Skróty klawiaturowe w programie Excel dla komputerów Mac

Skróty klawiaturowe w programie Excel dla komputerów Mac

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Wielu użytkowników Znajdź, aby za pomocą klawiatury zewnętrznej za pomocą skrótów klawiaturowych dla Excel dla komputerów Mac umożliwia bardziej wydajną pracę. W przypadku użytkowników z wadami wzroku lub mobilności skróty klawiaturowe może być łatwiejsze niż użycie ekranami dotykowymi i są istotne zamiast myszy. W tym artykule itemizes skróty klawiaturowe Excel dla komputerów Mac.

Wiele skrótów klawiaturowych, które za pomocą klawisza Ctrl na klawiaturze Windows również działają z klawiszem Control w Excel dla komputerów Mac. Nie wszystkie jednak.

Uwagi: 

 • Opisane w tym temacie skróty klawiaturowe dotyczą amerykańskiego układu klawiatury. W przypadku innych układów klawisze mogą nie odpowiadać dokładnie klawiszom w układzie amerykańskim.

 • W przypadku skrótów wymagających jednoczesnego naciśnięcia co najmniej dwóch klawiszy nazwy klawiszy rozdzielono znakiem plus (+). W przypadku skrótów klawiaturowych wymagających naciśnięcia kolejno dwóch klawiszy nazwy klawiszy rozdzielono przecinkiem (,).

 • Ustawienia w niektórych wersjach systemu operacyjnego Mac (OS) i niektóre aplikacje narzędzie może powodować konflikt z operacjami najważniejszych funkcji w Office dla komputerów Mac i skróty klawiaturowe. Aby dowiedzieć się, jak zmienić przypisanie klawisza skrótu klawiaturowego zobacz Pomoc dla komputerów Mac dla używanej wersji systemu Mac OS lub aplikacja narzędzie. Zobacz też skrótów konflikty w dalszej części tego tematu.

W tym temacie

Często używane skróty

W poniższej tabeli itemizes skrótów do najczęściej używanych z Excel dla komputerów Mac.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wklejanie

COMMAND + V
lub
CONTROL + V

Kopiowanie

COMMAND + C
lub
CONTROL + C

Czyszczenie

DELETE

Zapisywanie

COMMAND + S
lub
CONTROL + S

Cofanie

COMMAND + Z
lub
CONTROL + Z

Wykonywanie ponownie

COMMAND + Y
lub
CONTROL + Y
lub
COMMAND + SHIFT+ Z

Wycinanie

COMMAND + X
lub
CONTROL + X

Pogrubienie

COMMAND + B
lub
CONTROL + B

Drukowanie

COMMAND + P
lub
CONTROL + P

Otwieranie narzędzia Visual Basic

OPCJA + F11

Wypełnianie w dół

COMMAND + D
lub
CONTROL + D

Wypełnianie w prawo

COMMAND + R
lub
CONTROL + R

Wstawianie komórek

CONTROL + SHIFT + =

Usuwanie komórek

COMMAND + ŁĄCZNIK
lub
CONTROL + ŁĄCZNIK

Obliczenie wszystkich otwartych skoroszytów

COMMAND + =
lub
F9

Zamykanie okna

COMMAND + W
lub
CONTROL + W

Zamykanie programu Excel

COMMAND + Q

Wyświetlenie okna dialogowego Przechodzenie do

CONTROL + G
lub
F5

Wyświetlenie okna dialogowego Formatowanie komórek

COMMAND + 1
lub
CONTROL + 1

Wyświetlanie okna dialogowego Zamienianie

CONTROL + H
lub
COMMAND + SHIFT + H

Wklejanie specjalne

COMMAND + CONTROL + V
lub
CONTROL + OPCJA + V
lub
COMMAND + OPCJA + V

Podkreślenie

COMMAND + U

Kursywa

COMMAND + I
lub
CONTROL + I

Nowy pusty skoroszyt

COMMAND + N
lub
CONTROL + N

Nowy skoroszyt z szablonu

COMMAND + SHIFT + P

Wyświetlanie okna dialogowego Zapisywanie jako

COMMAND + SHIFT + S
lub
F12

Wyświetlanie okna Pomoc

F1
lub
COMMAND + /

Zaznaczenie wszystkiego

COMMAND + A
lub
COMMAND + SHIFT + SPACJA

Dodanie lub usunięcie filtru

COMMAND + SHIFT + F
lub
CONTROL + SHIFT + L

Minimalizowanie lub maksymalizowanie kart wstążki

COMMAND + OPCJA + R

Wyświetlenie okna dialogowego Otwieranie

COMMAND + O
lub
CONTROL + O

Sprawdzanie pisowni.

