Skróty klawiaturowe w programie PowerPoint dla komputerów Mac

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Wielu użytkowników stwierdza, że stosowanie skrótów klawiaturowych programu PowerPoint na klawiaturze zewnętrznej na komputerze Mac usprawnia pracę. W przypadku użytkowników niepełnosprawnych ruchowo lub niedowidzących korzystanie ze skrótów klawiaturowych może być łatwiejsze niż korzystanie z ekranu dotykowego i myszy. W tym artykule wymieniono skróty klawiaturowe dostępne w programie PowerPoint.

Uwagi: 

  • Opisy skrótów klawiaturowych dotyczą amerykańskiego układu klawiatury. Klawisze na innej klawiaturze mogą nie odpowiadać klawiszom na klawiaturze amerykańskiej. Inne mogą być również skróty klawiaturowe w przypadku komputerów przenośnych.

  • W przypadku skrótów wymagających jednoczesnego naciśnięcia co najmniej dwóch klawiszy nazwy klawiszy rozdzielono znakiem plus (+). W przypadku skrótów klawiaturowych wymagających naciśnięcia kolejno dwóch klawiszy nazwy klawiszy rozdzielono przecinkiem (,).

  • Ustawienia niektórych wersji systemu operacyjnego Macintosh oraz niektórych aplikacji narzędziowych mogą powodować konflikty ze skrótami klawiaturowymi i operacjami klawiszy funkcyjnych w pakiecie Office. Aby uzyskać informacje na temat zmieniania klawiszy przypisanych do skrótu klawiaturowego, zobacz Pomoc systemu Mac używanej wersji systemu operacyjnego Macintosh lub przejrzyj dokumentację programu narzędziowego.

  • Jeśli nie widzisz w tym miejscu skrótu klawiaturowego, który odpowiada Twoim potrzebom, możesz utworzyć niestandardowy skrót klawiaturowy.

