Przejdź do głównej zawartości
Skróty klawiaturowe dla usługi OneDrive dla Firm w systemie Windows

Skróty klawiaturowe dla usługi OneDrive dla Firm w systemie Windows

Wielu użytkowników stwierdza, że stosowanie skrótów klawiaturowych aplikacji OneDrive dla Firm w systemie Windows usprawnia pracę. W przypadku użytkowników niepełnosprawnych ruchowo lub niedowidzących korzystanie ze skrótów klawiaturowych może być łatwiejsze niż korzystanie z ekranu dotykowego i z myszy. W tym artykule wymieniono skróty klawiaturowe dostępne w aplikacji OneDrive dla Firm w systemie Windows.

Uwagi: 

  • Opisane w tym temacie skróty klawiaturowe dotyczą amerykańskiego układu klawiatury. W przypadku innych układów klawisze mogą nie odpowiadać dokładnie klawiszom w układzie amerykańskim.

  • Polecenia, które wymagają naciśnięcia i zwolnienia wielu klawiszy jednocześnie, są oznaczone znakiem plus (+). Polecenia, które wymagają naciśnięcia wielu klawiszy w odpowiedniej kolejności, są oznaczone przecinkiem (,).

W tym temacie

Często używane skróty

W poniższej tabeli wyszczególniono najczęściej używane skróty klawiaturowe w usłudze OneDrive.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wyświetlenie okna Skróty klawiaturowe

?

Uwaga: Aby używać tego skrótu, wyłącz funkcję czytnika zawartości ekranu

Przejście między regionami usługi OneDrive

Tab lub Shift+Tab

Przejście między paskiem przeglądarki internetowej a paskiem tytułu w usłudze OneDrive

F6 lub Shift+F6

Zaznaczenie sąsiadującego elementu

Strzałka w górę, strzałka w dół, strzałka w prawo lub strzałka w lewo

Zaznaczenie wszystkich plików i folderów, gdy fokus znajduje się w siatce zawartości

Ctrl+A

Wyczyszczenie wszystkiego lub przejście do poprzedniego folderu

Esc

Zaznaczenie lub wyczyszczenie zaznaczenia pliku lub folderu

Spacja

Przekazanie elementu

U

Uwaga: Aby używać tego skrótu, wyłącz czytnik zawartości ekranu JAWS

Pobranie zaznaczonego elementu

Ctrl+S

Udostępnienie zaznaczonego pliku lub folderu

S

Uwaga: Aby używać tego skrótu, wyłącz czytnik zawartości ekranu JAWS

Odświeżenie okna

F5

Przełączanie między widokiem listy a widokiem miniatur w siatce zawartości

V

Nawigowanie w usłudze OneDrive tylko za pomocą klawiatury

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przejście między regionami usługi OneDrive

Tab lub Shift+Tab

Przejście między paskiem adresu przeglądarki internetowej a paskiem tytułu w usłudze OneDrive

F6 lub Shift+F6

Przejście do paska menu

Klawisz Tab, aż fokus znajdzie się na pasku menu, a następnie w celu przechodzenia między poleceniami naciskaj klawisz strzałki w prawo lub strzałki w lewo

Wydanie polecenia Otwórz w celu otwarcia wybranego pliku

Klawisz Tab, aż fokus znajdzie się na pasku menu, a następnie aby wybrać polecenie Otwórz, naciśnij klawisz Enter

Otwarcie menu sortowania, gdy nie jest wybrany żaden plik

Klawisz Tab, aż fokus znajdzie się na pasku menu, a następnie klawisz strzałki w prawo do momentu zaznaczenia polecenia Sortuj

Nawigacja w widoku drzewa

Klawisz strzałki w górę lub strzałki w dół

Nawigacja w okienku plików w siatce zawartości

Klawisz strzałki w górę lub strzałki w dół

Zaznaczanie i czyszczenie zaznaczeń elementów

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zaznaczenie sąsiadującego elementu

Strzałka w górę, strzałka w dół, strzałka w prawo lub strzałka w lewo

Zaznaczenie wszystkich plików i folderów, gdy fokus znajduje się w siatce zawartości

Ctrl+A

Wyczyszczenie wszystkiego lub przejście do poprzedniego folderu

Esc

Zaznaczenie lub wyczyszczenie zaznaczenia pliku lub folderu w siatce zawartości

Spacja

Zmienianie lub rozwijanie dostępnych informacji

Czynność

Skrót klawiaturowy

Odświeżenie okna

F5

Wyświetlenie lub ukrycie okienka Szczegóły

I

Przełączanie między widokiem listy a widokiem miniatur w siatce zawartości

V

Uzyskanie szczegółów wybranego pliku w widoku listy siatki zawartości — między innymi szczegółów, takich jak data i godzina modyfikacji oraz typ pliku

Klawisz strzałki w górę lub strzałki w dół

Wyświetlenie skrótów klawiaturowych

?

Wydawanie poleceń

Czynność

Skrót klawiaturowy

Otwieranie zaznaczonego pliku lub folderu

Enter

Tworzenie nowego pliku lub folderu, gdy nie jest zaznaczony żaden element

N

Tworzenie nowego folderu

Shift+F

Przekazywanie pliku

U

Pobranie zaznaczonego elementu

Ctrl+S

Zmiana nazwy zaznaczonego pliku lub folderu

F2

Udostępnienie zaznaczonego pliku lub folderu

S

Usunięcie zaznaczonego pliku lub folderu

Delete

Zobacz też

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w usłudze OneDrive dla Firm w systemie Windows

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×