Scalanie, dzielenie i usuwanie komórek tabeli

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Możesz zmienić wygląd tabel w prezentacji PowerPoint przez łączenie, dzielenie lub usuwanie komórek tabeli.

Scalanie komórek tabeli

Aby połączyć dwa lub więcej komórek tabeli w tym samym wierszu lub kolumnie w jedną komórkę, wykonaj następujące czynności:

 1. Na slajdzie zaznacz komórki, które chcesz połączyć.

  Porada: Nie jest możliwe zaznaczyć wiele niesąsiadujących komórek.

 2. W obszarze Narzędzia tabel na karcie Układ w grupie Scalanie kliknij Scal komórki.

  Scalanie lub dzielenie komórek tabeli

Porada: Można również wymazywanie obramowania komórek do scalenia komórek tabeli. W obszarze Narzędzia tabel na karcie Projektowanie w grupie Rysowanie obramowań kliknij przycisk Gumka, a następnie kliknij obramowanie komórek, które chcesz wymazać. Po zakończeniu naciśnij klawisz Esc.

Dzielenie komórek tabeli

Aby podzielić komórkę tabeli na większej liczby komórek, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij komórkę tabeli, którą chcesz podzielić.

 2. W obszarze Narzędzia tabel na karcie Układ w grupie Scalanie kliknij pozycję Podziel komórki, a następnie wykonaj jedną lub więcej z następujących czynności:

  Scalanie lub dzielenie komórek tabeli

  • Aby podzielić komórkę pionowo, w polu Liczba kolumn, wprowadź liczbę nowych komórek, które mają.

  • Aby podzielić komórkę poziomo, w polu Liczba wierszy wprowadź liczbę nowych komórek, które mają.

  • Aby podzielić komórkę poziomo i pionowo, w polu Liczba kolumn wprowadź liczbę nowych kolumn, które mają, a następnie w polu Liczba wierszy wprowadź liczbę nowych wierszy, które mają.

Dzielenie zawartości tabeli na dwa slajdy

PowerPoint nie można automatycznie podziału tabeli, która jest zbyt długa, aby dopasować na jednym slajdzie, ale jest proste proces samodzielnie to zrobić:

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Zainstaluj dodatek Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub program Internet Explorer 9.

1:21

Usuwanie zawartości komórki

 • Wybierz zawartość komórki, które chcesz usunąć, a następnie naciśnij klawisz Delete.

  Uwaga: Usunięcie zawartości komórki nie powoduje usunięcia komórki. Aby usunąć komórkę, w przypadku scalania komórek tabeli (opisane w sekcji powyżej) lub Usuwanie wiersza lub kolumny.

Scalanie komórek tabeli

Aby połączyć dwa lub więcej komórek tabeli w tym samym wierszu lub kolumnie w jedną komórkę, wykonaj następujące czynności:

 1. Na slajdzie zaznacz komórki, które chcesz połączyć.

  Porada: Nie jest możliwe zaznaczyć wiele niesąsiadujących komórek.

 2. W obszarze Narzędzia tabel na karcie Układ w grupie Scalanie kliknij Scal komórki.

  Scalanie lub dzielenie komórek tabeli

Porada: Można również wymazywanie obramowania komórek do scalenia komórek tabeli. W obszarze Narzędzia tabel na karcie Projektowanie w grupie Rysowanie obramowań kliknij przycisk Gumka, a następnie kliknij obramowanie komórek, które chcesz wymazać. Po zakończeniu naciśnij klawisz Esc.

Dzielenie komórek tabeli

Aby podzielić komórkę tabeli na większej liczby komórek, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij komórkę tabeli, którą chcesz podzielić.

 2. W obszarze Narzędzia tabel na karcie Układ w grupie Scalanie kliknij pozycję Podziel komórki, a następnie wykonaj jedną lub więcej z następujących czynności:

  Scalanie lub dzielenie komórek tabeli

  • Aby podzielić komórkę pionowo, w polu Liczba kolumn, wprowadź liczbę nowych komórek, które mają.

  • Aby podzielić komórkę poziomo, w polu Liczba wierszy wprowadź liczbę nowych komórek, które mają.

  • Aby podzielić komórkę poziomo i pionowo, w polu Liczba kolumn wprowadź liczbę nowych kolumn, które mają, a następnie w polu Liczba wierszy wprowadź liczbę nowych wierszy, które mają.

