Skróty klawiaturowe w programie OneNote dla systemu Windows

Skróty klawiaturowe w programie OneNote dla systemu Windows

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Wielu użytkowników stwierdza, że stosowanie skrótów klawiaturowych programu OneNote_1st_NoVer w systemie Windows na klawiaturze zewnętrznej usprawnia pracę. W przypadku użytkowników niepełnosprawnych ruchowo lub niedowidzących korzystanie ze skrótów klawiaturowych może być łatwiejsze niż korzystanie z ekranu dotykowego i z myszy. W tym artykule wymieniono skróty klawiaturowe dostępne w programie OneNote_1st_NoVer w systemie Windows.

Uwagi: 

 • Opisane w tym temacie skróty klawiaturowe dotyczą amerykańskiego układu klawiatury. W przypadku innych układów klawisze mogą nie odpowiadać dokładnie klawiszom w układzie amerykańskim.

 • Polecenia, które wymagają naciśnięcia i zwolnienia wielu klawiszy jednocześnie, są oznaczone znakiem plus (+). Polecenia, które wymagają naciśnięcia wielu klawiszy w odpowiedniej kolejności, są oznaczone przecinkiem (,).

W tym temacie

Sporządzanie i formatowanie notatek

Wpisywanie i edytowanie notatek

Czynność

Skrót klawiaturowy

Otwieranie nowego okna OneNote.

Ctrl+M

Otwieranie małego okna OneNote, aby utworzyć notatkę boczną.

Ctrl+Shift+M lub logo systemu Windows+Alt+N

Dokowanie okna programu OneNote.

Ctrl+Alt+D

Cofa ostatnią akcję.

Ctrl+Z

Ponowne wykonanie ostatniej akcji.

Ctrl+Y

Zaznaczenie wszystkich elementów na bieżącej stronie.

Uwaga: Naciśnij Ctrl+A kilka razy, aby zwiększyć zasięg zaznaczenia.

Ctrl+A

Wycinanie zaznaczonego tekstu lub elementu.

Ctrl+X

Kopiowanie zaznaczonego tekstu lub elementu do Schowka.

Ctrl+C

Wklejenie zawartości Schowka.

Ctrl+V

Przejście na początek wiersza.

Strona główna

Przejście na koniec wiersza.

End

Przechodzenie o jeden znak w lewo.

Strzałka w lewo

Przechodzenie o jeden znak w prawo.

Strzałka w prawo

Przechodzenie o jeden wyraz w lewo.

Ctrl+strzałka w lewo

Przechodzenie o jeden wyraz w prawo.

Ctrl+strzałka w prawo

Usuwa jeden znak w lewo.

Backspace

Usuwanie jednego znaku po prawej.

Delete

Usuwa jeden wyraz w lewo.

Ctrl+Backspace

Usuwanie jednego wyrazu po prawej.

Ctrl+Delete

Wstawianie podziału wiersza bez rozpoczynania nowego akapitu.

Shift+Enter

Sprawdzanie pisowni.

F7

Otwieranie tezaurusa dla aktualnie zaznaczonego wyrazu.

Shift+F7

Wywoływanie menu kontekstowego dla notatki, karty lub dowolnego innego obiektu, na którym obecnie znajduje się fokus.

Shift+F10

Wykonywanie akcji sugerowanej na pasku informacji (jeśli jest wyświetlany u góry strony).

Ctrl+Shift+W

Początek strony

Formatowanie notatek

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wyróżnianie zaznaczonego tekstu.

Ctrl+Shift+H lub Ctrl+Alt+H

Wstawianie linku.

Ctrl+K

Kopiowanie formatowania zaznaczonego tekstu (Malarz formatów).

Ctrl+Shift+C

Wklejanie formatowania do zaznaczonego tekstu (Malarz formatów).

Ctrl+Shift+V

Otwieranie linku.

Uwaga: Kursor musi znajdować się wewnątrz sformatowanego tekstu linku.

Enter

Zastosowanie lub usunięcie pogrubienia w zaznaczonym tekście

Ctrl+B

Zastosowanie lub usunięcie kursywy w zaznaczonym tekście

Ctrl+I

Zastosowanie lub usunięcie podkreślenia w zaznaczonym tekście

Ctrl+U

Stosowanie lub usuwanie przekreślenia w zaznaczonym tekście.

Ctrl+Łącznik

Stosowanie lub usuwanie indeksu górnego w zaznaczonym tekście.

Ctrl+Shift+=

Stosowanie lub usuwanie indeksu dolnego w zaznaczonym tekście.

CTRL+=

Zastosowanie lub usunięcie listy punktowanej w zaznaczonym akapicie

Ctrl+kropka

Stosowanie lub usuwanie listy numerowanej w zaznaczonym akapicie.

Ctrl+ukośnik

Stosowanie stylu Nagłówek 1 do bieżącej notatki.

Ctrl+Alt+1

Stosowanie stylu Nagłówek 2 do bieżącej notatki.

Ctrl+Alt+2

Stosowanie stylu Nagłówek 3 do bieżącej notatki.

Ctrl+Alt+3

Stosowanie stylu Nagłówek 4 do bieżącej notatki.

Ctrl+Alt+4

Stosowanie stylu Nagłówek 5 do bieżącej notatki.

Ctrl+Alt+5

Stosowanie stylu Nagłówek 6 do bieżącej notatki.

Ctrl+Alt+6

Stosowanie stylu normalnego do bieżącej notatki.

Ctrl+Shift+N

Powoduje wcięcie akapitu z lewej.

Alt+Shift+strzałka w prawo

Usuwa wcięcie akapitu z lewej.

Alt+Shift+strzałka w lewo

Wyrównanie do prawej zaznaczonego akapitu.

Ctrl+R

Wyrównanie do lewej zaznaczonego akapitu.

Ctrl+L

Powiększanie rozmiaru czcionki w zaznaczonym tekście.

Ctrl+Shift+>

Zmniejszanie rozmiaru czcionki w zaznaczonym tekście.

Ctrl+Shift+<

Czyszczenie całego formatowania zastosowanego do zaznaczonego tekstu.

Ctrl+Shift+N

Pokazywanie lub ukrywanie liniatury na bieżącej stronie.

Ctrl+Shift+R

Początek strony

Dodawanie elementów do strony

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wstawianie dokumentu lub pliku na bieżącej stronie.

Alt+N, F

Wstawianie dokumentu lub pliku w postaci wydruku na bieżącej stronie.

Alt+N, O

Pokazywanie lub ukrywanie wydruków dokumentów na bieżącej stronie (gdy program OneNote działa w trybie dużego kontrastu).

Alt+Shift+P

Wstawianie rysunku z pliku.

Alt+N, P

Wstawianie rysunku ze skanera lub aparatu.

Alt+N, S

Wstawianie wycinka ekranu.

Uwaga: Ikona programu OneNote musi być aktywna w obszarze powiadomień z prawej strony paska zadań systemu Windows.

Klawisz logo Windows+Shift+S

Wstawianie bieżącej daty.

Alt+Shift+D

Wstawianie aktualnej daty i godziny.

Alt+Shift+F

Wstawianie bieżącej godziny.

Alt+Shift+T

Wstawianie podziału wiersza.

Shift+Enter

Uruchamianie równania matematycznego lub konwertowanie zaznaczonego tekstu na równanie matematyczne.

Alt+=

Wstawianie symbolu euro (€).

Ctrl+Alt+E

Tworzenie tabeli przez dodanie drugiej kolumny do wpisanego już tekstu.

Tab

Tworzenie kolejnej kolumny w tabeli z jednym wierszem.

Tab

Tworzenie kolejnego wiersza, kiedy kursor znajduje się w ostatniej komórce tabeli.

Uwaga: Drugie naciśnięcie klawisza Enter umożliwia ukończenie tabeli.

Enter

Tworzenie wiersza pod bieżącym wierszem w tabeli.

Ctrl+Enter

Tworzenie kolejnego akapitu w tej samej komórce w tabeli.

Alt+Enter

Tworzenie kolumny na prawo od bieżącej kolumny w tabeli.

Ctrl+Alt+R

Tworzenie wiersza nad bieżącym wierszem w tabeli (kiedy kursor znajduje się na początku dowolnego wiersza).

Enter

Usuwanie bieżącego pustego wiersza w tabeli (kiedy kursor znajduje się na początku wiersza).

DEL (dwukrotne naciśnięcie)

Początek strony

Zaznaczanie notatek i obiektów

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zaznaczenie wszystkich elementów na bieżącej stronie.

Naciśnij Ctrl+A kilka razy, aby zwiększyć zasięg zaznaczenia.

Ctrl+A

Zaznaczanie do końca wiersza.

Shift+End

Zaznaczanie całego wiersza (kiedy kursor znajduje się na początku wiersza).

Shift+strzałka w dół

Przeskakiwanie do tytułu strony i zaznaczanie go.

Ctrl+Shift+T

Anulowanie zaznaczonego konspektu lub zaznaczonej strony.

Esc

Przenoszenie w górę bieżącego akapitu lub kilku zaznaczonych akapitów.

Alt+Shift+strzałka w górę

Przenoszenie w dół bieżącego akapitu lub kilku zaznaczonych akapitów.

Alt+Shift+strzałka w dół

Przenoszenie w lewo bieżącego akapitu lub kilku zaznaczonych akapitów (i zmniejszenie wcięcia).

Alt+Shift+strzałka w lewo

Przenoszenie w prawo bieżącego akapitu lub kilku zaznaczonych akapitów (i zwiększenie wcięcia).

Alt+Shift+strzałka w prawo

Zaznaczanie bieżącego akapitu oraz jego akapitów podrzędnych.

Ctrl+Shift+Łącznik

Usuwanie zaznaczonej notatki lub zaznaczonego obiektu.

Delete

Przejście na początek wiersza.

Strona główna

Przejście na koniec wiersza.

End

Przechodzenie o jeden znak w lewo.

Strzałka w lewo

Przechodzenie o jeden znak w prawo.

Strzałka w prawo

Powrót do ostatnio odwiedzonej strony.

Alt+strzałka w lewo

Przechodzenie do następnej odwiedzonej strony.

Alt+strzałka w prawo

Uruchamianie odtwarzania wybranego nagrania dźwiękowego lub wideo.

Ctrl+Alt+P lub Ctrl+Alt+S

Przewijanie do tyłu o kilka sekund bieżącego nagrania dźwiękowego lub wideo.

Ctrl+Alt+Y

Przewijanie do przodu o kilka sekund bieżącego nagrania dźwiękowego lub wideo.

Ctrl+Alt+U

Początek strony

Oznaczanie notatek

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zastosowanie, zaznaczenie lub wyczyszczenie znacznika Zadanie do wykonania.

Ctrl+1

Zastosowanie lub wyczyszczenie znacznika Ważne.

Ctrl+2

Zastosowanie lub wyczyszczenie znacznika Pytanie.

Ctrl+3

Zastosowanie lub wyczyszczenie znacznika Zapamiętać na przyszłość.

Ctrl+4

Zastosowanie lub wyczyszczenie znacznika Definicja.

Ctrl+5

Zastosowanie lub wyczyszczenie znacznika niestandardowego.

Ctrl+6

Zastosowanie lub wyczyszczenie znacznika niestandardowego.

Ctrl+7

Zastosowanie lub wyczyszczenie znacznika niestandardowego.

Ctrl+8

Zastosowanie lub wyczyszczenie znacznika niestandardowego.

Ctrl+9

Usuwanie wszystkich znaczników notatek z zaznaczonych notatek.

Ctrl+0

Korzystanie z konspektów

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wyświetlanie konspektu do poziomu 1.

Alt+Shift+1

Rozwijanie do poziomu 2.

Alt+Shift+2

Rozwijanie do poziomu 3.

Alt+Shift+3

Rozwijanie do poziomu 4.

Alt+Shift+4

Rozwijanie do poziomu 5.

Alt+Shift+5

Rozwijanie do poziomu 6.

Alt+Shift+6

Rozwijanie do poziomu 7.

Alt+Shift+7

Rozwijanie do poziomu 8.

Alt+Shift+8

Rozwijanie do poziomu 9.

Alt+Shift+9

Rozwijanie wszystkich poziomów.

Alt+Shift+0

Zwiększanie wcięcia o jeden poziom.

Tab

Zmniejszanie wcięcia o jeden poziom.

Shift+Tab

Rozwijanie zwiniętego konspektu.

