jak wpisy tekstowe, mogą zawierać spacje wiodące, które wpłyną na wyniki sortowania. Aby uzyskać optymalne wyniki sortowania, przed sortowaniem danych należy usunąć wszystkie spacje.

 • W przeciwieństwie do sortowania danych w zakresie komórek w arkuszu lub w tabeli programu Excel dla komputerów Mac nie można sortować pozycji tekstu z uwzględnieniem wielkości liter.

 • Nie można sortować danych według określonego formatu, takiego jak kolor komórki lub czcionki, ani wskaźników formatowania warunkowego, takich jak zestawy ikon.

Sortowanie danych etykiet wierszy lub kolumn w tabeli przestawnej

 1. W tabeli przestawnej kliknij dowolne pole w kolumnie zawierającej elementy, które chcesz posortować.

 2. Na karcie dane kliknij pozycję Sortuj, a następnie kliknij odpowiednią kolejność sortowania. Aby wyświetlić dodatkowe opcje sortowania, kliknij pozycję Opcje.

  Wybieranie kolejności sortowania

  Wpisy tekstowe zostaną posortowane w kolejności alfabetycznej, liczby — od najmniejszych do największych (lub odwrotnie), a daty i godziny — od najstarszych do najnowszych (lub odwrotnie).

  Uwaga: Możesz również szybko sortować dane w kolejności rosnącej lub malejącej, klikając pozycję od A do z lub od z do A. Po wykonaniu tej czynności pozycje tekstowe są sortowane od A do Z lub od Z do A, liczby są sortowane od najmniejszych do największych lub od największych do najmniejszych, a daty i godziny są sortowane od najstarszych do najnowszych lub od najnowszych do najstarszych.

Sortowanie według określonej wartości

Możesz sortować poszczególne wartości lub sumy częściowe, klikając prawym przyciskiem myszy komórkę, klikając pozycję Sortuji wybierając metodę sortowania. Kolejność sortowania jest stosowana do wszystkich komórek na tym samym poziomie w kolumnie, która zawiera tę komórkę.

Sortuj od najmniejszych do największych

W poniższym przykładzie dane w kolumnie transport są sortowane od najmniejszych do największych.

Zaznaczanie komórki

Aby wyświetlić sumy końcowe posortowane od największych do najmniejszych, wybierz dowolną liczbę w wierszu lub w kolumnie Suma końcowa , a następnie kliknij pozycję Sortuj > od największych donajmniejszych.

Wybieranie sumy

Ustawianie niestandardowych opcji sortowania

Aby ręcznie posortować określone elementy lub zmienić kolejność sortowania, możesz ustawić własne opcje sortowania.

 1. Kliknij pole w wierszu lub kolumnie, którą chcesz posortować.

 2. Kliknij strzałkę Strzałka listy rozwijanej filtru obok pozycji etykiety wierszy lub etykiety kolumn.

  Wybieranie kryteriów niestandardowych

 3. W obszarze Sortowaniewybierz pozycję rosnąco lub malejąco, a następnie wybierz odpowiednie opcje z listy Sortuj według . (Te opcje różnią się w zależności od wybranych opcji w krokach 1 i 2.)

 4. W obszarze FiltrWybierz dowolne inne kryteria. Jeśli na przykład chcesz wyświetlić dane tylko dla marca, na liście według etykiet wybierz pozycję równe , a następnie w wyświetlonym polu tekstowym wpisz marzec . Aby uwzględnić w obliczeniach tylko określone dane, zaznacz lub wyczyść pola wyboru w polu Filtr . Aby cofnąć zaznaczenie, kliknij przycisk Wyczyść filtr.

  Ograniczanie wyników do jednego miesiąca <Wstawianie sort6sort7>

  Wyniki od ograniczenia sortowania do jednego miesiąca

 5. Kliknij poza oknem dialogowym Sortowanie niestandardowe, aby je zamknąć.

Sortowanie danych etykiet wierszy lub kolumn w tabeli przestawnej

 1. W tabeli przestawnej kliknij dowolne pole w kolumnie zawierającej elementy, które chcesz posortować.

 2. Na karcie dane w obszarze Filtr sortowania &kliknij strzałkę obok pozycji Sortuj, a następnie kliknij odpowiednią kolejność sortowania.

  Uwaga: Możesz również szybko sortować dane w kolejności rosnącej lub malejącej, klikając pozycję od A do z lub od z do A. Po wykonaniu tej czynności pozycje tekstowe są sortowane od A do Z lub od Z do A, liczby są sortowane od najmniejszych do największych lub od największych do najmniejszych, a daty i godziny są sortowane od najstarszych do najnowszych lub od najnowszych do najstarszych.

Dostosowywanie operacji sortowania

 1. Zaznacz komórkę w kolumnie, według której chcesz posortować dane.

 2. Na karcie Dane w obszarze Sortowanie i filtrowanie kliknij strzałkę obok pozycji Sortuj, a następnie kliknij pozycję Sortowanie niestandardowe.

 3. Skonfiguruj odpowiedni typ sortowania.

Sortowanie przy użyciu listy niestandardowej

Można sortować według zdefiniowanej przez użytkownika kolejności sortowania, korzystając z listy niestandardowej.

 1. Zaznacz komórkę w kolumnie, według której chcesz posortować dane.

 2. Na karcie Dane w obszarze Sortowanie i filtrowanie kliknij strzałkę obok pozycji Sortuj, a następnie kliknij pozycję Sortowanie niestandardowe.

 3. Kliknij pozycję Opcje.

 4. W obszarze pierwszy porządek sortowaniawybierz listę niestandardową, według której chcesz sortować.

  Program Excel oferuje wbudowane listy niestandardowe dni tygodnia i miesiąca na rok. Możesz również utworzyć własną listę niestandardową. Kolejność sortowania listy niestandardowej nie jest zachowywana po odświeżeniu tabeli przestawnej.

  Uwaga: Listy niestandardowe są domyślnie włączone. Wyłączenie list niestandardowych może zwiększyć wydajność podczas sortowania dużych ilości danych. Aby wyłączyć listy niestandardowe, wykonaj następujące czynności:

  1. Na karcie tabela przestawna kliknij pozycję Opcje, kliknij pozycję Opcje tabeliprzestawnej, a następnie kliknij pozycję Układ.

  2. W obszarze Sortowanie wyczyść pole wyboru Użyj list niestandardowych podczas sortowania .

Sortowanie danych w obszarze wartości

 1. W tabeli przestawnej wybierz pole wartości.

 2. Na karcie dane w obszarze Filtr sortowania &wykonaj co najmniej jedno z poniższych:

  • Aby szybko posortować dane w kolejności rosnącej lub malejącej, kliknij pozycję od A do z lub od z do A. Liczby są sortowane od najmniejszych do największych lub od największych do najmniejszych.

  • Aby dostosować operację sortowania, kliknij strzałkę obok pozycji Sortuj, kliknij pozycję Sortowanie niestandardowe, a następnie skonfiguruj odpowiedni typ sortowania.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×