SharePoint Server 2007 koniec Przewodnik po pomocy technicznej

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Na 10 października 2017programu Microsoft Office SharePoint Server 2007 osiągnął koniec pomocy technicznej. Jeśli jeszcze tego nie rozpoczęta migracji z programu SharePoint Server 2007 do usługi Office 365 lub nowsza wersja lokalnego serwera programu SharePoint, nadszedł czas, aby rozpocząć planowanie. W tym artykule opisano zasobów, aby pomóc użytkownikom migracji danych do programu SharePoint w trybie Online lub uaktualnienie do programu SharePoint Server lokalnego.

Jakie ma koniec średniej pomocy technicznej?

Program SharePoint Server, takich jak niemal wszystkich produktów firmy Microsoft, ma cyklu świadczenia pomocy technicznej, w którym firma Microsoft udostępnia nowe funkcje, poprawki, poprawki zabezpieczeń i tak dalej. Ten cykl życia zwykle trwa 10 lat od daty początkowej wersji produktu, a na koniec tego cyklu życia nosi nazwę produktu koniec pomocy technicznej. Koniec pomocy technicznej firmy Microsoft nie jest już znajdują się:

  • pomoc techniczną w zakresie mogących wystąpić problemów;

  • poprawki błędów dotyczące wykrytych problemów, które mogą wpłynąć na stabilność i użyteczność serwera;

  • Poprawki zabezpieczeń luk, które zostaną wykryte i która może serwer podatne na naruszenia bezpieczeństwa; oraz

  • aktualizacje stref czasowych.

Mimo że farmie programu SharePoint Server 2007 nadal będzie operacyjne po 10 października 2017, nie dalszej aktualizacje, poprawki, lub poprawki zostanie wysłane dla produktu (w tym poprawki poprawki zabezpieczeń), a Microsoft Support będzie mieć pełni przesuniętą wysiłków pomocy technicznej w nowsze wersje produktu. Ponieważ instalacji będzie już obsługiwane lub poprawkami, jako koniec metod pomocy technicznej należy uaktualnić produktu, lub migrowania ważnych danych.

Porada: Jeśli uaktualnianie lub migracja nie zostały jeszcze zaplanowane, zobacz: Opcje migracji z programu SharePoint 2007 do rozważenia, aby uzyskać kilka przykładów, od czego zacząć. Możesz również wyszukać partnerów firmy Microsoft, którzy mogą Ci pomóc w uaktualnieniu programu lub przeprowadzeniu migracji do usługi Office 365 (albo w obu tych czynnościach).

Aby uzyskać więcej informacji na temat planowanego zakończenia świadczenia pomocy technicznej dla serwerów pakietu Office 2007, zobacz Planowanie uaktualnienia serwerów pakietu Office 2007.

Jakie opcje są dostępne?

Pierwszym krokiem powinno być witryny cyklu życia produktu. Jeśli masz lokalnego produktu firmy Microsoft, która jest wiekowania, należy sprawdzić do końca okresu pomocy technicznej tak że rok lub tak się — lub pod warunkiem migracji usługi wymagają — mogą planować uaktualnienia lub migracji. Wybierając następnym krokiem, warto podejrzenie, co może być niewystarczający, lepiej i zalecane, gdy nadejdzie funkcji produktu. Oto przykład:

Dobre

Lepsze

Najlepsze

SharePoint Server 2010

SharePoint Server 2013

SharePoint Online

Wdrożenie hybrydowe programu SharePoint

SharePoint Server 2016

Wdrożenie hybrydowe programu SharePoint

W przypadku wybrania opcji na niskie końca skali (niewystarczający), należy pamiętać, że musisz rozpocząć planowanie uaktualnienia wkrótce po migracji z programu SharePoint Server 2007 zostało zakończone. (koniec pomocy technicznej dla programu SharePoint Server 2007 jest 10 października 2017. Pamiętaj, że te daty mogą ulec zmianie i sprawdź witrynę cyklu życia produktu.)

Co dalej?

