Skanowanie oceny migracji: widoki dużych list

Dowiedz się, jak zminimalizować problemy z widokami dużych list podczas migracji.

Omówienie

W środowisku źródłowym można skonfigurować ograniczenie widoku listy, aby przez określoną liczbę godzin dziennie było stosowane ograniczenie widoków. Na platformie docelowej limity dotyczące określonych produktów są stosowane w sposób ciągły (przez cały dzień, 7 dni w tygodniu). Może to spowodować ograniczenie niektórych widoków listy.

Migracja danych

Listy i ich dane podlegają migracji. Jednak widoki listy wymienione w raporcie skanowania mogą nie być widoczne po migracji, jeśli nie zostaną wykonane działania naprawcze opisane w poniższej sekcji Przygotowywanie do migracji. Dowolne widoki list zawierające ponad 12 kolumn odnośników mogą również zostać ograniczone i wymagać podjęcia działań naprawczych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Projektowanie dużych list i optymalizowanie wydajności list.

Ważne: Każda witryna skonfigurowana jako „Brak dostępu” (zablokowana) zostanie pominięta w programie SharePoint. Aby wyświetlić listę zablokowanych zbiorów witryn, zobacz wynik skanowania w poszukiwaniu zablokowanych witryn.

Przygotowywanie do migracji

Przed rozpoczęciem migracji przejrzyj gotowy raport i wykonaj działania naprawcze dotyczące widoków dużych list. Jeśli chcesz uzyskać informacje na temat optymalizowania widoków list, zobacz Zarządzanie dużymi listami i bibliotekami w usłudze Office 365.

Po migracji

Sprawdź, czy listy, których dotyczyły działania naprawcze, są renderowania poprawnie.

Raporty wyników skanowania

FileName: LargeListViews detail.csv    Ten raport wyników skanowania zawiera widoki listy, które zostały ograniczone lub mogą zostać ograniczone w niedalekiej przyszłości, po przeprowadzeniu migracji do nowej platformy. Raport zawiera widoki listy, które spełniają jedno z poniższych kryteriów:

  • Zwracana liczba elementów przekracza 3000.

  • Jest objęty aktywnym ograniczeniem w skanowanym środowisku.

  • Zawiera ponad 12 kolumn odnośników.

  • Jest skonfigurowany jako widok zagregowany.

Kolumna

Opis

SiteId

Unikatowy identyfikator zbioru witryn, w którym występuje problem.

SiteURL

Adres URL zbioru witryn, w którym występuje problem.

SiteOwner

Właściciel zbioru witryn.

SiteAdmins

Lista osób wymienionych jako administratorzy zbioru witryn.

SiteSizeInMB

Rozmiar zbioru witryn w megabajtach [MB].

NumOfWebs

Liczba sieci Web istniejących w zbiorze witryn.

ContentDBName

Nazwa bazy danych zawartości hostującej zbiór witryn.

ContentDBServerName

Serwer SQL hostujący bazę danych zawartości.

ContentDBSizeInMB

Rozmiar bazy danych zawartości hostujący zbiór witryn.

LastContentModifiedDate

Data/godzina modyfikacji zawartości zbioru witryn.

TotalItemCount

Łączna liczba elementów znalezionych w zbiorze witryn.

Hits

Liczba żądań zarejestrowanych dla zbioru witryn. Korzysta z danych z usługi rejestrowania użycia. Jeśli usługa rejestrowania użycia jest wyłączona, w tym wierszu będzie wyświetlana wartość N/A (nie dotyczy).

DistinctUsers

Liczba unikatowych użytkowników, którzy uzyskali dostęp do zbioru witryn. Korzysta z danych z usługi rejestrowania użycia. Jeśli usługa rejestrowania użycia jest wyłączona, w tym wierszu będzie wyświetlana wartość N/A (nie dotyczy).

DaysOfUsageData

Liczba dni, przez które usługa rejestrowania użycia zachowuje dane. Zapewnia to kontekst dla kolumn Hits i DistinctUsers. Jeśli na przykład ta wartość wynosi 14 dni, dane z kolumn Hits i DistinctUsers są za ostatnie 14 dni.

LookupColumnCount

ListViewTitle

Tytuł listy, której dotyczy problem.

DefaultView

True/False (Prawda/Fałsz). Określa, czy dany widok jest widokiem domyślnym listy.

AggregateView

True/False (Prawda/Fałsz). Określa, czy dany widok jest widokiem zagregowanym. Widok może być na przykład skonfigurowany, aby wyświetlał sumę.

ListViewThrottled

True/False (Prawda/Fałsz). Określa, czy widok listy był objęty aktywnym ograniczeniem w skanowanym środowisku.

ViewItemCount

Liczba elementów zwróconych po zastosowaniu widoku listy. To pole jest puste, jeśli ustawienie ListViewThrottled ma wartość True.

Hidden

True/False (Prawda/Fałsz). Określa, czy widok listy jest skonfigurowany jako ukryty przed użytkownikami końcowymi.

ReadOnlyView

True/False (Prawda/Fałsz). Określa, czy widok listy jest skonfigurowany jako tylko do odczytu.

WebURL

Adres URL witryny podrzędnej zawierającej widok listy.

ListTitle

Tytuł listy, z którą jest skojarzony widok listy.

ListURL

Adres URL folderu głównego listy.

ListItemCount

Liczba elementów na liście.

ListTemplate

Szablon użyty do utworzenia listy.

ListType

Skonfigurowany typ listy.

ListCreator

Użytkownik, który utworzył listę.

ItemLastModifiedDate

Data/godzina ostatniej modyfikacji elementu z listy.

ScanID

Unikatowy identyfikator przypisany do konkretnego uruchomienia narzędzia do oceny migracji programu SharePoint.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×