Skróty klawiaturowe w aplikacji Outlook w sieci Web i usłudze Outlook.com

W aplikacji Outlook w sieci Web i usłudze Outlook.com można używać skrótów klawiaturowych z usługi poczty e-mail, do których używania przyzwyczajono się w usługach: Outlook.com, Yahoo Mail, Gmail lub Outlook.

Ten artykuł zawiera informacje dotyczące skrótów dostępnych w przypadku wybrania wersji programu Outlook jako wersji skrótów, której chcesz używać. Skróty klawiaturowe opisane w tym artykule dotyczą amerykańskiego układu klawiatury. Układ klawiszy na innych klawiaturach może nie odpowiadać dokładnie klawiszom na klawiaturze amerykańskiej.

W ustawieniach możesz wybrać wersję skrótów klawiaturowych, którą znasz najlepiej. Aby zmienić ustawienia:

  • W nowej aplikacji Outlook w sieci Web i usłudze Outlook.comwybierz pozycję Ustawienia Ustawienia > Wyświetl wszystkie ustawienia programu Outlook > Ogólne > Ułatwienia dostępu.

  • W klasycznej aplikacji Outlook w sieci Web wybierz pozycję Ustawienia Ustawienia > Poczta > Ogólne > Skróty klawiaturowe.

Aby wyświetlić pełną listę skrótów klawiaturowych dostępnych w wybranej wersji, naciśnij klawisz znaku zapytania (?) na klawiaturze podczas korzystania z aplikacji Outlook w sieci Web lub usługi Outlook w sieci Web.

Często używane skróty klawiaturowe

Poniższe skróty klawiaturowe są najczęściej używane przez osoby wybierające wersję programu Outlook skrótów w aplikacji Outlook w sieci Web lub usłudze Outlook.com.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Utworzenie nowej wiadomości e-mail lub elementu

Ctrl+N lub N

Usunięcie wiadomości lub elementu

Delete

Przesyłanie wiadomości dalej

Ctrl+Shift+F lub Shift+F

Przejście do kalendarza

Ctrl+Shift+2

Odpowiadanie wszystkim na wiadomość e-mail

Ctrl+Shift+R lub Shift+R

Odpowiadanie na wiadomość e-mail

Ctrl+R lub R

Wyszukiwanie

Alt+Q

Wysyłanie wiadomości e-mail

Ctrl+Enter

Skróty klawiaturowe do wykonywania ogólnych akcji

Oto skróty klawiaturowe ułatwiające wykonywanie podstawowych akcji.

Skrót klawiaturowy

Akcja

Ctrl+N lub N

Utworzenie nowego elementu, którego typ odpowiada obecnie aktywnego modułowi. Na przykład nowe spotkanie w kalendarzu.

E

Przenoszenie wiadomości e-mail do folderu Archiwum.

Alt+Q

Przechodzenie do pola wyszukiwania.

Ctrl+F6

Ustawianie fokusu do następnego punktu orientacyjnego. To nawigacja najwyższego poziomu.

Ctrl+Shift+F6

Przeniesienie fokusu do poprzedniego punktu orientacyjnego. To nawigacja najwyższego poziomu.

Klawisz menu kontekstowego (lub klawisze Shift+F10)

Naciśnięcie tego klawisza jest równoważne kliknięciu prawym przyciskiem myszy w celu wybrania opcji. Na klawiaturach zgodnych z systemem Windows ten klawisz menu kontekstowego znajduje się po prawej stronie spacji.

Shift+Enter

Zaznaczanie wiadomości, elementu kalendarza, kontaktu lub zadania, a następnie otwarcie wyróżnionej opcji w nowym oknie.

Skróty klawiaturowe dotyczące edytowania tekstu

Skróty klawiaturowe dotyczące edytowania tekstu w aplikacji Outlook w sieci Web i usłudze Outlook.com są takie same jak skróty w innych produktach firmy Microsoft.

Skrót klawiaturowy

Akcja

Ctrl+C

Skopiowanie zaznaczenia do Schowka.

Ctrl+X

Wycięcie zaznaczonego tekstu.

