Skróty klawiaturowe ułatwiające nawigowanie w widoku Poczta w programie Outlook

Skróty klawiaturowe ułatwiające nawigowanie w widoku Poczta w programie Outlook

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Wielu użytkowników stwierdza, że stosowanie skrótów klawiaturowych programu Outlook w systemie Windows na klawiaturze zewnętrznej usprawnia pracę. W przypadku użytkowników niepełnosprawnych ruchowo lub niedowidzących korzystanie ze skrótów klawiaturowych może być łatwiejsze niż korzystanie z ekranu dotykowego i z myszy. W tym artykule wymieniono skróty klawiaturowe dostępne w programie Outlook w systemie Windows.

W tym temacie omówiono skróty klawiaturowe służące do nawigowania w widoku Poczta w programie Outlook. Aby zapoznać się ze skrótami w widoku Kalendarz, zobacz Skróty klawiaturowe ułatwiające nawigowanie w kalendarzu w programie Outlook.

Program Outlook jest podzielony na widoki: Poczta, Kalendarz, Kontakty, Zadania, Notatki i Dziennik. Każdy widok zawiera wstążkę z poleceniami w górnej części strony, okienko Nawigacja, pasek Wyszukiwanie oraz obszar z okienkami (na przykład w widoku Poczta znajdują się okienka Lista wiadomości i Odczyt).

Poszczególne elementy mogą zawierać Pasek informacyjny, transparent wyświetlany w górnej części otwartego lub zaznaczonego elementu programu Outlook, pod wstążką w otwartym elemencie oraz poniżej tematu i nadawcy w widoku okienka odczytu, który udostępnia informacje o elemencie (np. Odpowiadasz na wiadomość, która nie jest najnowszą wiadomością w tej konwersacji. Kliknij tutaj, aby otworzyć tę wiadomość).

Uwagi: 

  • Opisane w tym temacie skróty klawiaturowe dotyczą amerykańskiego układu klawiatury. W przypadku innych układów klawisze mogą nie odpowiadać dokładnie klawiszom w układzie amerykańskim.

  • W przypadku skrótów wymagających jednoczesnego naciśnięcia co najmniej dwóch klawiszy nazwy klawiszy rozdzielono znakiem plus (+). W przypadku skrótów klawiaturowych wymagających naciśnięcia kolejno dwóch klawiszy nazwy klawiszy rozdzielono przecinkiem (,).

W tym temacie

Szybkie kroki nawigacji

Czynność

Skrót klawiaturowy

Tworzenie nowej wiadomości (w dowolnym widoku programu Outlook)

Ctrl+Shift+M

Tworzenie nowej wiadomości (w widoku Poczta), nowego terminu (w widoku Kalendarz) lub nowego zadania (w widoku Zadanie)

Ctrl+N

Sprawdzanie, czy są nowe wiadomości

Ctrl+M lub F9

Przełączanie do folderu Skrzynka odbiorcza

Ctrl+Shift+I

Przełączanie do folderu Skrzynka nadawcza

Ctrl+Shift+O

Przechodzenie do innego folderu

Ctrl+Y

Przenoszenie elementu do folderu

Ctrl+Shift+V

Przechodzenie do pola Wyszukiwanie

F3 lub Ctrl+E

Rozwijanie lub zwijanie grupy na liście wiadomości e-mail

Aby rozwinąć: klawisz strzałki w prawo, aby zwinąć: klawisz strzałki w lewo

Otwieranie karty Plik, na której możesz zmienić opcje i ustawienia konta

Alt+F

Przechodzenie do pola Powiedz mi

Alt+Q

Wyświetlanie paska Zadania do wykonania (wgląd)

ALT+V, B, a następnie: Kalendarz — C, Osoby — P, Zadania — T, Wyłączone — O

Przechodzenie między widokami Poczta, Kalendarz itd.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przełączanie do widoku Poczta

Ctrl+1

Przełączanie do widoku Kalendarz

Ctrl+2

Przełączanie do widoku Kontakty

Ctrl+3

Przełączanie do widoku Zadania

Ctrl+4

Przełączanie do widoku Notatki

Ctrl+5

Otwieranie listy folderów w okienku Nawigacja

Ctrl+6

Otwieranie okienka Skróty

Ctrl+7

Przełączanie do widoku Dziennik

Ctrl+8

Powrót do poprzedniego widoku

Alt+B lub Alt+strzałka w lewo

Przechodzenie do następnego widoku

Alt+strzałka w prawo

Otwieranie widoku Książka adresowa

Ctrl+Shift+B

Nawigowanie po oknie głównym widoku Poczta

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie między wstążką, paskiem Wyszukiwanie, okienkiem Nawigacja, okienkiem Lista wiadomości, okienkiem Odczyt i paskiem Zadania do wykonania

F6 lub Ctrl+Shift+Tab

Przechodzenie między mniejszymi okienkami w okienku Nawigacja i Odczyt oraz sekcjami na pasku Zadania do wykonania

Tab

Poruszanie się po okienku Nawigacja

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie do okienka Lista wiadomości z okienka Nawigacja