Alt+Shift+Znak plus (+)

Zwijanie rozwiniętego konspektu.

Alt+Shift+Znak minus (-)

Początek strony

Określanie ustawień językowych

Uwaga: Aby zmienić kierunek pisania tekstu notatek, trzeba włączyć obsługę języków pisanych od prawej do lewej strony w narzędziu Preferencje językowe pakietu Microsoft Office.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Ustawianie kierunku pisania od lewej do prawej.

Ctrl+Lewy Shift

Ustawianie kierunku pisania od prawej do lewej.

Ctrl+Prawy Shift

Zwiększanie wcięcia o jeden poziom w tekście pisanym od prawej do lewej.

Tab

Zmniejszanie wcięcia o jeden poziom w tekście pisanym od prawej do lewej.

Shift+Tab

Organizowanie notesu i zarządzanie nim

Korzystanie ze stron i notatek bocznych

Czynność

Skrót klawiaturowy

Włączanie lub wyłączanie widoku pełnej strony.

F11

Otwieranie nowego okna OneNote.

Ctrl+M

Otwieranie małego okna OneNote, aby utworzyć notatkę boczną.

Ctrl+Shift+M

Rozwijanie lub zwijanie kart grupy stron.

Ctrl+Shift+*

Drukowanie bieżącej strony.

Ctrl+P

Dodawanie nowej strony na końcu zaznaczonej sekcji.

Ctrl+N

Zwiększanie szerokości paska kart stron.

Ctrl+Shift+[

Zmniejszanie szerokości paska kart stron.

Ctrl+Shift+]

Tworzenie nowej strony pod bieżącą kartą strony na tym samym poziomie.

Ctrl+Alt+N

Zmniejszanie poziomu wcięcia etykiety karty bieżącej strony.

Ctrl+Alt+[

Zwiększanie poziomu wcięcia etykiety karty bieżącej strony.

Ctrl+Alt+]

Tworzenie nowej podstrony pod bieżącą stroną.

Ctrl+Shift+Alt+N

Zaznaczanie wszystkich elementów.

Naciśnij Ctrl+A kilka razy, aby zwiększyć zasięg zaznaczenia.

Ctrl+A

Zaznaczanie bieżącej strony.

Ctrl+Shift+A
Jeśli zaznaczona strona należy do grupy, naciśnij klawisze Ctrl+A, aby zaznaczyć wszystkie strony w grupie.

Przenoszenie karty wybranej strony w górę.

Alt+Shift+strzałka w górę

Przenoszenie karty wybranej strony w dół.

Alt+Shift+strzałka w dół

Przenoszenie punktu wstawiania do tytułu strony.

Ctrl+Shift+T

Przechodzenie do pierwszej strony obecnie widocznego zestawu kart stron.

Alt+Page Up

Przechodzenie do ostatniej strony obecnie widocznego zestawu kart stron.

Alt+Page Down

Przewijanie bieżącej strony do góry.

Page Up

Przewijanie bieżącej strony w dół.

Page Down

Przewijanie do początku bieżącej strony.

Ctrl+Home

Przewijanie do końca bieżącej strony.

Ctrl+End

Przechodzenie do następnego akapitu.

Ctrl+strzałka w dół

Przechodzenie do poprzedniego akapitu.

Ctrl+strzałka w górę

Przechodzenie do następnego kontenera notatki.

Alt+strzałka w dół

Przechodzenie do początku wiersza.

Home

Przechodzenie do końca wiersza.

End

Przechodzenie o jeden znak w lewo.

Strzałka w lewo

Przechodzenie o jeden znak w prawo.

Strzałka w prawo

Powrót do ostatnio odwiedzonej strony.

Alt+strzałka w lewo

Przechodzenie do następnej odwiedzonej strony.

Alt+strzałka w prawo

Powiększenie.

Alt+Ctrl+Znak plus (na klawiaturze numerycznej) lub Alt+Ctrl+Shift+Znak plus

Pomniejszenie.

Alt+Ctrl+Znak minus (na klawiaturze numerycznej) lub Alt+Ctrl+Shift+Łącznik

Zapisywanie zmian.

Uwaga: Podczas pracy z programem OneNote notatki użytkownika są automatycznie zapisywane za każdym razem, gdy zostaną wprowadzone zmiany. Nie jest konieczne ręczne zapisywanie notatek.

Ctrl+S

Początek strony

Praca z notesami i sekcjami

Czynność

Skrót klawiaturowy

Otwieranie programu OneNote.

Logo systemu Windows+Shift+N

Otwieranie notesu.

Ctrl+O

Narzędzie Wyślij do programu OneNote

Logo systemu Windows+N

Tworzenie nowej sekcji.

Ctrl+T

Otwieranie sekcji.

Ctrl+Alt+Shift+O

Przechodzenie do następnej sekcji.

Ctrl+Tab

Przechodzenie do poprzedniej sekcji.

Ctrl+Shift+Tab

Przechodzenie do następnej strony sekcji.

Ctrl+Page Down

Przechodzenie do poprzedniej strony sekcji.

Ctrl+Page Up

Przechodzenie do pierwszej strony sekcji.

Alt+Home

Przechodzenie do ostatniej strony sekcji.

Alt+End

Przechodzenie do pierwszej strony obecnie widocznego zestawu kart stron.

Alt+Page Up

Przechodzenie do ostatniej strony obecnie widocznego zestawu kart stron.

Alt+Page Down

Przenoszenie lub kopiowanie bieżącej strony.

Ctrl+Alt+M

Ustawianie fokusu na bieżącej karcie strony.

Ctrl+Alt+G

Zaznaczanie bieżącej karty strony.

Ctrl+Shift+A

Ustawianie fokusu na bieżącej karcie sekcji.

Ctrl+Shift+G

Przenoszenie bieżącej sekcji.

Ctrl+Shift+G, a następnie Shift+F10, M

Przełączanie się do innego notesu na pasku nawigacyjnym.

Ctrl+G i naciśnięcie klawisza Strzałka w dół lub Strzałka w górę w celu zaznaczenia innego notesu, a następnie naciśnięcie klawisza Enter

Początek strony

Przeszukiwanie notatek

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przenoszenie punktu wstawiania do pola Wyszukaj w celu wyszukiwania we wszystkich notesach.

Ctrl+E

Wyświetlanie kolejnego wyniku w trybie wyszukiwania we wszystkich notesach.

Strzałka w dół

Przechodzenie do wybranego wyniku i anulowanie wyszukiwania w trybie wyszukiwania we wszystkich notesach.

Enter

Zmienianie zakresu wyszukiwania.

Ctrl+E, Tab, Spacja

Otwieranie okienka wyników wyszukiwania.

Alt+O po wyszukiwaniu

Wyszukiwanie tylko na bieżącej stronie.

Uwaga: Naciskając w dowolnym momencie klawisze Ctrl+E lub Ctrl+F, można się przełączać miedzy wyszukiwaniem wszędzie a wyszukiwaniem tylko na bieżącej stronie.

Ctrl+F

Przechodzenie w trybie wyszukiwania na bieżącej stronie do następnego wyniku wyszukiwania.

Enter lub F3

Przechodzenie w trybie wyszukiwania na bieżącej stronie do poprzedniego wyniku wyszukiwania.

Shift+F3

Anulowanie wyszukiwania i powrót do strony.

Esc

Początek strony

Udostępnianie notatek

Udostępnianie notatek innym osobom

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wysyłanie wybranych stron w wiadomości e-mail.

Ctrl+Shift+E

Udostępnianie notatek innym programom

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wysyłanie wybranych stron w wiadomości e-mail.

Ctrl+Shift+E

Tworzenie w programie Outlook zadania Dzisiaj z zaznaczonej notatki.

Ctrl+Shift+1

Tworzenie w programie Outlook zadania Jutro z zaznaczonej notatki.

Ctrl+Shift+2

Tworzenie w programie Outlook zadania W tym tygodniu z zaznaczonej notatki.

Ctrl+Shift+3

Tworzenie w programie Outlook zadania W przyszłym tygodniu z zaznaczonej notatki.

Ctrl+Shift+4

Tworzenie w programie Outlook zadania Brak daty z zaznaczonej notatki.

Ctrl+Shift+5

Otwieranie zaznaczonego zadania programu Outlook.

Ctrl+Shift+K

Oznaczanie wybranego zadania programu Outlook jako wykonanego.

Ctrl+Shift+9

Usuwanie zaznaczonego zadania programu Outlook.

Ctrl+Shift+0

Synchronizowanie zmian w bieżącym udostępnianym notesie.

Shift+F9

Synchronizowanie zmian we wszystkich udostępnianych notesach.

F9

Oznaczanie bieżącej strony jako nieprzeczytanej.

Ctrl+Q

Chronienie notatek

Ochrona sekcji za pomocą hasła

Czynność

Skrót klawiaturowy

Blokowanie wszystkich sekcji chronionych hasłem.

Ctrl+Alt+L

W tym artykule wyszczególniono dostępne skróty klawiaturowe umożliwiające wykonywanie typowych zadań w programie Microsoft OneNote 2013. Skróty klawiaturowe odnoszą się do amerykańskiego układu klawiatury. Klawisze w innych układach nie muszą być dokładnie takie same jak w amerykańskim.

W skrótach klawiaturowych składających się z dwóch klawiszy naciskanych jednocześnie klawisze są rozdzielone znakiem plus (+). W skrótach klawiaturowych składających się z dwóch klawiszy naciskanych jeden po drugim klawisze są rozdzielone przecinkiem ( , ). 

W tym temacie

Sporządzanie i formatowanie notatek

Wpisywanie i edytowanie notatek

Czynność

Skrót klawiaturowy

Otwieranie nowego okna OneNote.

CTRL+M

Otwieranie małego okna OneNote, aby utworzyć notatkę boczną.

CTRL+SHIFT+M lub logo systemu Windows+ALT+N

Dokowanie okna programu OneNote.

CTRL+ALT+D

Cofa ostatnią akcję.

CTRL+Z

Ponownie wykonuje ostatnią akcję.

CTRL+Y

Zaznaczenie wszystkich elementów na bieżącej stronie.

Uwaga: Naciśnij CTRL+A kilka razy, aby zwiększyć zasięg zaznaczenia.

CTRL+A

Wycinanie zaznaczonego tekstu lub elementu.

CTRL+X

Kopiowanie zaznaczonego tekstu lub elementu do Schowka.

CTRL+C

Wklejenie zawartości Schowka.

CTRL+V

Przejście na początek wiersza.

HOME

Przejście na koniec wiersza.

END

Przechodzenie o jeden znak w lewo.

STRZAŁKA W LEWO

Przechodzenie o jeden znak w prawo.

STRZAŁKA W PRAWO

Przechodzenie o jeden wyraz w lewo.

CTRL+STRZAŁKA W LEWO

Przechodzenie o jeden wyraz w prawo.

CTRL+STRZAŁKA W PRAWO

Usuwa jeden znak w lewo.

BACKSPACE

Usuwa jeden znak w prawo.

DELETE

Usuwa jeden wyraz w lewo.

CTRL+BACKSPACE

Usuwa jeden wyraz w prawo.

CTRL+DELETE

Wstawianie podziału wiersza bez rozpoczynania nowego akapitu.

SHIFT+ENTER

Sprawdzanie pisowni.

F7

Otwieranie tezaurusa dla aktualnie zaznaczonego wyrazu.

SHIFT+F7

Wywoływanie menu kontekstowego dla notatki, karty lub dowolnego innego obiektu, na którym obecnie znajduje się fokus.

SHIFT+F10

Wykonywanie akcji sugerowanej na pasku informacji (jeśli jest wyświetlany u góry strony).

CTRL+SHIFT+W

Początek strony

Formatowanie notatek

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wyróżnianie zaznaczonego tekstu.

CTRL+SHIFT+H lub CTRL+ALT+H

Wstawianie linku.

CTRL+K

Kopiowanie formatowania zaznaczonego tekstu (Malarz formatów).

CTRL+SHIFT+C

Wklejanie formatowania do zaznaczonego tekstu (Malarz formatów).

CTRL+SHIFT+V

Otwieranie linku.

Uwaga: Kursor musi znajdować się wewnątrz sformatowanego tekstu linku.

ENTER

Zastosowanie lub usunięcie pogrubienia w zaznaczonym tekście

CTRL+B

Zastosowanie lub usunięcie kursywy w zaznaczonym tekście

CTRL+I

Zastosowanie lub usunięcie podkreślenia w zaznaczonym tekście

CTRL+U

Stosowanie lub usuwanie przekreślenia w zaznaczonym tekście.