W tym temacie

Edytowanie tekstu i obiektów

Cel

Skrót klawiaturowy

Usuwanie jednego znaku z lewej strony

DELETE

Usuwanie jednego znaku z prawej strony

FUNKCYJNY + DELETE

Wycinanie zaznaczonego tekstu lub obiektu

COMMAND + X

Kopiowanie zaznaczonego tekstu lub obiektu

COMMAND + C

Wklejanie wyciętego lub skopiowanego tekstu lub obiektu

COMMAND + V

Wklejenie specjalne

COMMAND + CONTROL + V

Zwiększenie rozmiaru czcionki

COMMAND + SHIFT + >

Zmniejszenie rozmiaru czcionki

COMMAND + SHIFT + <

Zastosowanie pogrubienia

COMMAND + B

Stosowanie podkreślenia

COMMAND + U

Stosowanie kursywy

COMMAND + I

Wyrównanie akapitu do środka

COMMAND + E

Wyjustowanie akapitu

COMMAND + J

Wyrównywanie akapitu do lewej

COMMAND + L

Wyrównywanie akapitu do prawej

COMMAND + R

Ponowne wykonanie ostatniej akcji

COMMAND + Y

Cofnięcie ostatniej akcji

COMMAND + Z

Otwieranie okna dialogowego Formatowanie tekstu > Opcje czcionki

COMMAND + T

Otwieranie okna dialogowego Formatowanie tekstu > Opcje akapitu

COMMAND + OPCJA + M

Początek strony

Poruszanie się w tekście

Przenoszenie kursora

Skrót klawiaturowy

Na początek wyrazu lub o jeden wyraz w lewo

OPCJA + STRZAŁKA W LEWO

O jeden wyraz w prawo

OPCJA + STRZAŁKA W PRAWO

Na koniec wiersza

COMMAND + STRZAŁKA W PRAWO

Na początek wiersza

COMMAND + STRZAŁKA W LEWO

Na początek akapitu lub o jeden akapit w górę

OPCJA + STRZAŁKA W GÓRĘ

O jeden akapit w dół

OPCJA + STRZAŁKA W DÓŁ

Na początek lub koniec całego tekstu w edytowanym obiekcie

COMMAND + STRZAŁKA W GÓRĘ/W DÓŁ

Początek strony

Praca z obiektami

Cel

Skrót klawiaturowy

Zaznaczanie następnego obiektu

TAB

Zaznaczanie poprzedniego obiektu

SHIFT + TAB

Zaznaczanie wszystkich obiektów i całego tekstu

COMMAND + A

Przenoszenie zaznaczonego obiektu zgodnie z kierunkiem strzałki

Klawisze strzałek lub COMMAND + klawisz strzałki

Grupowanie zaznaczonych obiektów

COMMAND + OPCJA + G

Rozgrupowywanie zaznaczonych obiektów

COMMAND + OPCJA + SHIFT + G

Ponowne grupowanie zaznaczonych obiektów

COMMAND + OPCJA + J

Obracanie zaznaczonego obiektu zgodnie z ruchem wskazówek zegara

OPCJA + strzałka w prawo

Obracanie zaznaczonego obiektu przeciwnie do ruchu wskazówek zegara

OPCJA + strzałka w lewo

Formatowanie zaznaczonego obiektu

COMMAND + SHIFT + 1

Duplikowanie zaznaczonych obiektów

COMMAND + D

CONTROL + przeciągnij

Zmienianie rozmiaru zaznaczonych obiektów

SHIFT + klawisze strzałek

Początek strony

Prezentacje

Cel

Skrót klawiaturowy

Tworzenie nowej prezentacji

COMMAND + N

Tworzenie nowej prezentacji przy użyciu szablonu z galerii prezentacji programu PowerPoint

COMMAND + SHIFT + P

Wstawianie nowego slajdu

COMMAND + SHIFT + N

Pomniejszenie

COMMAND + ZNAK MINUS

Powiększenie

COMMAND + ZNAK PLUS

Tworzenie kopii wybranego slajdu

COMMAND + SHIFT + D

Otwieranie prezentacji

COMMAND + O

Zamykanie prezentacji

COMMAND + W

Drukowanie prezentacji

COMMAND + P

Zapisywanie prezentacji

COMMAND + S

Zapisywanie prezentacji pod inną nazwą, w innej lokalizacji lub w innym formacie pliku

COMMAND + SHIFT + S

Zamykanie programu PowerPoint

COMMAND + Q

Znajdowanie tekstu i formatowania

COMMAND + F

Dodawanie hiperlinku do zaznaczonego tekstu, obrazu lub obiektu

COMMAND + K

Anulowanie polecenia, na przykład Zapisz jako

ESC

Cofanie akcji

COMMAND + Z

Ponowne wykonywanie lub powtarzanie akcji

COMMAND + Y

Przechodzenie między kilkoma otwartymi prezentacjami

COMMAND + ~

Otwieranie ostatnio używanego pliku

COMMAND + SHIFT + O

Początek strony

Zmienianie widoków

Cel

Skrót klawiaturowy

Przełączanie do widoku normalnego

COMMAND + 1

Przełączanie do widoku sortowania slajdów

COMMAND + 2

Przełączanie do widoku strony notatek

COMMAND + 3

Przełączanie do widoku konspektu

COMMAND + 4

Przełączanie do pokazu slajdów

COMMAND + SHIFT + RETURN

Przełączanie na pełny ekran (ukrywanie menu)

COMMAND + CONTROL + F

Przełączanie do widoku prezentera

OPCJA + RETURN

Pokazywanie lub ukrywanie prowadnic

COMMAND + OPCJA + CONTROL + G

Przełączanie do widoku wzorca materiałów informacyjnych

COMMAND + OPCJA + 2 lub SHIFT + kliknięcie pozycji Widok sortowania slajdów Przycisk Widok sortowania slajdów

Przełączanie do widoku wzorca slajdów

COMMAND + OPCJA + 1 lub SHIFT + kliknięcie pozycji Widok normalny Przycisk Widok normalny

Przełączanie do widoku wzorca notatek

COMMAND + OPCJA + 3

Początek strony

Zaznaczanie tekstu

Elementy do zaznaczenia

Skrót klawiaturowy

O jeden znak w prawo

SHIFT + STRZAŁKA W PRAWO

O jeden znak w lewo

SHIFT + STRZAŁKA W LEWO

Od punktu wstawiania do tego samego punktu w wierszu powyżej

SHIFT + STRZAŁKA W GÓRĘ

Od punktu wstawiania do tego samego punktu w wierszu poniżej

SHIFT + STRZAŁKA W DÓŁ

Cały tekst do początku wiersza

COMMAND + SHIFT + STRZAŁKA W LEWO

Cały tekst do końca wiersza

COMMAND + SHIFT + STRZAŁKA W PRAWO

Od punktu wstawiania do końca akapitu

SHIFT + OPCJA + STRZAŁKA W DÓŁ

Od punktu wstawiania do początku akapitu

SHIFT + OPCJA + STRZAŁKA W GÓRĘ

Początek strony

Pokazy slajdów

Poniżej przedstawiono skróty klawiaturowe, których można używać podczas wyświetlania pokazu slajdów w trybie pełnoekranowym, z widokiem prezentera lub bez niego.