F7

Otwieranie tezaurusa

SHIFT + F7

Wyświetlanie Konstruktora formuł

SHIFT + F3

Otwarcie okna dialogowego Definiowanie nazwy

COMMAND + F3

Otwieranie okna dialogowego Tworzenie nazw

COMMAND + SHIFT + F3

Wstawienie nowego arkusza *

SHIFT + F11

Drukowanie

COMMAND + P
lub
CONTROL + P

Podgląd wydruku

COMMAND + P
lub
CONTROL + P

Wprowadzenie

W przypadku wielu klawiatur klawiszom funkcyjnym są domyślnie przypisane specjalne funkcje. Aby użyć klawisza funkcyjnego do innych celów, musisz jednocześnie nacisnąć klawisz Fn i klawisz funkcyjny. Aby uzyskać informacje na temat włączania i używania klawiszy funkcyjnych bez naciskania klawisza Fn, zobacz sekcję Używanie skrótów z klawiszami funkcyjnymi.

Konflikty skrótów

Czasami występują konflikty między skrótami klawiaturowymi w systemie Windows a odpowiadającymi im domyślnymi skrótami w systemie Mac OS. W tym temacie oznaczono takie przypadki gwiazdką (*). Aby używać tych skrótów, być może musisz zmodyfikować ustawienia klawiatury na komputerze Mac i zmienić klawisz skrótu Pokaż pulpit.

Zmienianie preferencji systemowych dotyczących skrótów klawiaturowych przy użyciu myszy

 1. W menu Apple naciśnij polecenie Preferencje systemowe.

 2. Naciśnij pozycję Klawiatura.

 3. W obszarze kart naciśnij pozycję Skróty.

 4. Kliknij pozycję Mission Control.

 5. Wyczyść pole wyboru odpowiadające skrótowi klawiaturowemu, którego chcesz użyć.

Praca w oknach lub oknach dialogowych

Czynność

Skrót klawiaturowy

Rozwinięcie lub zminimalizowanie wstążki

COMMAND + OPCJA + R

Przełączenie na widok pełnoekranowy

COMMAND + CONTROL + F

Przełączenie do następnej aplikacji

COMMAND + TAB

Przełączenie do poprzedniej aplikacji

COMMAND + SHIFT + TAB

Zamknięcie aktywnego okna skoroszytu

COMMAND + W

Kopiowanie obrazu ekranu i zapisanie go
w pliku zrzutu ekranu na biurku.

COMMAND + SHIFT + 3

Zminimalizowanie aktywnego okna

CONTROL + F9

Zmaksymalizowanie lub przywrócenie aktywnego okna

CONTROL + F10
lub
COMMAND + F10

Ukrycie programu Excel

COMMAND + H

Przejście do następnego pola, opcji, kontrolki lub polecenia

TAB

Przejście do poprzedniego pola, opcji, kontrolki lub polecenia

SHIFT + TAB

Zamknięcie okna dialogowego lub anulowanie akcji

ESC

Wykonanie akcji przypisanej do domyślnego przycisku polecenia (przycisk z pogrubionym konturem, najczęściej przycisk OK)

RETURN

Anulowanie polecenia i zamknięcie

ESC

Przechodzenie i przewijanie w obrębie arkusza lub skoroszytu

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przejście o jedną komórkę w górę, dół, lewo lub prawo

