Skróty klawiaturowe w aplikacji Sway

Skróty klawiaturowe w aplikacji Sway

Przekazując informacje za pomocą aplikacji Sway, możesz używać skrótów klawiaturowych. Aplikacja Sway działa na różnych urządzeniach — możesz wyświetlać i edytować swoją zawartość w przeglądarce sieci Web na komputerze PC lub Mac albo przy użyciu innego urządzenia z klawiaturą i dostępem do Internetu.

Uwagi

  • Opisane skróty klawiaturowe dotyczą amerykańskiego układu klawiatury. W innych układach klawiatury klawisze mogą nie odpowiadać dokładnie klawiszom w układzie amerykańskim.

  • W przypadku skrótów klawiaturowych wymagających jednoczesnego naciśnięcia co najmniej dwóch klawiszy nazwy klawiszy rozdzielono znakiem plus (+).

W tym temacie

Skróty klawiaturowe w aplikacji Sway dla systemu Windows

Aby wyświetlać, edytować i udostępniać zawartość aplikacji Sway na komputerze z systemem TE102826304, możesz użyć przeglądarki sieci Web, takiej jak Microsoft Edge, Internet Explorer, Chrome lub Firefox. Zobacz również aplikację Sway dla systemu Windows 10.

Uwaga: W tym temacie założono, że użytkownicy oprogramowania JAWS wyłączyli funkcję wirtualnego menu wstążki.

Często używane skróty klawiaturowe w aplikacji Sway na komputerze z systemem Windows

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przejście z górnego paska nawigacyjnego do pomocniczego paska nawigacyjnego do obszaru Scenariusz lub Projekt i do okienka zadań

Ctrl+F6

Anulowanie bieżącej akcji, usunięcie bieżącego zaznaczenia lub zakończenie trybu odtwarzania

Esc

Skopiowanie tekstu

Ctrl+C

Wycięcie tekstu

Ctrl+X

Wklejenie tekstu

Ctrl+V

Usunięcie zaznaczonej karty i całej jej zawartości

Delete

Cofnięcie ostatniej akcji

Ctrl+Z

Ponowne wykonanie ostatniej akcji

Ctrl+Y

Przełączenie do widoku ułatwień dostępu

Alt+Shift+V

Włączanie trybu Odtwarzanie

Alt+Shift+P

Udostępnienie bieżącego swaya

Alt+Shift+S

Powiększanie/pomniejszanie

Ctrl +/-

Nawigowanie w aplikacji Sway na komputerze z systemem Windows

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przejście z górnego paska nawigacyjnego do pomocniczego paska nawigacyjnego do obszaru Scenariusz lub Projekt i do okienka zadań

Ctrl+F6

Przejście z okienka zadań do obszaru Scenariusz lub Projekt, do pomocniczego paska nawigacyjnego i do górnego paska nawigacyjnego

Shift+Ctrl+F6

Otwarcie okienka Wstaw

Alt+Shift+I

Otwarcie okienka Style

Alt+Shift+G

Formatowanie tekstu i kart w aplikacji Sway na komputerze z systemem Windows

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zastosowanie wyróżnienia do tekstu

Ctrl+B

Zastosowanie akcentowania do tekstu

Ctrl+I

Zastosowanie stylu nagłówka do tekstu

Ctrl+Alt+1

Rozpoczęcie lub kontynuowanie listy punktowanej

Ctrl+kropka

Rozpoczęcie lub kontynuowanie listy numerowanej

Ctrl+ukośnik

Dodanie lub edytowanie hiperlinku

Ctrl+K

Użycie hiperlinku

Ctrl+kliknięcie

Zgrupowanie wszystkich kart w obszarze wyboru karty

Ctrl+G

Rozgrupowanie wszystkich kart w obszarze wyboru karty

Ctrl+Shift+G

Kopiowanie wszystkich kart w obszarze wyboru Karty

Ctrl+C

Wycinanie wszystkich kart w obszarze wyboru Karty

Ctrl+X

Wklejanie wszystkich kart w obszarze wyboru Karty

Ctrl+V

Zaznaczanie tekstu i nawigowanie w nim w aplikacji Sway na komputerze z systemem Windows

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zaznaczenie znaku z lewej strony

