Skróty klawiaturowe w programie SharePoint Workspace

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Aby wydrukować ten temat, naciśnij klawisz TAB w celu zaznaczenia pozycji Pokaż wszystko u góry tego tematu, naciśnij klawisz ENTER, a następnie naciśnij klawisze CTRL+P.

Często używane skróty klawiaturowe

Wymienione skróty klawiaturowe mają zastosowanie do elementów w większości narzędzi.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Kopiowanie zaznaczonego elementu jako łącza.

CTRL+L

Kopiowanie zaznaczonego elementu do Schowka.

CTRL+C

Wycinanie zaznaczonego elementu.

CTRL+X

Wklejanie ze Schowka.

CTRL+V

Cofanie ostatnio wykonanej akcji.

CTRL+Z

Ponowne wykonywanie ostatnio wykonanej akcji.

CTRL+Y

Przechodzenie do następnego elementu.

F8

Przechodzenie do poprzedniego elementu.

SHIFT+F8

Przechodzenie do następnego nieprzeczytanego elementu.

F4

Przechodzenie do poprzedniego nieprzeczytanego elementu.

SHIFT+F4

Oznaczanie zaznaczonego elementu jako przeczytanego (usuwanie znacznika nieprzeczytania).

CTRL+F4

Oznaczanie wszystkich elementów jako przeczytanych (usuwanie wszystkich znaczników nieprzeczytania).

CTRL+SHIFT+F4

Narzędzie dokumenty 2010, narzędzie Pliki 2007, narzędzie pliki programu SharePoint 2007

Czynność

Skrót klawiaturowy

Dodawanie istniejącego dokumentu do obszaru roboczego.

CTRL+M

Usuwanie dokumentu.

CTRL+D

Narzędzie Dyskusja 2010

Skróty klawiaturowe w narzędziu Dyskusja 2010 są takie same jak opisane w następnej sekcji skróty klawiaturowe w narzędziu Listy 2010.

Narzędzia listy 2010

Czynność

Klawisze

Usuwanie zaznaczonego elementu.

CTRL+D

Importowanie danych z innych źródeł.

CTRL+I

Eksportowanie danych do pliku archiwum danych listy.

CTRL+E

W przypadku widoku listy znajdowanie następnego lub poprzedniego elementu zawierającego określony tekst. W przypadku otwartego elementu listy znajdowanie określonego tekstu.

CTRL+F

Znajdowanie określonego tekstu w otwartym elemencie listy i zamienianie go na podany tekst.

CTRL+H

Przechodzenie do Projektanta w celu modyfikowania formularzy i widoków tej listy.

CTRL+SHIFT+S

Narzędzie kalendarz 2010

Skróty klawiaturowe w widoku Kalendarz

Czynność

Klawisze

Tworzenie nowego spotkania.

ENTER (jeśli żadne spotkanie nie jest zaznaczone) lub CTRL+N

Otwieranie zaznaczonego spotkania.

ENTER

Zapisywanie zmian dotyczących spotkania bez jego zamykania.

CTRL+S

Wyświetlanie widoku Miesiąc.

CTRL+1

Wyświetlanie widoku Tydzień.

CTRL+2

Wyświetlanie widoku Dzień.

CTRL+3

Wyświetlanie widoku Tydzień roboczy.

CTRL+4

Wyświetlanie widoku Miesiąc roboczy.

CTRL+5

Wyświetlanie wszystkich spotkań na liście.

CTRL+6

Wyświetlanie wszystkich aktywnych spotkań na liście.

CTRL+7

Przechodzenie do określonej daty.

CTRL+D

Przechodzenie do dzisiejszej daty.

CTRL+T

Skróty klawiaturowe w otwartym spotkaniu w widoku Kalendarz

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wyświetlanie profilu spotkania.

CTRL+1

Wyświetlanie planu spotkania.

CTRL+2

Wyświetlanie notatek ze spotkania.

CTRL+3

Wyświetlanie podsumowania spotkania.

CTRL+4

Usuwanie danego spotkania.

CTRL+D

Narzędzie Notatnik

Czynność

Skrót klawiaturowy

Tworzenie nowej notatki.

CTRL+N

Zapisywanie edytowanej notatki.

CTRL+S

Zapisywanie i zamykanie edytowanej notatki.

CTRL+W

Anulowanie modyfikacji w notatce.

ESCAPE

Usuwanie notatki.

CTRL+DELETE

Edytowanie zaznaczonej notatki.

CTRL+E

Przechodzenie do następnej notatki.

F8

Przechodzenie do poprzedniej notatki.

SHIFT+F8

Narzędzia obrazów

Czynność

Skrót klawiaturowy

Dodawanie jednego lub więcej obrazów do listy.

CTRL+O

Zapisywanie pliku obrazu na komputerze.

CTRL+E

Narzędzie szkicownik

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zapisywanie tekstu wpisanego w szkicu przy użyciu narzędzia wpisywania.

CTRL+S

Narzędzie Zaznaczenie

S

Narzędzie Ołówek

P

Narzędzie Linia

L

Narzędzie Prostokąt

R

Narzędzie Prostokąt zaokrąglony

O

Narzędzie Elipsa

E

Narzędzie Wielokąt

G

Narzędzie Tekst

T

Narzędzie Kalendarz 2007

Czynność

Skrót klawiaturowy

Tworzenie nowego terminu.

CTRL+N

Wyświetlanie szczegółów dotyczących zaznaczonego terminu.

ENTER

Przechodzenie do określonej daty.

CTRL+D

Przechodzenie do następnego/poprzedniego dnia, tygodnia lub miesiąca, w zależności od widoku kalendarza.

PGDN/PGUP

Przechodzenie do następnego/poprzedniego terminu.

F8/SHIFT+F8

Przechodzenie do następnego/poprzedniego nieprzeczytanego terminu.

F4/SHIFT+F4

Przechodzenie do bieżącej daty zgodnie z zegarem systemowym komputera.

CTRL+T

Wiadomości

Czynność

Skrót klawiaturowy

Tworzenie nowej wiadomości.

CTRL+G

Wysyłanie wiadomości do wszystkich uczestników obszaru roboczego.

CTRL+SHIFT+G

Historia wiadomości

Czynność

Skrót klawiaturowy

Tworzenie nowej wiadomości.

CTRL+N

Otwieranie zaznaczonej wiadomości.

CTRL+O

Odpowiadanie na zaznaczoną wiadomość.

CTRL+R

Przesyłanie zaznaczonej wiadomości dalej.

CTRL+W

Usuwanie zaznaczonej wiadomości.

CTRL+D

Znajdowanie wiadomości.

CTRL+F

Drukowanie zaznaczonej wiadomości.

CTRL+P

Zaznaczanie/usuwanie zaznaczenia pola „Dołącz historię do odpowiedzi”.

CTRL+H

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×