KLAWISZE STRZAŁEK

Przejście do granicy bieżącego obszaru danych

COMMAND + KLAWISZ STRZAŁKI

Przejście na początek wiersza

HOME
Na klawiaturze komputera MacBook: FN + STRZAŁKA W LEWO

Przejście na początek arkusza

CONTROL + HOME
Na klawiaturze komputera MacBook: CONTROL + FN + STRZAŁKA W LEWO

Przejście do ostatniej używanej komórki w arkuszu

CONTROL + END
Na klawiaturze komputera MacBook: CONTROL + FN + STRZAŁKA W PRAWO

Przechodzenie o jeden ekran w dół

PAGE DOWN
Na komputerze MacBook naciśnij klawisze FN + STRZAŁKA W DÓŁ

Przejście o jeden ekran w górę

PAGE UP
Na komputerze MacBook naciśnij klawisze FN + STRZAŁKA W GÓRĘ

Przejście o jeden ekran w prawo

OPCJA + PAGE DOWN
Na komputerze MacBook naciśnij klawisze FN + OPCJA + STRZAŁKA W DÓŁ

Przejście o jeden ekran w lewo

OPCJA + PAGE UP
Na komputerze MacBook naciśnij klawisze FN + OPCJA + STRZAŁKA W GÓRĘ

Przejście do następnego arkusza w skoroszycie

CONTROL + PAGE DOWN
lub
OPCJA + STRZAŁKA W PRAWO

Przejście do poprzedniego arkusza w skoroszycie

CONTROL + PAGE DOWN
lub
OPCJA + STRZAŁKA W LEWO

Przewinięcie w celu wyświetlenia komórki aktywnej

CONTROL + DELETE

Wyświetlenie okna dialogowego Przechodzenie do

CONTROL + G

Wyświetlenie okna dialogowego Znajdowanie

CONTROL + F
lub
SHIFT + F5

Otwarcie wyszukiwania (w obrębie komórki lub po zaznaczeniu komórki)

COMMAND + F

Przejście między odblokowanymi komórkami w chronionym arkuszu

TAB

Wprowadzanie danych w arkuszu

Czynność

Skrót klawiaturowy

Edytowanie zaznaczonej komórki

F2

Zakończenie wpisu w komórce i przejście dalej w ramach zaznaczenia

RETURN

Rozpoczęcie nowego wiersza w tej samej komórce

CONTROL + OPCJA + RETURN

Wypełnienie zaznaczonego zakresu komórek wpisywanym tekstem

COMMAND + RETURN
lub
CONTROL + RETURN

Zakończenie wpisu w komórce i przejście do góry w ramach zaznaczenia

SHIFT + RETURN

Zakończenie wpisu w komórce i przejście o jedną komórkę w prawo w ramach zaznaczenia

TAB

Zakończenie wpisu w komórce i przejście o jedną komórkę w lewo w ramach zaznaczenia

SHIFT + TAB

Anulowanie wpisu w komórce

ESC

Usunięcie znaku na lewo od punktu wstawiania lub usunięcie zaznaczenia

DELETE

Usunięcie znaku na prawo od punktu wstawiania lub usunięcie zaznaczenia
Uwaga: ten klawisz jest niedostępny na niektórych mniejszych klawiaturach

Usuń
Na klawiaturze komputera MacBook naciśnij klawisze FN + DELETE

Usunięcie tekstu do końca wiersza
Uwaga: ten klawisz jest niedostępny na niektórych mniejszych klawiaturach

CONTROL + Usuń
Na klawiaturze komputera MacBook naciśnij klawisze CONTROL + FN + DELETE

Przejście o jeden znak w górę, dół, lewo lub prawo

KLAWISZE STRZAŁEK

Przejście na początek wiersza

HOME
Na klawiaturze komputera MacBook: FN + STRZAŁKA W LEWO

Wstawienie komentarza

SHIFT + F2

Otwarcie i edycja komentarza komórki

SHIFT + F2

Wypełnienie w dół

CONTROL + D
lub
COMMAND + D

Wypełnienie w prawo

CONTROL + R
lub
COMMAND + R

Zdefiniowanie nazwy

CONTROL + L

Praca w komórkach lub na pasku formuły

Czynność

Skrót klawiaturowy

Edytowanie zaznaczonej komórki

F2

Edycja komórki aktywnej, a następnie wyczyszczenie jej lub usunięcie poprzedzającego znaku w komórce aktywnej w czasie edycji zawartości komórki

