Scalanie wielu formularzy programu InfoPath

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

InfoPath Forms Services to technologia serwera, dostępne w Microsoft Office Forms Server 2007 i Microsoft Office SharePoint Server 2007, która umożliwia użytkownikom wypełnianie formularzy Microsoft Office InfoPath 2007 za pomocą przeglądarki sieci Web, zamiast lub oprócz, program Klient Office InfoPath 2007. Technologia ta umożliwia szerszy dostęp do formularzy nie było możliwe we wcześniejszych wersjach programu Microsoft Office InfoPath.

W tym artykule wyjaśniono, jak scalanie formularzy Office InfoPath 2007 na serwerze z systemem InfoPath Forms Services.

W tym artykule

Omówienie

Scalanie wielu formularzy programu InfoPath w bibliotece

Omówienie

Biblioteka to lokalizacja w witrynie, w której można tworzyć, gromadzić i aktualizować pliki oraz zarządzać nimi wspólnie z członkami zespołu. Dla każdej biblioteki wyświetlana jest lista plików i kluczowe informacje o plikach, które pomagają korzystać z plików w ramach współpracy.

Formularze programu InfoPath są przechowywane w bibliotece, można udostępniać i łatwe śledzenie formularzy. Na przykład można utworzyć bibliotekę stan zespołu formularze raportów. Jeśli Projektant szablonu formularza włączony scalanie opcji dla szablonu formularza formularzy, możesz również scalać formularzy w bibliotece. Scalanie formularzy umożliwia użytkownikom Konsolidowanie danych z wielu różnych formularzy opartych na tym samym szablonie formularza. Scalanie danych formularzy jest przydatne, jeśli chcesz porównać lub podsumowywanie danych z kilku formularzy. Na przykład kierownika, którego zespół wypełnia tygodniowy formularz raportu o stanie może scalanie danych z kilku formularzy w jeden formularz podsumowania dla kierownika. Dane w formularzu oryginalny nie zostanie usunięty podczas scalania formularzy. Użytkownicy nadal widoczne ich oryginalne dane, otwierając każdego formularza oddzielnie.

Scalanie formularzy w bibliotece, polecenie Scal dokumenty w menu Widok dla tej biblioteki. To polecenie jest dodawany do menu Widok w bibliotece dokumentów po Projektant szablonu formularza opublikowaniu szablonu formularza do nowej biblioteki z programu Microsoft Office InfoPath. To polecenie jest także dodawane po dodaniu typu zawartości witryny, która obsługuje scalanie formularzy w istniejącej bibliotece.

Jeśli polecenie Scal dokumenty jest dostępne, można wybrać pliki, które chcesz scalić bez otwierania plików. Podczas scalania formularzy programu InfoPath za pomocą polecenia Scal dokumenty po otwarciu wyświetlanie nowego formularza, który zawiera scalone dane z wybranych formularzy programu InfoPath. Nowy formularz otwiera się w programie InfoPath, nawet jeśli formularze są oparte na szablon formularza obsługiwany w przeglądarce. Po zapisaniu nowy formularz z tą samą biblioteką jako formularze oryginalny będzie obsługiwanych w przeglądarce podobnie jak inne formy w tej bibliotece.

Uwagi: 

 • Aby upewnić się, że szablonów formularzy obsługiwanych w przeglądarce zawsze otwiera się w przeglądarce, należy kliknąć Wyświetl jako strony sieci Web na stronie Ustawienia zaawansowane biblioteki.

 • Domyślnie w przypadku scalania wielu formularzy w jeden formularz tylko scalone dane jest danych znajdujących się w tabela powtarzająca się lub sekcja powtarzająca się lub dane, które są skojarzone z formantem listy lub formantu pola tekstu sformatowanego. Jednak podczas projektowania szablonu formularza można określić dane w kontrolki innych typów również powinny być scalane.

Początek strony

Scalanie wielu formularzy programu InfoPath w bibliotece

Scalanie wielu formularzy, które są przechowywane w bibliotece dokumentów, wykonaj następujące czynności:

 1. Jeśli biblioteka nie jest jeszcze otwarta, kliknij jej nazwę na pasku Szybkie uruchamianie.

  Jeśli nazwa biblioteki nie jest wyświetlana, kliknij pozycję Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij nazwę odpowiedniej biblioteki.

 2. W menu Widok Menu Widok kliknij polecenie Scal dokumenty.

 3. W kolumnie korespondencji seryjnej zaznacz pola wyboru obok formularzy, które chcesz scalić.

 4. Na pasku narzędzi listy kliknij przycisk Scal zaznaczone dokumenty.

  Program InfoPath jest otwierany z nowego formularza jest oparty na tym samym szablonie formularza, który zawiera scalonych danych.

  Uwaga: Podczas scalania formularzy poczty e‑mail programu InfoPath scalonych danych z powtarzających się formantów może zawierać pusty wiersz. Na przykład jeśli scalania formularzy raportów z wydatków trzy zawierające rekordy, które zawierają pojedynczy wiersz kosztów w tabeli powtarzanej, tabela powtarzana w formularzu poczty e-mail programu InfoPath, który zawiera scalonych danych może zawierać pusty wiersz, następuje trzech wierszy danych z każdego celu jej formularzy poczty e‑mail programu InfoPath.

 5. Aby zapisać formularz, który zawiera scalonych danych, w menu plik kliknij polecenie Zapisz jako, przejdź do lokalizacji, w której chcesz zapisać formularz, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×