Backspace

Usunięcie zaznaczonego tekstu lub znaków znajdujących się na lewo od kursora.

Ctrl+Backspace

Usunięcie wyrazu znajdującego się na lewo od kursora, ale bez spacji przed tym wyrazem

Ctrl+K

Wyświetlanie okna dialogowego służącego do wstawienia hiperlinku.

Ctrl+V

Wklejenie zawartości ze Schowka w bieżącej lokalizacji.

Ctrl+Y

Powtórzenie ostatniej akcji.

Ctrl+Z

Cofnięcie ostatniej akcji.

Wstawianie

Przełączenie między wstawianiem a zastępowaniem tekstu

Skróty klawiaturowe dotyczące formatowania tekstu

Być może znasz już skróty klawiaturowe dotyczące formatowania tekstu, których można używać w aplikacji Outlook w sieci Web i usłudze Outlook.com. W wielu swoich produktach firma Microsoft ma ustandaryzowane skróty klawiaturowe służące do formatowania tekstu.

Skrót klawiaturowy

Akcja

Ctrl+B

Zastosowanie pogrubienia.

Ctrl+I

Zastosowanie kursywy.

Ctrl+U

Zastosowanie podkreślenia.

Poczta

Skróty klawiaturowe dotyczące listy folderów

Poniżej przedstawiono najczęściej używane skróty klawiaturowe dotyczące listy folderów.

Skrót klawiaturowy

Akcja

Strzałka w lewo

Zwinięcie zaznaczonego folderu.

Strzałka w prawo

Rozwinięcie zaznaczonego folderu.

F2

Zmiana nazwy zaznaczonego folderu.

Skróty klawiaturowe dotyczące listy wiadomości i listy do przeczytania

Oto skróty klawiaturowe, których można używać do wykonywania tych samych akcji zarówno na liście wiadomości, jak i na liście do przeczytania.

Skrót klawiaturowy

Akcja

Wstawianie

Zastosowanie flagi domyślnej do zaznaczonej konwersacji lub wiadomości bez otwierania menu flagi.

Uwaga: Jeśli konwersacja lub wiadomość jest już oflagowana, naciśnięcie klawisza Insert powoduje oznaczenie tej konwersacji lub wiadomości jako ukończonej. Działa to także w przypadku, gdy jest zaznaczonych kilka konwersacji lub wiadomości.

Esc

Anulowanie wyszukiwania.

Uwaga: Jeśli jest otwarte menu kontekstowe, naciśnięcie klawisza Esc spowoduje zamknięcie tego menu kontekstowego bez anulowania wyszukiwania.

Delete

Usunięcie zaznaczonej wiadomości lub elementu.

Ctrl+Q lub Q

Oznaczenie zaznaczonej konwersacji lub wiadomości jako przeczytanej.

Ctrl+U lub U

Oznaczenie zaznaczonej konwersacji lub wiadomości jako nieprzeczytanej.

Shift+Delete

Trwałe usunięcie zaznaczonej wiadomości lub elementu.

Skróty klawiaturowe dotyczące listy wiadomości

W skrótach klawiaturowych często używa się tych samych klawiszy lub ich kombinacji. Sposób wykonania akcji może się jednak różnić w zależności od obszaru, w którym stosowany jest skrót. Skróty klawiaturowe przedstawione poniżej używane są na liście wiadomości.

Skrót klawiaturowy

Akcja

Esc

Anulowanie wyszukiwania.

Uwaga: Jeśli jest otwarte menu kontekstowe, naciśnięcie klawisza Esc spowoduje zamknięcie tego menu kontekstowego bez anulowania wyszukiwania.

Shift+strzałka w dół

Zaznaczenie bieżącej wiadomości i następnej wiadomości na liście. Służy do zaznaczania wielu sąsiadujących wiadomości.

Shift+strzałka w górę

Zaznaczenie bieżącej wiadomości i poprzednich wiadomości na liście. Służy do zaznaczania wielu sąsiadujących wiadomości.

Home lub Ctrl+Home

Zaznaczenie pierwszej wiadomości w folderze.

Page Down

Zaznaczenie pierwszej wiadomości na następnej stronie w przypadku list wiadomości o długości równej co najmniej dwóm stronom.