DELETE

Zakończenie wpisu w komórce

RETURN

Wprowadzenie formuły jako formuły tablicowej

COMMAND + SHIFT + RETURN
lub
CONTROL + SHIFT + RETURN

Anulowanie wpisu w komórce lub na pasku formuły

ESC

Wyświetlenie Konstruktora formuł po wpisaniu prawidłowej nazwy funkcji w formule

CONTROL + A

Wstawienie hiperlinku

COMMAND + K
lub
CONTROL + K

Edycja komórki aktywnej i umieszczenie punktu wstawiania na końcu wiersza

CONTROL + U

Otwarcie Konstruktora formuł

SHIFT + F3

Obliczenie aktywnego arkusza

SHIFT + F9

Wyświetlenie menu kontekstowego

SHIFT + F10

Rozpoczęcie formuły

=

Przełączenie stylu odwołania formuły między bezwzględnym, względnym i mieszanym

COMMAND + T
lub
F4

Wstawienie formuły Autosumowanie

COMMAND + SHIFT + T

Wprowadzenie daty

CONTROL + ŚREDNIK (;)

Wprowadzenie godziny

COMMAND + ŚREDNIK (;)

Skopiowanie wartości z komórki powyżej komórki aktywnej do komórki lub na pasek formuły

CONTROL + SHIFT + ZNAK CALA (")

Przełączenie między wyświetlaniem wartości komórek oraz formuł komórek

CONTROL + AKCENT SŁABY (`)

Skopiowanie formuły z komórki powyżej komórki aktywnej do komórki lub na pasek formuły

CONTROL + APOSTROF (')

Wyświetlenie listy Autouzupełnianie

CONTROL + OPCJA + STRZAŁKA W DÓŁ

Zdefiniowanie nazwy

CONTROL + L

Otwarcie okienka Inteligentne wyszukiwanie

CONTROL + OPCJA + COMMAND + L

Formatowanie i edytowanie danych

Czynność

Skrót klawiaturowy

Edytowanie zaznaczonej komórki

F2

Utworzenie tabeli

COMMAND + T
lub
CONTROL + T

Wstawienie podziału wiersza w komórce

COMMAND + OPCJA + RETURN
lub
CONTROL + OPCJA + RETURN

Wstawienie znaków specjalnych, takich jak symbole Emoji

CONTROL + COMMAND + SPACJA

Zwiększenie rozmiaru czcionki

COMMAND + SHIFT + >

Zmniejszenie rozmiaru czcionki

COMMAND + SHIFT + <

Wyrównywanie do środka

COMMAND + E

Wyrównywanie do lewej

COMMAND + L

Wyświetlanie okna dialogowego Modyfikowanie stylu komórki

COMMAND + SHIFT + L

Wyświetlenie okna dialogowego Formatowanie komórek

COMMAND + 1

Zastosowanie ogólnego formatu liczbowego

CONTROL + SHIFT + ~

Zastosowanie formatu walutowego z dwoma miejscami po przecinku (liczby ujemne pojawiają się jako czerwone w nawiasach)

CONTROL + SHIFT + $

Zastosowanie formatu procentowego bez miejsc po przecinku

CONTROL + SHIFT + %

Zastosowanie formatu wykładniczego z dwoma miejscami po przecinku

CONTROL + SHIFT + ^

Zastosowanie formatu daty z dniem, miesiącem i rokiem

CONTROL + SHIFT + #

Zastosowanie formatu czasu z godziną i minutami oraz wskazaniem AM lub PM

CONTROL + SHIFT + @

Zastosowanie formatu liczbowego z dwoma miejscami po przecinku, separatorem tysięcy i znakiem minus (-) w przypadku wartości ujemnych

CONTROL + SHIFT + !

