Sesje i limit czasu sesji w usługach programu Excel

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Sesja jest umożliwia zarządzanie interakcji w skoroszycie na serwerach witryny sieci Web Office SharePoint Server. W poniższych sekcjach opisano, co sesja znajduje się, jak tworzyć i kończenie sesji, jak limit czasu sesji wpływa na możesz i jak zarządzać widok i interakcja z skoroszytu w usługach programu Excel.

Co chcesz zrobić?

Co to jest sesja?

Jak utworzyć i zakończyć sesję w programie Excel Services

Co się stanie, gdy podczas interakcji z danymi w programie Excel Services zostanie osiągnięty limit czasu sesji

Zapisywanie widoku w usługach programu Excel przed limit czasu sesji

Co to jest sesja?

Sesja jest unikatowy jednostka pracy kontekstu, utworzonym identyfikacji i operacji skoroszytu. W tej sesji jest tworzone w razie potrzeby, istnieje wstępnie zdefiniowana, maksymalny czas ustawionej przez administratora systemu, a następnie kończy jawnie przez użytkownika albo niejawnie przekroczenia limitu czasu. Główną zaletą sesji to, że jej przechowuje interakcji, wprowadzone w skoroszycie, takich jak sortowania i filtrowania dla sesji, a jednocześnie zoptymalizować obliczeń podczas sesji. Sesji jest używana w celu też bilansowanie obciążenia pracą na serwerach oraz uniemożliwić użytkownikom kilka przy użyciu zbyt wiele zasobów systemowych, takich jak Procesora i pamięci, koszt innym użytkownikom. Podczas sesji interakcji przez jego właściciela lub innego użytkownika są prywatne i są one odizolowane. Na przykład sortowanie danych w usługach programu Excel i innego użytkownika filtry danych w usługach programu Excel, zobacz interakcji sortowanie widzi innego użytkownika, jego lub jej interakcji filtru, ale żaden z możesz widzi interakcji innych osób.

Po otwarciu skoroszytu w usługach programu Excel tworzenia sesji i załadowaniu najnowszej wersji skoroszytu. Gdy skoroszyt jest skojarzone z sesją, wszelkie zmiany, które inni użytkownicy wprowadzić w tej wersji skoroszytu w bibliotece dokumentów nie są odzwierciedlane w bieżącej sesji. Na przykład jeśli inny użytkownik aktualizuje skoroszytu w programie Microsoft Office Excel i zapisuje go ponownie w tej samej bibliotece dokumentów, zmiany te nie będą widoczne w bieżącej sesji.

W jednej sesji można otworzyć tylko jeden skoroszyt programu Excel, ale można otworzyć ten sam skoroszyt w kilku sesjach (i może to zrobić kilku użytkowników jednocześnie). Ponadto użytkownik może w każdej chwili otworzyć więcej niż jedną sesję z tym samym lub innym skoroszytem. W przedsiębiorstwie, w którym jest dużo użytkowników, wiele różnych skoroszytów może być otwartych w wielu różnych sesjach. Jednak w jednej sesji może być otwarty tylko jeden skoroszyt dla jednego użytkownika.

Z daną sesją jest skojarzony tylko jeden użytkownik, ale użytkownik może utworzyć kilka sesji z tym samym skoroszytem. Można na przykład porównać różne widoki tego samego arkusza w skoroszycie na dwóch stronach składników Web Part otwartych w osobnych oknach za pomocą polecenia Nowe okno w menu Plik programu Internet Explorer. Można też porównać dwa różne skoroszyty w dwóch oknach składnika Web Part programu Excel Web Access na tej samej stronie składników Web Part. Należy jednak zauważyć, że nie można wyświetlić dwóch lub więcej składników Web Part programu Excel Web Access, które używają tej samej sesji, na jednej stronie składników Web Part.

Początek strony

Jak utworzyć i zakończyć sesję w programie Excel Services

Sesja jest zazwyczaj tworzona podczas otwierania skoroszytu programu Excel i zakańczana podczas zamykania tego skoroszytu, istnieje jednak kilka sposobów tworzenia i zakańczania sesji.

W usługach programu Excel możesz utworzyć nowej sesji po wykonaj następujące czynności:

  • Wyświetlanie usług programu Excel w skoroszycie załadowanego określona dla właściwości skoroszytu.

