Skróty klawiaturowe w aplikacji OneNote Online

Skróty klawiaturowe w aplikacji OneNote Online

Używanie skrótów klawiaturowych do wydajniejszej pracy — nawet bez używania myszy. W tym artykule podano listę skrótów klawiaturowych dla aplikacji OneNote Online.

Porady: 

  • Opisane w tym temacie skróty klawiaturowe dotyczą amerykańskiego układu klawiatury. W przypadku innych układów klawisze mogą nie odpowiadać dokładnie klawiszom w układzie amerykańskim.

  • Polecenia, które wymagają naciśnięcia i zwolnienia wielu klawiszy jednocześnie, są oznaczone znakiem plus (+). Polecenia, które wymagają naciśnięcia wielu klawiszy w odpowiedniej kolejności, są oznaczone przecinkiem (,).

  • Jako skrót do poleceń naciśnij klawisze Ctrl+' (apostrof), aby przejść do funkcji Powiedz mi, a następnie wpisz odpowiednie polecenie (funkcja dostępna tylko w widoku do edycji). Wybierz polecenie za pomocą klawiszy strzałek w górę i w dół, a następnie naciśnij klawisz Enter.

W tym temacie

Polecenia klawiaturowe w widoku do czytania

Polecenia klawiaturowe w widoku do edycji

Widok do czytania

Nawigowanie w obrębie wstążki i okienek

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie z nawigacji po notesie do pól przeglądarki

Shift+F6

Przechodzenie między poleceniami wstążki

Tab

Wykonywanie obecnie wybranego polecenia wstążki

Enter

Przewijanie strony w górę lub w dół

PgUp lub PgDn

Początek strony

Okienko nawigacji

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie do kolejnej strony w notesie (Internet Explorer)

Ctrl+PgDn

Przechodzenie do poprzedniej strony w notesie (Internet Explorer)

Ctrl+PgUp

Przechodzenie do pierwszej strony w sekcji

Alt+PgUp

Przechodzenie do ostatniej strony w sekcji

Alt+PgDn

Rozwinięcie sekcji

Enter w wybranej sekcji

Początek strony

Widok do edycji

Nawigowanie w obrębie wstążki i okienek

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie z bieżącej strony do wstążki, a następnie przechodzenie między poleceniami

Ctrl+F6, aby przejść do listy stron. Gdy już tam jesteś, przejdź klawiszem Tab w celu umieszczenia fokusu na innych stronach. Naciśnij klawisz Enter, aby wybrać stronę.

Uaktywnianie innej karty wstążki

Ctrl+F6, następnie przejdź klawiszem Tab w celu umieszczenia fokusu na innych kartach wstążki, Enter.

Przechodzenie między poleceniami wstążki

Tab

Wykonywanie obecnie wybranego polecenia wstążki

Enter

Początek strony

Okienko nawigacji

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie do kolejnej strony w notesie (Internet Explorer)

Ctrl+PgDn

Przechodzenie do poprzedniej strony w notesie (Internet Explorer)

Ctrl+PgUp

Przechodzenie do pierwszej strony w sekcji

Alt+PgUp

Przechodzenie do ostatniej strony w sekcji

Alt+PgDn

Nowa sekcja

Ctrl+F6, następnie przejście klawiszem Tab do sekcji, Shift+F10, strzałka w dół w celu przejścia do polecenia Nowa sekcja, Enter

Przenoszenie bieżącej strony w górę lub w dół

Alt+Shift+strzałka w górę, Alt+Shift+strzałka w dół

Usuwanie strony

Przejście klawiszem Tab do strony, Shift+F10, strzałka w dół do polecenia Usuń, Enter

Usuwanie sekcji

Przejście klawiszem Tab do sekcji, Shift+F10, strzałka w dół do polecenia Usuń, Enter