Shift+strzałka w lewo

Zaznaczenie znaku z prawej strony

Shift+strzałka w prawo

Zaznaczanie w lewo, po jednym wyrazie naraz

Ctrl+Shift+strzałka w lewo

Zaznaczanie w prawo, po jednym wyrazie naraz

Ctrl+Shift+strzałka w prawo

Zaznaczanie w górę, po jednym wierszu naraz

Shift+strzałka w górę

Zaznaczenie w dół, po jednym wierszu naraz

Shift+strzałka w dół

Zaznaczanie w górę, po jednym akapicie naraz

Ctrl+Shift+strzałka w górę

Zaznaczanie w dół, po jednym akapicie naraz

Ctrl+Shift+strzałka w dół

Przechodzenie do poprzedniego wyrazu

Ctrl+strzałka w lewo

Przechodzenie do następnego wyrazu

Ctrl+strzałka w prawo

Przejście do początku akapitu

Ctrl+strzałka w górę

Przejście do początku następnego akapitu

Ctrl+strzałka w dół

Interakcja z kartami w aplikacji Sway na komputerze z systemem Windows

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zaznaczenie bieżącej karty

Spacja

Przeniesienie fokusu na następną kartę

Strzałka w dół

Przeniesienie fokusu na poprzednią kartę

Strzałka w górę

Rozwinięcie zaznaczonej grupy lub sekcji

Strzałka w prawo

Zwinięcie zaznaczonej grupy lub sekcji

Strzałka w lewo

Przeniesienie bieżącej karty w górę w scenariuszu

Alt+Shift+strzałka w górę

Przeniesienie bieżącej karty w dół w scenariuszu

Alt+Shift+strzałka w dół

Odtwarzanie swaya na komputerze z systemem Windows

Poniższe polecenia umożliwiają nawigowanie podczas odtwarzania lub wyświetlania podglądu utworzonego swaya.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie do poprzedniego obrazu

Strzałka w lewo

Przechodzenie do następnego obrazu

Strzałka w prawo

Zakończenie

Esc lub Alt+strzałka w lewo

Wyświetlanie porównania w aplikacji Sway na komputerze z systemem Windows

Poniższe polecenia umożliwiają sterowanie linią podziału porównania podczas odtwarzania swaya.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przeniesienie fokusu na linię podziału

Tab

Przesunięcie w lewo o jeden fragment

Strzałka w lewo

Przesunięcie w prawo o jeden fragment

Strzałka w prawo

Przesunięcie w lewo o jeden piksel

Alt+strzałka w lewo

Przesunięcie w prawo o jeden piksel

Alt+strzałka w prawo

Przeciągnięcie w lewo

Ctrl+strzałka w lewo

Przeciągnięcie w prawo

Ctrl+strzałka w prawo

Skróty klawiaturowe w aplikacji Sway dla komputerów Mac

Aby wyświetlać, edytować i udostępniać zawartość aplikacji Sway na komputerze Mac, możesz użyć przeglądarki sieci Web, takiej jak Safari, Chrome lub Firefox. Aplikacja Sway zapewni doskonałą prezentację Twojej historii.

Uwagi

  • Na klawiaturze komputera Mac klawisz Command jest oznaczany symbolem COMMAND .

  • W tym temacie założono, że klawisze funkcyjne działają w standardowy sposób. Jeśli zmieniono to ustawienie systemu, to aby użyć skrótu klawiaturowego w aplikacji Sway, nie należy naciskać klawisza Fn razem z klawiszami funkcyjnymi.

Często używane skróty klawiaturowe na komputerze Mac

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przejście z górnego paska nawigacyjnego do pomocniczego paska nawigacyjnego do obszaru Scenariusz lub Projekt i do okienka zadań

Control+Fn+F6

Anulowanie bieżącej akcji, usunięcie bieżącego zaznaczenia lub zakończenie trybu odtwarzania

Esc

Skopiowanie tekstu

Command+C

Wycięcie tekstu

Command+X

Wklejenie tekstu

Command+V

Usunięcie zaznaczonej karty i całej jej zawartości

Delete

Cofnięcie ostatniej akcji

Command+Z

Ponowne wykonanie ostatniej akcji

Command+Y

Przełączenie do widoku ułatwień dostępu

Opcja+Shift+V

Włączanie trybu Odtwarzanie

Opcja+Shift+P

Udostępnienie bieżącego swaya

Opcja+Shift+S

Nawigowanie na komputerze Mac

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przejście z górnego paska nawigacyjnego do pomocniczego paska nawigacyjnego do obszaru Scenariusz lub Projekt i do okienka zadań

