Skróty klawiaturowe dla schematu organizacyjnego

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W tym artykule opisano skróty klawiaturowe typowych zadań w Organization Chart Add-in for Microsoft Office programs, takie jak pola tworzenie i wyświetlanie schematów organizacyjnych. Skróty klawiaturowe odnoszą się do układu klawiatury Stanów Zjednoczonych. Klawisze w innych układach mogą nie odpowiadać dokładnie klawiszy na klawiaturze Stanów Zjednoczonych.

Skróty klawiaturowe naciśnięcia co najmniej dwóch klawiszy jednocześnie nazwy klawiszy rozdzielono znakiem plus (+).

Aby wydrukować ten temat, naciśnij klawisze CTRL + P.

Tworzenie pola

Czynność

Klawisze

Tworzenie podrzędnego do zaznaczonego pola.

F2

Tworzenie współpracownika przed aktualnie zaznaczonego pola (z lewej strony lub powyżej bieżącego pola w zależności od stylu grupy).

F3

Tworzenie współpracownika po obecnie zaznaczony blok (po prawej stronie lub poniżej bieżącego pola, w zależności od stylu grupowania).

Klawisz F4

Tworzenie menedżera dla aktualnie zaznaczonego pola.

F5

Tworzenie Asystenta do zaznaczonego pola.

F6

Zaznacz pola

Czynność

Klawisze

Zaznacz wszystkie pola na wykresie.

CTRL+A

Wybierz gałąź poniżej zaznaczonego kierowników.

CTRL+B

Wybierz grupę, do której należy aktualnie zaznaczonego pola.

CTRL+G

Zaznacz pole u góry.

KOMBINACJA KLAWISZY CTRL + ALT + B

Rozszerzanie zaznaczenia do lewej.

SHIFT+STRZAŁKA W LEWO

Rozszerzanie zaznaczenia do prawej.

SHIFT+STRZAŁKA W PRAWO

Rozszerzenie zaznaczenia w dół.

SHIFT+STRZAŁKA W DÓŁ

Rozszerzanie zaznaczenia do góry.

SHIFT+STRZAŁKA W GÓRĘ

Zaznacz pole następnego z lewej strony, gdy jest zaznaczona.

STRZAŁKA W LEWO

Zaznacz pole dalej w prawo, gdy jest zaznaczona.

STRZAŁKA W PRAWO

Przechodzenie do pola

Czynność

Klawisze

Przechodzenie do następnego pola w lewo.

CTRL+STRZAŁKA W LEWO

Przechodzenie do następnego pola w prawo.

CTRL+STRZAŁKA W PRAWO

Przejście do następnego pola w górę na wykresie.

STRZAŁKA W GÓRĘ

Przechodzenie do następnego pola w dół na wykresie.

STRZAŁKA W DÓŁ

Poruszanie się w wykresie

Czynność

Klawisze

Przechodzenie na początek wykresu.

HOME

Przechodzenie do dolnej części wykresu.

END

Przejście o jeden ekran w dół na wykresie.

PAGE DOWN

Przejście o jeden ekran w prawo na wykresie.

CTRL+PAGE DOWN

Przejście o jeden ekran w górę na wykresie.

PAGE UP

Przejście o jeden ekran w lewo na wykresie.

CTRL+PAGE UP

Przechodzenie do następnego pola tekstowego w polu.

TAB

Przechodzenie do poprzedniego pola tekstowego w polu.

SHIFT+TAB

Wyświetlanie wykresów

Czynność

Klawisze

Wyświetlanie wykresu całkowicie w oknie.

F9

Na wykresie są wyświetlane na 50% rzeczywistego rozmiaru.

F10

Na wykresie są wyświetlane na rzeczywistego rozmiaru.

F11

Na wykresie są wyświetlane na 200% rzeczywistego rozmiaru.

F12

Edytowanie tekstu

Czynność

Klawisze

Edytowanie informacji w polu pierwszy element.
Można także zaznaczyć pole i zacznij pisać. Wpisanych zastąpi pierwszy element tekstu w polu, jeśli istnieją.

ENTER po zaznaczeniu pola

Usunięcie znaku na prawo od punktu wstawiania, jeśli żaden tekst jest zaznaczony.
Usunięcie zaznaczonego tekstu, jeśli tekst jest zaznaczony.

DELETE

Usunięcie znaku na lewo od punktu wstawiania, jeśli żaden tekst jest zaznaczony.
Usunięcie zaznaczonego tekstu, jeśli tekst jest zaznaczony.

BACKSPACE

Przechodzenie w lewo o jeden znak.

STRZAŁKA W LEWO

Przechodzenie w prawo o jeden znak.

STRZAŁKA W PRAWO

Rozszerzenie zaznaczenia o jeden znak w lewo.

SHIFT+STRZAŁKA W LEWO

Rozszerzenie zaznaczenia o jeden znak w prawo.

SHIFT+STRZAŁKA W PRAWO

Przechodzenie do następnego wiersza w polu podczas edytowania tekstu.
Zezwalaj na edytowanie tekstu w polu, gdy jest zaznaczona.

ENTER

Przejście na początek wiersza.

HOME

Przejście na koniec wiersza.

END

Rozszerzanie zaznaczenia do początku wiersza

SHIFT+HOME

Rozszerzenie zaznaczenia do końca wiersza.

SHIFT+END

Przechodzenie do poprzedniego wiersza podczas edytowania tekstu.

STRZAŁKA W GÓRĘ

Przechodzenie do następnego wiersza podczas edytowania tekstu.

STRZAŁKA W DÓŁ

Korzystanie z okien dialogowych

Czynność

Klawisze

Przejście do następnego elementu (pole listy, pole tekstowe, przycisk, pole wyboru itp.).

TAB

Przejście do poprzedniego elementu.

SHIFT+TAB

Zaznaczanie następnego elementu na liście lub w grupie podobne elementy.

Klawisze strzałek

Włączanie elementu pola wyboru lub wyłączanie gdy jest zaznaczone pole wyboru.
Kliknij przycisk po wybraniu przycisku.

SPACJA

Przechodzenie do następnego elementu, począwszy od tej litery na liście lub w grupie podobne elementy.

Litera

Wybierz przycisk z grubości obramowania.

ENTER

Anulowanie okna dialogowego.

ESC

Używanie menu

Czynność

Klawisze

Uaktywnianie paska menu.

ALT

Otwórz menu Sterowanie.

ALT+SPACJA

Po aktywowaniu na pasku menu

Czynność

Klawisze

Anulowanie menu.

ESC

Otwórz menu Sterowanie.

ALT+SPACJA

Wyświetlanie menu. Na przykład wpisz F, aby wyświetlić menu plik.

ALT + pierwsza litera w nazwie menu

Gdy zostanie wyświetlone menu

Czynność

Klawisze

Wybierz polecenie, które rozpoczynają się od pierwszej litery polecenie na liście menu. Na przykład wpisz N, aby wybrać polecenie Nowy w menu plik.

Pierwsza litera polecenia na liście menu

Wybieranie polecenia wyróżniony.

ENTER

Anulowanie menu.

ESC

Wyróżnij poprzedniego polecenia w menu.

STRZAŁKA W GÓRĘ

Wyróżnij następnego polecenia w menu.

STRZAŁKA W DÓŁ

Otwarcie menu z lewej strony.

STRZAŁKA W LEWO

Otwarcie menu z prawej.

STRZAŁKA W PRAWO

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×