Początek strony

Przenoszenie punktu wstawiania

Czynność

Skrót klawiaturowy

Z obszaru tytułu na stronę

Tab lub Enter

Jeden znak w prawo

Strzałka w prawo

Jeden znak w lewo

Strzałka w lewo

Jeden wyraz w prawo

Ctrl+strzałka w prawo

Jeden wyraz w lewo

Ctrl+strzałka w lewo

Jeden wiersz w górę

Strzałka w górę

Jeden wiersz w dół

Strzałka w dół

Jeden akapit w górę

Ctrl+strzałka w górę

Jeden akapit w dół

Ctrl+strzałka w dół

Początek wiersza

Home

Koniec wiersza

End

Początek strony (bez obszaru tytułu)

Ctrl+Home

Koniec strony

Ctrl+End

Obszar tytułu

PgUp lub Ctrl+A, Ctrl+A, Tab do momentu zaznaczenia tytułu

Początek strony

Zaznaczanie zawartości: rozszerzanie zaznaczenia

Czynność

Skrót klawiaturowy

Jeden znak w prawo

Shift+strzałka w prawo

Jeden znak w lewo

Shift+strzałka w lewo

Jeden wyraz w prawo

Shift+Ctrl+strzałka w prawo

Jeden wyraz w lewo

Shift+Ctrl+strzałka w lewo

Jeden wiersz w górę

Shift+strzałka w górę

Jeden wiersz w dół

Shift+strzałka w dół

Jeden akapit w górę

Shift+Ctrl+strzałka w górę

Jeden akapit w dół

Shift+Ctrl+strzałka w dół

Do początku akapitu

Shift+Home

Do końca akapitu

Shift+End

Do początku konspektu

Shift+Ctrl+Home

Do końca konspektu

Shift+Ctrl+End

Cały akapit, potem konspekt, potem strona

Ctrl+A dla każdego poziomu rozszerzenia

Początek strony

Edytowanie zawartości

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wycinanie

Ctrl+X

Kopiowanie

Ctrl+C

Wklejanie

Ctrl+V

Wstawianie hiperlinku

Ctrl+K

Cofanie

Ctrl+Z

Wykonywanie ponownie

Ctrl+Y

Przechodzenie od jednego wyrazu zawierającego błąd pisowni do drugiego

Alt+F7

Nowy konspekt

Ctrl+Shift+F

Przechodzenie od jednego konspektu do drugiego

Ctrl+A, Ctrl+A, Tab

Zapisywanie zmian

Uwaga: Kiedy aplikacja OneNote Online jest uruchomiona, notatki są zapisywane automatycznie po każdej wprowadzonej w nich zmianie. Nie trzeba ręcznie zapisywać notatek

Ctrl+S

Początek strony

Tabele

Czynność

Skrót klawiaturowy

Tworzenie nowej komórki (z poziomu ostatniej komórki tabeli)

Tab

Wstawianie wiersza poniżej

Ctrl+Enter

Uwaga: Kiedy jest zaznaczona komórka, kolumna lub wiersz, wyrównywanie dotyczy zawartości zaznaczonych komórek. Kiedy jest zaznaczona tabela, wyrównywanie dotyczy tabeli, ale nie wpływa na wyrównanie wewnątrz komórek.

