Skróty klawiaturowe w programie SharePoint

W usłudze OneDrive dla Firm i programie SharePoint dostępne są skróty klawiaturowe umożliwiające wykonywanie typowych zadań. Poniższe skróty klawiaturowe odnoszą się do amerykańskiego układu klawiatury. Klawisze w innych układach nie muszą być dokładnie takie same jak w amerykańskim.

Niektóre skróty klawiaturowe podane w tym temacie wymagają naciśnięcia tylko jednego klawisza, a inne dwóch lub większej liczby klawiszy. W przypadku skrótów klawiaturowych wymagających jednoczesnego naciśnięcia co najmniej dwóch klawiszy nazwy klawiszy rozdzielono znakiem plus (+). W przypadku skrótów klawiaturowych wymagających naciśnięcia kolejno dwóch klawiszy nazwy klawiszy rozdzielono przecinkiem (,).

Skróty klawiaturowe na stronach programu SharePoint

Wszystkie strony

Edytowanie tekstu sformatowanego

Strona Lista lub Biblioteka

Strona Ankieta

Uzyskiwanie pomocy

Wszystkie strony

Poniższe skróty klawiaturowe mają zastosowanie do wszystkich stron.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Włączenie lub wyłączenie trybu ułatwionej dostępności.

TAB (naciskaj wielokrotnie od razu po otwarciu strony w przeglądarce)

Rozwinięcie menu, na przykład menu rozwijanego dla elementu listy.

SHIFT+ENTER

Przechodzenie do innych opcji list rozwijanych, takich jak menu Zakres wyszukiwania obok pola Wyszukaj u góry niektórych stron.

ALT+STRZAŁKA W DÓŁ

Początek strony

Edytowanie tekstu sformatowanego

Edytowanie tekstu sformatowanego jest dostępne w kilku lokalizacjach, na przykład na karcie Wstawianie podczas edycji strony w witrynie.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zastosowanie lub usunięcie pogrubienia w zaznaczonym tekście

CTRL+B

Zastosowanie lub usunięcie kursywy w zaznaczonym tekście

CTRL+I

Zastosowanie lub usunięcie podkreślenia w zaznaczonym tekście

CTRL+U

Usuwanie wcięcia akapitu z lewej.

CTRL+SHIFT+M

Zwiększanie wcięcia akapitu z lewej.

CTRL+M

Usunięcie zaznaczenia bez dodawania go do Schowka

DELETE

Przełączenie między wstawianiem a zastępowaniem tekstu

INSERT

Usunięcie zaznaczenia lub — jeśli nie ma żadnego zaznaczenia — znaku przed kursorem

BACKSPACE

Usunięcie całego wyrazu przed kursorem bez poprzedzającej spacji

CTRL+BACKSPACE

Wstawienie nowego wiersza (ale nie wewnątrz elementu akapitu HTML: <P>)

SHIFT+ENTER

Początek strony

Strona Lista lub Biblioteka

Poniższe skróty klawiaturowe są dostępne w usłudze OneDrive dla Firm lub dla listy albo biblioteki programu SharePoint.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Tworzenie dokumentu.

Alt+N

Po zastosowaniu skrótu ALT+N zostanie otwarte menu skrótów zawierające listę typów dokumentów, które można utworzyć: dokument programu Microsoft Word 2013, Excel, PowerPoint lub OneNote. Możesz również dodać nowy folder do biblioteki.

Przekazywanie dokumentu.

Po zastosowaniu skrótu ALT+U zostanie otwarte okno dialogowe, w którym możesz odszukać plik do przekazania.

Edytowanie strony w widoku arkusza danych.

W elemencie lista programu SharePoint zaznacz element listy, a następnie za pomocą klawisza Tab przejdź do polecenia Edytuj.

Tworzenie folderu.

ALT+N, a następnie za pomocą klawisza Tab przejdź do polecenia Nowy folder w menu skrótów.

Początek strony

Strona Ankieta

Czynność

Skrót klawiaturowy

Uaktywnienie menu Akcje.

ALT+C (aby otworzyć menu, naciśnij klawisze SHIFT+ENTER; aby wybrać polecenie, naciśnij klawisz STRZAŁKA W DÓŁ).

Uaktywnienie przycisku Odpowiedz na tę ankietę.

ALT+N

Uaktywnienie polecenia Eksportuj wyniki do arkusza kalkulacyjnego. To polecenie znajduje się w menu Akcje.

ALT+C (aby otworzyć menu, naciśnij klawisze SHIFT+ENTER; aby wybrać polecenie, naciśnij klawisz STRZAŁKA W DÓŁ).

Uaktywnienie linku Pokaż podsumowanie graficzne odpowiedzi.

ALT+R

Wybór przycisku Zapisz i zamknij w formularzu edycji odpowiedzi na ankietę.

ALT+S

Uaktywnienie linku Pokaż wszystkie odpowiedzi.

ALT+U

Uaktywnienie menu Ustawienia.

ALT+I

Uaktywnienie przycisku Następna strona.

ALT+N

Początek strony

Uzyskiwanie pomocy

Aby otworzyć okno Pomocy, za pomocą klawisza Tab przejdź do obrazu „?” (znak zapytania), a następnie naciśnij klawisz Enter w celu otwarcia menu skrótów. W oknie Pomoc jest wyświetlana lista linków do pomocy oraz tematów, które zawierają instrukcje ułatwiające korzystanie z aktualnie aktywnej strony.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×