Scenariusze używania części szablonu

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Ten artykuł zawiera scenariusze używania części szablonu w szablonach formularzy. Mimo że masz potrzeb biznesowych innym niż zasoby ludzkie i oparte na sprzedaż potrzeb opisane w tym artykule, można zastosować podstawowych zasad scenariusz do własnych potrzeb.

Uwaga: W tym artykule opisano sposób projektowanie i rozpowszechnianie części szablonu. Łącza do dodatkowych informacji o projektu i rozpowszechnianie części szablonu w sekcji Zobacz też.

W tym artykule

Korzyści wynikające z używania części szablonu

Scenariusz 1: zasoby ludzkie

Scenariusz 2: sprzedaż

Korzyści wynikające z używania części szablonu

Części szablonu są przeznaczone do wielokrotnego użycia części szablonu formularza. Zwykle zawierają kontrolki, źródło danych i funkcji, takich jak połączenia danych lub sprawdzanie poprawności danych. Części szablonu może być przydatne w wielu sytuacjach. Jednak są szczególnie przydatne w przypadku gdy dostępne dużej liczby szablonów formularzy, zawierających typowe formanty i projektowanie składniki. Zamiast projektować standardowej sekcji w poszczególnych szablonach, możesz zaprojektować jednej części szablonu i użyć go ponownie w różnych szablonach.

Poniższa ilustracja przedstawia pojedynczej strony szablonu informacje o pracownikach, który jest używana wielokrotnie w formularzach służbowych w całej organizacji.

Część szablonu występująca w wielu formularzach

Istnieje wiele uzyskane przez wprowadzenie sekcji formularzy, tak, aby wszystkie projektantów formularzy są używania części szablonu identyczne. Za pomocą części szablonu, możesz może ułatwić:

  • Projektowanie szablonów formularzy    Jeśli oferuje projektantów formularzy biblioteki części szablonu można ponownie użyć typowych elementów projektu w różnych szablonów formularzy. Za pomocą biblioteki części szablonu, projektantów formularzy można zaoszczędzić czas, ponieważ nie mają do projektowania samej sekcji dla każdego z poszczególnych formularzy. Na przykład wiele formularzy biznesowych zawierają szereg pola tekstowe o nazwisko pracownika, stanowisko, adres e-mail i innych informacji kontaktowych. Można zaprojektować w tej sekcji raz, przy użyciu części szablonu, Dodawanie sprawdzania poprawności danych lub innych firm funkcji logiki do określonych kontrolek i rozpowszechnianiem części szablonu do projektantów formularzy. Po projektantów formularzy dodać część szablonu do okienka zadań formanty, ich ponowne używanie sekcji informacje kontaktowe miejsce, w którym są potrzebne do, a nie musisz ponownie zaprojektować sekcję informacje kontaktowe zawsze muszą używać tej funkcji.

  • Wypełnianie formularzy    Spójności jest przydatne dla osób, które wypełnianie formularzy, zbyt. Go umożliwia wypełnianie formularzy więcej szybko, ponieważ niezależnie od tego, które tworzą użytkownik pracuje, standardowe pola za pomocą samego etykiet, są zorganizowane spójne i odpowiadanie na wprowadzanie danych w oczekiwany sposób.

  • Ponowne używanie formularza danych    Normalizacja jest krytyczne, gdy dane formularza są wysyłane do systemów sieci firmowej, na przykład zarządzanie relacjami z klientami (CRM) bazy danych, które wymagają zgodne pola nazwy i typy danych. Za pomocą części szablonu, możesz zapobiec, upewnij się, że dane w identyczne części formularza jest zgodna wspólny wzór wymiany danych.

Początek strony

Scenariusz 1: zasoby ludzkie

Dział zasobów ludzkich (h) dla dużych Agencja ubezpieczeniowa jest odpowiedzialny za projektowanie i konserwowanie serii szablonów formularzy, związanych z Rekrutacja i personelu, świadczenie opłaty pracowników i zapewnienie zgodności z przepisami. Ponieważ wiele z tych szablonów formularzy mają wspólne sekcje, takie jak informacje o pracownikach i sekcji podpisu pracownika, jest to właściwe rozwiązanie dla pracowników działu HR do pracy z deweloperów w dziale informatyków informacji o opracowywaniu biblioteki często używane części szablonu. Projektantów formularzy w firmie dostęp do tej biblioteki części szablonu z okienka zadań formanty.

Części szablonu wyświetlane w okienku zadań Formanty

Na przykład w formularzach zwrotu ochrony zdrowia pracowników działu kadr może ustalić, że konieczne są następujące części szablonu.