Początek strony

Formatowanie tekstu

Czynność

Skrót klawiaturowy

Pogrubienie

Ctrl+B

Kursywa

Ctrl+I

Podkreślenie

Ctrl+U

Lista punktowana

Ctrl+kropka

Lista numerowana

Ctrl+ukośnik lub Ctrl+Shift+O

Wyrównywanie do lewej

Ctrl+L

Wyrównywanie do prawej

Ctrl+R

Wyrównywanie do środka

Ctrl+E

Zwiększanie wcięcia

Alt+Shift+strzałka w prawo

Zmniejszanie wcięcia

Alt+Shift+strzałka w lewo

Początek strony

Dodawanie znaczników do notatek

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zadanie do wykonania

Ctrl+1

Ważne

Ctrl+2

Pytanie

Ctrl+3

Zapamiętać na przyszłość

Ctrl+4

Definicja

Ctrl+5

Wyróżnienie

Ctrl+6

Kontakt

Ctrl+7

Adres

Ctrl+8

Numer telefonu

Ctrl+9

Początek strony

Odpowiedniki na klawiaturach systemu Windows i komputerów Mac

Klawisz

Modyfikator

System Windows

Komputer Mac

Backspace

Alt

Cofanie z usuwaniem po jednym wyrazie naraz

End

Alt

Przenoszenie punktu wstawiania na sam dół dokumentu lub konspektu

Enter

Alt

W programie Internet Explorer wyświetlanie właściwości strony

Tab

Ctrl+Alt

Przełączanie zadań

Home

Alt

Przechodzenie na stronę główną

Przenoszenie punktu wstawiania na samą górę dokumentu lub konspektu

W lewo

Alt

W programie Internet Explorer przechodzenie do tyłu

Przechodzenie w lewo, po jednym wyrazie naraz

PageDn

Alt

Przechodzenie do następnej strony

Przechodzenie do następnej strony

PageUp

Alt

Przechodzenie do poprzedniej strony

Przechodzenie do poprzedniej strony

W prawo

Alt

W programie Internet Explorer przechodzenie do przodu

Przechodzenie w prawo, po jednym wyrazie naraz

Tab

Alt

Przełączanie między aplikacjami

Przenoszenie fokusu między przeglądarką i elementami strony (pętlą ułatwień dostępu)

W dół

Alt+Shift

Przenoszenie bieżącej strony o jedną pozycję w dół w okienku nawigacji

Zaznaczanie od punktu wstawiania do końca akapitu

End

Alt+Shift

Przechodzenie do ostatniej strony sekcji

Przechodzenie do ostatniej strony sekcji

Enter

Alt+Shift

W programie Internet Explorer przełączenie na pełny ekran

Tab

Ctrl+Alt+Shift

Przełączanie zadań

Home

Alt+Shift

Przechodzenie do pierwszej strony sekcji

Przechodzenie do pierwszej strony sekcji

W lewo

Alt+Shift

Usuwanie jednego poziomu wcięcia

Zaznaczanie w lewo, po jednym wyrazie naraz

W prawo

Alt+Shift

Dodawanie wcięcia

Zaznaczanie w lewo, po jednym wyrazie naraz

Tab

Alt+Shift

Przełączanie między aplikacjami

Przenoszenie fokusu między przeglądarką i elementami strony (pętlą ułatwień dostępu)

W górę

Alt+Shift

Przenoszenie bieżącej strony o jedną pozycję w dół w okienku nawigacji

Zaznaczanie od punktu wstawiania do końca akapitu

Backspace

Cofanie z usuwaniem po jednym wyrazie naraz

Delete

Usuwanie po jednym wyrazie naraz

W dół

Przenoszenie punktu wstawiania w dół, po jednym akapicie naraz

End

Przenoszenie punktu wstawiania na sam dół dokumentu lub konspektu

Home

Przechodzenie na samą górę dokumentu lub konspektu (w programie Safari przechodzenie do strony głównej przeglądarki)

W lewo

Przenoszenie punktu wstawiania na początek wiersza (w programie Firefox przechodzenie do poprzedniej strony)

W prawo

Przenoszenie punktu wstawiania na koniec wiersza (w programie Firefox przechodzenie do przodu)

Tab

Przełączanie zadań (jak za pomocą klawiszy Alt+Tab w systemie Windows)

W górę

Przenoszenie punktu wstawiania w górę, po jednym akapicie naraz

Esc

⌘+Alt

Otwieranie menedżera zadań (wymuszanie zamykania aplikacji)

Home

⌘+Alt

W programie Safari przechodzenie do strony głównej przeglądarki

W lewo

⌘+Alt

W programie Chrome przełączanie między kartami przeglądarki

Usuwanie

⌘+Shift

W programie Firefox czyszczenie pamięci podręcznej przeglądarki

W dół

⌘+Shift

Zaznaczanie w dół, po jednym akapicie naraz

End

⌘+Shift

Zaznaczanie do samego dołu dokumentu lub strony

Home

⌘+Shift

Zaznaczanie do samej góry dokumentu lub strony (w programie Safari przechodzenie do strony głównej przeglądarki)