CTRL+ŁĄCZNIK

Stosowanie lub usuwanie indeksu górnego w zaznaczonym tekście.

CTRL+SHIFT+=

Stosowanie lub usuwanie indeksu dolnego w zaznaczonym tekście.

CTRL+=

Zastosowanie lub usunięcie listy punktowanej w zaznaczonym akapicie

CTRL+KROPKA

Stosowanie lub usuwanie listy numerowanej w zaznaczonym akapicie.

CTRL+KRESKA UŁAMKOWA

Stosowanie stylu Nagłówek 1 do bieżącej notatki.

CTRL+ALT+1

Stosowanie stylu Nagłówek 2 do bieżącej notatki.

CTRL+ALT+2

Stosowanie stylu Nagłówek 3 do bieżącej notatki.

CTRL+ALT+3

Stosowanie stylu Nagłówek 4 do bieżącej notatki.

CTRL+ALT+4

Stosowanie stylu Nagłówek 5 do bieżącej notatki.

CTRL+ALT+5

Stosowanie stylu Nagłówek 6 do bieżącej notatki.

CTRL+ALT+6

Stosowanie stylu normalnego do bieżącej notatki.

CTRL+SHIFT+N

Powoduje wcięcie akapitu z lewej.

ALT+SHIFT+STRZAŁKA W PRAWO

Usuwa wcięcie akapitu z lewej.

ALT+SHIFT+STRZAŁKA W LEWO

Wyrównanie do prawej zaznaczonego akapitu.

CTRL+R

Wyrównanie do lewej zaznaczonego akapitu.

CTRL+L

Powiększanie rozmiaru czcionki w zaznaczonym tekście.

CTRL+SHIFT+>

Zmniejszanie rozmiaru czcionki w zaznaczonym tekście.

CTRL+SHIFT+<

Czyszczenie całego formatowania zastosowanego do zaznaczonego tekstu.

CTRL+SHIFT+N

Pokazywanie lub ukrywanie liniatury na bieżącej stronie.

CTRL+SHIFT+R

Początek strony

Dodawanie elementów do strony

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wstawianie dokumentu lub pliku na bieżącej stronie.

ALT+N, F

Wstawianie dokumentu lub pliku w postaci wydruku na bieżącej stronie.

ALT+N, O

Pokazywanie lub ukrywanie wydruków dokumentów na bieżącej stronie (gdy program OneNote działa w trybie dużego kontrastu).

ALT+SHIFT+P

Wstawianie rysunku z pliku.

ALT+N, P

Wstawianie rysunku ze skanera lub aparatu.

ALT+N, S

Wstawianie wycinka ekranu.

Uwaga: Ikona programu OneNote musi być aktywna w obszarze powiadomień z prawej strony paska zadań systemu Windows.

Logo systemu Windows+S (jeśli używasz programu OneNote 2013 z najnowszymi aktualizacjami, naciśnij klawisz logo systemu Windows+SHIFT+S)

Wstawianie bieżącej daty.

ALT+SHIFT+D

Wstawianie aktualnej daty i godziny.

ALT+SHIFT+F

Wstawianie bieżącej godziny.

ALT+SHIFT+T

Wstawianie podziału wiersza.

SHIFT+ENTER

Uruchamianie równania matematycznego lub konwertowanie zaznaczonego tekstu na równanie matematyczne.

ALT+=

Wstawianie symbolu euro (€).

CTRL+ALT+E

Tworzenie tabeli przez dodanie drugiej kolumny do wpisanego już tekstu.

TAB

Tworzenie kolejnej kolumny w tabeli z jednym wierszem.

TAB

Tworzenie kolejnego wiersza, kiedy kursor znajduje się w ostatniej komórce tabeli.

Uwaga: Drugie naciśnięcie klawisza ENTER umożliwia ukończenie tabeli.

ENTER

Tworzenie wiersza pod bieżącym wierszem w tabeli.

CTRL+ENTER

Tworzenie kolejnego akapitu w tej samej komórce w tabeli.

ALT+ENTER

Tworzenie kolumny na prawo od bieżącej kolumny w tabeli.

CTRL+ALT+R

Tworzenie wiersza nad bieżącym wierszem w tabeli (kiedy kursor znajduje się na początku dowolnego wiersza).

ENTER

Usuwanie bieżącego pustego wiersza w tabeli (kiedy kursor znajduje się na początku wiersza).

DEL (dwukrotne naciśnięcie)

Początek strony

Zaznaczanie notatek i obiektów

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zaznaczenie wszystkich elementów na bieżącej stronie.

Uwaga: Naciśnij CTRL+A kilka razy, aby zwiększyć zasięg zaznaczenia.

CTRL+A

Zaznaczanie do końca wiersza.

SHIFT+END

Zaznaczanie całego wiersza (kiedy kursor znajduje się na początku wiersza).

SHIFT+STRZAŁKA W DÓŁ

Przeskakiwanie do tytułu strony i zaznaczanie go.

CTRL+SHIFT+T

Anulowanie zaznaczonego konspektu lub zaznaczonej strony.

ESC

Przenoszenie w górę bieżącego akapitu lub kilku zaznaczonych akapitów.

ALT+SHIFT+ STRZAŁKA W GÓRĘ

Przenoszenie w dół bieżącego akapitu lub kilku zaznaczonych akapitów.

ALT+SHIFT+ STRZAŁKA W DÓŁ

Przenoszenie w lewo bieżącego akapitu lub kilku zaznaczonych akapitów (i zmniejszenie wcięcia).

ALT+SHIFT+STRZAŁKA W LEWO

Przenoszenie w prawo bieżącego akapitu lub kilku zaznaczonych akapitów (i zwiększenie wcięcia).

ALT+SHIFT+STRZAŁKA W PRAWO

Zaznaczanie bieżącego akapitu oraz jego akapitów podrzędnych.

CTRL+SHIFT+ŁĄCZNIK

Usuwanie zaznaczonej notatki lub zaznaczonego obiektu.

DELETE

Przejście na początek wiersza.

HOME

Przejście na koniec wiersza.

END

Przechodzenie o jeden znak w lewo.

STRZAŁKA W LEWO

Przechodzenie o jeden znak w prawo.

STRZAŁKA W PRAWO

Powrót do ostatnio odwiedzonej strony.

ALT+STRZAŁKA W LEWO

Przechodzenie do następnej odwiedzonej strony.

ALT+STRZAŁKA W PRAWO

Uruchamianie odtwarzania wybranego nagrania dźwiękowego lub wideo.

CTRL+ALT+P lub CTRL+ALT+S

Przewijanie do tyłu o kilka sekund bieżącego nagrania dźwiękowego lub wideo.

CTRL+ALT+Y

Przewijanie do przodu o kilka sekund bieżącego nagrania dźwiękowego lub wideo.

CTRL+ALT+U

Początek strony

Oznaczanie notatek

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zastosowanie, zaznaczenie lub wyczyszczenie znacznika Zadanie do wykonania.

CTRL+1

Zastosowanie lub wyczyszczenie znacznika Ważne.

CTRL+2

Zastosowanie lub wyczyszczenie znacznika Pytanie.

CTRL+3

Zastosowanie lub wyczyszczenie znacznika Zapamiętać na przyszłość.

CTRL+4

Zastosowanie lub wyczyszczenie znacznika Definicja.

CTRL+5

Zastosowanie lub wyczyszczenie znacznika niestandardowego.

CTRL+6

Zastosowanie lub wyczyszczenie znacznika niestandardowego.

CTRL+7

Zastosowanie lub wyczyszczenie znacznika niestandardowego.

CTRL+8

Zastosowanie lub wyczyszczenie znacznika niestandardowego.

CTRL+9

Usuwanie wszystkich znaczników notatek z zaznaczonych notatek.

CTRL+0

Korzystanie z konspektów

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wyświetlanie konspektu do poziomu 1.

ALT+SHIFT+1

Rozwijanie do poziomu 2.

ALT+SHIFT+2

Rozwijanie do poziomu 3.

ALT+SHIFT+3

Rozwijanie do poziomu 4.

ALT+SHIFT+4

Rozwijanie do poziomu 5.

ALT+SHIFT+5

Rozwijanie do poziomu 6.

ALT+SHIFT+6

Rozwijanie do poziomu 7.

ALT+SHIFT+7

Rozwijanie do poziomu 8.

ALT+SHIFT+8

Rozwijanie do poziomu 9.

ALT+SHIFT+9

Rozwijanie wszystkich poziomów.

ALT+SHIFT+0

Zwiększanie wcięcia o jeden poziom.

TAB

Zmniejszanie wcięcia o jeden poziom.

SHIFT+TAB

Rozwijanie zwiniętego konspektu.

ALT+SHIFT+ZNAK PLUS

Zwijanie rozwiniętego konspektu.

ALT+SHIFT+ZNAK MINUS

Początek strony

Określanie ustawień językowych

Uwaga: Aby zmienić kierunek pisania tekstu notatek, trzeba włączyć obsługę języków pisanych od prawej do lewej strony w narzędziu Preferencje językowe pakietu Microsoft Office.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Ustawianie kierunku pisania od lewej do prawej.

CTRL+LEWY SHIFT

Ustawianie kierunku pisania od prawej do lewej.

CTRL+PRAWY SHIFT

Zwiększanie wcięcia o jeden poziom w tekście pisanym od prawej do lewej.

TAB

Zmniejszanie wcięcia o jeden poziom w tekście pisanym od prawej do lewej.

SHIFT+TAB

Organizowanie notesu i zarządzanie nim

Korzystanie ze stron i notatek bocznych

Czynność

Skrót klawiaturowy

Włączanie lub wyłączanie widoku pełnej strony.

F11

Otwieranie nowego okna OneNote.

CTRL+M

Otwieranie małego okna OneNote, aby utworzyć notatkę boczną.

CTRL+SHIFT+M

Rozwijanie lub zwijanie kart grupy stron.

CTRL+SHIFT+*

Drukowanie bieżącej strony.

CTRL+P

Dodawanie nowej strony na końcu zaznaczonej sekcji.

CTRL+N

Zwiększanie szerokości paska kart stron.

CTRL+SHIFT+[

Zmniejszanie szerokości paska kart stron.

CTRL+SHIFT+]

Tworzenie nowej strony pod bieżącą kartą strony na tym samym poziomie.

CTRL+ALT+N

Zmniejszanie poziomu wcięcia etykiety karty bieżącej strony.

CTRL+ALT+[

Zwiększanie poziomu wcięcia etykiety karty bieżącej strony.

CTRL+ALT+]

Tworzenie nowej podstrony pod bieżącą stroną.

CTRL+SHIFT+ALT+N

Zaznaczanie wszystkich elementów.

Uwaga: Naciśnij CTRL+A kilka razy, aby zwiększyć zasięg zaznaczenia.

CTRL+A

Zaznaczanie bieżącej strony.

CTRL+SHIFT+A
Jeśli zaznaczona strona należy do grupy, naciśnij klawisze CTRL+A, aby zaznaczyć wszystkie strony w grupie.

Przenoszenie karty wybranej strony w górę.

ALT+SHIFT+ STRZAŁKA W GÓRĘ

Przenoszenie karty wybranej strony w dół.

ALT+SHIFT+ STRZAŁKA W DÓŁ

Przenoszenie punktu wstawiania do tytułu strony.

CTRL+SHIFT+T

Przechodzenie do pierwszej strony obecnie widocznego zestawu kart stron.

ALT+PAGE UP

Przechodzenie do ostatniej strony obecnie widocznego zestawu kart stron.

ALT+PAGE DOWN

Przewijanie bieżącej strony do góry.

PAGE UP

Przewijanie bieżącej strony w dół.

PAGE DOWN

Przewijanie do początku bieżącej strony.

CTRL+HOME

Przewijanie do końca bieżącej strony.

CTRL+END

Przechodzenie do następnego akapitu.

CTRL+STRZAŁKA W DÓŁ

Przechodzenie do poprzedniego akapitu.

CTRL+STRZAŁKA W GÓRĘ

Przechodzenie do następnego kontenera notatki.

ALT+STRZAŁKA W DÓŁ

Przechodzenie do początku wiersza.

HOME

Przechodzenie do końca wiersza.

END

Przechodzenie o jeden znak w lewo.

STRZAŁKA W LEWO

Przechodzenie o jeden znak w prawo.