Części szablonu

Możliwe pola

Używane w

Logo nagłówka

Brak

Większość formularzy

Sekcja Informacje o pracownikach

Nazwisko imię, drugie imię i nazwisko pracownika; Data urodzenia; Adres wysyłkowy; Numer telefonu domowego; Numer telefonu służbowego; Stanowisko; Nazwa działu

Większość formularzy

Sekcja Informacje o pracownikach

Nazwisko imię, drugie imię i nazwisko pracownika; Adres wysyłkowy; Planowanie numeru Identyfikacyjnego; Numer grupy

Formularze roszczeń medyczny

Sekcja Informacje o pacjentów

Nazwa pacjentów imię, drugie imię i nazwisko; Data urodzenia; Adres wysyłkowy; Płeć; Relacja do pracownika

Formularze roszczeń medyczny

Sekcja Informacje o dostawcy

Imię, drugie imię i nazwisko nazwa dostawcy; Adres wysyłkowy; Numer telefonu

Formularze roszczeń medyczny

Sekcja Informacje o roszczeń

Data usług. Całkowita płatność przesłane

Formularze roszczeń medyczny

Sekcja podpisu pracownika

Podpis pracownika. Data

Formularze roszczeń medyczny

Sekcja identyfikator pracownika

Identyfikator pracownika; Nazwisko imię, drugie imię i nazwisko pracownika; Adres e-mail, numer telefonu; Data zatrudnienia; Identyfikator zadania; Wynagrodzenia; Komisja; Menedżer; Dział

Formularze roszczeń medyczny

Początek strony

Scenariusz 2: sprzedaż

Działu sprzedaży firmy farmaceutycznego planów zaprojektować serii szablonów formularzy programu InfoPath, które będą używane na potrzeby zbierania informacji na temat produktu zamówienia i klienci. Obecnie używane w firmie schemat XML ułatwiające NORMALIZUJ w zbiorze danych biznesowych. Ten schemat jest używana przede wszystkim przez marketing, sprzedaż i obsługi klienta, a definiuje dane, które powiązany jest klienci, produkty i zamówienia.

W programie InfoPath projektantów formularzy można utworzyć części szablonów, które są oparte na istniejące schematy przez wybranie opcji lub schemat XML w oknie dialogowym Projektowanie szablonu formularza.

Projektowanie części szablonu na podstawie istniejącego schematu XML

Po utworzeniu szablonu Projektant formularza ich Wstawianie kontrolek na części szablonu, które są powiązane z odpowiednich pól ze schematu. Projektanci można określić ustawienia sprawdzania poprawności danych, reguły, obliczone wartości domyślne i połączeń danych dla formantów części szablonu. Zostały one na koniec Projektowanie części szablonu, mogą go zapisać i Ogłoś gotowość do innych projektantów formularzy w organizacji, którzy użyć szablonu w własnych szablonów formularzy.

Na przykład pracowników działu sprzedaży może ustalić, że konieczne są następujące części szablonu.

Części szablonu

Możliwe pola

Używane w

Sekcja klienta

Identyfikator klienta; Nazwa klienta; Typ klienta; Adres wysyłkowy; Kod pocztowy; Stan/prowincja; Kodu pocztowego; Kraj/region; Adres e-mail. Numer telefonu

Formularze interakcji odbiorcy; Formularze żądania informacji; formularze zamówień; połączenie śledzenia formularzy; żądanie pokaz; żądanie obsługi

Nagłówek zamówienia

Dział; Centrum dystrybucji; Organizacja sprzedaży

Formularze interakcji odbiorcy; Formularze żądania informacji; formularze zamówień; połączenie śledzenia formularzy; żądanie pokaz; żądanie obsługi

Sekcja kolejność stanu

Data zamówienia; Daty wysyłki; Adres e-mail

Formularze zamówień; Formularze faktury

Sekcja stan dostarczenia

Nazwa pacjentów; Relacja do pracownika; Data urodzenia

Formularze zamówień; Formularze faktury

Sekcja Informacje o płatności

Typ płatności; Data płatności; Notatki płatności

Formularze zamówień; Formularze faktury

Sekcja szczegółów kolejność

Identyfikator produktu; Ilość; Koszt jednostkowy; Daty otrzymania; Rabat; Ceny całkowitej; Stan

Formularze zamówień; Formularze faktury

Sekcja adres wysyłki

Nazwa wysyłki; Adres wysyłkowy; Kod pocztowy; Stan/prowincja; Kodu pocztowego; Kraj/region

Formularze zamówień; Formularze faktury

Rozliczenia sekcję adresu

Nazwa rozliczenia; Adres rozliczenia; Kod pocztowy; Stan/prowincja; Kodu pocztowego; Kraj/region

Formularze zamówień; Formularze faktury

Sekcja przedstawiciela handlowego

Nazwa agenta; Data rozpoczęcia; Data zakończenia; Dział zadania

Formularze zamówień; Formularze faktury

Sekcja prowizji

Sprzedaży organizacji; Sprzedawca; Ilość prowizji; Kwota prowizji; Kwota zamówienia; Ilość zamówienia; Ilość procentowa

Formularze zamówień; Formularze faktury

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×