Skróty klawiaturowe i ułatwienia dostępu w programie Power View w programie Excel

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W tym artykule opisano skróty klawiaturowe i inne funkcje ułatwień dostępu programu Power View w programie Excel 2013.

Istnieją dwie wersje programu Power View: program Power View w programie Excel 2013 i program Power View w programie SharePoint 2013. Skróty opisane w tym temacie dotyczą tylko programu Power View w programie Excel 2013. Przeczytaj o skrótach klawiaturowych i ułatwieniach dostępu w programie Power View w programie SharePoint i o innych możliwościach programu Power View.

Uwaga: Programu Power View ma przestarzałe w nowszych wersjach programu Excel i aktualizowane na podstawie Uzyskiwanie i Przekształć, czyli zaawansowanych nowy zestaw danych zbierania i kształtowanie funkcje.

Przeczytaj o inne skróty klawiaturowe w programie Excel.

Uwagi: Program Power View obsługuje:

 • Większość czytników ekranu innych firm.

 • Funkcję Duży kontrast.

W tym dokumencie

Nawigacja na liście pól

Nawigacja w tabeli i macierzy

Nawigacja na wykresie

Więcej informacji

Nawigacja na liście pól

Akcja

Operacja na klawiaturze

Sekcja pól listy pól

Przejście do poprzedniej/następnej tabeli lub pola

Strzałka w górę/w dół

Przejście do pierwszej/ostatniej tabeli lub pola

Home, End

Rozwinięcie/zwinięcie tabeli

Strzałka w lewo/w prawo

Zaznaczenie/wyczyszczenie zaznaczenia pola

Spacja

Dodanie/usunięcie wszystkich domyślnych pól tabeli

Spacja

Wyświetlenie menu rozwijanego

Shift+Enter

Sekcja układu listy pól

Przejście do poprzedniego/następnego pola w obszarze pól

Strzałka w górę/w dół

Przeniesienie zaznaczonego pola do poprzedniej/następnej pozycji w sekcji układu

Ctrl+strzałka w górę, Ctrl+strzałka w dół

Usunięcie pola

Shift+Enter

Nawigacja w tabeli i macierzy

Akcja

Operacja na klawiaturze

Wejście do tabeli lub macierzy

Tab, a następnie Enter

Zmiana rozmiaru tabeli lub macierzy

Shift + Ctrl + klawisze strzałek

Przeniesienie fokusu o jedną komórkę w górę/w dół (dotyczy wszystkich komórek we wszystkich obszarach)

Strzałka w górę/w dół

Przeniesienie fokusu o jedną komórkę w lewo/w prawo (dotyczy wszystkich komórek we wszystkich obszarach)

Strzałka w lewo/w prawo

Przeniesienie fokusu i widoku do pierwszej komórki w bieżącym wierszu (dotyczy każdego obszaru macierzy)

Strona główna

Przeniesienie fokusu i widoku do ostatniej komórki w bieżącym wierszu (dotyczy każdego obszaru macierzy)

End

Nawigacja na wykresie

Akcja

Operacja na klawiaturze

Zaznaczenie wykresu w widoku i cykliczne przechodzenie między częściami wykresu w następującej kolejności:

 1. Wykreślony wykres

 2. Legenda

 3. Sortowanie według pola

 4. Sortowanie w kolejności rosnącej lub malejącej

 5. Filtrowanie

 6. Powiększenie

Tab

Gdy wykreślona część wykresu ma fokus, cykliczne przechodzenie między danymi na wykresie w następującej kolejności:

 1. Wykreślony wykres

 2. Jedna cała seria punktów danych (bloki danych wykresu kolumnowego lub słupkowego)

 3. Każdy punkt danych w tej serii

 4. Inna cała seria punktów danych

 5. Każdy punkt danych w tej serii

Strzałka w prawo/w lewo

Gdy wykreślona część wykresu ma fokus, cykliczne przechodzenie między danymi na wykresie w następującej kolejności:

 1. Wykreślony wykres

 2. Jedna seria punktów danych jednocześnie

Strzałka w górę/w dół

Zmiana rozmiaru wykresu

Shift + Ctrl + klawisze strzałek

Zaznaczenie lub usunięcie zaznaczenia punktu danych (pojedyncze kliknięcie)

Spacja lub Enter

Przewinięcie w górę do następnego zestawu punktów danych

Page Up

Przewinięcie w dół do następnego zestawu punktów danych

Page Down

Przewinięcie w lewo do następnego zestawu punktów danych

Ctrl + Page Up

Przewinięcie w prawo do następnego zestawu punktów danych

Ctrl + Page Down

Przeniesienie fokusu do pierwszego zestawu punktów danych (w pionie)

Strona główna

Przeniesienie fokusu do ostatniego zestawu punktów danych (w pionie)

End

Przeniesienie fokusu do pierwszego zestawu punktów danych (w poziomie)

Ctrl + Home

Przeniesienie fokusu do ostatniego zestawu punktów danych (w poziomie)

Ctrl + End

Powiększenie osi * (z krokiem 25% i wyrównaniem do środka)

Ctrl + strzałka w górę lub Ctrl + strzałka w prawo

Pomniejszenie osi

Ctrl + strzałka w dół lub Ctrl + strzałka w lewo

* Funkcja powiększenia osi działa z osiami ciągłymi (na przykład rok lub data). Oś można zmienić na ciągłą, używając Wstążki. Na karcie kontekstowej Narzędzia wykresów na karcie Układ kliknij przycisk Typ, a następnie kliknij pozycję Ciągła.

Więcej informacji

Power View: eksplorowanie, wizualizowanie i prezentowanie danych

Skróty klawiaturowe w programie Excel

Skróty klawiaturowe i ułatwienia dostępu w programie Power View w programie SharePoint

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×