STRZAŁKA W PRAWO

Powrót do ostatnio odwiedzonej strony.

ALT+STRZAŁKA W LEWO

Przechodzenie do następnej odwiedzonej strony.

ALT+STRZAŁKA W PRAWO

Powiększenie.

ALT+CTRL+ZNAK PLUS (na klawiaturze numerycznej) lub ALT+CTRL+SHIFT+ZNAK PLUS

Pomniejszenie.

ALT+CTRL+ZNAK MINUS (na klawiaturze numerycznej) lub ALT+CTRL+SHIFT+ŁĄCZNIK

Zapisywanie zmian.

Uwaga: Podczas pracy z programem OneNote notatki użytkownika są automatycznie zapisywane za każdym razem, gdy zostaną wprowadzone zmiany. Nie jest konieczne ręczne zapisywanie notatek.

CTRL+S

Początek strony

Praca z notesami i sekcjami

Czynność

Skrót klawiaturowy

Otwieranie programu OneNote.

Logo systemu Windows+SHIFT+N

Otwieranie notesu.

CTRL+O

Narzędzie Wyślij do programu OneNote

Logo systemu Windows+N

Tworzenie nowej sekcji.

CTRL+T

Otwieranie sekcji.

CTRL+ALT+SHIFT+O

Przechodzenie do następnej sekcji.

CTRL+TAB

Przechodzenie do poprzedniej sekcji.

CTRL+SHIFT+TAB

Przechodzenie do następnej strony sekcji.

CTRL+PAGE DOWN

Przechodzenie do poprzedniej strony sekcji.

CTRL+PAGE UP

Przechodzenie do pierwszej strony sekcji.

ALT+HOME

Przechodzenie do ostatniej strony sekcji.

ALT+END

Przechodzenie do pierwszej strony obecnie widocznego zestawu kart stron.

ALT+PAGE UP

Przechodzenie do ostatniej strony obecnie widocznego zestawu kart stron.

ALT+PAGE DOWN

Przenoszenie lub kopiowanie bieżącej strony.

CTRL+ALT+M

Ustawianie fokusu na bieżącej karcie strony.

CTRL+ALT+G

Zaznaczanie bieżącej karty strony.

CTRL+SHFT+A

Ustawianie fokusu na bieżącej karcie sekcji.

CTRL+SHIFT+G

Przenoszenie bieżącej sekcji.

CTRL+SHIFT+G, a następnie SHIFT+F10, M

Przełączanie się do innego notesu na pasku nawigacyjnym.

CTRL+G i naciśnięcie klawisza STRZAŁKA W DÓŁ lub STRZAŁKA W GÓRĘ w celu zaznaczenia innego notesu, a następnie naciśnięcie klawisza ENTER

Początek strony

Przeszukiwanie notatek

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przenoszenie punktu wstawiania do pola Wyszukaj w celu wyszukiwania we wszystkich notesach.

CTRL+E

Wyświetlanie kolejnego wyniku w trybie wyszukiwania we wszystkich notesach.

STRZAŁKA W DÓŁ

Przechodzenie do wybranego wyniku i anulowanie wyszukiwania w trybie wyszukiwania we wszystkich notesach.

ENTER

Zmienianie zakresu wyszukiwania.

CTRL+E, TAB, SPACJA

Otwieranie okienka wyników wyszukiwania.

ALT+O po wyszukiwaniu

Wyszukiwanie tylko na bieżącej stronie.

Uwaga: Naciskając w dowolnym momencie klawisze CRTL+E lub CTRL+F, można się przełączać miedzy wyszukiwaniem wszędzie a wyszukiwaniem tylko na bieżącej stronie.

CTRL+F

Przechodzenie w trybie wyszukiwania na bieżącej stronie do następnego wyniku wyszukiwania.

ENTER lub F3

Przechodzenie w trybie wyszukiwania na bieżącej stronie do poprzedniego wyniku wyszukiwania.

SHIFT+F3

Anulowanie wyszukiwania i powrót do strony.

ESC

Początek strony

Udostępnianie notatek

Udostępnianie notatek innym osobom

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wysyłanie wybranych stron w wiadomości e-mail.

CTRL+SHIFT+E

Udostępnianie notatek innym programom

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wysyłanie wybranych stron w wiadomości e-mail.

CTRL+SHIFT+E

Tworzenie w programie Outlook zadania Dzisiaj z zaznaczonej notatki.

CTRL+SHIFT+1

Tworzenie w programie Outlook zadania Jutro z zaznaczonej notatki.

CTRL+SHIFT+2

Tworzenie w programie Outlook zadania W tym tygodniu z zaznaczonej notatki.

CTRL+SHIFT+3

Tworzenie w programie Outlook zadania W przyszłym tygodniu z zaznaczonej notatki.

CTRL+SHIFT+4

Tworzenie w programie Outlook zadania Brak daty z zaznaczonej notatki.

CTRL+SHIFT+5

Otwieranie zaznaczonego zadania programu Outlook.

CTRL+SHIFT+K

Oznaczanie wybranego zadania programu Outlook jako wykonanego.

CTRL+SHIFT+9

Usuwanie zaznaczonego zadania programu Outlook.

CTRL+SHIFT+0

Synchronizowanie zmian w bieżącym udostępnianym notesie.

SHIFT+F9

Synchronizowanie zmian we wszystkich udostępnianych notesach.

F9

Oznaczanie bieżącej strony jako nieprzeczytanej.

CTRL+Q

Chronienie notatek

Ochrona sekcji za pomocą hasła

Czynność

Skrót klawiaturowy

Blokowanie wszystkich sekcji chronionych hasłem.

CTRL+ALT+L

Początek strony

W tym artykule Pomocy opisano skróty klawiaturowe umożliwiające wykonywanie typowych zadań w programie Microsoft OneNote 2010. Skróty klawiaturowe odnoszą się do amerykańskiego układu klawiatury. Klawisze w innych układach mogą nie być dokładnie takie same jak w amerykańskim.

W skrótach klawiaturowych składających się z dwóch klawiszy naciskanych jednocześnie klawisze są rozdzielone znakiem plus (+). W skrótach klawiaturowych składających się z dwóch klawiszy naciskanych jeden po drugim klawisze są rozdzielone przecinkiem ( , ). 

Uwaga: Może nie być wyświetlana najnowsza wersja tego artykułu. Jeśli na pasku stanu w dolnej części tego okna jest wyświetlana informacja Offline, nawiąż na komputerze połączenie z Internetem, kliknij przycisk Offline w podglądzie Pomocy, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Pokaż zawartość z witryny Office.com. Możesz również odwiedzić witrynę Office.com i wyszukać najnowszą dokumentację na stronie Microsoft OneNote 2010 — Pomoc i instrukcje.

W tym temacie

Sporządzanie i formatowanie notatek

Wpisywanie i edytowanie notatek

Czynność

Skrót klawiaturowy

Otwieranie nowego okna OneNote.

CTRL+M

Otwieranie małego okna OneNote, aby utworzyć notatkę boczną.

CTRL+SHIFT+M

Dokowanie okna programu OneNote.

CTRL+ALT+D

Cofa ostatnią akcję.

CTRL+Z

Ponownie wykonuje ostatnią akcję.

CTRL+Y

Zaznaczenie wszystkich elementów na bieżącej stronie.

Uwaga: Naciśnij CTRL+A kilka razy, aby zwiększyć zasięg zaznaczenia.

CTRL+A

Wycinanie zaznaczonego tekstu lub elementu.

CTRL+X

Kopiowanie zaznaczonego tekstu lub elementu do Schowka.

CTRL+C

Wklejenie zawartości Schowka.

CTRL+V

Przejście na początek wiersza.

HOME

Przejście na koniec wiersza.

END

Przechodzenie o jeden znak w lewo.

STRZAŁKA W LEWO

Przechodzenie o jeden znak w prawo.

STRZAŁKA W PRAWO

Przechodzenie o jeden wyraz w lewo.

CTRL+STRZAŁKA W LEWO

Przechodzenie o jeden wyraz w prawo.

CTRL+STRZAŁKA W PRAWO

Usuwa jeden znak w lewo.

BACKSPACE

Usuwa jeden znak w prawo.

DELETE

Usuwa jeden wyraz w lewo.

CTRL+BACKSPACE

Usuwa jeden wyraz w prawo.

CTRL+DELETE

Wstawianie podziału wiersza bez rozpoczynania nowego akapitu.

SHIFT+ENTER

Sprawdzanie pisowni.

F7

Otwieranie tezaurusa dla aktualnie zaznaczonego wyrazu.

SHIFT+F7

Wywoływanie menu kontekstowego dla notatki, karty lub dowolnego innego obiektu, na którym obecnie znajduje się fokus.

SHIFT+F10

Wykonywanie akcji sugerowanej na pasku informacji (jeśli jest wyświetlany u góry strony).

CTRL+SHIFT+W

Formatowanie notatek

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wyróżnianie zaznaczonego tekstu kolorem żółtym.

CTRL+SHIFT+H
lub CTRL+ALT+H

Wstawianie hiperłącza.

CTRL+K

Kopiowanie formatowania zaznaczonego tekstu (Malarz formatów).

CTRL+SHIFT+C

Wklejanie formatowania do zaznaczonego tekstu (Malarz formatów).

CTRL+SHIFT+V

Otwieranie hiperlinku.

Uwaga: Kursor musi znajdować się wewnątrz sformatowanego tekstu hiperlinku.

ENTER

Zastosowanie lub usunięcie pogrubienia w zaznaczonym tekście

CTRL+B

Zastosowanie lub usunięcie kursywy w zaznaczonym tekście

CTRL+I

Zastosowanie lub usunięcie podkreślenia w zaznaczonym tekście

CTRL+U

Stosowanie lub usuwanie przekreślenia w zaznaczonym tekście.

CTRL+ŁĄCZNIK

Stosowanie lub usuwanie indeksu górnego w zaznaczonym tekście.

CTRL+SHIFT+=

Stosowanie lub usuwanie indeksu dolnego w zaznaczonym tekście.

CTRL+=

Zastosowanie lub usunięcie listy punktowanej w zaznaczonym akapicie

CTRL+KROPKA

Stosowanie lub usuwanie listy numerowanej w zaznaczonym akapicie.

CTRL+KRESKA UŁAMKOWA

Stosowanie stylu Nagłówek 1 do bieżącej notatki.

CTRL+ALT+1

Stosowanie stylu Nagłówek 2 do bieżącej notatki.

CTRL+ALT+2

Stosowanie stylu Nagłówek 3 do bieżącej notatki.

CTRL+ALT+3

Stosowanie stylu Nagłówek 4 do bieżącej notatki.

CTRL+ALT+4

Stosowanie stylu Nagłówek 5 do bieżącej notatki.

CTRL+ALT+5

Stosowanie stylu Nagłówek 6 do bieżącej notatki.

CTRL+ALT+6

Stosowanie stylu normalnego do bieżącej notatki.

CTRL+SHIFT+N

Powoduje wcięcie akapitu z lewej.

ALT+SHIFT+STRZAŁKA W PRAWO

Usuwa wcięcie akapitu z lewej.

ALT+SHIFT+STRZAŁKA W LEWO

Wyrównanie do prawej zaznaczonego akapitu.

CTRL+R

Wyrównanie do lewej zaznaczonego akapitu.

CTRL+L

Powiększanie rozmiaru czcionki w zaznaczonym tekście.

CTRL+SHIFT+>

Zmniejszanie rozmiaru czcionki w zaznaczonym tekście.

CTRL+SHIFT+<

Czyszczenie całego formatowania zastosowanego do zaznaczonego tekstu.

CTRL+SHIFT+N

Pokazywanie lub ukrywanie liniatury na bieżącej stronie.

CTRL+SHIFT+R

Dodawanie elementów do strony

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wstawianie dokumentu lub pliku na bieżącej stronie.

ALT+N, F

Wstawianie dokumentu lub pliku w postaci wydruku na bieżącej stronie.

ALT+N, O

Pokazywanie lub ukrywanie wydruków dokumentów na bieżącej stronie (gdy program OneNote działa w trybie dużego kontrastu).

ALT+SHIFT+P

Wstawianie rysunku z pliku.

ALT+N, P

Wstawianie rysunku ze skanera lub aparatu.

ALT+N, S

Wstawianie wycinka ekranu.

Uwaga: Ikona programu OneNote musi być aktywna w obszarze powiadomień z prawej strony paska zadań systemu Windows.