Page Up

Zaznaczenie pierwszej wiadomości na poprzedniej stronie w przypadku list wiadomości o długości równej co najmniej dwóm stronom.

End lub Ctrl+End

Zaznaczenie ostatniej wiadomości w folderze.

Skróty klawiaturowe dotyczące listy do przeczytania

Nawet jeśli skrót klawiaturowy zawiera znane klawisze i ich kombinacje, jego działanie może być unikatowe w danym obszarze. Poniżej przedstawiono skróty klawiaturowe używane na liście do przeczytania.

Skrót klawiaturowy

Akcja

Esc

Zamknięcie nowej wiadomości.

Ctrl+N lub N

Utworzenie nowej wiadomości.

Ctrl+Shift+F lub Shift+F

Przesłanie dalej zaznaczonej wiadomości.

End lub Ctrl+End

Przejście na koniec konwersacji lub wiadomości.

Home lub Ctrl+Home

Przejście na początek konwersacji lub wiadomości.

PAGE DOWN

Przejście w dół o jedną stronę w przypadku konwersacji lub wiadomości o długości równej co najmniej dwóm stronom.

PAGE UP

Przejście w górę o jedną stronę w przypadku konwersacji lub wiadomości o długości równej co najmniej dwóm stronom.

Ctrl+R lub R

Odpowiadanie na zaznaczoną wiadomość.

Ctrl+Shift+R lub Shift+R

Odpowiadanie nadawcy i wszystkim adresatom zaznaczonej wiadomości.

Ctrl+Enter

Wysłanie wiadomości.

Kalendarz

Przedstawione poniżej skróty są dostępne podczas pracy w widoku kalendarza.

Skrót klawiaturowy

Akcja

Ctrl+N

Utworzenie nowego elementu kalendarza.

Delete

Usunięcie zaznaczonego elementu

Ctrl+Shift+2

Przejście do kalendarza.

Shift+strzałka w prawo

Pozwala przejść do następnego okresu. Jeśli na przykład pracujesz w widoku miesiąca, naciśnięcie klawiszy Ctrl+strzałka w prawo spowoduje przejście do następnego miesiąca.

Shift+strzałka w lewo

Pozwala przejść do poprzedniego okresu. Jeśli na przykład pracujesz w widoku miesiąca, naciśnięcie klawiszy Ctrl+strzałka w lewo spowoduje przejście do poprzedniego miesiąca.

Shift+Alt+Y

Przejście do dzisiejszej daty

Ctrl+F6

Przejście do innego obszaru w kalendarzu

Tab

Przejście do następnego wydarzenia lub obszaru w bieżącym widoku.

Shift+Tab

Przejście do poprzedniego wydarzenia lub obszaru w bieżącym widoku.

Enter

Otwarcie zaznaczonego elementu.

Shift+Alt+1

Przełączenie do widoku dnia.

Shift+Alt+3

Przełączenie do widoku całego tygodnia.

Shift+Alt+4

Przełączanie do widoku miesiąca.

Shift+Alt+2

Przełączenie do widoku tygodnia roboczego.

Formularze kalendarza

Skrót klawiaturowy

Akcja

Ctrl+S

Zapisanie terminu

Ctrl+Enter lub Alt+S

Wysłanie spotkania

Zadania

Podczas pracy z zadaniami możesz użyć podstawowych skrótów klawiaturowych.

Skrót klawiaturowy

Akcja

Ctrl+N

Utworzenie nowego zadania.

Delete

Usunięcie zaznaczonego elementu

PAGE DOWN

Zaznaczenie pierwszego elementu na następnej stronie w przypadku listy o długości równej co najmniej dwóm stronom.

PAGE UP

Zaznaczenie pierwszego elementu na poprzedniej stronie w przypadku listy o długości równej co najmniej dwóm stronom.

Home

Zaznaczenie pierwszego elementu na liście.

End

Zaznaczenie ostatniego elementu na liście.

Strzałka w dół

Zaznaczenie następnego elementu na liście.

Strzałka w górę

Zaznaczenie poprzedniego elementu na liście.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×