W lewo

⌘+Shift

Zaznaczanie do początku wiersza

W prawo

⌘+Shift

Zaznaczanie do końca wiersza

Tab

⌘+Shift

Przełączanie zadań (jak za pomocą klawiszy Alt+Tab w systemie Windows)

W górę

⌘+Shift

Zaznaczanie w górę, po jednym akapicie naraz

Esc

Ctrl+Shift

Otwieranie menedżera zadań

W prawo

Ctrl+Shift

Zaznaczanie w prawo, po jednym wyrazie naraz

W dół

Ctrl

Przenoszenie punktu wstawiania w dół, po jednym akapicie naraz

Przenoszenie punktu wstawiania na koniec wiersza

W lewo

Ctrl+Shift

Zaznaczanie w lewo, po jednym wyrazie naraz

Esc

Ctrl

Otwieranie menu Start lub ekranu startowego

Delete

Ctrl+Alt

Otwieranie menu ekranu blokady

W lewo

Ctrl

Przenoszenie punktu wstawiania w lewo, po jednym wyrazie naraz

Wyświetlanie pulpitu nawigacyjnego widżetów

PageDn

Ctrl

W programach Firefox i Chrome przełączanie między otwartymi kartami

PageUp

Ctrl

W programach Firefox i Chrome przełączanie między otwartymi kartami

End

Ctrl

Przenoszenie punktu wstawiania na koniec dokumentu lub konspektu

Tab

Ctrl

Przełączenie między otwartymi kartami

Przełączenie między otwartymi kartami

W górę

Ctrl

Przenoszenie punktu wstawiania w górę, po jednym akapicie naraz

Przenoszenie punktu wstawiania na początek wiersza

Backspace

Ctrl+Alt

Cofanie z usuwaniem po jednej literze naraz

Cofanie z usuwaniem po jednej literze naraz

Home

Ctrl

Przenoszenie punktu wstawiania na początek dokumentu lub konspektu

W dół

Ctrl+Alt

W programie Internet Explorer przewijanie strony w dół

End

Ctrl+Alt

W programie Internet Explorer przewijanie strony do samego dołu

Home

Ctrl+Alt

W programie Internet Explorer przewijanie strony do samej góry

PageDn

Ctrl+Alt

W programie Internet Explorer przewijanie w dół

PageUp

Ctrl+Alt

W programie Internet Explorer przewijanie w górę

W prawo

Ctrl

Przenoszenie punktu wstawiania w lewo, po jednym wyrazie naraz

W górę

Ctrl+Alt

W programie Internet Explorer przewijanie strony w dół

Backspace

Ctrl+Alt+Shift

Cofanie z usuwaniem po jednym wyrazie naraz

Cofanie z usuwaniem po jednym wyrazie naraz

End

Ctrl+Alt+Shift

W programie Internet Explorer przewijanie strony do samego dołu

Home

Ctrl+Alt+Shift

W programie Internet Explorer przewijanie strony do samej góry

PageDn

Ctrl+Alt+Shift

W programie Internet Explorer przewijanie w dół

PageUp

Ctrl+Alt+Shift

W programie Internet Explorer przewijanie w górę

Esc

Alt

Minimalizowanie okna

W dół

Ctrl+Shift

Zaznaczanie w dół, po jednym akapicie naraz

Zaznaczanie do końca wiersza

Esc

Alt+Shift

Minimalizowanie okna

Home

Ctrl+Shift

Zaznaczanie w górę, po jednym akapicie naraz

Zaznaczanie do początku wiersza

Insert

Brak

Włączanie trybu zastępowania

PageDn

Ctrl+Shift

Przechodzenie do następnej strony

PageUp

Ctrl+Shift

Przechodzenie do poprzedniej strony

Tab

Ctrl+Shift

Przełączenie między otwartymi kartami

Przełączenie między otwartymi kartami

W górę

Ctrl+Shift

Zaznaczanie w górę, po jednym akapicie naraz

Zaznaczanie do początku wiersza

Backspace

Brak

Cofanie z usuwaniem po jednej literze naraz

Cofanie z usuwaniem po jednej literze naraz

