Scalanie i rozdzielanie komórek w programie Excel dla komputerów Mac

Funkcja scalania umożliwia łączenie dwóch lub większej liczby komórek w celu utworzenia nowej, większej komórki. Jest to doskonały sposób na utworzenie etykiety obejmującej kilka kolumn.

W poniższym przykładzie komórki A1, B1 i C1 zostały scalone w celu utworzenia etykiety „Sprzedaż miesięczna”, opisującej informacje w wierszach od 2 do 7.

Scalanie komórek nad innymi komórkami

Scalanie komórek

Aby scalić dwie lub większą liczbę komórek, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaznacz co najmniej dwie sąsiadujące komórki, które chcesz scalić.

  Ważne: Upewnij się, że dane, które chcesz zachować, znajdują się w komórce w lewym górnym rogu — wszystkie dane w pozostałych scalanych komórkach zostaną usunięte. Aby zachować dane znajdujące się w tych komórkach, po prostu skopiuj je do innego miejsca w arkuszu przed scaleniem komórek.

 2. Na karcie Narzędzia główne wybierz pozycję Scal i wyśrodkuj.
  Na karcie Narzędzia główne wybierz pozycję Scal i wyśrodkuj

Porady: 

 • Jeśli pozycja Scal i wyśrodkuj jest nieaktywna, upewnij się, że nie edytujesz komórki oraz że komórki, które chcesz scalić, nie są sformatowane jako tabela programu Excel. Komórki sformatowane jako tabela zwykle zawierają naprzemiennie cieniowane wiersze, a często też strzałki umożliwiające filtrowanie w nagłówkach kolumn.

 • Aby scalić komórki bez wyśrodkowania, kliknij strzałkę obok przycisku Scal i wyśrodkuj, a następnie kliknij polecenie Scal wszystkie lub Scal komórki.

Rozdzielanie komórek

Jeśli chcesz cofnąć scalenie komórek, kliknij scaloną komórkę, a następnie wybierz pozycję Rozdziel komórki w menu Scal i wyśrodkuj (zgodnie z ilustracją powyżej).

Dzielenie tekstu znajdującego się w jednej komórce między wiele komórek

Możesz rozdzielić tekst z co najmniej jednej komórki między wiele komórek. Jest to przeciwieństwo operacji łączenia, umożliwiającej łączenie tekstu z dwóch lub większej liczby komórek w jednej komórce.

Możesz na przykład podzielić kolumnę zawierającą imiona i nazwiska na kolumnę Imię i kolumnę Nazwisko:

Tekst przed i po rozdzieleniu na różne kolumny

Wykonaj poniższe czynności, aby podzielić tekst na wiele kolumn:

 1. Zaznacz komórkę lub kolumnę zawierającą tekst, który chcesz rozdzielić.

 2. Uwaga: Możesz zaznaczyć dowolną liczbę wierszy, ale tylko jedną kolumnę. Upewnij się również, że z prawej strony znajduje się wystarczająco dużo pustych kolumn, dzięki czemu żadne dane nie zostaną usunięte. W razie potrzeby po prostu dodaj puste kolumny.

 3. Kliknij kolejno pozycje Dane > Tekst jako kolumny, aby wyświetlić Kreatora konwersji tekstu na kolumny.

 4. Kliknij kolejno pozycje Rozdzielany > Dalej.

 5. Zaznacz pole Spacja i wyczyść pozostałe pola. Możesz też zaznaczyć zarówno pole Spacja, jak i Przecinek, jeśli odzwierciedla to sposób dzielenia tekstu (na przykład w formacie „Dudek, Maciej”, ze spacją i przecinkiem między nazwiskiem a imieniem). W panelu w dolnej części okna podręcznego zostanie wyświetlony podgląd danych.

  Krok 2 w kreatorze, w obszarze ograniczników: wybieranie sposobu dzielenia danych; w obszarze podglądu można sprawdzić wygląd danych

 6. Kliknij pozycję Dalej, a następnie wybierz format nowych kolumn. Jeśli nie chcesz używać formatu domyślnego, wybierz inny format, na przykład Tekst, a następnie kliknij drugą kolumnę danych w oknie Podgląd danych i ponownie kliknij ten sam format. Powtórz tę czynność dla wszystkich kolumn w oknie Podgląd.
  Krok 3 w kreatorze, wybrana opcja Tekst

 7. Kliknij przycisk Obraz przycisku Zwiń okno dialogowe po prawej stronie pola Miejsce docelowe, aby zwinąć okno podręczne.

 8. W dowolnym miejscu w skoroszycie zaznacz komórki, w których chcesz wstawić rozdzielone dane. Jeśli na przykład imię i nazwisko są rozdzielane na kolumnę Imię i kolumnę Nazwisko, zaznacz odpowiednią liczbę komórek w dwóch sąsiadujących kolumnach.

  Zaznaczenie miejsca, w którym będą wklejone rozdzielone komórki

 9. Kliknij przycisk Przycisk Rozwiń , aby ponownie rozwinąć okno podręczne, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

  Kliknięcie przycisku Rozwiń

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×