Program SharePoint Server może być zainstalowany lokalnie na Twoich własnych serwerach. Możesz również skorzystać z usługi SharePoint Online, która jest usługą online w ramach usługi Microsoft Office 365. Możesz skorzystać z następujących możliwości:

  • Przeprowadzenie migracji do usługi SharePoint Online

  • Uaktualnienie programu SharePoint Server w środowisku lokalnym

  • Obie powyższe

  • Zaimplementowanie rozwiązania hybrydowego SharePoint

Pamiętaj o ukrytych kosztach związanych z utrzymywaniem farmy serwerów w przyszłości, utrzymywaniem lub migrowaniem dostosowań oraz unowocześnianiem sprzętu, od którego zależy działanie programu SharePoint Server. Posiadanie farmy programu SharePoint Server w środowisku lokalnym opłaca się, gdy jest ona koniecznością. Natomiast jeśli Twoja farma działa na starszych serwerach programu SharePoint, bez intensywnego dostosowania, korzyści może Ci przynieść zaplanowana migracja do usługi SharePoint Online.

Ważne: Jeśli zawartość programu SharePoint 2007 nie jest często używana, istnieje inna możliwość. Niektórzy administratorzy programu SharePoint mogą utworzyć subskrypcję usługi Office 365, skonfigurować zupełnie nową witrynę usługi SharePoint Online, a następnie odciąć się od programu SharePoint 2007, przenosząc do świeżych witryn usługi SharePoint Online tylko najważniejsze dokumenty. W tym miejscu dane mogą zostać przeniesione z witryny programu SharePoint 2007 do archiwum. Zastanów się, jak użytkownicy pracują z danymi w Twojej instalacji programu SharePoint 2007. Ten problem można rozwiązać w kreatywny sposób!

SharePoint Online (SPO)

Instalacja lokalna programu SharePoint Server

Długi czas realizacji (planowanie/wykonanie/weryfikacja)

Długi czas realizacji (planowanie/wykonanie/weryfikacja)

Niższy koszt finansowy (brak zakupów sprzętu)

Wyższy koszt finansowy (sprzęt + deweloperzy/administratorzy)

Jednorazowy koszt migracji

Jednorazowy koszt powtarzający się przy każdej kolejnej migracji

Niski całkowity koszt utrzymania/konserwacji

Wysoki całkowity koszt utrzymania/konserwacji

W przypadku migracji do usługi Office 365 jednorazowe przeniesienie ma wyższy koszt początkowy związany z porządkowaniem danych i określaniem, które z nich warto przenieść do chmury, a które zostawić. Jednak od tego momentu uaktualnienia będą odbywały się automatycznie, nie będzie konieczne zarządzanie aktualizacjami oprogramowania i sprzętu, a bezawaryjne działanie farmy będzie gwarantowane na podstawie umowy dotyczącej poziomu usług firmy Microsoft (SLA).

Przeprowadzenie migracji do usługi SharePoint Online

Zapoznaj się z opisem usługi SharePoint Online, aby upewnić się, że zawiera ona wszystkie funkcje, których potrzebujesz. Oto link do wszystkich opisów usługi Office 365:

Opisy usługi Office 365

Nie można przeprowadzić migracji z programu SharePoint 2007 bezpośrednio do usługi SharePoint Online. Przeniesienie danych do usługi SharePoint Online należy wykonać ręcznie. W przypadku uaktualnienia do programu SharePoint Server 2013 lub SharePoint Server 2016 przeniesienie danych może odbywać się również z pomocą interfejsu API migracji programu SharePoint (na przykład w celu przeprowadzenia migracji informacji do usługi OneDrive dla Firm).

Online Pro

Online Con

Firma Microsoft dostarcza sprzęt dla usługi SPO i administruje całym sprzętem.

Funkcje dostępne w lokalnej instalacji programu SharePoint Server i w usłudze SPO mogą się różnić.

Jesteś administratorem globalnym subskrypcji i możesz przypisywać administratorów do witryn usługi SPO.

Niektóre działania dostępne dla administratora farmy w lokalnej instalacji programu SharePoint Server nie istnieją (lub nie są potrzebne) w roli administratora programu SharePoint w usłudze Office 365.

Firma Microsoft stosuje poprawki i aktualizacje sprzętu i oprogramowania.

Ponieważ nie ma dostępu do źródłowego systemu plików w usłudze, niektóre dostosowania są ograniczone.

Firma Microsoft publikuje umowy dotyczące poziomu usług i szybko reaguje na zdarzenia związane z poziomem usług.