Porada: Podczas pokazu slajdów możesz nacisnąć klawisz /, aby wyświetlić listę skrótów klawiaturowych.

Cel

Skrót klawiaturowy

Uruchamianie następnej animacji lub przechodzenie do następnego slajdu

N, PAGE DOWN, STRZAŁKA W PRAWO, STRZAŁKA W DÓŁ lub SPACJA (lub kliknięcie przyciskiem myszy)

Powrót do poprzedniej animacji lub powrót do poprzedniego slajdu

P, PAGE UP, STRZAŁKA W LEWO, STRZAŁKA W GÓRĘ lub DELETE

Przechodzenie do slajdu o określonym numerze

Numer slajdu, który chcesz wyświetlić, a następnie naciśnięcie klawisza RETURN

Wyświetlanie czarnego ekranu lub powrót z czarnego ekranu do pokazu slajdów

B

KROPKA

SHIFT + B

Wyświetlanie białego ekranu lub powrót z białego ekranu do pokazu slajdów

W

PRZECINEK

SHIFT + W

Odtwarzanie pokazu slajdów od pierwszego slajdu

COMMAND + SHIFT + RETURN

Odtwarzanie pokazu slajdów od bieżącego slajdu

COMMAND + RETURN

Kończenie pokazu slajdów

ESC, COMMAND + KROPKA lub ŁĄCZNIK

Wymazywanie adnotacji wyświetlanych na ekranie

E

SHIFT + E

Przechodzenie do następnego ukrytego slajdu, jeśli następny slajd jest ukryty

H

Ukrywanie wskaźnika myszy

COMMAND + I

Automatyczne pokazywanie ukrytego wskaźnika myszy po dotknięciu myszy

COMMAND + U

Ponowne wyświetlanie ukrytego wskaźnika i/lub zamienianie wskaźnika na pióro

COMMAND + P

Ponowne wyświetlanie ukrytego wskaźnika i/lub zamienianie wskaźnika na strzałkę

COMMAND + A

Ukrywanie wskaźnika przy ruchu myszy

CONTROL + H

Wyświetlanie menu kontekstowego

Przytrzymanie wciśniętego klawisza CONTROL i kliknięcie przyciskiem myszy

Wyświetlanie wpisu tezaurusa dotyczącego zaznaczonego wyrazu

COMMAND + OPCJA + CONTROL + R

Wyświetlanie wpisu wyszukiwania inteligentnego dotyczącego zaznaczonego wyrazu lub zaznaczonej frazy

COMMAND + OPCJA + CONTROL + L

Przełączanie do widoku prezentera

OPCJA + RETURN

Początek strony

Praca z tabelami

Cel

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie do następnej komórki

TAB

Przechodzenie do poprzedniej komórki

SHIFT + TAB

Przechodzenie do następnego wiersza

STRZAŁKA W DÓŁ

Przechodzenie do poprzedniego wiersza

STRZAŁKA W GÓRĘ

Rozpoczynanie nowego akapitu w komórce

RETURN

Dodanie nowego wiersza u dołu tabeli

TAB na końcu ostatniego wiersza

Początek strony

Okna i okna dialogowe

Cel

Naciśnij

Zamknięcie aktywnego okna

COMMAND + W

Wykonywanie akcji przypisanej do domyślnego przycisku w oknie dialogowym

RETURN

Anulowanie polecenia i zamykanie okna dialogowego

ESC

Ukrywanie bieżącego okna

COMMAND + H

Minimalizowanie bieżącego okna

COMMAND + M

Początek strony

Rysowanie

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przełącznik trybu rysowania

COMMAND + CONTROL + Z

Początek strony

Zobacz też

Dowiedz się, jak nawigować w programie PowerPoint za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×