Spacja lub Enter

Powrót do okienka Nawigacja z okienka Lista wiadomości

Shift+Tab

Poruszanie się po okienku Nawigacja

Klawisze strzałki w górę i strzałki w dół

Rozwijanie lub zwijanie zaznaczonej grupy

Aby rozwinąć: klawisz strzałki w prawo, aby zwinąć: klawisz strzałki w lewo

Otwieranie zaznaczonego elementu w okienku Nawigacja

Spacja lub Enter

Tworzenie nowego folderu

Shift+F10, N

Zmienianie nazwy zaznaczonego folderu na liście

F2

Usuwanie zaznaczonego folderu na liście (uwaga: nie można usunąć folderów domyślnych, takich jak Skrzynka odbiorcza, Skrzynka nadawcza, Wersje robocze i Wysłane

Shift+F10, D

W celu przejścia do folderu, wpisz pierwszą literę jego nazwy. Aby na przykład przejść do folderu Wersje robocze, wpisz w. Jeśli nazwy wielu folderów rozpoczynają się tą samą literą, ponownie naciskaj literę, aż przejdziesz do odpowiedniego folderu.

a, b, c...

Nawigowanie po liście wiadomości

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie w dół i w górę między wiadomościami

Klawisze strzałki w dół i strzałki w górę

Rozwijanie lub zwijanie grupy (na przykład Ostatni tydzień)

Aby rozwinąć: klawisz strzałki w prawo, aby zwinąć: klawisz strzałki w lewo

Zaznaczanie wielu sąsiadujących wiadomości

Shift+strzałka w dół i Shift+strzałka w górę

Zaznaczanie wielu niesąsiadujących wiadomości

Ctrl+strzałka w górę lub Ctrl+strzałka w dół, a następnie, aby zaznaczyć każdą wiadomość, naciśnij klawisz spacji

Przenoszenie wiadomości do folderu

Ctrl+Shift+V

Dodawanie flagi Flaga monitująca lub Szybka flaga do wiadomości

Shift+F10, U, a następnie T (Insert w Narratorze)

Dodawanie flagi Flaga niestandardowa do wiadomości

Ctrl+Shift+G

Oznaczanie wiadomości jako będącej lub niebędącej śmieciem

Naciśnij klawisze Shift+F10, J, strzałkę w górę lub w dół, a następnie klawisz Enter

Oznaczanie jako przeczytane

Ctrl+Q

Oznaczanie jako nieprzeczytane

Ctrl+U

Oznaczanie do pobrania

Alt+S, M, a następnie T (Oznacz do pobrania) lub C (Oznacz do pobrania kopii)

Usuwanie oznaczenia do pobrania

Alt+S, U, a następnie U (Usuń oznaczenie do pobrania) lub K (Usuń oznaczenie do pobrania kopii)

Usuwa wiadomość.

Alt+H+D

Ignorowanie wiadomości

Alt+H+X

Odpowiadanie na wiadomość

Alt+H, R+P

Odpowiadanie wszystkim na wiadomość

Alt+H, R+A

Przesyłanie wiadomości dalej

Alt+H, F+W

Otwieranie wiadomości

Enter

Wyświetlanie menu zablokowanej zawartości

Ctrl+Shift+W

Pobieranie zablokowanych obrazów lub ilustracji

Ctrl+Shift+W, P

Wyświetlanie właściwości wiadomości e-mail

Alt+Enter

Publikowanie w folderze

Ctrl+Shift+S

Kopiowanie elementu do folderu

Ctrl+Shift+Y

Drukowanie wiadomości

Ctrl+P

Ustawianie, jak często program Outlook sprawdza, czy są nowe wiadomości

Ctrl+Alt+S

Ustawianie opcji wiadomości-śmieci

Alt+H, J, a następnie O

Nawigowanie po okienku odczytu

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie do poprzedniej wiadomości

Alt+strzałka w górę, Ctrl+przecinek lub Alt+Page Up

Przechodzenie do następnej strony tekstu

Spacja

Przechodzenie do poprzedniej strony tekstu

Shift+spacja

Przechodzenie do następnego pola.

Tab

Przechodzenie do poprzedniego pola

Shift+Tab

Przechodzenie do następnego lub poprzedniego linku

Klawisz Tab oraz klawisze Shift+Tab

Przechodzenie do przycisku Odpowiedz

Ctrl+Tab

Zaznaczanie elementu Pasek informacyjny w wiadomości e-mail i wyświetlanie menu poleceń, jeśli jest dostępny. Uwaga: Pasek informacyjny jest wyświetlany tylko w wiadomościach, które wymagają dodatkowych informacji, na przykład „To spotkanie powoduje konflikt z innym zaplanowanym spotkaniem”. Jeśli jest dostępny, Pasek informacyjny jest wyświetlany w wiadomości poniżej tematu i nadawcy.

Ctrl+Shift+W

Zamykanie menu Pasek informacyjny

Esc

Zobacz też

Eksplorowanie i nawigowanie Poczta programu Outlook za pomocą czytnika ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×