Skuteczniejsze dopasowywanie działań marketingowych do klientów dzięki szablonowi bazy danych sieci Web kontaktów

Baza danych sieci Web kontaktów programu Access 2010 ułatwia interpretację informacji dotyczących klientów i partnerów, upraszczając zarządzanie najważniejszymi danymi. Ten szablon umożliwia szybkie rozpoczęcie śledzenia nazwisk i adresów, numerów telefonów i adresów e-mail, a nawet pozwala dołączać zdjęcia, dokumenty lub inne pliki dotyczące poszczególnych kontaktów.

W poniższym klipie wideo przedstawiono krótki scenariusz korzystania z tego szablonu.

Jeśli nie pobrano jeszcze szablonu, należy kliknąć łącze w celu pobrania szablonu bazy danych sieci Web kontaktów.

Teraz można już przeczytać ten artykuł, aby dowiedzieć się, jak wydajniej prowadzić działalność, używając tego szablonu z własną listą kontaktów.

W tym artykule

Uruchamianie bazy danych po raz pierwszy

Więcej informacji o bazie danych sieci Web kontaktów

Sposoby dodawania nowych kontaktów

Wyświetlanie i edytowanie kontaktów

Wyświetlanie i edytowanie kontaktów w formularzu Książka adresowa

Wyświetlanie i edytowanie kontaktów w arkuszu danych

Edytowanie pozycji na liście rozwijanej

Dołączanie plików do rekordów

Wyszukiwanie kontaktu

Wyświetlanie i drukowanie raportów

Wyświetlanie raportu

Drukowanie raportu

Publikowanie bazy danych w usługach Access Services

Dalsze czynności

Uruchamianie bazy danych po raz pierwszy

Przy pierwszym uruchomieniu bazy danych kontaktów w programie Access zostanie wyświetlona strona Wprowadzenie. Powinny być także wyświetlone poniższe karty, które można kliknąć w celu dodawania, edytowania lub wyszukiwania informacji dotyczących kontaktów.

Ekran wprowadzenia do szablonu bazy danych kontaktów

Karty

Funkcje

Wprowadzenie

Informacje dotyczące korzystania z szablonu

Książka adresowa

Dodawanie i edytowanie nazw kontaktów oraz dotyczących ich informacji

Arkusz danych

Widok arkusza danych kontaktów

Centrum raportów

Szybki podgląd i dostęp do raportów w bazie danych

Więcej informacji o bazie danych sieci Web kontaktów

Klikając łącza znajdujące się na stronie Baza danych sieci Web kontaktów — Zapraszamy!, można obejrzeć klipy wideo zawierające więcej informacji dotyczących korzystania z szablonu, a także znaleźć pomocne informacje o dostosowywaniu bazy danych, zatrudnić specjalistę lub przesłać opinię o szablonie. W kolejnej sekcji wyjaśniono sposób tworzenia własnej bazy danych kontaktów, używania jej na potrzeby raportów, a także zarządzania bazą danych i zasobami na potrzeby kolejnych kroków.

Sposoby dodawania nowych kontaktów

Proces tworzenia bazy danych przy użyciu szablonu jest taki sam dla baz danych sieci Web i klienckich baz danych.

 1. Kliknij kartę Książka adresowa, a następnie kliknij przycisk Dodaj nowy.

  Porada: Dane można także wprowadzić w arkuszu danych, klikając kartę Arkusz danych, a następnie klikając pozycję Nowy w polu Identyfikator.

 2. W formularzu Szczegóły kontaktu podaj odpowiednie informacje.

 3. Aby dodać kolejny kontakt, kliknij pozycję Zapisz i nowy, a następnie powtórz krok 3. W przeciwnym razie kliknij pozycję Zapisz i zamknij.

  Porada:  Jeśli użytkownik ma listę kontaktów utworzoną w programie Microsoft Excel, może zaoszczędzić czas, importując te dane do bazy danych.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł Importowanie lub łączenie danych zawartych w skoroszycie programu Excel.

Początek strony

Wyświetlanie i edytowanie kontaktów

W programie Access kontakty można wyświetlać i edytować na kilka sposobów. Formularz Szczegóły kontaktu można otworzyć z poziomu karty Książka adresowa lub Arkusz danych. Widok arkusza danych jest bardziej przydatny do wyświetlania informacji i wprowadzania niewielkich zmian, a formularz Szczegóły kontaktu umożliwia wprowadzanie bardziej szczegółowych zmian.

Wyświetlanie i edytowanie kontaktów w formularzu Książka adresowa

 1. Kliknij kartę Książka adresowa.

 2. W okienku znajdującym się po lewej stronie kliknij nazwę kontaktu, który chcesz wyświetlić.

 3. Aby dodać komentarz o kontakcie, wpisz go w polu Dodaj komentarz, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

 4. Aby edytować inne informacje o kontakcie, kliknij pozycję Edytuj szczegóły, edytuj odpowiednie informacje, a następnie kliknij przycisk Zapisz i zamknij.

