Skrypt formularzy niestandardowych jest teraz domyślnie wyłączony

Ostatnia aktualizacja: 13 października 2017 r.

PROBLEM

Skrypt formularzy niestandardowych jest teraz domyślnie wyłączony i jego ponowne włączenie wymaga ustawienia kluczy rejestru.

 1. Nowy klucz rejestru ma wartość domyślną 1, co oznacza, że nie należy uruchamiać skryptu formularza.

  Najpierw utwórz następujący klucz:

  32-bitowa wersja pakietu Office w 64-bitowym systemie Windows

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Office\16.0\Outlook\Security

  32-bitowa wersja pakietu Office w 32-bitowym systemie Windows lub 64-bitowa wersja pakietu Office w 64-bitowym systemie Windows

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\16.0\Outlook\Security

  Następnie utwórz 32-bitową wartość DWORD 0 i ustaw dla niej nazwę DisableCustomFormItemScript, aby włączyć skrypty formularzy niestandardowych.

 2. Po ogólnym włączeniu skryptów formularzy niestandardowych należy włączyć poszczególne klasy komunikatów formularzy. Na przykład w przypadku formularza o klasie komunikatu IPM.Note.Custom należy zarejestrować „IPM. Note.Custom” jako zaufaną klasę komunikatów formularzy. W tym celu najpierw utwórz następujący klucz:

  32-bitowa wersja pakietu Office w 64-bitowym systemie Windows

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Office\16.0\Outlook\Forms\TrustedFormScriptList

  32-bitowa wersja pakietu Office w 32-bitowym systemie Windows lub 64-bitowa wersja pakietu Office w 64-bitowym systemie Windows

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\16.0\Outlook\Forms\TrustedFormScriptList

Następnie utwórz w tym kluczu wartości REG_SZ dla poszczególnych formularzy, na których uruchamianie chcesz zezwolić skryptom. W powyższym przykładzie należy utworzyć wartość REG_SZ o nazwie „IPM.Note.Custom” z pustymi danymi.

Podczas projektowania formularza funkcja Uruchom ten formularz spowoduje uruchomienie formularza za pomocą klasy komunikatu formularza podstawowego. Dlatego jeśli zaczęto już projektowanie formularza IPM.Note i trzeba użyć funkcji Uruchom ten formularz, należy zarejestrować pozycję IPM.Note. Po opublikowaniu sprawdzana będzie opublikowana klasa komunikatu. Po zakończeniu projektowania formularza i opublikowaniu go pod nazwą formularza niestandardowego usuń standardową pozycję „IPM.Note” z listy zaufanych.

Uwagi: 

 • Po ustawieniu klucza TrustedFormScriptList należy ponownie uruchomić program Outlook.

 • W przykładowych kluczach rejestru dla programu Outlook 2016 jest używana wartość 16.0. Dla programu Outlook 2013 jest używana wartość 15.0, dla programu Outlook 2010 wartość 14.0, a dla programu Outlook 2007 wartość 12.0.

Po wprowadzeniu powyższych zmian klucze rejestru będą wyglądać następująco:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Office\16.0\Outlook\Security]

DisableCustomFormItemScript"=dword:00000000

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Office\16.0\Outlook\Forms\TrustedFormScriptList]

"IPM.Note.Custom"=""

"IPM.Note"=""

Klucze rejestru

Klucze rejestru

UWAGA: W niektórych przypadkach formularze w pomocniczych skrzynkach pocztowych i folderach publicznych nadal nie działają po zmianie ustawień klucza rejestru. Aby rozwiązać ten problem, włącz skrypty w Centrum zaufania:

 1. Kliknij pozycję Plik > Opcje. Następnie wybierz pozycję Centrum zaufania > Ustawienia Centrum zaufania > Zabezpieczenia poczty e-mail.

 2. W sekcji Skrypty w folderach kliknij pole wyboru dla pozycji Zezwalaj na skrypty w folderach udostępnionych i Zezwalaj na skrypty w folderach publicznych, kliknij przycisk OK i jeszcze raz przycisk OK, aby zamknąć okna.

STAN

Tę zmianę wprowadzono po raz pierwszy w aktualizacjach publicznych programu Outlook z 12 września 2017 r. i znajduje się ona w następujących aktualizacjach MSI, które teraz wymagają kluczy rejestru.

Outlook 2007

Outlook 2010

Outlook 2013

Outlook 2016

W przypadku technologii Szybka instalacja sprawa ma się następująco:

 1. Miesięczny kanał (bieżący kanał): obsługa kluczy rejestru zostanie wprowadzona wraz z aktualizacją zaplanowaną na 18 września — kompilacja 16.0.8431.2079.

 2. Półroczny kanał (FRDC): obsługa kluczy rejestru jest aktywna od kompilacji 16.0.8431.2079.

 3. Odroczony kanał: obsługa kluczy rejestru jest aktywna od kompilacji 16.0.8201.2193.

 4. Odroczony kanał (rozszerzony): jeszcze nie ustalono.

 5. Niejawny program testów — szybkie aktualizacje: jeszcze nie ustalono.

 6. Niejawny program testów — wolne aktualizacje: obsługa kluczy rejestru jest aktywna od kompilacji 16.0.8431.2079.

Więcej zasobów

Ikona ekspertów (mózg, koła zębate)

Zapytaj ekspertów

Nawiązuj kontakty z ekspertami, omawiaj najnowsze wiadomości i najlepsze rozwiązania dotyczące programu Outlook oraz czytaj naszego bloga.

Społeczność techniczna poświęcona programowi Outlook

Ikona społeczności

Uzyskaj pomoc społeczności

Zadaj pytanie i poznaj rozwiązanie dzięki przedstawicielom obsługi technicznej, specjalistom MVP, inżynierom i użytkownikom programu Outlook.

Forum poświęcone programowi Outlook w witrynie Answers

Ikona sugestii dotyczącej funkcji (żarówka, pomysł)

Zasugeruj nową funkcję

Czekamy na Twoje sugestie i opinie! Podziel się swoimi pomysłami. Chętnie Cię wysłuchamy.

Witryna UserVoice dotycząca programu Outlook

Zobacz też

Rozwiązania lub obejścia ostatnio stwierdzonych problemów w programie Outlook dla systemu Windows

Rozwiązywanie problemów z programem Outlook w systemie Windows przy użyciu automatycznych narzędzi do rozwiązywania problemów

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×