Zastosowanie obramowania konturowego wokół zaznaczonych komórek

COMMAND + OPCJA + ZERO

Dodanie obramowania konturowego na prawo od zaznaczenia

COMMAND + OPCJA + STRZAŁKA W PRAWO

Dodanie obramowania konturowego na lewo od zaznaczenia

COMMAND + OPCJA + STRZAŁKA W LEWO

Dodanie obramowania konturowego na górę zaznaczenia

COMMAND + OPCJA + STRZAŁKA W GÓRĘ

Dodanie obramowania konturowego na dół zaznaczenia

COMMAND + OPCJA + STRZAŁKA W DÓŁ

Usunięcie obramowania konturowego

COMMAND + OPCJA + ŁĄCZNIK

Zastosowanie lub usunięcie pogrubienia

COMMAND + B

Zastosowanie lub usunięcie kursywy

COMMAND + I

Zastosowanie lub usunięcie podkreślenia

COMMAND + U

Zastosowanie lub usunięcie przekreślenia

COMMAND + SHIFT + X

Ukrycie kolumny

COMMAND + )
lub
CONTROL + )

Wyświetlanie kolumny

COMMAND + SHIFT + )
lub
CONTROL + SHIFT + )

Ukrycie wiersza

COMMAND + (
lub
CONTROL + (

Odkrycie wiersza

COMMAND + SHIFT + (
lub
CONTROL + SHIFT + (

Edycja komórki aktywnej

CONTROL + U

Anulowanie wpisu w komórce lub na pasku formuły

ESC

Edycja komórki aktywnej, a następnie wyczyszczenie jej lub usunięcie poprzedzającego znaku w komórce aktywnej w czasie edycji zawartości komórki

DELETE

Wklejenie tekstu do komórki aktywnej

COMMAND + V

Zakończenie wpisu w komórce

RETURN

Wprowadzenie do wybranych komórek wpisu z bieżącej komórki

COMMAND + RETURN
lub
CONTROL + RETURN

Wprowadzenie formuły jako formuły tablicowej

COMMAND + SHIFT + RETURN
lub
CONTROL + SHIFT + RETURN

Wyświetlenie Konstruktora formuł po wpisaniu prawidłowej nazwy funkcji w formule

CONTROL + A

Zaznaczanie komórek, kolumn lub wierszy

Czynność

Skrót klawiaturowy

Rozszerzenie zaznaczenia o jedną komórkę

SHIFT + KLAWISZ STRZAŁKI

Rozszerzenie zaznaczenia do ostatniej niepustej
komórki w tej samej kolumnie lub wierszu co aktywna komórka

COMMAND + SHIFT + klawisz strzałki

Rozszerzenie zaznaczenia do początku wiersza

SHIFT + HOME
Na klawiaturze komputera MacBook naciśnij klawisze SHIFT + FN + STRZAŁKA W LEWO

Rozszerzenie zaznaczenia do początku arkusza

CONTROL + SHIFT + HOME
Na klawiaturze komputera MacBook naciśnij klawisze CONTROL + SHIFT + FN + STRZAŁKA W LEWO

Rozszerzenie zaznaczenia do ostatniej komórki
używanej w arkuszu (prawy dolny róg)

CONTROL + SHIFT + END
Na klawiaturze komputera MacBook naciśnij klawisze CONTROL + SHIFT + FN + STRZAŁKA W PRAWO

Zaznaczenie całej kolumny

CONTROL + SPACJA

Zaznaczenie całego wiersza

SHIFT + SPACJA

Zaznaczenie całego arkusza

COMMAND + A

Zaznaczenie tylko widocznych komórek

COMMAND + SHIFT + * (gwiazdka)

Zaznaczenie tylko komórki aktywnej, jeśli jest zaznaczonych wiele komórek

SHIFT + DELETE

Rozszerzenie zaznaczenia o jeden ekran w dół

SHIFT + PAGE DOWN
Na klawiaturze komputera MacBook naciśnij klawisze SHIFT + FN + STRZAŁKA W DÓŁ

Rozszerzenie zaznaczenia o jeden ekran w górę

SHIFT + PAGE UP
Na klawiaturze komputera MacBook naciśnij klawisze SHIFT + FN + STRZAŁKA W GÓRĘ