Tworzenie i przywracanie kopii zapasowych oraz inne opcje odzyskiwania są wykonywane automatycznie przez usługę SharePoint Online — nieużywane kopie zapasowe są zastępowane.

Testowanie zabezpieczeń i dostosowywanie wydajności serwera przeprowadza na bieżąco firma Microsoft w ramach usługi.

Zmiany w interfejsie użytkownika i inne funkcje programu SharePoint są instalowane przez usługę i może być konieczne ich włączenie lub wyłączenie.

Usługa Office 365 spełnia wiele standardami: Office 365 zgodności.

Pomoc w ramach migracji jest ograniczona.

Duża część uaktualnienia będzie wykonywana ręcznie lub za pośrednictwem interfejsu API migracji usługi SPO opisanego w artykule Przewodnik dotyczący zawartości migracji usługi SharePoint Online i usługi OneDrive.

Ani inżynierowie działu pomocy technicznej firmy Microsoft, ani pracownicy zatrudnieni w centrum danych nie mają nieograniczonego dostępu administratora do Twojej subskrypcji.

Jeśli infrastruktura sprzętowa wymaga uaktualnienia w celu obsługi nowszej wersji programu SharePoint lub jeśli do uaktualnienia jest wymagana farma pomocnicza, mogą wystąpić dodatkowe koszty.

W wykonaniu jednorazowego zadania migracji danych do usługi SharePoint Online mogą pomóc partnerzy.

Produkty online są aktualizowane automatycznie przez usługę, co oznacza, że funkcje mogą zastąpić, to nie PRAWDA koniec pomocy technicznej.

Jeśli zamierzasz utworzyć nową witrynę usługi Office 365 i stosownie do potrzeb przeprowadzić ręczną migrację danych do tej witryny, tutaj możesz zapoznać się z opcjami usługi Office 365:

Opcje planu usługi Office 365

Uaktualnienie programu SharePoint Server w środowisku lokalnym

W przeszłości nie można było pominąć wersji podczas uaktualnień programu SharePoint, przynajmniej nie do wersji SharePoint Server 2016. Oznacza to, że uaktualnienia trzeba było przeprowadzać po kolei:

SharePoint 2007 | SharePoint Server 2010 | SharePoint Server 2013 | SharePoint Server 2016

Przejście całej ścieżki od programu SharePoint 2007 do programu SharePoint Server 2016 oznacza ogromną ilość czasu i obejmuje koszt uaktualnień sprzętu (pamiętaj, że konieczne jest również uaktualnienie serwerów SQL), oprogramowania i administrowania. W zależności od poziomu istotności funkcji, należy także uaktualnić dostosowania lub zrezygnować z nich.

Uwaga: Istnieje możliwość utrzymania farmy programu SharePoint 2007 wycofanego z użytkowania, zainstalowania farmy programu SharePoint Server 2016 na nowym sprzęcie (aby uruchomić obok siebie osobne farmy), a następnie zaplanowania i wykonania ręcznej migracji zawartości (na przykład w celu pobrania i ponownego przekazania zawartości). Pamiętaj o pewnych pułapkach ręcznego przenoszenia (na przykład o zastępowaniu ostatnio zmodyfikowanego konta aliasem konta wykonującego ręczne przenoszenie dokumentów) oraz o pracy, którą należy wykonać z wyprzedzeniem (na przykład o ponownym utworzeniu witryn, podwitryn, uprawnień i struktur listy). Ponownie jest to czas na rozważenie, jakie dane można przenieść do magazynu lub jakie dane nie są już potrzebne. Odpowiednia akcja może zmniejszyć wpływ migracji.
W każdym przypadku oczyścić swoje środowisko przed przeprowadzeniem uaktualnienia. Przed uaktualnieniem, a na pewno przed likwidacją, upewnij się, że istniejąca farma jest funkcjonalna!

Pamiętaj, aby przejrzeć obsługiwane i nieobsługiwane ścieżki uaktualniania:

Jeśli masz dostosowania, musisz mieć plan uaktualniania dla każdego kroku na ścieżce migracji:

Środowisko lokalne Pro

Środowisko lokalne Con

Pełna kontrola nad wszystkimi aspektami Twojej farmy programu SharePoint, począwszy od sprzętu serwera.