  • Ponowne załadowanie skoroszytu za pomocą polecenia Załaduj ponownie skoroszyt z menu Otwórz na pasku narzędzi programu Excel Web Access. To polecenie zawsze używa najnowszej wersji skoroszytu.

  • Otwarcie skoroszytu programu Excel z poziomu biblioteki dokumentów w przeglądarce (wskazanie elementu, kliknięcie strzałki obok niego, a następnie kliknięcie pozycji Wyświetl w przeglądarce sieci Web).

  • Wyświetlenie strony składników Web Part, takiej jak pulpit nawigacyjny, która zawiera składnik Web Part programu Excel Web Access.

  • Użycie połączenia składnika Web Part w celu przekazania adresu URL skoroszytu programu Excel, na przykład ze składnika Web Part widoku listy biblioteki dokumentów do składnika Web Part programu Excel Web Access.

  • Zaktualizowanie właściwości składnika Web Part programu Excel Web Access przez kliknięcie przycisku OK lub Zastosuj w okienku narzędzi składnika Web Part.

W usługach programu Excel zakończeniu bieżącej sesji, gdy wykonaj następujące czynności:

  • Dopuszczenie do osiągnięcia limitu czasu sesji.

  • Otwórz skoroszyt programu Excel w składniku Web Part programu Excel Web Access po wybraniu właściwości Zamknij sesję przed otwarciem nowej jeden.

  • Użycie połączenia składnika Web Part w celu przekazania adresu URL skoroszytu programu Excel, na przykład ze składnika Web Part widoku listy biblioteki dokumentów do składnika Web Part programu Excel Web Access, jeśli w składniku Web Part programu Excel Web Access jest zaznaczona właściwość Zamknij sesję przed otwarciem nowej.

  • Ustawienie wartości Nawigacja dla właściwości wspólnej składnika Web Part programu Excel Web Access Tryb pomocy, znajdującej się w sekcji Zaawansowane okienka narzędzi, a następnie kliknięcie przycisku Pomoc na pasku narzędzi programu Excel Web Access.

Początek strony

Co się stanie, gdy podczas interakcji z danymi w programie Excel Services zostanie osiągnięty limit czasu sesji

Po otwarciu skoroszytu w usługach programu Excel można wyświetlić lub interakcję ze skoroszytem, aby wyświetlić inne wyniki. Na przykład można sortować, filtrować, odświeżanie danych lub ustawianie parametrów. Te interakcje występują w ramach tej sesji, ale nie zmieniają się skoroszytu załadowany w usługach programu Excel. Te interakcje są również tymczasowe, a więc podczas sesji przekroczenia limitu czasu interakcji nie są zapisywane, a istnieje wprowadzone żadne zmiany w oryginalnym skoroszycie.

Jeśli klikniesz przycisk Odśwież Obraz przycisku na pasku narzędzi programu Internet Explorer, odświeżanie widoku bieżącego skoroszytu, ale sesję nie kończy. Kliknięcie przycisku Wstecz lub Dalej na pasku narzędzi programu Internet Explorer, nie kończy sesję. Jeśli zamkniesz okno przeglądarki, powoduje zakończenie sesji programu.

Limit czasu sesji mogą występować, nawet wtedy, gdy użytkownik współpracuje z usług programu Excel. Na przykład użytkownik może sortowania i filtrowania danych, a następnie możesz przejść do otwarcia lub spotkania przed zakończeniem kontaktów. W przypadku wystąpienia limit czasu sesji zostaje wyświetlony komunikat wyjaśniający, że interakcji z danymi nie zostały zapisane. Przy następnym otwarciu skoroszytu zostanie załadowana oryginalnej wersji skoroszytu lub jeśli skoroszyt zostały zaktualizowane w programie Excel i zapisane w tym samym folderze biblioteki lub sieci dokumentu, tej nowej wersji jest ładowana.

Początek strony

Zapisywanie widoku w programie Excel Services przed osiągnięciem limitu czasu sesji

Jest dobrym pomysłem, aby dowiedzieć się, od administratora systemu co wartość argumentu limit czasu sesji jest, dzięki czemu będzie planowanie kontaktów z usług programu Excel i upewnij się, że masz wystarczającą ilość czasu, aby ukończyć interakcji przed limit czasu sesji.

Po interakcje w skoroszycie w usługach programu Excel, jeśli chcesz zapisać bieżący widok można wykonywać następujące czynności:

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×