Klawisz logo Windows+S

Wstawianie bieżącej daty.

ALT+SHIFT+D

Wstawianie aktualnej daty i godziny.

ALT+SHIFT+F

Wstawianie bieżącej godziny.

ALT+SHIFT+T

Wstawianie podziału wiersza.

SHIFT+ENTER

Uruchamianie równania matematycznego lub konwertowanie zaznaczonego tekstu na równanie matematyczne.

ALT+=

Tworzenie tabeli przez dodanie drugiej kolumny do wpisanego już tekstu.

TAB

Tworzenie kolejnej kolumny w tabeli z jednym wierszem.

TAB

Tworzenie kolejnego wiersza, kiedy kursor znajduje się w ostatniej komórce tabeli.

Uwaga: Drugie naciśnięcie klawisza ENTER umożliwia ukończenie tabeli.

ENTER

Tworzenie wiersza pod bieżącym wierszem w tabeli.

CTRL+ENTER

Tworzenie kolejnego akapitu w tej samej komórce w tabeli.

ALT+ENTER

Tworzenie kolumny na prawo od bieżącej kolumny w tabeli.

CTRL+ALT+R

Tworzenie kolumny na lewo od bieżącej kolumny w tabeli.

CTRL+ALT+E

Tworzenie wiersza nad bieżącym wierszem w tabeli (kiedy kursor znajduje się na początku dowolnego wiersza).

ENTER

Usuwanie bieżącego pustego wiersza w tabeli (kiedy kursor znajduje się na początku wiersza).

DEL (dwukrotne naciśnięcie)

Zaznaczanie notatek i obiektów

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zaznaczenie wszystkich elementów na bieżącej stronie.

Uwaga: Naciśnij CTRL+A kilka razy, aby zwiększyć zasięg zaznaczenia.

CTRL+A

Zaznaczanie do końca wiersza.

SHIFT+END

Zaznaczanie całego wiersza (kiedy kursor znajduje się na początku wiersza).

SHIFT+STRZAŁKA W DÓŁ

Przeskakiwanie do tytułu strony i zaznaczanie go.

CTRL+SHIFT+T

Anulowanie zaznaczonego konspektu lub zaznaczonej strony.

ESC

Przenoszenie w górę bieżącego akapitu lub kilku zaznaczonych akapitów.

ALT+SHIFT+ STRZAŁKA W GÓRĘ

Przenoszenie w dół bieżącego akapitu lub kilku zaznaczonych akapitów.

ALT+SHIFT+ STRZAŁKA W DÓŁ

Przenoszenie w lewo bieżącego akapitu lub kilku zaznaczonych akapitów (i zmniejszenie wcięcia).

ALT+SHIFT+STRZAŁKA W LEWO

Przenoszenie w prawo bieżącego akapitu lub kilku zaznaczonych akapitów (i zwiększenie wcięcia).

ALT+SHIFT+STRZAŁKA W PRAWO

Zaznaczanie bieżącego akapitu oraz jego akapitów podrzędnych.

CTRL+SHIFT+ŁĄCZNIK

Usuwanie zaznaczonej notatki lub zaznaczonego obiektu.

DELETE

Przejście na początek wiersza.

HOME

Przejście na koniec wiersza.

END

Przechodzenie o jeden znak w lewo.

STRZAŁKA W LEWO

Przechodzenie o jeden znak w prawo.

STRZAŁKA W PRAWO

Powrót do ostatnio odwiedzonej strony.

ALT+STRZAŁKA W LEWO

Przechodzenie do następnej odwiedzonej strony.

ALT+STRZAŁKA W PRAWO

Uruchamianie odtwarzania wybranego nagrania dźwiękowego lub wideo.

CTRL+ALT+P

Uruchamianie odtwarzania wybranego nagrania dźwiękowego lub wideo.

CTRL+ALT+S

Przewijanie do tyłu o kilka sekund bieżącego nagrania dźwiękowego lub wideo.

CTRL+ALT+Y

Przewijanie do przodu o kilka sekund bieżącego nagrania dźwiękowego lub wideo.

CTRL+ALT+U

Oznaczanie notatek

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zastosowanie, zaznaczenie lub wyczyszczenie znacznika Zadanie do wykonania.

CTRL+1

Zastosowanie lub wyczyszczenie znacznika Ważne.

CTRL+2

Zastosowanie lub wyczyszczenie znacznika Pytanie.

CTRL+3

Zastosowanie lub wyczyszczenie znacznika Zapamiętać na przyszłość.

CTRL+4

Zastosowanie lub wyczyszczenie znacznika Definicja.

CTRL+5

Zastosowanie lub wyczyszczenie znacznika niestandardowego.

CTRL+6

Zastosowanie lub wyczyszczenie znacznika niestandardowego.

CTRL+7

Zastosowanie lub wyczyszczenie znacznika niestandardowego.

CTRL+8

Zastosowanie lub wyczyszczenie znacznika niestandardowego.

CTRL+9

Usuwanie wszystkich znaczników notatek z zaznaczonych notatek.

CTRL+0

Korzystanie z konspektów

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wyświetlanie konspektu do poziomu 1.

ALT+SHIFT+1

Rozwijanie do poziomu 2.

ALT+SHIFT+2

Rozwijanie do poziomu 3.

ALT+SHIFT+3

Rozwijanie do poziomu 4.

ALT+SHIFT+4

Rozwijanie do poziomu 5.

ALT+SHIFT+5

Rozwijanie do poziomu 6.

ALT+SHIFT+6

Rozwijanie do poziomu 7.

ALT+SHIFT+7

Rozwijanie do poziomu 8.

ALT+SHIFT+8

Rozwijanie do poziomu 9.

ALT+SHIFT+9

Rozwijanie wszystkich poziomów.

ALT+SHIFT+0

Zwiększanie wcięcia o jeden poziom.

TAB

Zmniejszanie wcięcia o jeden poziom.

SHIFT+TAB

Rozwijanie zwiniętego konspektu.

ALT+SHIFT+ZNAK PLUS

Zwijanie rozwiniętego konspektu.

ALT+SHIFT+ZNAK MINUS

Określanie ustawień językowych

Uwaga: Aby zmienić kierunek pisania tekstu notatek, trzeba włączyć obsługę języków pisanych od prawej do lewej strony w narzędziu Preferencje językowe pakietu Microsoft Office 2010.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Ustawianie kierunku pisania od lewej do prawej.

CTRL+LEWY SHIFT

Ustawianie kierunku pisania od prawej do lewej.

CTRL+PRAWY SHIFT

Zwiększanie wcięcia o jeden poziom w tekście pisanym od prawej do lewej.

TAB

Zmniejszanie wcięcia o jeden poziom w tekście pisanym od prawej do lewej.

SHIFT+TAB

Początek strony

Organizowanie notesu i zarządzanie nim

Korzystanie ze stron i notatek bocznych

Czynność

Skrót klawiaturowy

Włączanie lub wyłączanie widoku pełnej strony.

F11

Otwieranie nowego okna OneNote.

CTRL+M

Otwieranie małego okna OneNote, aby utworzyć notatkę boczną.

CTRL+SHIFT+M

Rozwijanie lub zwijanie kart grupy stron.

CTRL+SHIFT+*

Drukowanie bieżącej strony.

CTRL+P

Dodawanie nowej strony na końcu zaznaczonej sekcji.

CTRL+N

Zwiększanie szerokości paska kart stron.

CTRL+SHIFT+[

Zmniejszanie szerokości paska kart stron.

CTRL+SHIFT+]

Tworzenie nowej strony pod bieżącą kartą strony na tym samym poziomie.

CTRL+ALT+N

Zmniejszanie poziomu wcięcia etykiety karty bieżącej strony.

CTRL+ALT+[

Zwiększanie poziomu wcięcia etykiety karty bieżącej strony.

CTRL+ALT+]

Tworzenie nowej podstrony pod bieżącą stroną.

CTRL+SHIFT+ALT+N

Zaznaczanie wszystkich elementów.

Naciśnij CTRL+A kilka razy, aby zwiększyć zasięg zaznaczenia.

CTRL+A

Zaznaczanie bieżącej strony.

CTRL+SHIFT+A
Jeśli zaznaczona strona należy do grupy, naciśnij klawisze CTRL+A, aby zaznaczyć wszystkie strony w grupie.

Przenoszenie karty wybranej strony w górę.

ALT+SHIFT+ STRZAŁKA W GÓRĘ

Przenoszenie karty wybranej strony w dół.

ALT+SHIFT+ STRZAŁKA W DÓŁ

Przenoszenie punktu wstawiania do tytułu strony.

CTRL+SHIFT+T

Przechodzenie do pierwszej strony obecnie widocznego zestawu kart stron.

ALT+PAGE UP

Przechodzenie do ostatniej strony obecnie widocznego zestawu kart stron.

ALT+PAGE DOWN

Przewijanie bieżącej strony do góry.

PAGE UP

Przewijanie bieżącej strony w dół.

PAGE DOWN

Przewijanie do początku bieżącej strony.

CTRL+HOME

Przewijanie do końca bieżącej strony.

CTRL+END

Przechodzenie do następnego akapitu.

CTRL+STRZAŁKA W DÓŁ

Przechodzenie do poprzedniego akapitu.

CTRL+STRZAŁKA W GÓRĘ

Przenoszenie punktu wstawiania do góry na bieżącej stronie lub rozwijanie strony u góry.

CTRL+ALT+STRZAŁKA W GÓRĘ

Przenoszenie punktu wstawiania do dołu na bieżącej stronie lub rozwijanie strony u dołu.

CTRL+ALT+STRZAŁKA W DÓŁ

Przenoszenie punktu wstawiania w lewo na bieżącej stronie lub rozwijanie strony po lewej.

CTRL+ALT+STRZAŁKA W LEWO

Przenoszenie punktu wstawiania w prawo na bieżącej stronie lub rozwijanie strony po prawej.

CTRL+ALT+STRZAŁKA W PRAWO

Przechodzenie do następnego kontenera notatki.

ALT+STRZAŁKA W DÓŁ

Przechodzenie do początku wiersza.

HOME

Przechodzenie do końca wiersza.

END

Przechodzenie o jeden znak w lewo.

STRZAŁKA W LEWO

Przechodzenie o jeden znak w prawo.

STRZAŁKA W PRAWO

Powrót do ostatnio odwiedzonej strony.

ALT+STRZAŁKA W LEWO

Przechodzenie do następnej odwiedzonej strony.

ALT+STRZAŁKA W PRAWO

Powiększenie.

ALT+CTRL+ZNAK PLUS (na klawiaturze numerycznej)
–LUB–
ALT+CTRL+SHIFT+ZNAK PLUS

Pomniejszenie.

ALT+CTRL+ZNAK PLUS (na klawiaturze numerycznej)
lub
ALT+CTRL+SHIFT+ZNAK PLUS

Zapisywanie zmian.

Podczas pracy z programem OneNote notatki użytkownika są automatycznie zapisywane za każdym razem, gdy zostaną wprowadzone zmiany. Nie jest konieczne ręczne zapisywanie notatek.

CTRL+S

Praca z notesami i sekcjami

Czynność

Skrót klawiaturowy

Tworzenie nowej sekcji.

CTRL+T

Otwieranie notesu.

CTRL+O

Otwieranie sekcji.

CTRL+ALT+SHIFT+O

Przechodzenie do następnej sekcji.

CTRL+TAB

Przechodzenie do poprzedniej sekcji.

CTRL+SHIFT+TAB

Przechodzenie do następnej strony sekcji.

CTRL+PAGE DOWN

Przechodzenie do poprzedniej strony sekcji.

CTRL+PAGE UP

Przechodzenie do pierwszej strony sekcji.

ALT+HOME

Przechodzenie do ostatniej strony sekcji.

ALT+END

Przechodzenie do pierwszej strony obecnie widocznego zestawu kart stron.

ALT+PAGE UP

Przechodzenie do ostatniej strony obecnie widocznego zestawu kart stron.

ALT+PAGE DOWN

Przenoszenie lub kopiowanie bieżącej strony.

CTRL+ALT+M

Ustawianie fokusu na bieżącej karcie strony.

CTRL+ALT+G

Zaznaczanie bieżącej karty strony.

CTRL+SHFT+A

Ustawianie fokusu na bieżącej karcie sekcji.

CTRL+SHIFT+G

Przenoszenie bieżącej sekcji.