Control+Fn+F6

Przejście z okienka zadań do obszaru Scenariusz lub Projekt, do pomocniczego paska nawigacyjnego i do górnego paska nawigacyjnego

Control+Shift+Fn+F6

Zamknięcie porady lub okna dialogowego swaya

Esc

Otwarcie i zamknięcie okienka Wstaw

Opcja+Shift+I

Otwarcie i zamknięcie okienka Style

Opcja+Shift+G

Powrót do scenariusza z odtwarzania; powrót do strony głównej aplikacji Sway ze scenariusza

Alt+strzałka w lewo

Formatowanie tekstu i kart na komputerze Mac

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zastosowanie wyróżnienia do tekstu

Command+B lub Control+B

Zastosowanie akcentowania do tekstu

Command+I lub Control+I

Zastosowanie stylu nagłówka do tekstu

Control+Opcja+1

Tworzenie listy punktowanej

Control+kropka

Tworzenie listy numerowanej

Control+ukośnik

Dodanie lub edytowanie hiperlinku

Control+K

Użycie hiperlinku

Control+kliknięcie lewym przyciskiem myszy

Zgrupowanie wszystkich kart w obszarze wyboru karty

Control+G

Rozgrupowanie wszystkich kart w obszarze wyboru karty

Control+Shift+G

Kopiowanie wszystkich kart w obszarze wyboru Karty

Control+C

Wycinanie wszystkich kart w obszarze wyboru Karty

Control+X

Wklejanie wszystkich kart w obszarze wyboru Karty

Control+V

Zaznaczanie tekstu i nawigowanie w nim na komputerze Mac

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zaznaczenie znaku z lewej strony

Shift+strzałka w lewo

Zaznaczenie znaku z prawej strony

Shift+strzałka w prawo

Zaznaczanie w lewo, po jednym wyrazie naraz

Shift+Opcja+strzałka w lewo

Zaznaczanie w prawo, po jednym wyrazie naraz

Shift+Opcja+strzałka w prawo

Zaznaczanie w górę, po jednym wierszu naraz

Shift+strzałka w górę

Zaznaczanie w dół, po jednym wierszu naraz

Shift+strzałka w dół

Zaznaczanie w górę, po jednym akapicie naraz

Shift+Opcja+strzałka w górę

Zaznaczanie w dół, po jednym akapicie naraz

Shift+Opcja+strzałka w dół

Przechodzenie do poprzedniego wyrazu

Opcja+strzałka w lewo

Przechodzenie do następnego wyrazu

Opcja+strzałka w prawo

Przejście do początku poprzedniego akapitu

Opcja+strzałka w górę

Przejście do końca następnego akapitu

Opcja+strzałka w dół

Interakcja z kartami na komputerze Mac

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zaznaczenie bieżącej karty

Spacja

Przeniesienie fokusu na następną kartę

Strzałka w dół

Przeniesienie fokusu na poprzednią kartę

Strzałka w górę

Rozwinięcie zaznaczonej grupy lub sekcji

Strzałka w prawo

Zwinięcie zaznaczonej grupy lub sekcji

Strzałka w lewo

Przeniesienie bieżącej karty w górę w scenariuszu

Opcja+Shift+strzałka w górę

Przeniesienie bieżącej karty w dół w scenariuszu

Opcja+Shift+strzałka w dół

Odtwarzanie swaya na komputerze Mac

Po naciśnięciu przycisku odtwarzania można nawigować za pomocą poniższych poleceń.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie do poprzedniego obrazu

Strzałka w lewo

Przechodzenie do następnego obrazu

Strzałka w prawo

Zakończenie pokazu slajdów

Esc lub Opcja+strzałka w lewo

Wyświetlanie porównania na komputerze Mac

Poniższe polecenia umożliwiają sterowanie linią podziału podczas odtwarzania swaya zawierającego porównanie.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przeniesienie fokusu na linię podziału

Tab

Przesunięcie w lewo o jeden fragment

Strzałka w lewo

Przesunięcie w prawo o jeden fragment

Strzałka w prawo

Przesunięcie w lewo o jeden piksel

Opcja+strzałka w lewo

Przesunięcie w prawo o jeden piksel

Opcja+strzałka w prawo

Przeciągnięcie w lewo

Command+strzałka w lewo

Przeciągnięcie w prawo

Command+strzałka w prawo

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×