Przejście między ukrytymi obiektami, wyświetlenie obiektów
i wyświetlenie symboli zastępczych obiektów

CONTROL + 6

Włączenie funkcji rozszerzania zaznaczenia
za pomocą klawiszy strzałek

F8

Dodanie kolejnego zakresu komórek do zaznaczenia

SHIFT + F8

Zaznaczenie bieżącej tablicy, do której
należy aktywna komórka

CONTROL + /

Zaznaczenie w wierszu komórek, które nie odpowiadają
wartości w komórce aktywnej w tym wierszu.
Zaznaczanie wiersza należy zacząć od komórki aktywnej.

CONTROL + \

Zaznaczenie tylko komórek, do których bezpośrednio odwołują się formuły w zaznaczeniu

CONTROL + SHIFT + [

Zaznaczenie wszystkich komórek, do których bezpośrednio lub pośrednio odwołują się formuły w zaznaczeniu

CONTROL + SHIFT + {

Zaznaczenie tylko komórek z formułami, które odwołują się bezpośrednio do komórki aktywnej

CONTROL + ]

Zaznaczenie wszystkich komórek z formułami, które odwołują się bezpośrednio lub pośrednio do komórki aktywnej

CONTROL + SHIFT + }

Praca z zaznaczeniem

Czynność

Skrót klawiaturowy

Kopiowanie

COMMAND + C
lub
CONTROL + V

Wklejanie

COMMAND + V
lub
CONTROL + V

Wycinanie

COMMAND + X
lub
CONTROL + X

Czyszczenie

DELETE

Usunięcie zaznaczenia

CONTROL + ŁĄCZNIK

Cofnięcie ostatniej akcji

COMMAND + Z

Ukrycie kolumny

COMMAND + )
lub
CONTROL + )

Wyświetlanie kolumny

COMMAND + SHIFT + )
lub
CONTROL + SHIFT + )

Ukrycie wiersza

COMMAND + (
lub
CONTROL + (

Odkrycie wiersza

COMMAND + SHIFT + (
lub
CONTROL + SHIFT + (

Przejście z góry na dół w obrębie zaznaczenia (w dół) *

RETURN

Przejście z dołu do góry w obrębie zaznaczenia (w górę) *

SHIFT + RETURN

Przejście od lewej do prawej w ramach zaznaczenia lub przejście
w dół o jedną komórkę, jeśli tylko jedna kolumna jest zaznaczona

TAB

Przejście od prawej do lewej w ramach zaznaczenia lub przejście
w górę o jedną komórkę, jeśli tylko jedna kolumna jest zaznaczona

SHIFT + TAB

Przejście zgodnie z ruchem wskazówek zegara do następnego rogu zaznaczenia

CONTROL + KROPKA

Zgrupowanie zaznaczonych komórek

COMMAND + SHIFT + K

Rozgrupowanie zaznaczonych komórek

COMMAND + SHIFT + J

* Te skróty mogą powodować poruszanie się w innym kierunku niż w dół lub w górę. Jeśli chcesz zmienić kierunek tych skrótów za pomocą myszy, w menu Excel kliknij polecenie Preferencje, kliknij pozycję Edytuj, a następnie w obszarze Przenieś zaznaczenie po naciśnięciu klawisza Return wybierz odpowiedni kierunek.

Używanie wykresów

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wstawienie nowego arkusza wykresu *

F11

Przejście przez zaznaczenie obiektu wykresu

KLAWISZE STRZAŁEK

Sortowanie, filtrowanie i używanie raportów w formie tabel przestawnych

Czynność

Skrót klawiaturowy

Otwarcie okna dialogowego Sortowanie

COMMAND + SHIFT + R

Dodanie lub usunięcie filtru

COMMAND + SHIFT + F
lub
CONTROL + SHIFT + L

Wyświetlenie listy filtrów lub menu podręcznego pola strony
tabeli przestawnej zaznaczonej komórki

OPCJA + STRZAŁKA W DÓŁ

Tworzenie konspektu danych

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wyświetlenie lub ukrycie symboli konspektu

