Przejdź do głównej zawartości

Skalowanie arkusza

Jeśli arkusz zawiera wiele kolumn, można użyć opcji Skaluj, aby dopasować rozmiar arkusza w celu lepszego dopasowania do drukowanej strony.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij kartę Układ strony na wstążce.

 2. W grupie skalowanie do rozmiaru w polu Szerokość wybierz pozycję 1 Strona, a następnie w polu wysokość wybierz pozycję automatycznie. Kolumny będą teraz wyświetlane na jednej stronie, ale wiersze mogą rozciągać się na więcej niż jednej stronie.

  Skaluj do rozmiaru

  Aby wydrukować arkusz na pojedynczej stronie, wybierz jedną stronę w polu wysokość . Pamiętaj jednak, że drukowanie może być trudne do odczytania, ponieważ program Excel zmniejszy dane, dopasowując je. Aby zobaczyć, jaka skala jest obecnie używana, sprawdź liczbę widoczną w polu Skala. Jeśli jest to mała liczba, przed drukowaniem może być wymagane wprowadzenie innych zmian. Możesz na przykład zmienić orientację strony z pionowej na poziomą lub wybrać większy rozmiar papieru. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz poniższą sekcję, w której bardziej szczegółowo opisano sposób skalowania arkusza do rozmiaru strony wydruku.

 3. Aby wydrukować arkusz kalkulacyjny, naciśnij klawisze CTRL+P w celu otwarcia okna dialogowego Drukowanie, a następnie kliknij przycisk OK.

W celu uzyskania najlepszego środowiska podczas skalowania arkusza należy pamiętać o następujących uwagach:

 • Jeśli arkusz zawiera wiele kolumn, może być konieczne przełączenie orientacji strony z pionowej na poziomą. Aby to zrobić, przejdź do strony układ strony > Ustawienia strony > Orientacja, a następnie kliknij pozycję pozioma.

 • Możesz użyć większego rozmiaru papieru, aby pomieścić wiele kolumn. Aby przełączyć domyślny rozmiar papieru, przejdź do pozycji Układ strony > Ustawienia strony > rozmiar, a następnie wybierz odpowiedni rozmiar.

 • Użyj polecenia Drukuj obszar (GrupaUstawienia strony ), aby wykluczyć kolumny lub wiersze, które nie muszą być drukowane. Na przykład jeśli chcesz wydrukować kolumny od A do F, a nie kolumny od G do Z, ustaw obszar wydruku tak, aby obejmował tylko kolumny od A do F.

 • Możesz zmniejszyć lub powiększyć arkusz, aby lepiej dopasować go do strony wydruku. Aby to zrobić, w obszarze Ustawienia stronykliknij przycisk Uruchamianie okien. Następnie kliknij pozycję skaluj > Dopasuj do, a następnie wprowadź wartość procentową normalnego rozmiaru, którego chcesz użyć.

  Uwaga: Aby zmniejszyć arkusz w celu lepszego dopasowania do wydrukowanych stron, wprowadź wartość procentową mniejszą niż 100%. Aby powiększyć arkusz w celu dopasowania go do strony wydruku, wprowadź wartość większą niż 100%.

 • Widok układu strony nie jest zgodny z poleceniem Zablokuj okienka. Jeśli nie chcesz odblokowywać wierszy lub kolumn w arkuszu, możesz pominąć widok układu strony, zamiast tego używając opcji Dopasuj do na karcie Strona w oknie dialogowym Ustawienia strony. W tym celu przejdź do karty Układ strony i w grupie Ustawienia strony kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe Obraz przycisku w prawej dolnej części strony. Opcjonalnie naciśnij klawisze ALT + P, S, P na klawiaturze.

 • Aby wydrukować arkusz na określonej liczbie stron, w obszarze Ustawienia stronykliknij przycisk Uruchamianie małych okien. Następnie w obszarze skalowaniew obu polach Dopasuj do wpisz liczbę stron (szerokość i wysokość), na której chcesz wydrukować dane arkusza.

  Uwagi: 

  • Gdy używasz opcji Dopasuj do, program Excel ignoruje ręczne podziały stron.

  • W programie Excel dane nie są rozciągane do wielkości stron.

 • Aby wyłączyć skalowanie, przejdź do pozycji Plik > Drukuj > Ustawienia > Bez skalowania.

Podczas drukowania arkusza programu Excel może się okazać, że rozmiar czcionki drukowanej jest niezgodny z oczekiwaniami.

Wykonaj poniższe czynności, aby przeskalować arkusz na potrzeby drukowania, zwiększając lub zmniejszając rozmiar czcionki.

 1. W arkuszu kliknij pozycję Plik > Drukuj.

 2. W obszarze Ustawienia kliknij pozycję Skalowanie niestandardowe > Opcje skalowania niestandardowego.

 3. Kliknij pozycję Strona , a następnie w polu Dopasuj do wybierz wartość procentową, o jaką chcesz zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar czcionki.

 4. Przejrzyj zmiany w podglądzie wydruku i w razie potrzeby zmień rozmiar czcionki — Powtórz te czynności.

  Uwaga: Przed kliknięciem przycisku DrukujSprawdź ustawienie rozmiar papieru w obszarze właściwości drukarki, a także upewnij się, że w tym rozmiarze drukarki jest w pełni papier. Jeśli ustawienie rozmiar papieru różni się od rozmiaru papieru w drukarce, program Excel dostosowuje wydruk, aby dopasować go do rozmiaru papieru w drukarce, a drukowany arkusz może być niezgodny z podglądem wydruku.

W podglądzie wydruku, jeśli arkusz jest wyświetlany w postaci mniejszej niż pojedyncza strona, sprawdź, czy zastosowano opcję skalowania, taką jak dopasowanie arkusza na jednej stronie . Skorzystaj z powyższej sekcji, aby dowiedzieć się, jak wprowadzać zmiany.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Zobacz też

Szybki start: drukowanie arkusza

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×