CTRL+SHIFT+G, SHIFT+F10, M

Przełączanie się do innego notesu na pasku nawigacyjnym.

CTRL+G i naciśnięcie klawisza STRZAŁKA W DÓŁ lub STRZAŁKA W GÓRĘ w celu zaznaczenia innego notesu, a następnie naciśnięcie klawisza ENTER

Przeszukiwanie notatek

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przenoszenie punktu wstawiania do pola Wyszukaj w celu wyszukiwania we wszystkich notesach.

CTRL+E

Wyświetlanie kolejnego wyniku w trybie wyszukiwania we wszystkich notesach.

STRZAŁKA W DÓŁ

Przechodzenie do wybranego wyniku i anulowanie wyszukiwania w trybie wyszukiwania we wszystkich notesach.

ENTER

Zmienianie zakresu wyszukiwania.

CTRL+E, TAB, SPACJA

Otwieranie okienka wyników wyszukiwania.

ALT+O po wyszukiwaniu

Wyszukiwanie tylko na bieżącej stronie.

Uwaga: Naciskając w dowolnym momencie klawisze CRTL+E lub CTRL+F, można się przełączać miedzy wyszukiwaniem wszędzie a wyszukiwaniem tylko na bieżącej stronie.

CTRL+F

Przechodzenie w trybie wyszukiwania na bieżącej stronie do następnego wyniku wyszukiwania.

ENTER lub F3

Przechodzenie w trybie wyszukiwania na bieżącej stronie do poprzedniego wyniku wyszukiwania.

SHIFT+F3

Anulowanie wyszukiwania i powrót do strony.

ESC

Początek strony

Udostępnianie notatek

Udostępnianie notatek innym osobom

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wysyłanie wybranych stron w wiadomości e-mail.

CTRL+SHIFT+E

Udostępnianie notatek innym programom

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wysyłanie wybranych stron w wiadomości e-mail.

CTRL+SHIFT+E

Tworzenie w programie Outlook zadania Dzisiaj z zaznaczonej notatki.

CTRL+SHIFT+1

Tworzenie w programie Outlook zadania Jutro z zaznaczonej notatki.

CTRL+SHIFT+2

Tworzenie w programie Outlook zadania W tym tygodniu z zaznaczonej notatki.

CTRL+SHIFT+3

Tworzenie w programie Outlook zadania W przyszłym tygodniu z zaznaczonej notatki.

CTRL+SHIFT+4

Tworzenie w programie Outlook zadania Brak daty z zaznaczonej notatki.

CTRL+SHIFT+5

Otwieranie zaznaczonego zadania programu Outlook.

CTRL+SHIFT+K

Oznaczanie wybranego zadania programu Outlook jako wykonanego.

CTRL+SHIFT+9

Usuwanie zaznaczonego zadania programu Outlook.

CTRL+SHIFT+0

Synchronizowanie zmian w bieżącym udostępnianym notesie.

SHIFT+F9

Synchronizowanie zmian we wszystkich udostępnianych notesach.

F9

Oznaczanie bieżącej strony jako nieprzeczytanej.

CTRL+Q

Początek strony

Chronienie notatek

Ochrona sekcji za pomocą hasła

Czynność

Skrót klawiaturowy

Blokowanie wszystkich sekcji chronionych hasłem.

CTRL+ALT+L

Początek strony

W tym temacie Pomocy opisano skróty klawiaturowe dla typowych zadań w programie TE000130119. Skróty klawiaturowe odnoszą się do amerykańskiego układu klawiatury. Klawisze w innych układach mogą nie być dokładnie takie same jak w amerykańskim.

W skrótach klawiaturowych składających się z dwóch klawiszy naciskanych jednocześnie klawisze są rozdzielone znakiem plus (+). W skrótach klawiaturowych składających się z dwóch klawiszy naciskanych jeden po drugim klawisze są rozdzielone przecinkiem ( , ). 

Porada: Aby znaleźć wyraz lub frazę w tym temacie, kliknij pozycję Pokaż wszystko, naciśnij klawisze CTRL+F, wpisz wyraz lub frazę, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Pomoc online

Skróty klawiaturowe do obsługi okna Pomocy

Okno Pomoc umożliwia dostęp do wszystkich tematów Pomocy pakietu Office. W oknie Pomoc są wyświetlane tematy i inna zawartość Pomocy.

W oknie Pomocy

Czynność

Klawisze

Otwieranie okna Pomocy.

F1

Zamykanie okna Pomocy

ALT+F4

Przełączanie między oknem Pomocy a aktywnym programem.

ALT+TAB

Powracanie do strony głównej Pomocy programu OneNote.

ALT+HOME

Zaznaczanie następnego elementu w oknie Pomocy.

TAB

Zaznaczanie poprzedniego elementu w oknie Pomocy.

SHIFT+TAB

Uruchamianie akcji dotyczącej zaznaczonego elementu.

ENTER

W sekcji Przeglądanie Pomocy programu OneNote w oknie Pomocy zaznaczanie odpowiednio następnego lub poprzedniego elementu.

TAB lub SHIFT+TAB

W sekcji Przeglądanie Pomocy programu OneNote w oknie Pomocy odpowiednio rozwijanie lub zwijanie zaznaczonego elementu.

ENTER

Zaznaczanie następnego tekstu ukrytego lub hiperłącza, w tym pozycji Pokaż wszystko lub Ukryj wszystko u góry tematu.

TAB

Zaznaczanie poprzedniego tekstu ukrytego lub hiperlinku.

SHIFT+TAB

Wykonywanie akcji dotyczącej zaznaczonej pozycji Pokaż wszystko lub Ukryj wszystko albo tekstu ukrytego lub hiperłącza.

ENTER

Przechodzenie do poprzedniego tematu Pomocy (przycisk Wstecz).

ALT+STRZAŁKA W LEWO lub BACKSPACE

Przechodzenie do następnego tematu Pomocy (przycisk Dalej).

ALT+STRZAŁKA W PRAWO

Przewijanie niewielkiej ilości tekstu bieżącego tematu Pomocy odpowiednio w górę lub w dół.

STRZAŁKA W GÓRĘ lub STRZAŁKA W DÓŁ

Przewijanie większej ilości tekstu bieżącego tematu Pomocy odpowiednio w górę lub w dół.

PAGE UP lub PAGE DOWN

Zmienienie, czy okno Pomocy jest wyświetlane jako połączone z aktywnym programem (rozmieszczone względem niego sąsiadująco) czy jako oddzielne od niego (nie rozmieszczone sąsiadująco).

ALT+U

Wyświetlanie menu poleceń dostępnych w oknie Pomocy. Okno Pomocy musi być oknem aktywnym (należy kliknąć w oknie Pomocy).

SHIFT+F10

Zatrzymywanie ostatniej akcji (przycisk Zatrzymaj).

ESC

Odświeżanie okna (przycisk Odśwież)

F5

Drukowanie bieżącego tematu Pomocy.

Jeśli kursor nie znajduje się w bieżącym temacie Pomocy, należy nacisnąć klawisz F6, a następnie nacisnąć klawisze CTRL+P.

CTRL+P

Zmienianie stanu połączenia.

F6, a następnie naciśnij klawisz STRZAŁKA W DÓŁ

Wpisywanie tekstu w polu Wpisz wyrazy do wyszukania.

F6, a następnie naciśnij klawisz STRZAŁKA W DÓŁ

Przełączanie między obszarami w oknie Pomocy, na przykład przełączanie między paskiem narzędzi, polem Wpisz wyrazy do wyszukania i listą Wyszukaj.

F6

Przechodzenie odpowiednio do następnego lub poprzedniego elementu w spisie treści wyświetlanym w widoku drzewa.

STRZAŁKA W GÓRĘ lub STRZAŁKA W DÓŁ

Rozwijanie lub zwijanie zaznaczonego elementu w spisie treści wyświetlanym w widoku drzewa.

STRZAŁKA W LEWO lub STRZAŁKA W PRAWO

Podstawy pakietu Microsoft Office

Wyświetlanie okien i korzystanie z nich

Czynność

Klawisze

Przełączanie do następnego okna.

ALT+TAB

Przełączanie do poprzedniego okna.

ALT+SHIFT+TAB

Zamykanie aktywnego okna.

CTRL+W lub CTRL+F4

Przechodzenie do okienka zadań z innego okienka w oknie programu (w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara). Może być konieczne kilkakrotne naciśnięcie klawisza F6.

Jeśli po naciśnięciu klawisza F6 nie zostanie wyświetlone odpowiednie okienko zadań, naciśnij klawisz ALT, aby umieścić fokus na pasku menu, a następnie naciśnij klawisze CTRL+TAB, aby przejść do okienka zadań.

F6

Przechodzenie do okienka z innego okienka w oknie programu (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara).

SHIFT+F6

Przełączanie do następnego okna, jeśli jest otwartych kilka okien.

CTRL+F6

Przełączanie do poprzedniego okna.

CTRL+SHIFT+F6

Uruchamianie polecenia Rozmiar (w menu Sterowanie dla tego okna), gdy okno dokumentu nie zostało zmaksymalizowane. Zmień rozmiar okna za pomocą klawiszy strzałek, a po zakończeniu tej czynności naciśnij klawisz ESC.

CTRL+F8

Minimalizowanie okna do ikony (działa tylko w przypadku niektórych programów pakietu Microsoft Office).

CTRL+F9

Maksymalizowanie lub przywracanie zaznaczonego okna.

CTRL+F10

Kopiowanie obrazu ekranu do Schowka.

PRINT SCREEN

Kopiowanie obrazu aktywnego okna do Schowka.

ALT+PRINT SCREEN

Zmienianie czcionki lub rozmiaru czcionki

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zmiana czcionki

CTRL+SHIFT+F

Zmienianie rozmiaru czcionki

CTRL+SHIFT+P

Zwiększanie rozmiaru czcionki w zaznaczonym tekście

CTRL+SHIFT+>

Zmniejszanie rozmiaru czcionki w zaznaczonym tekście

CTRL+SHIFT+<

Poruszanie się w tekście lub komórkach

Czynność

Klawisze

Przechodzenie o jeden znak w lewo.

STRZAŁKA W LEWO

Przechodzenie o jeden znak w prawo.

STRZAŁKA W PRAWO

Przechodzenie o jeden wiersz w górę.

STRZAŁKA W GÓRĘ

Przechodzenie o jeden wiersz w dół.

STRZAŁKA W DÓŁ

Przechodzenie o jeden wyraz w lewo.

CTRL+STRZAŁKA W LEWO

Przechodzenie o jeden wyraz w prawo.

CTRL+STRZAŁKA W PRAWO

Przechodzenie na koniec wiersza.

END

Przechodzenie na początek wiersza.

HOME

Przechodzenie o jeden akapit w górę.

CTRL+STRZAŁKA W GÓRĘ

Przechodzenie o jeden akapit w dół.

CTRL+STRZAŁKA W DÓŁ

Przechodzenie na koniec pola tekstowego.

CTRL+END

Przechodzenie na początek pola tekstowego.

CTRL+HOME

Powtarzanie ostatniej akcji Znajdź.

SHIFT+F4

Poruszanie się w tabelach i praca z nimi

Czynność

Klawisze

Przechodzenie do następnej komórki.

TAB

Przechodzenie do poprzedniej komórki.

SHIFT+TAB

Przechodzenie do następnego wiersza.

STRZAŁKA W DÓŁ

Przechodzenie do poprzedniego wiersza.

STRZAŁKA W GÓRĘ

Rozpoczynanie nowego akapitu.

ENTER

Dodawanie nowego wiersza u dołu tabeli.

TAB na końcu ostatniego wiersza

Uzyskiwanie dostępu do okienek zadań i korzystanie z nich

Czynność

Klawisze

Przechodzenie do okienka zadań z innego okienka w oknie programu. Może być konieczne kilkakrotne naciśnięcie klawisza F6.

Jeśli po naciśnięciu klawisza F6 nie zostanie wyświetlone odpowiednie okienko zadań, naciśnij klawisz ALT, aby umieścić fokus na pasku menu, a następnie naciśnij klawisze CTRL+TAB, aby przejść do okienka zadań.

F6

Przechodzenie do okienka zadań, gdy jest aktywne menu lub pasek narzędzi. Może być konieczne kilkakrotne naciśnięcie klawiszy CTRL+TAB.

CTRL+TAB

Zaznaczanie następnej lub poprzedniej opcji w okienku zadań, gdy jest aktywne okienko zadań.