CONTROL + 8

Ukrycie zaznaczonych wierszy

CONTROL + 9

Odkrycie zaznaczonych wierszy

CONTROL + SHIFT + nawias otwierający ( ( )

Ukrycie zaznaczonych kolumn

CONTROL + ZERO

Odkrycie zaznaczonych kolumn

CONTROL + SHIFT + nawias zamykający ( ) )

Używanie skrótów z klawiszami funkcyjnymi

Excel dla komputerów Mac używa klawisze funkcyjne typowych poleceń, w tym kopiowania i wklejania. Szybki dostęp do tych skrótów można zmienić preferencje systemowe firmy Apple, dzięki czemu nie trzeba naciśnij klawisz FN za każdym razem podczas wykonywania skrót klawiaturowy funkcji

Uwaga: Zmiana preferencji systemowych dotyczących klawiszy funkcyjnych ma wpływ na działanie tych klawiszy nie tylko w programie Excel, ale w całym komputerze Mac. Po zmianie tego ustawienia wciąż można używać klawisza funkcyjnego do wykonywania specjalnych funkcji przypisanych do tego klawisza. Wystarczy nacisnąć klawisz FN. Aby na przykład zmienić głośność za pomocą klawisza F12, należy nacisnąć klawisze FN + F12.

Jeśli klawisz funkcyjny nie działa zgodnie z oczekiwaniami, naciśnij klawisz FN oprócz klawisza funkcyjnego. Jeśli nie chcesz naciskać klawisza FN za każdym razem, możesz zmienić preferencje systemowe w menu Apple:

Zmienianie preferencji dotyczących klawiszy funkcyjnych przy użyciu myszy

 1. W menu Apple naciśnij polecenie Preferencje systemowe.

 2. Wybierz pozycję Klawiatura.

 3. Na karcie Klawiatura zaznacz pole wyboru Używaj wszystkich klawiszy F1, F2 itd. jako standardowych klawiszy funkcyjnych.

Poniższa tabela zawiera funkcję Klawisze skrótów z klawiszem Excel dla komputerów Mac

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wyświetlenie okna Pomocy

F1

Edytowanie zaznaczonej komórki

F2

Wstawienie lub edycja komentarza komórki

SHIFT + F2

Otwarcie okna dialogowego Zapisywanie

OPCJA + F2

Otwarcie Konstruktora formuł

SHIFT +F3

Otwarcie okna dialogowego Definiowanie nazwy

COMMAND + F3

Zamknięcie

COMMAND + F4

Wyświetlenie okna dialogowego Przechodzenie do

F5

Wyświetlenie okna dialogowego Znajdowanie

SHIFT + F5

Przejście do pola Przeszukaj arkusz

CONTROL + F5

Sprawdzanie pisowni.

F7

Otwieranie tezaurusa

SHIFT + F7
lub
CONTROL + OPCJA + COMMAND + R

Rozszerzenie zaznaczenia

F8

Dodanie do zaznaczenia

SHIFT + F8

Wyświetlenie okna dialogowego Makro

OPCJA + F8

Obliczenie wszystkich otwartych skoroszytów

F9

Obliczenie aktywnego arkusza

SHIFT + F9

Zminimalizowanie aktywnego okna

CONTROL + F9

Wyświetlenie menu kontekstowego lub menu dostępnego po kliknięciu prawym przyciskiem myszy

SHIFT + F10

Zmaksymalizowanie lub przywrócenie aktywnego okna

CONTROL + F10
lub
COMMAND + F10

Wstawienie nowego arkusza wykresu*

F11

Wstawienie nowego arkusza *

SHIFT + F11

Wstawienie arkusza makr programu Excel 4.0

COMMAND + F11

Otwieranie narzędzia Visual Basic

OPCJA + F11

Wyświetlenie okna dialogowego Zapisywanie jako

F12

Wyświetlenie okna dialogowego Otwieranie

COMMAND + F12

Rysowanie

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przełącznik trybu rysowania

COMMAND + CONTROL + Z

Zobacz też

Eksplorowanie i nawigowanie programu Excel za pomocą czytnika ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Excel

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×