Skróty klawiaturowe i ułatwienia dostępu w dodatku Power Pivot

Ten temat zawiera listę skrótów klawiaturowych, których można używać w dodatku Power Pivot.

Kombinacja klawiszy

Opis

Kliknięcie prawym przyciskiem myszy

Otwarcie menu kontekstowego zaznaczonej komórki, kolumny lub wiersza.

CTRL+A

Zaznaczenie całej tabeli.

CTRL+C

Skopiowanie zaznaczonych danych.

CTRL+D

Usunięcie tabeli.

CTRL+M

Przeniesienie tabeli.

CTRL+R

Zmiana nazwy tabeli.

CTRL+S

Zapisanie pliku.

CTRL+Y

Ponowne wykonanie ostatniej akcji.

CTRL+Z

Cofnięcie ostatniej akcji.

CTRL+Spacja

Zaznaczenie bieżącej kolumny.

SHIFT+Spacja

Zaznaczenie bieżącego wiersza.

SHIFT+PgUp

Zaznaczenie wszystkich komórek od bieżącej lokalizacji do ostatniej komórki w kolumnie.

SHIFT+PgDn

Zaznaczenie wszystkich komórek od bieżącej lokalizacji do pierwszej komórki w kolumnie.

SHIFT+End

Zaznaczenie wszystkich komórek od bieżącej lokalizacji do ostatniej komórki w wierszu.

SHIFT+Home

Zaznaczenie wszystkich komórek od bieżącej lokalizacji do pierwszej komórki w wierszu.

CTRL+PgUp

Przejście do poprzedniej tabeli.

CTRL+PgDn

Przejście do następnej tabeli.

CTRL+Home

Przejście do pierwszej komórki w lewym górnym rogu zaznaczonej tabeli.

CTRL+END

Przejście do ostatniej komórki w prawym dolnym rogu zaznaczonej tabeli (ostatni wiersz dodanej kolumny).

CTRL+Strzałka w lewo

Przejście do pierwszej komórki zaznaczonego wiersza.

CTRL+Strzałka w prawo

Przejście do ostatniej komórki zaznaczonego wiersza.

CTRL+Strzałka w górę

Przejście do pierwszej komórki zaznaczonej kolumny.

CTRL+Strzałka w dół

Przejście do ostatniej komórki zaznaczonej kolumny.

CTRL+Esc

Zamknięcie okna dialogowego lub anulowanie procesu, takiego jak operacja wklejania.

ALT+Strzałka w dół

Otwarcie okna dialogowego Menu Autofiltr.

F5

Otwarcie okna dialogowego Przechodzenie do.

F9

Ponowne obliczenie wszystkich formuł w oknie dodatku Power Pivot. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ponowne obliczanie formuł w dodatku Power Pivot.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×