Wyświetlanie i edytowanie kontaktów w arkuszu danych

 1. Przewiń listę do kontaktu, który chcesz edytować, a następnie kliknij kolumnę Identyfikator.
  W programie Access zostanie otwarty formularz Szczegóły kontaktu.

 2. Wprowadź odpowiednie zmiany, a następnie kliknij przycisk Zapisz i zamknij.

Edytowanie pozycji na liście rozwijanej

Większość list rozwijanych w bazie danych sieci Web kontaktów można edytować w celu dostosowania do konkretnych potrzeb. Służy do tego następująca procedura:

 1. Kliknij strzałkę w dół, aby wyświetlić listę. Jeśli listę można edytować, bezpośrednio pod nią zostanie wyświetlony przycisk Edytuj elementy listy.

 2. Kliknij przycisk Edytuj elementy listy.

 3. W oknie dialogowym Edycja elementów listy wpisz pozycje listy, każdą w osobnym wierszu.

 4. Opcjonalnie wybierz wartość domyślną z listy Wartość domyślna.

 5. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Dołączanie plików do rekordów

Jeśli formularz lub arkusz danych zawiera pole Załączniki, można za jego pomocą dołączyć do rekordu obrazy, dokumenty i inne pliki. Służy do tego następująca procedura:

 1. Kliknij dwukrotnie pole Załączniki.

 2. W oknie dialogowym Załączniki kliknij przycisk Dodaj.

 3. Odszukaj plik, który chcesz dołączyć, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

 4. W oknie dialogowym Załączniki kliknij przycisk OK.

Początek strony

Wyszukiwanie kontaktu

W formularzach Książka adresowa i Arkusz danych znajdują się pola wyszukiwania. Aby wyszukać kontakt:

 • Wpisz dowolną część nazwy, firmy, adresu lub numeru telefonu w polu wyszukiwania, a następnie kliknij ikonę wyszukiwania lub naciśnij klawisz ENTER. Program Access przefiltruje rekordy, wyświetlając tylko te, które zawierają wprowadzone terminy wyszukiwania.

 • Aby wyczyścić wyszukiwanie, usuń zawartość pola wyszukiwania, a następnie kliknij ikonę wyszukiwania lub naciśnij klawisz ENTER.

Pole wyszukiwania w bazie danych sieci Web

Początek strony

Wyświetlanie i drukowanie raportów

Karta Centrum raportów szablonu zawiera pięć formatów raportów przedstawionych poniżej, z których można wybrać taki, który pasuje do danych potrzeb:

Nazwa raportu

Format

Książka adresowa

Zawiera kontakty i ich szczegóły w formacie katalogu

Szczegóły kontaktu

Zawiera nazwy pól wraz z informacjami o kontakcie

Książka telefoniczna

Zawiera kontakty i numery telefonów

Etykiety drukowane

Zawiera kontakty w formacie etykiet

Lista kontaktów

Zawiera kontakty w kolejności alfabetycznej

Wyświetlanie raportu

 • Kliknij kartę Centrum raportów, a następnie w obszarze Wybierz raport kliknij raport do wyświetlenia.

Drukowanie raportu

 1. Kliknij raport, aby wyświetlić jego podgląd, a następnie kliknij pozycję Otwórz na nowej karcie.

 2. Na karcie Plik kliknij pozycję Drukuj, a następnie wybierz odpowiednią opcję drukowania.

Początek strony

Publikowanie bazy danych w usługach Access Services

Jeśli jest dostępny serwer programu SharePoint z usługami Access Services, bazę danych sieci Web kontaktów można opublikować na tym serwerze i udostępnić zespołowi. Służy do tego następująca procedura:

 1. Kliknij kartę Plik, a następnie kliknij pozycję Publikuj w programie Access Services.

 2. W polu Adres URL serwera wpisz adres URL serwera programu SharePoint, którego chcesz użyć.

 3. W polu Nazwa witryny wpisz nazwę dla tej bazy danych. Stanie się ona częścią adresu URL.

 4. Kliknij pozycję Publikuj w programie Access Services.

  Program Access opublikuje bazę danych na serwerze. Jeśli nie wystąpią problemy, w programie Access zostanie wyświetlony komunikat z informacją o sukcesie i łączem do nowej bazy danych sieci Web.

Dalsze czynności

Zarządzanie kontaktami za pomocą bazy danych sieci Web kontaktów ułatwia odkrywanie nowych sposobów przeszukiwania i filtrowania danych. Można także zmodyfikować bazę danych w celu lepszego dostosowania jej do własnych potrzeb. W tej sekcji znajdują się łącza do artykułów zawierających więcej informacji na temat typowych czynności i modyfikacji, które można przeprowadzić.

Informacje dotyczące znajdowania, filtrowania i badania danych w programie Access

Informacje dotyczące modyfikowania bazy danych

Informacje dotyczące używania tego szablonu na serwerze sieci Web

Więcej informacji dotyczących tworzenia nowych obiektów bazy danych

Informacje dotyczące zabezpieczania danych

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×