Scalanie zapytań (dodatek Power Query)

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Uwaga: Dodatek Power Query jest nazywany pobrać i przekształcić w programie Excel 2016. Podane tu informacje dotyczą obu. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Pobieranie i Przekształć w programie Excel 2016.

Zapytania Scal tworzy nowe zapytanie z dwóch istniejących zapytań. Jeden wynik kwerendy zawiera wszystkie kolumny z tabeli podstawowej, z jedną kolumną służącej jako jedną kolumnę zawierającą łącze nawigacji do powiązanej tabeli. Powiązanej tabeli, które zawiera wszystkie wiersze, które są zgodne z każdego wiersza z tabeli podstawowej zgodnie ze wspólnymi wartościami w kolumnie. Operacja rozwiń dodaje kolumny z powiązanej tabeli do tabeli podstawowej.

Przykład scalanie łącznej sprzedaży z kwerendy szczegóły zamówienia z tabeli produktów zobacz samouczek Łączenie danych z wielu źródeł danych .

Za pomocą kwerendy korespondencji seryjnej można uzyskać podobne cele do programu Excel Wyszukaj.pionowo funkcji. Wyszukaj umożliwia wykonaj sprzężenia między dwoma zestawami danych, które są w programie Excel. Podczas tworzenia korespondencji seryjnej mogą dołączyć do dwóch zapytań danych, które są w programie Excel lub zewnętrznego źródła danych. Ponadto funkcja korespondencji seryjnej ma intuicyjny interfejs użytkownika do łatwe tworzenie relacji między tabelami sprzężenia dwóch.

Uwaga dotycząca zabezpieczeń: Poziomy prywatności uniemożliwić użytkownikom przypadkowe łączenia danych z wielu źródeł danych, które mogą być prywatne lub organizacji. W zależności od kwerendy użytkownik może przypadkowo wysyłać danych ze źródła danych prywatnych w innym źródle danych, które mogą być złośliwy. Dodatek Power Query analizuje każdego źródła danych i klasyfikuje go do określonego poziomu prywatności: publicznych, organizacji i prywatnych. Aby uzyskać więcej informacji o poziomach prywatności zobacz Poziomy prywatności.

Można wykonać dwa typy operacji scalania Korespondencji seryjnej w tekście lub Scalanie pośrednie. Scalanie pośrednie umożliwia utworzenie nowej kwerendy dla każdej operacji scalania. Za pomocą Korespondencji seryjnej w tekście scalanie danych do istniejącej kwerendy do momentu wyświetlenia wynik końcowy. Wynik to nowy krok na koniec bieżącej kwerendy.

Aby wykonać scalanie wbudowane : W siatce Podgląd zapytania kliknij ikonę tabeli ( Ikona tabeli ), a następnie kliknij przycisk Scal.

Merge Queries

Aby wykonać pośredni : Na wstążce Dodatku POWER QUERY i Edytor zapytań w grupie połączenia kliknij przycisk Scal. Gdy używasz wstążki Edytora zapytań, aktywnej kwerendy zostanie wybrany jako tabela podstawowa dla operacji Scal.

Merge Queries in Power Query

 1. W wyświetlonym oknie korespondencji seryjnej

  • Wybierz podstawową tabelę z górnej listy rozwijanej, a następnie wybierz kolumnę, klikając nagłówek kolumny.

  • Wybierz powiązaną tabelę z dolnej listy rozwijanej, a następnie wybierz pasującą kolumnę, klikając nagłówek kolumny.

   Uwaga:  Można wybrać kilka kolumn do scalenia. Należy wybrać taką samą liczbę kolumn do dopasowania na podglądzie podstawowej tabeli i powiązanej tabeli.

   Po wybraniu kolumn z podstawowej tabeli i powiązanej tabeli w dodatku Power Query jest wyświetlana liczba dopasowań wśród początkowych wierszy. Ta akcja umożliwia sprawdzenie, czy operacja Scal została wykonana poprawnie, czy należy zmienić ustawienia operacji Scal lub zmodyfikować scalane zapytania.

 2. Zaznacz pole zawierać tylko dopasowanych wierszy, aby uwzględnić tylko te wiersze z tabeli podstawowej, które są zgodne z powiązanej tabeli w wyniku kwerendy korespondencji seryjnej. Jeśli to pole wyboru nie jest zaznaczone, wszystkie wiersze z tabeli podstawowej zostaną uwzględnione w wyniku kwerendy korespondencji seryjnej.

 3. Kliknij przycisk OK.

  Uwaga:  Wspólne kolumny w podstawowej tabeli i powiązanej tabeli są porównywane zgodnie z kolejnością wybraną dla każdej z tych tabel. Ponadto kolumny muszą mieć taki sam typ, na przykład Tekst lub Liczba, aby były zgodne.


  Na poniższej ilustracji widać podczas tworzenia korespondencji seryjnej między podstawowej tabeli produkty i powiązanej tabeli Łączna sprzedaż.

  Okno dialogowe Scalanie

Po kliknięciu przycisku OK w wyniku operacji Scal zostanie utworzone nowe zapytanie.

Ostateczny wynik scalania

Po wykonaniu operacji Scal można rozwinąć kolumnę linków Tabela, aby dodać kolumny z powiązanej tabeli do podstawowej tabeli. Po rozwinięciu kolumny w podstawowej tabeli można stosować filtry i inne operacje przekształcania.

Aby rozwinąć kolumny, wykonaj następujące czynności:

 1. W siatce Podgląd kliknij NewColumn Rozwiń ikonę ( Rozwiń ).

 2. Na liście rozwijanej Rozwiń:

  • Kliknij pozycję (Zaznacz wszystkie kolumny), aby usunąć zaznaczenie wszystkich kolumn.

  • Kliknij kolumny z powiązanej tabeli, które mają zostać dodane do podstawowej tabeli.

  • Kliknij przycisk OK.

Uwaga: Po rozwinięciu kolumny można zmienić jej nazwę. Aby dowiedzieć się więcej na temat Zmienianie nazwy kolumny, zobacz Zmienianie nazwy kolumny.

Scalanie w dodatku Power Query

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Zobacz też

Łączenie danych z wielu źródeł danych

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×