Skanowanie oceny migracji: wersje pliku

Dowiedz się, jak podczas migracji rozwiązywać problemy z wersjami pliku.

Omówienie

Wersje mają wpływ (w sposób liniowy) na czas trwania migracji określonej witryny. Im więcej jest wersji, tym dłużej trwa migracja witryny.

Migracja danych

Domyślnie przechowywanie wersji jest włączone dla wszystkich list i bibliotek na platformie docelowej. W witrynie docelowej usługi SPO nie ma ograniczeń, jeśli przechowywanie wersji jest włączone.

Ważne: Każda witryna skonfigurowana jako „Brak dostępu” (zablokowana) zostanie pominięta w programie SharePoint. Aby wyświetlić listę zablokowanych zbiorów witryn, zobacz wynik skanowania w poszukiwaniu zablokowanych witryn.

Przygotowywanie do migracji

Przeanalizuj raport i zdecyduj, czy przechowywanie wersji w Twojej firmie jest konieczne.

Po migracji

Właściciele witryn powinni sprawdzić, czy informacje o wersjach zostały poddane migracji zgodnie z oczekiwaniami.

Raporty wyników skanowania

W poniższej tabeli opisano kolumny raportu FileVersions-detail.csv.

Ten raport skanowania zawiera listę wszystkich plików w środowisku, które mają wersje.

Kolumna

Opis

SiteId

Unikatowy identyfikator zbioru witryn, w którym występuje problem.

SiteURL

Adres URL zbioru witryn, w którym występuje problem.

SiteOwner

Właściciel zbioru witryn.

SiteAdmins

Lista osób wymienionych jako administratorzy zbioru witryn.

SiteSizeInMB

Rozmiar zbioru witryn w megabajtach [MB].

NumOfWebs

Liczba sieci Web istniejących w zbiorze witryn.

ContentDBName

Nazwa bazy danych zawartości hostującej zbiór witryn.

ContentDBServerName

Serwer SQL hostujący bazę danych zawartości.

ContentDBSizeInMB

Rozmiar bazy danych zawartości hostujący zbiór witryn.

LastContentModifiedDate

Data/godzina modyfikacji zawartości zbioru witryn.

TotalItemCount

Łączna liczba elementów znalezionych w zbiorze witryn.

Hits

Liczba żądań zarejestrowanych dla zbioru witryn. Korzysta z danych z usługi rejestrowania użycia. Jeśli usługa rejestrowania użycia jest wyłączona, w tym wierszu będzie wyświetlana wartość N/A (nie dotyczy).

DistinctUsers

Liczba unikatowych użytkowników, którzy uzyskali dostęp do zbioru witryn. Korzysta z danych z usługi rejestrowania użycia. Jeśli usługa rejestrowania użycia jest wyłączona, w tym wierszu będzie wyświetlana wartość N/A (nie dotyczy).

DaysOfUsageData

Liczba dni, przez które usługa rejestrowania użycia zachowuje dane. Zapewnia to kontekst dla kolumn Hits i DistinctUsers. Jeśli na przykład ta wartość wynosi 14 dni, dane z kolumn Hits i DistinctUsers są za ostatnie 14 dni.

SiteURL

Adres URL zbioru witryn.

SiteOwner

Właściciel zbioru witryn.

VersionCount

Liczba wersji elementów.

File

Plik, z którym są skojarzone wersje.

ScanID

Unikatowy identyfikator przypisany do konkretnego uruchomienia narzędzia do oceny migracji programu SharePoint.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×