Skróty klawiaturowe dostępne w aplikacji OneDrive dla Firm w sieci Web

Skróty klawiaturowe dostępne w aplikacji OneDrive dla Firm w sieci Web

Wielu użytkowników stwierdza, że stosowanie skrótów klawiaturowych w usłudze OneDrive_for_Business usprawnia pracę. W przypadku użytkowników niepełnosprawnych ruchowo lub niedowidzących korzystanie ze skrótów klawiaturowych może być łatwiejsze niż korzystanie z ekranu dotykowego i z myszy. W tym artykule wymieniono skróty klawiaturowe dostępne w usłudze OneDrive_for_Business w sieci Web.

Uwagi: 

  • Skróty klawiaturowe opisane w tym temacie dotyczą amerykańskiego układu klawiatury. W innych układach klawiatury klawisze mogą nie odpowiadać dokładnie klawiszom w układzie amerykańskim.

  • Polecenia, które wymagają naciśnięcia i zwolnienia wielu klawiszy jednocześnie, są oznaczone znakiem plus (+). Polecenia, które wymagają naciśnięcia wielu klawiszy w odpowiedniej kolejności, są oznaczone przecinkiem (,).

W tym temacie

Często używane skróty

W poniższej tabeli wyszczególniono najczęściej używane skróty klawiaturowe w aplikacji OneDrive_for_Business w sieci Web.

Uwaga: Jeśli program TE102837806 Server nie jest zainstalowany, zamiast menu Nowy będzie wyświetlana ikona Folder.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wyświetlenie skrótów klawiaturowych

?

Zaznaczenie wszystkiego

Ctrl+A

Wyczyszczenie wszystkiego lub przejście do poprzedniego folderu

Esc

Zaznaczenie sąsiadującego elementu

Strzałka w górę, strzałka w dół, strzałka w prawo lub strzałka w lewo

Zaznaczenie lub usunięcie zaznaczenia pliku

Spacja

Otwarcie zaznaczonego elementu

O. Aby wybrać pozycję Otwórz w WordOnline lub Otwórz w programie Word, naciśnij klawisz Strzałka w dół, a następnie klawisz ENTER.

Otwarcie dokumentu z witryny internetowej

Ctrl+O. Zostanie otwarte okno dialogowe Otwieranie z fokusem umieszczonym na polu kombi Otwieranie i edytowanie. Wpisz lub wybierz adres URL, naciśnij klawisz Tab, aby przejść do przycisku OK, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Przekazanie elementu

U. Zostanie otwarte okno dialogowe Wybieranie pliku do przekazania z wybranym polem kombi do edycji Nazwa pliku. Wpisz nazwę pliku i naciśnij klawisze Alt+O.

Pobranie zaznaczonego elementu

Shift+F10. Po usłyszeniu słowa „Pobierz” naciśnij klawisz Enter. (W przypadku korzystania z Narratora naciskaj klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz słowa „Pobierz”, a następnie naciśnij klawisz Enter). Gdy usłyszysz "czy chcesz zapisać" i nazwę pliku, przejdź do przycisku Zapisz , a następnie naciśnij klawisz ENTER. Plik zostanie zapisany w folderze pobranych plików.

Usunięcie zaznaczonego elementu

Delete

Udostępnienie zaznaczonego folderu lub pliku

S

Zmiana nazwy zaznaczonego pliku

F2

Odświeżenie

F5

Otwarcie menu Nowy

N, a następnie klawisz strzałki. Aby wybrać opcję, na przykład Folder, Dokument programu Word, Skoroszyt programu Excel_generic, Prezentacja programu PowerPoint_generic, Notes programu OneNote lub Ankieta programu Excel_generic, naciśnij klawisz Enter.

Tworzenie nowego folderu

Shift+F, spacja, a następnie wpisz nazwę folderu.

Wyświetlenie lub ukrycie okienka Szczegóły

I

Przełączenie między widokiem siatki i listy

V

Nawigowanie po aplikacji OneDrive dla Firm w sieci Web tylko za pomocą klawiatury

W aplikacji OneDrive_for_Business w sieci Web można nawigować tylko za pomocą klawiatury. Strona obejmuje następujące obszary: nagłówek aplikacji OneDrive_for_Business (z dostępem do przycisku uruchamiania aplikacji, okienka powiadomień, menu ustawień, menu pomocy i menu konta), pole wyszukiwania, pasek poleceń, okienko nawigacji i lista plików. Po otwarciu aplikacji OneDrive_for_Business w sieci Web fokus jest umieszczany na przycisku uruchamiania aplikacji.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przejście między paskiem przeglądarki a aplikacją OneDrive_for_Business.

F6 lub Ctrl+F6

Przejście między obszarami aplikacji OneDrive_for_Business: paskiem aplikacji OneDrive_for_Business, polem wyszukiwania, kartami poleceń, okienkiem nawigacji i listą plików.

Tab lub Shift+Tab

Przejście na karty poleceń i poruszanie się po nich. (Dostępne karty poleceń zależą od ustawienia fokusu. Mogą to być takie pozycje, jak: Nowy, Przekaż, Synchronizuj, Udostępnij, Uzyskaj link, Usuń, Kopiuj do, Przenieś do, Zmień nazwę, Historia wersji i Sortuj).

Aby przejść do przycisku Nowy, naciśnij klawisz Tab. Aby następnie przechodzić między kartami, naciskaj klawisz strzałki w prawo lub strzałki w lewo.

Otwarcie podmenu Otwórz.

Aby przejść do przycisku Otwórz, naciśnij klawisz Tab. Naciskaj klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz nazwę odpowiedniej opcji, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Otwarcie podmenu Sortuj.

Aby przejść do przycisku Sortuj, naciśnij klawisz Tab. Naciskaj klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz nazwę odpowiedniej opcji, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Poruszanie się po liście w okienku nawigacji.

Strzałka w górę lub strzałka w dół

Poruszanie się po liście plików.

Strzałka w górę lub strzałka w dół

Zaznaczenie pliku lub wyczyszczenie zaznaczenia pliku na liście plików.

Spacja

Wyświetlenie informacji o zaznaczonym pliku (takich jak nazwa, data modyfikacji, nazwa użytkownika, który zmodyfikował plik, rozmiar pliku oraz informacje dotyczące udostępniania) na liście plików.

Strzałka w prawo lub strzałka w lewo

Otwarcie menu kontekstowego poleceń dostępnych dla wybranego elementu (na przykład Pobierz, Uzyskaj link, Usuń, Przenieś do, Kopiuj do, Historia wersji i innych) na liście plików.

Aby przejść do wielokropka (...), naciskaj klawisz strzałki w prawo, aż usłyszysz słowa „Otwórz menu kontekstowe dla wybranego elementu”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×