Skalowanie arkusza

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

f arkusz zawiera wiele kolumn, można użyć skalowanie do rozmiaru opcji w celu zmniejszenia rozmiaru arkusza, aby lepiej dopasować drukowanej strony.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij kartę Układ strony na wstążce.

 2. W grupie Skalowanie do rozmiaru w polu Szerokość wybierz 1 strona, a w polu Wysokość wybierz Automatycznie. Kolumny pojawią się teraz na jednej stronie. Wiersze natomiast mogą rozciągać się na wiele stron.

  Skaluj do rozmiaru

  Aby wydrukować arkusz na jednej stronie, wybierz stronę 1 w polu Wysokość. Należy pamiętać, jednak wydruku może być trudne do odczytania, ponieważ program Excel zmniejsza dane, których chcesz dopasować. Aby zobaczyć, ile skalowania jest używana, spójrz na liczbę w polu Skala. Jeśli jest niską wartość, może być konieczne wprowadzić inne zmiany przed drukowaniem. Na przykład może być konieczne zmienianie orientacji strony z pionowej na poziomą lub docelowego większy rozmiar papieru. Aby uzyskać więcej informacji zobacz sekcję poniżej, aby zrozumieć kilka rzeczy, o skalowania arkusza do drukowanej strony.

 3. Aby wydrukować arkusz kalkulacyjny, naciśnij klawisze CTRL+P w celu otwarcia okna dialogowego Drukowanie, a następnie kliknij przycisk OK.

Aby uzyskać najlepsze rezultaty skalowania arkusza, to należy pamiętać o następujących czynności:

 • Jeśli arkusz zawiera wiele kolumn, może być konieczne przełączyć orientację strony z pionowej na poziomą. Aby to zrobić, przejdź do pozycji Układ strony > Ustawienia strony > Orientacja i kliknij pozycję Pozioma.

 • Warto rozważyć użycie większy rozmiar papieru, aby zezwalały na wiele kolumn. Aby przełączyć domyślnego rozmiaru papieru, przejdź do pozycji Układ strony > Ustawienia strony > rozmiar, a następnie wybierz żądany rozmiar.

 • Aby wykluczyć dowolnej kolumny lub wiersze, które nie trzeba wydrukować za pomocą polecenia Obszar wydruku (grupaUstawienia strony ). Na przykład jeśli chcesz wydrukować kolumny od a do F, ale nie kolumnach G do Z, ustaw obszar wydruku, aby uwzględnić tylko kolumn od A do F.

 • Możesz zmniejszyć lub powiększyć arkusz na lepsze pasującego na drukowanych stronach. Aby to zrobić, w oknie Ustawienia strony, kliknij przycisk Uruchom okno. Następnie kliknij przycisk Skalowanie > Dopasuj do, a następnie wprowadź wartość procentową normalnego rozmiaru, który ma być używany.

  Uwaga: Aby zmniejszyć arkusza, aby lepiej dopasować drukowanych stronach, wprowadź wartość procentową, która jest mniejsza niż 100%. Aby powiększyć arkusza dopasowanego wydrukowanych stron, wprowadź wartość procentową większą niż 100%.

 • Widok układu strony nie jest zgodna z poleceniem Zablokuj okienka. Jeśli nie chcesz, aby odblokowywanie wierszy lub kolumn w arkuszu, możesz pominąć widoku układu strony i użyj opcji Dopasuj do, na karcie Strona w oknie dialogowym Ustawienia strony. Aby to zrobić, przejdź do karty Układ strony i w grupie Ustawienia strony, kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe Obraz przycisku u dołu prawej stronie. Możesz również nacisnąć klawisze ALT + P, S, P na klawiaturze.

 • Drukowanie arkusza na określonej liczbie stron, w oknie Ustawienia stronykliknij przycisk Uruchom małego okna. Następnie w obszarze Skalowanie w oba pola Dopasuj do od wprowadź liczbę stron (szerokość i wysokość), na którym chcesz wydrukować danych arkusza.

  Uwagi: 

  • Gdy używasz opcji Dopasuj do, program Excel ignoruje ręczne podziały stron.

  • W programie Excel dane nie są rozciągane do wielkości stron.

 • Aby wyłączyć skalowanie, przejdź do pozycji Plik > Drukuj > Ustawienia > Bez skalowania.

Podczas drukowania arkusza programu Excel, może się okazać, że rozmiar czcionki wydruku jest nie oczekujesz.

Wykonaj poniższe czynności, aby przeskalować arkusza do drukowania przez zwiększenie lub zmniejszenie rozmiaru czcionki.

 1. W arkuszu kliknij pozycję Plik > Drukuj.

 2. W obszarze Ustawienia kliknij pozycję Skalowanie niestandardowe > Opcje skalowania niestandardowego.

 3. Kliknij pozycję Strona, a następnie w oknie dialogowym Dopasuj do wybierz wartość procentową, o jaką chcesz zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar czcionki.

 4. Przejrzyj zmiany w Widoku Podgląd wydruku i — jeśli ma inny rozmiar czcionki, powtórz kroki.

  Uwaga: Przed kliknięciem przycisku Drukuj, zaznacz z ustawieniem rozmiaru papieru we właściwościach drukarki, a także upewnij się, że drukarka ma w rzeczywistości papieru w tym rozmiarze. Jeśli z ustawieniem rozmiaru papieru różni się od rozmiaru papieru drukarki, program Excel automatycznie dostosuje wydruku w celu dopasowania do rozmiaru papieru drukarki i wydrukowanym arkuszu mogą nie odpowiadać Podgląd wydruku

Podgląd wydruku Sprawdź, jeśli arkusz znajduje się do pojedynczej strony, jeśli zastosowano opcję skalowania, na przykład Dopasowania arkusza na jednej stronie. Zapoznaj się z sekcją powyżej, aby dowiedzieć się, jak wprowadzić zmiany.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Zobacz też

Szybki start: drukowanie arkusza

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×