TAB lub SHIFT+TAB

Wyświetlanie pełnego zestawu poleceń w menu okienka zadań.

CTRL+STRZAŁKA W DÓŁ

Przechodzenie między pozycjami w zaznaczonym podmenu; przechodzenie między poszczególnymi opcjami w grupie opcji w oknie dialogowym.

STRZAŁKA W DÓŁ lub STRZAŁKA W GÓRĘ

Otwieranie wybranego menu lub uruchamianie akcji przypisanej do zaznaczonego przycisku.

SPACJA lub ENTER

Otwieranie menu skrótów; otwieranie menu rozwijanego dla zaznaczonego elementu galerii.

SHIFT+F10

Gdy jest widoczne menu lub podmenu, zaznaczanie odpowiednio pierwszego lub ostatniego polecenia w menu lub podmenu.

HOME lub END

Przewijanie zaznaczonej listy galerii w górę lub w dół.

PAGE UP lub PAGE DOWN

Przechodzenie na początek lub na koniec zaznaczonej listy galerii.

CTRL+HOME lub CTRL+END

Otwieranie okienka zadań Poszukiwanie.

ALT+kliknięcie

Zmienianie rozmiaru i przenoszenie pasków narzędzi, menu i okienek zadań

 1. Naciśnij klawisz ALT, aby wybrać pasek menu.

 2. Kilkakrotnie naciśnij klawisze CTRL+TAB, aby wybrać odpowiedni pasek narzędzi lub okienko zadań.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  Zmienianie rozmiaru paska narzędzi

  1. Na pasku narzędzi naciśnij klawisze CTRL+SPACJA, aby wyświetlić menu Opcje paska narzędzi.

  2. Kliknij polecenie Rozmiar, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  3. Naciskaj klawisze strzałek, aby zmienić rozmiar paska narzędzi. Naciskaj klawisz CTRL+klawisze strzałek, aby zmieniać rozmiar o 1 piksel naraz.

  Przenoszenie paska narzędzi

  1. Na pasku narzędzi naciśnij klawisze CTRL+SPACJA, aby wyświetlić menu Opcje paska narzędzi.

  2. Kliknij polecenie Przenieś, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  3. Naciskaj klawisze strzałek, aby określić położenie paska narzędzi. Naciśnij klawisz CTRL+klawisze strzałek, aby przesuwać pasek narzędzi o 1 piksel naraz. Aby oddokować pasek narzędzi, kilkakrotnie naciśnij klawisz STRZAŁKA W DÓŁ. Aby zadokować pasek narzędzi pionowo po lewej bądź prawej stronie, naciśnij odpowiednio klawisz STRZAŁKA W LEWO lub STRZAŁKA W PRAWO, gdy pasek narzędzi jest w skrajnie lewym bądź prawym położeniu.

  Zmienianie rozmiaru okienka zadań

  1. W okienku zadań naciśnij klawisze CTRL+SPACJA, aby wyświetlić menu dodatkowych poleceń.

  2. Naciśnij klawisz STRZAŁKA W DÓŁ, aby wybrać polecenie Rozmiar, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  3. Naciskaj klawisze strzałek, aby zmienić rozmiar okienka zadań. Użyj klawisza CTRL+klawiszy strzałek, aby zmieniać rozmiar o jeden piksel naraz.

  Przenoszenie okienka zadań

  1. W okienku zadań naciśnij klawisze CTRL+SPACJA, aby wyświetlić menu dodatkowych poleceń.

  2. Naciśnij klawisz STRZAŁKA W DÓŁ, aby wybrać polecenie Przenieś, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  3. Naciskaj klawisze strzałek, aby zmienić położenie okienka zadań. Użyj klawisza CTRL+klawiszy strzałek, aby zmieniać położenie o jeden piksel naraz.

 4. Po zakończeniu przenoszenia lub zmieniania rozmiaru naciśnij klawisz ESC.

Korzystanie z okien dialogowych

Czynność

Klawisze

Przechodzenie do następnej opcji lub grupy opcji.

TAB

Przechodzenie do poprzedniej opcji lub grupy opcji.

SHIFT+TAB

Przełączanie do następnej karty w oknie dialogowym.

CTRL+TAB

Przełączanie do poprzedniej karty w oknie dialogowym.

CTRL+SHIFT+TAB

Przechodzenie między opcjami na otwartej liście rozwijanej lub między opcjami w grupie opcji

Klawisze strzałek

Uruchamianie akcji przypisanej do zaznaczonego przycisku; zaznaczanie lub czyszczenie zaznaczonego pola wyboru.

SPACJA

Otwieranie listy (jeśli jest zamknięta) i przechodzenie do odpowiedniej opcji na liście.

Pierwsza litera opcji na liście rozwijanej

Wybieranie opcji; zaznaczanie lub czyszczenie pola wyboru.

ALT+podkreślona litera w opcji

Otwieranie zaznaczonej listy rozwijanej.

ALT+STRZAŁKA W DÓŁ

Zamykanie zaznaczonej listy rozwijanej; anulowanie polecenia i zamykanie okna dialogowego.

ESC

Uruchamianie akcji przypisanej do domyślnego przycisku w oknie dialogowym.

ENTER

Korzystanie z pól edycji w oknach dialogowych

Pole edycji to puste pole, w którym można wpisać lub wkleić wpis, na przykład nazwę użytkownika lub ścieżkę do folderu.

Czynność

Klawisze

Przechodzenie na początek wpisu.

HOME

Przechodzenie na koniec wpisu.

END

Przechodzenie o jeden znak w lewo lub w prawo.

STRZAŁKA W LEWO lub STRZAŁKA W PRAWO

Przechodzenie o jeden wyraz w lewo.

CTRL+STRZAŁKA W LEWO

Przechodzenie o jeden wyraz w prawo.

CTRL+STRZAŁKA W PRAWO

Zaznaczanie lub usuwanie zaznaczenia jednego znaku z lewej strony.

SHIFT+STRZAŁKA W LEWO

Zaznaczanie lub usuwanie zaznaczenia jednego znaku z prawej strony.

SHIFT+STRZAŁKA W PRAWO

Zaznaczanie lub usuwanie zaznaczenia jednego wyrazu z lewej strony.

CTRL+SHIFT+STRZAŁKA W LEWO

Zaznaczanie lub usuwanie zaznaczenia jednego wyrazu z prawej strony.

CTRL+SHIFT+STRZAŁKA W PRAWO

Zaznaczanie od punktu wstawiania do początku wpisu.

SHIFT+HOME

Zaznaczanie od punktu wstawiania do końca wpisu.

SHIFT+END

Korzystanie z okien dialogowych Otwieranie i Zapisywanie jako

Czynność

Klawisze

Przechodzenie do poprzedniego folderu. Obraz przycisku

ALT+1

Przycisk Do góry o jeden poziom Obraz przycisku : otwieranie folderu znajdującego się o jeden poziom wyżej niż otwarty folder.

ALT+2

Przycisk Wyszukaj w Internecie Obraz przycisku : Zamykanie okna dialogowego i otwieranie strony wyszukiwania w Internecie

ALT+3

Przycisk Usuń Obraz przycisku : Usuwanie zaznaczonego folderu lub pliku.

ALT+3

Przycisk Utwórz nowy folder Obraz przycisku : Tworzenie nowego folderu.

ALT+4

Przycisk Widoki Obraz przycisku : Przełączanie między dostępnymi widokami folderów.

ALT+5

Przycisk Narzędzia: Pokazywanie menu Narzędzia.

ALT+L

Wyświetlanie menu skrótów dla zaznaczonego elementu, na przykład folderu lub pliku.

SHIFT+F10

Przechodzenie między opcjami lub obszarami w oknie dialogowym.

TAB

Otwieranie listy Szukaj w.

F4 lub ALT+W

Odświeżanie listy plików.

F5

Sporządzanie i formatowanie notatek

Wpisywanie i edytowanie notatek

Czynność

Skrót klawiaturowy

Otwieranie nowego okna OneNote.

CTRL+M

Otwieranie małego okna OneNote, aby utworzyć notatkę boczną.

CTRL+SHIFT+M

Cofa ostatnią akcję.

CTRL+Z

Ponownie wykonuje ostatnią akcję.

CTRL+Y

Zaznaczenie wszystkich elementów na bieżącej stronie.

Naciśnij CTRL+A kilka razy, aby zwiększyć zasięg zaznaczenia.

CTRL+A

Wycinanie zaznaczonego tekstu lub elementu.

CTRL+X

Kopiowanie zaznaczonego tekstu lub elementu do Schowka.

CTRL+C

Wklejenie zawartości Schowka.

CTRL+V

Przejście na początek wiersza.

HOME

Przejście na koniec wiersza.

END

Przechodzenie o jeden znak w lewo.

STRZAŁKA W LEWO

Przechodzenie o jeden znak w prawo.

STRZAŁKA W PRAWO

Przechodzenie o jeden wyraz w lewo.

CTRL+STRZAŁKA W LEWO

Przechodzenie o jeden wyraz w prawo.

CTRL+STRZAŁKA W PRAWO

Usuwa jeden znak w lewo.

BACKSPACE

Usuwa jeden znak w prawo.

DELETE

Usuwa jeden wyraz w lewo.

CTRL+BACKSPACE

Usuwa jeden wyraz w prawo.

CTRL+DELETE

Wstawianie podziału wiersza.

SHIFT+ENTER

Sprawdzanie pisowni.

F7

Formatowanie notatek

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wyróżnianie zaznaczonego tekstu.

CTRL+SHIFT+H

Wstawianie hiperłącza.

CTRL+K

Otwieranie hiperlinku.

Uwaga: Kursor musi znajdować się wewnątrz sformatowanego tekstu hiperlinku.

ENTER

Zastosowanie lub usunięcie pogrubienia w zaznaczonym tekście

CTRL+B

Zastosowanie lub usunięcie kursywy w zaznaczonym tekście

CTRL+I

Zastosowanie lub usunięcie podkreślenia w zaznaczonym tekście

CTRL+U

Stosowanie lub usuwanie przekreślenia w zaznaczonym tekście.

CTRL+ŁĄCZNIK

Stosowanie lub usuwanie indeksu górnego w zaznaczonym tekście.

CTRL+SHIFT+=

Stosowanie lub usuwanie indeksu dolnego w zaznaczonym tekście.

CTRL+=

Zastosowanie lub usunięcie listy punktowanej w zaznaczonym akapicie

CTRL+KROPKA

Stosowanie lub usuwanie listy numerowanej w zaznaczonym akapicie.

CTRL+KRESKA UŁAMKOWA

Powoduje wcięcie akapitu z lewej.

ALT+SHIFT+STRZAŁKA W PRAWO

Usuwa wcięcie akapitu z lewej.

ALT+SHIFT+STRZAŁKA W LEWO

Wyrównanie do prawej zaznaczonego akapitu.

CTRL+R

Wyrównywanie zaznaczonego akapitu do środka.

CTRL+E

Wyrównanie do lewej zaznaczonego akapitu.

CTRL+L

Stosowanie czcionki do zaznaczonego tekstu.

CTRL+SHIFT+F, STRZAŁKA W GÓRĘ lub STRZAŁKA W DÓŁ

Stosowanie rozmiaru czcionki do zaznaczonego tekstu.

CTRL+SHIFT+P, STRZAŁKA W GÓRĘ lub STRZAŁKA W DÓŁ

Otwieranie okienka zadań Czcionka.

CTRL+D

Dodawanie elementów do strony

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wstawianie dokumentu lub pliku na bieżącej stronie.

ALT+I, F

Wstawianie dokumentu lub pliku w postaci wydruku na bieżącej stronie.

ALT+I, O

Pokazywanie lub ukrywanie wydruków dokumentów na bieżącej stronie (gdy program OneNote działa w trybie dużego kontrastu)

ALT+SHIFT+P

Wstawianie rysunku z pliku.

ALT+I, P, F

Wstawianie rysunku ze skanera lub aparatu.

ALT+I, P, S

Wstawianie wycinka ekranu.

Uwaga: Ikona programu OneNote musi być aktywna w obszarze powiadomień z prawej strony paska zadań systemu Windows.

Klawisz logo Windows+S

Wstawianie bieżącej daty.

ALT+SHIFT+D

Wstawianie aktualnej daty i godziny.

ALT+SHIFT+F

Wstawianie bieżącej godziny.

ALT+SHIFT+T

Wstawianie podziału wiersza.