Delete

Brak

Cofanie z usuwaniem po jednej literze naraz

Cofanie z usuwaniem po jednej literze naraz

W dół

Brak

Przenoszenie punktu wstawiania w dół, po jednym wierszu naraz

Przenoszenie punktu wstawiania w dół, po jednym wierszu naraz

End

Brak

Przenoszenie punktu wstawiania na koniec wiersza

Przenoszenie punktu wstawiania na koniec wiersza

Enter

Brak

Wstawianie nowego wiersza

Wstawianie nowego wiersza

Backspace

Ctrl

Cofanie z usuwaniem po jednym wyrazie naraz

Home

Brak

Przenoszenie punktu wstawiania na początek wiersza

W programach Safari i Chrome przenoszenie punktu wstawiania na początek akapitu

W lewo

Brak

Przenoszenie punktu wstawiania w lewo, po jednej literze naraz

Przenoszenie punktu wstawiania w lewo, po jednej literze naraz

PageDn

Brak

Przenoszenie punktu wstawiania w dół, po jednym ekranie naraz

Przenoszenie punktu wstawiania w dół, po jednym ekranie naraz

PageUp

Brak

Przenoszenie punktu wstawiania w górę, po jednym ekranie naraz

Przenoszenie punktu wstawiania w górę, po jednym ekranie naraz

W prawo

Brak

Przenoszenie punktu wstawiania w prawo, po jednej literze naraz

Przenoszenie punktu wstawiania w prawo, po jednej literze naraz

Tab

Brak

Wstawianie wcięcia lub przechodzenie do następnej komórki w tabeli

Wstawianie wcięcia, przechodzenie do następnej komórki w tabeli lub wstawianie tabeli

W górę

Brak

Przenoszenie punktu wstawiania w górę, po jednym wierszu naraz

Przenoszenie punktu wstawiania w górę, po jednym wierszu naraz

Backspace

Shift

Cofanie z usuwaniem po jednej literze naraz

Cofanie z usuwaniem po jednej literze naraz

W dół

Shift

Zaznaczanie w dół, po jednym wierszu naraz

Zaznaczanie w dół, po jednym wierszu naraz

End

Shift

Zaznaczanie do końca wiersza

Zaznaczanie do końca wiersza

Enter

Shift

Wstawianie łagodnego podziału wiersza

Wstawianie łagodnego podziału wiersza

Home

Shift

Zaznaczanie do początku wiersza

Zaznaczanie do początku wiersza

W lewo

Shift

Zaznaczanie w lewo, po jednej literze naraz

Zaznaczanie w lewo, po jednej literze naraz

W prawo

Shift

Zaznaczanie w prawo, po jednej literze naraz

Zaznaczanie w prawo, po jednej literze naraz

Tab

Shift

Usuwanie jednego poziomu wcięcia, przechodzenie do poprzedniej komórki tabeli

Usuwanie jednego poziomu wcięcia, przechodzenie do poprzedniej komórki tabeli

W górę

Shift

Zaznaczanie w górę, po jednym wierszu naraz

Zaznaczanie w górę, po jednym wierszu naraz

Początek strony

Więcej skrótów klawiaturowych w programie OneNote

Skróty klawiaturowe stosowane w aplikacji OneNote Online są bardzo podobne do skrótów klawiaturowych aplikacji klasycznej OneNote. Skróty klawiaturowe podane w niniejszym artykule umożliwiają wykonywanie typowych zadań w aplikacji OneNote Online. Aby uzyskać listę skrótów klawiaturowych w aplikacji klasycznej OneNote, zobacz:

Zobacz też

Dowiedz się, jak nawigować w programie OneNote za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Wykonywanie podstawowych zadań w programie OneNote przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×