Wszystkie podziały i poprawki są odpowiedzialne za firmy (może uczestniczyć płatnej Support Microsoft Jeśli produktu nie znajduje się na końcu obsługi):

Pełen zestaw funkcji programu SharePoint Server w środowisku lokalnym z opcją połączenia Twojej farmy lokalnej z subskrypcją usługi SharePoint Online za pośrednictwem rozwiązania hybrydowego.

Uaktualnienia, poprawki, poprawki zabezpieczeń i wszystkie procedury konserwacji programu SharePoint Server są zarządzane lokalnie.

Pełen dostęp do większych możliwości dostosowywania.

Standardy dotyczące zgodności obsługiwane przez usługę Office 365 należy skonfigurować ręcznie w środowisku lokalnym.

Testowanie zabezpieczeń i dostosowywanie wydajności serwera odbywa się w środowisku lokalnym (jest pod Twoją kontrolą).

Usługa Office 365 może udostępniać usłudze SharePoint Online funkcje, które nie współdziałają z instalacją lokalną programu SharePoint Server.

W migracji danych do następnej wersji programu SharePoint Server (i kolejnych) mogą pomóc partnerzy.

Twoje witryny programu SharePoint Server nie używają automatycznie certyfikatów SSL/TLS jak w usłudze SharePoint Online.

Pełna kontrola nad konwencjami nazewnictwa, tworzeniem i przywracaniem kopii zapasowych oraz innymi opcjami odzyskiwania w instalacji lokalnej programu SharePoint Server.

Instalacja lokalna programu SharePoint Server jest wrażliwa na cykl użytkowania produktu.

Zasoby potrzebne do uaktualnienia

Najpierw sprawdź, czy spełniasz wymagania dotyczące sprzętu i oprogramowania, a następnie wykonaj procedury obsługiwanych metod uaktualniania.

Tworzenie hybrydowego rozwiązania programu SharePoint między usługą SharePoint Online a środowiskiem lokalnym

Jeśli odpowiedź na Twoje potrzeby dotyczące migracji leży gdzieś między samodzielną kontrolą oferowaną przez środowisko lokalne a niższym kosztem utrzymania oferowanym przez usługę SharePoint Online, możesz połączyć farmy programu SharePoint Server 2013 lub 2016 z usługą SharePoint Online za pośrednictwem rozwiązań hybrydowych. Dowiedz się więcej na temat rozwiązań hybrydowych programu SharePoint

Jeśli uważasz, że hybrydowa farma programu SharePoint Server przyniesie korzyści Twojej firmie, zapoznaj się z istniejącymi typami rozwiązań hybrydowych i sposobami konfigurowania połączenia między farmą programu SharePoint w środowisku lokalnym a subskrypcją usługi Office 365.

Dobrym sposobem na wypróbowanie tego rozwiązania jest utworzenie środowiska dewelopersko-testowego usługi Office 365. Gdy masz bezpłatną wersję próbną lub zakupioną subskrypcję usługi Office 365, jesteś na dobrej drodze do utworzenia zbiorów witryn, sieci Web i bibliotek dokumentów w usłudze SharePoint Online, do których można przeprowadzić migrację danych (albo ręcznie, przy użyciu interfejsu API migracji, albo — jeśli chcesz przeprowadzić migrację zawartości witryny Moja witryna do usługi OneDrive dla Firm — za pośrednictwem kreatora wdrożenia hybrydowego).

Uwaga: Pamiętaj, że w celu skorzystania z opcji wdrożenia hybrydowego musisz uaktualnić swoją farmę programu SharePoint 2007 w środowisku lokalnym do wersji SharePoint Server 2013 lub SharePoint Server 2016.

Tematy pokrewne

Rozwiązywanie problemów z i wznów uaktualnianie (Office SharePoint Server 2007)
Rozwiązywanie problemów z uaktualnienie problemów (SharePoint Server 2010)
Rozwiązywanie problemów z bazy danych uaktualnić problemów w programie SharePoint 2013
Wyszukiwanie firmy Microsoft Partnerzy ułatwiające uaktualnienie
zasobów pomocy uaktualnienie pakietu Office 2007 lub 2010 serwerów i klientów

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×