SHIFT+ENTER

Zaznaczanie notatek i obiektów

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zaznaczenie wszystkich elementów na bieżącej stronie.

Naciśnij CTRL+A kilka razy, aby zwiększyć zasięg zaznaczenia.

CTRL+A

Anulowanie zaznaczonego konspektu lub zaznaczonej strony.

ESC

Przenoszenie zaznaczonej notatki lub zaznaczonego obiektu w górę.

ALT+SHIFT+STRZAŁKA W GÓRĘ

Przenoszenie zaznaczonej notatki lub zaznaczonego obiektu w dół.

ALT+SHIFT+STRZAŁKA W DÓŁ

Przenoszenie zaznaczonej notatki lub zaznaczonego obiektu w lewo.

ALT+SHIFT+STRZAŁKA W LEWO

Przenoszenie zaznaczonej notatki lub zaznaczonego obiektu w prawo.

ALT+SHIFT+STRZAŁKA W PRAWO

Zaznaczanie bieżącego akapitu oraz jego akapitów podrzędnych.

CTRL+SHIFT+ŁĄCZNIK

Dodawanie lub usuwanie miejsca na stronie.

Naciśnij kolejno klawisze ALT+I, N, klawisz STRZAŁKA W GÓRĘ lub STRZAŁKA W DÓŁ, a następnie klawisz ENTER

Usuwanie zaznaczonej notatki lub zaznaczonego obiektu.

DELETE

Przejście na początek wiersza.

HOME

Przejście na koniec wiersza.

END

Przechodzenie o jeden znak w lewo.

STRZAŁKA W LEWO

Przechodzenie o jeden znak w prawo.

STRZAŁKA W PRAWO

Powrót do ostatnio odwiedzonej strony.

ALT+STRZAŁKA W LEWO

Przechodzenie do następnej odwiedzonej strony.

ALT+STRZAŁKA W PRAWO

Oznaczanie notatek

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zastosowanie, zaznaczenie lub wyczyszczenie znacznika Zadanie do wykonania.

CTRL+1

Zastosowanie lub wyczyszczenie znacznika Ważne.

CTRL+2

Zastosowanie lub wyczyszczenie znacznika Pytanie.

CTRL+3

Zastosowanie lub wyczyszczenie znacznika Zapamiętać na przyszłość.

CTRL+4

Zastosowanie lub wyczyszczenie znacznika Definicja.

CTRL+5

Zastosowanie lub wyczyszczenie znacznika niestandardowego.

CTRL+6

Zastosowanie lub wyczyszczenie znacznika niestandardowego.

CTRL+7

Zastosowanie lub wyczyszczenie znacznika niestandardowego.

CTRL+8

Zastosowanie lub wyczyszczenie znacznika niestandardowego.

CTRL+9

Usuwanie wszystkich znaczników notatek z zaznaczonych notatek.

CTRL+0

Korzystanie z konspektów

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wyświetlanie konspektu do poziomu 1.

ALT+SHIFT+1

Rozwijanie do poziomu 2.

ALT+SHIFT+2

Rozwijanie do poziomu 3.

ALT+SHIFT+3

Rozwijanie do poziomu 4.

ALT+SHIFT+4

Rozwijanie do poziomu 5.

ALT+SHIFT+5

Rozwijanie do poziomu 6.

ALT+SHIFT+6

Rozwijanie do poziomu 7.

ALT+SHIFT+7

Rozwijanie do poziomu 8.

ALT+SHIFT+8

Rozwijanie do poziomu 9.

ALT+SHIFT+9

Rozwijanie wszystkich poziomów.

ALT+SHIFT+0

Wyświetlanie tekstu podstawowego dla zaznaczonego nagłówka.

ALT+SHIFT+=

Ukrywanie tekstu podstawowego dla zaznaczonego nagłówka.

ALT+SHIFT+ŁĄCZNIK

Zwiększanie wcięcia o jeden poziom.

TAB

Zmniejszanie wcięcia o jeden poziom.

SHIFT+TAB

Określanie ustawień językowych

Uwaga: Aby zmienić kierunek pisania tekstu notatek, trzeba włączyć obsługę języków pisanych od prawej do lewej strony w oknie dialogowym Ustawienia języka pakietu Microsoft Office 2007.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Ustawianie kierunku pisania od lewej do prawej.

CTRL+LEWY SHIFT

Ustawianie kierunku pisania od prawej do lewej.

CTRL+PRAWY SHIFT

Zwiększanie wcięcia o jeden poziom w tekście pisanym od prawej do lewej.

TAB

Zmniejszanie wcięcia o jeden poziom w tekście pisanym od prawej do lewej.

SHIFT+TAB

Organizowanie notesu i zarządzanie nim

Korzystanie ze stron i notatek bocznych

Czynność

Skrót klawiaturowy

Włączanie lub wyłączanie widoku pełnej strony.

F11

Otwieranie nowego okna OneNote.

CTRL+M

Otwieranie małego okna OneNote, aby utworzyć notatkę boczną.

CTRL+SHIFT+M

Drukowanie bieżącej strony.

CTRL+P

Dodawanie nowej strony na końcu zaznaczonej sekcji.

CTRL+N

Dodawanie nowej podstrony do bieżącej grupy stron.

CTRL+SHIFT+N

Zaznaczanie wszystkich elementów.

Naciśnij CTRL+A kilka razy, aby zwiększyć zasięg zaznaczenia.

CTRL+A

Zaznaczanie bieżącej strony.

CTRL+SHIFT+A
Jeśli zaznaczona strona należy do grupy, naciśnij klawisze CTRL+A, aby zaznaczyć wszystkie strony w grupie.

Zwiększanie rozmiaru karty strony.

CTRL+SHIFT+LEWY NAWIAS KWADRATOWY

Zmniejszanie rozmiaru karty strony.

CTRL+SHIFT+PRAWY NAWIAS KWADRATOWY

Przenoszenie karty wybranej strony w górę.

ALT+SHIFT+ STRZAŁKA W GÓRĘ

Przenoszenie karty wybranej strony w dół.

ALT+SHIFT+ STRZAŁKA W DÓŁ

Przenoszenie punktu wstawiania do nagłówka strony.

CTRL+T

Przechodzenie do pierwszej strony obecnie widocznego zestawu kart stron.

ALT+PAGE UP

Przechodzenie do ostatniej strony obecnie widocznego zestawu kart stron.

ALT+PAGE DOWN

Przewijanie bieżącej strony do góry.

PAGE UP

Przewijanie bieżącej strony w dół.

PAGE DOWN

Przewijanie do początku bieżącej strony.

CTRL+HOME

Przewijanie do końca bieżącej strony.

CTRL+END

Przechodzenie do następnego akapitu.

CTRL+STRZAŁKA W DÓŁ

Przechodzenie do poprzedniego akapitu.

CTRL+STRZAŁKA W GÓRĘ

Przenoszenie punktu wstawiania do góry na bieżącej stronie lub rozwijanie strony u góry.

CTRL+ALT+STRZAŁKA W GÓRĘ

Przenoszenie punktu wstawiania do dołu na bieżącej stronie lub rozwijanie strony u dołu.

CTRL+ALT+STRZAŁKA W DÓŁ

Przenoszenie punktu wstawiania w lewo na bieżącej stronie lub rozwijanie strony po lewej.

CTRL+ALT+STRZAŁKA W LEWO

Przenoszenie punktu wstawiania w prawo na bieżącej stronie lub rozwijanie strony po prawej.

CTRL+ALT+STRZAŁKA W PRAWO

Przechodzenie do następnego kontenera notatki.

ALT+STRZAŁKA W DÓŁ

Przechodzenie do początku wiersza.

HOME

Przechodzenie do końca wiersza.

END

Przechodzenie o jeden znak w lewo.

STRZAŁKA W LEWO

Przechodzenie o jeden znak w prawo.

STRZAŁKA W PRAWO

Powrót do ostatnio odwiedzonej strony.

ALT+STRZAŁKA W LEWO

Przechodzenie do następnej odwiedzonej strony.

ALT+STRZAŁKA W PRAWO

Powiększenie.

ALT+CTRL+ZNAK PLUS (na klawiaturze numerycznej)
–LUB–
ALT+CTRL+SHIFT+ZNAK PLUS

Pomniejszenie.

ALT+CTRL+ZNAK PLUS (na klawiaturze numerycznej)
lub
ALT+CTRL+SHIFT+ZNAK PLUS

Zapisywanie zmian.

Uwaga: Podczas pracy z programem OneNote notatki użytkownika są automatycznie zapisywane za każdym razem, gdy zostaną wprowadzone zmiany. Nie jest konieczne ręczne zapisywanie notatek.

CTRL+S

Praca z notesami i sekcjami

Czynność

Skrót klawiaturowy

Tworzenie nowego notesu.

ALT+N, N

Tworzenie nowej sekcji.

ALT+N, S

Otwieranie sekcji.

CTRL+O

Przechodzenie do następnej sekcji.

CTRL+TAB

Przechodzenie do poprzedniej sekcji.

CTRL+SHIFT+TAB

Przechodzenie do następnej strony sekcji.

CTRL+PAGE DOWN

Przechodzenie do poprzedniej strony sekcji.

CTRL+PAGE UP

Przechodzenie do pierwszej strony sekcji.

ALT+HOME

Przechodzenie do ostatniej strony sekcji.

ALT+END

Przechodzenie do pierwszej strony obecnie widocznego zestawu kart stron.

ALT+PAGE UP

Przechodzenie do ostatniej strony obecnie widocznego zestawu kart stron.

ALT+PAGE DOWN

Przenoszenie bieżącej sekcji.

ALT+F, R, V

Przeszukiwanie notatek

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przenoszenie punktu wstawiania do pola Znajdź.

CTRL+F

Zmienianie zakresu wyszukiwania.

CTRL+F, TAB, STRZAŁKA W DÓŁ

Przechodzenie do następnego wyniku wyszukiwania podczas wyszukiwania.

ENTER

Udostępnianie notatek

Udostępnianie notatek innym osobom

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wysyłanie wybranych stron w wiadomości e-mail.

CTRL+SHIFT+E

Rozpoczynanie sesji udostępniania na żywo

ALT+S, L, S

Dołączanie do sesji udostępniania.

ALT+S, L, J

Opuszczanie sesji udostępniania.

ALT+S, L, L

Udostępnianie notatek innym programom

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wysyłanie wybranych stron w wiadomości e-mail.

CTRL+SHIFT+E

Wysyłanie zaznaczonej strony do programu TE000130264.

ALT+F, D, W

Tworzenie terminu w programie TE000130129.

ALT+SHIFT+A

Tworzenie kontaktu w programie TE000130129.

CTRL+SHIFT+C

Tworzenie w programie Outlook zadania Dzisiaj z zaznaczonej notatki.

CTRL+SHIFT+1

Tworzenie w programie Outlook zadania Jutro z zaznaczonej notatki.

CTRL+SHIFT+2

Tworzenie w programie Outlook zadania W tym tygodniu z zaznaczonej notatki.

CTRL+SHIFT+3

Tworzenie w programie Outlook zadania W przyszłym tygodniu z zaznaczonej notatki.

CTRL+SHIFT+4

Tworzenie w programie Outlook zadania Brak daty z zaznaczonej notatki.

CTRL+SHIFT+5

Otwieranie menu Zadania programu Outlook.

ALT+K

Otwieranie zaznaczonego zadania programu Outlook.

CTRL+SHIFT+K

Oznaczanie wybranego zadania programu Outlook jako wykonanego.

CTRL+SHIFT+9

Usuwanie zaznaczonego zadania programu Outlook.

CTRL+SHIFT+0

Synchronizowanie zmian w bieżącym udostępnianym notesie.

SHIFT+F9

Synchronizowanie zmian we wszystkich udostępnianych notesach.

F9

Chronienie notatek

Ochrona sekcji za pomocą hasła

Czynność

Skrót klawiaturowy

Określanie opcji ochrony hasłem.

ALT+F, S

Blokowanie wszystkich sekcji chronionych hasłem.

CTRL+ALT+L

Zaznacz pole Wprowadź hasło w oknie dialogowym Ochrona hasłem.

ALT+P

Zaznacz pole Potwierdź hasło w oknie dialogowym Ochrona hasłem.

ALT+C

Zobacz też

Dowiedz się, jak nawigować w programie OneNote za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Wykonywanie podstawowych zadań w programie OneNote przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Pomoc techniczna dla osób niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×