Usuwanie zawartości komórki

 • Zaznacz komórki, które chcesz usunąć, a następnie naciśnij klawisz Delete.

  Uwaga: Usunięcie zawartości komórki nie powoduje usunięcia komórki. Aby usunąć komórkę, w przypadku scalania komórek tabeli (opisane w sekcji powyżej) lub Usuwanie wiersza lub kolumny.

Scalanie komórek

 1. W tabeli przeciągnij wskaźnik myszy przez komórki, które chcesz scalić.

 2. Kliknij kartę Układ.

 3. W grupie Scalanie kliknij pozycję Scal komórki.

  Zrzut ekranu pokazano grupę korespondencji seryjnej dostępne na karcie Układ tabeli przy użyciu opcji Scal komórki i Podziel komórki.

Podziel komórki

 1. W tabeli kliknij komórkę, którą chcesz podzielić.

 2. Kliknij kartę Układ.

 3. W grupie Scalanie kliknij pozycję Podziel komórki.

 4. W oknie dialogowym Dzielenie komórek zaznacz odpowiednią liczbę kolumn i wierszy, a następnie kliknij przycisk OK.

  Zrzut ekranu przedstawia okno dialogowe Podziel komórki przy użyciu opcji, aby ustawić liczbę kolumn i liczba wierszy.

Zobacz też

Dodawanie tabeli do slajdu

Zmienianie stylu tabeli

Scalanie komórek

 1. W tabeli przeciągnij wskaźnik myszy przez komórki, które chcesz scalić.

 2. Kliknij kartę Układ tabeli.

 3. W obszarze komórki kliknij przycisk Scal.

  Karta Układ tabel, grupa Komórki

Podziel komórki

 1. W tabeli kliknij komórkę, którą chcesz podzielić.

 2. Kliknij kartę Układ tabeli.

 3. W obszarze komórki kliknij polecenie Podziel.

  Karta Układ tabel, grupa Komórki

 4. W oknie dialogowym wybierz liczbę kolumn i wierszy, które mają.

Scalanie komórek tabeli

Aby połączyć dwa lub więcej komórek tabeli w tym samym wierszu lub kolumnie w jedną komórkę, wykonaj następujące czynności:

 1. Na slajdzie zaznacz komórki, które chcesz połączyć.

  Porada: Nie jest możliwe zaznaczyć wiele niesąsiadujących komórek.

 2. W obszarze Narzędzia tabel wybierz kartę Układ, a następnie w grupie Scalanie wybierz pozycję Scal komórki.

  W obszarze Narzędzia tabel na karcie Układ w grupie scalanie, wybierz pozycję Scal komórki.

  (, Można kliknąć prawym przyciskiem myszy zaznaczone komórki i wybierz pozycję Scal komórki.)

Usuwanie zawartości komórki

 • Zaznacz komórki, które chcesz usunąć, a następnie naciśnij klawisz Delete na klawiaturze.

  Uwaga: Usunięcie zawartości komórki nie powoduje usunięcia komórki. Aby usunąć komórkę, w przypadku scalania komórek tabeli (opisane w sekcji powyżej) lub Usuwanie wiersza lub kolumny.

Dzielenie komórek tabeli

Aby podzielić komórkę tabeli na większej liczby komórek, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaznacz komórkę lub komórki, które chcesz podzielić.

 2. W obszarze Narzędzia tabel wybierz kartę Układ, a następnie w grupie Scalanie wybierz Podziel komórki.

  W obszarze Narzędzia tabel na karcie Układ w grupie scalanie, wybierz pozycję Scal komórki.

  (, Można kliknąć prawym przyciskiem myszy zaznaczone komórki i wybierz polecenie Podziel komórki.)

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby podzielić komórkę pionowo, w polu Liczba kolumn, wprowadź liczbę nowych komórek, które mają.

  • Aby podzielić komórkę poziomo, w polu Liczba wierszy wprowadź liczbę nowych komórek, które mają.

  • Aby podzielić komórkę poziomo i pionowo, w polu Liczba kolumn wprowadź liczbę nowych kolumn, które mają, a następnie w polu Liczba wierszy wprowadź liczbę nowych wierszy, które mają.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×