Samouczek: Optymalizowanie modelu danych pod kątem raportów programu Power View

Podczas przerabiania samouczka Samouczek: Analiza danych w tabeli przestawnej przy użyciu modelu danych w programie Excel 2013 został utworzony model danych łączący dane pochodzące z wielu tabel i różnych źródeł danych. Teraz można ulepszyć ten model danych, co umożliwi tworzenie na jego podstawie zaawansowanych raportów programu Power View.

 1. Otwórz skoroszyt utworzony podczas przerabiania samouczka Samouczek: Analiza danych w tabeli przestawnej przy użyciu modelu danych w programie Excel 2013.

 2. W programie Excel kliknij pozycję Power Pivot > Zarządzaj, aby otworzyć okno dodatku Power Pivot.

Jeśli nie widzisz karty Power Pivot, poszukaj instrukcji w artykule Uruchamianie dodatku Power Pivot w programie Excel 2013.

W tym artykule

Ustawianie pól domyślnych

W oknie dodatku Power Pivot

W arkuszu programu Power View w programie Excel

Ustawianie zachowania tabeli

W oknie dodatku Power Pivot

W arkuszu programu Power View w programie Excel

Tworzenie agregacji domyślnych

W oknie dodatku Power Pivot

W arkuszu programu Power View w programie Excel

Dodawanie opisów

W oknie dodatku Power Pivot

W arkuszu programu Power View w programie Excel

Ustawianie pól domyślnych

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

W oknie dodatku Power Pivot

 1. Kliknij kartę tabeli DimProduct.

 2. Na karcie Zaawansowane przejdź do opcji Domyślny zestaw pól.

Pola domyślne to pola dodawane do arkusza programu Power View po kliknięciu nazwy tabeli, a nie rozwinięciu jej i wybraniu określonych pól.

Uwaga:  W oknie dialogowym jest wyświetlana lista wszystkich pól tabeli, łącznie z polami oznaczonymi jako ukryte przed narzędziami klienta. Dodanie jednego z ukrytych pól do domyślnego zestawu pól nie spowoduje, że będzie ono widoczne w narzędziach klienta.

 1. Zaznacz i dodaj następujące pola:

  • ProductName

  • Product Category

  • Product Subcategory

  • UnitCost

 2. Kliknij przycisk OK.

W arkuszu programu Power View w programie Excel

 1. Wróć do arkusza programu Power View w programie Excel. Zostanie wyświetlony komunikat informujący, że w raporcie programu Power View są potrzebne świeże dane. Kliknij przycisk OK.

Uwaga:  Podczas przerabiania tego samouczka każda zmiana modelu danych w dodatku Power Pivot będzie powodować konieczność odświeżenia danych w arkuszach programu Power View.

 1. Kliknij pusty arkusz (nie zaznaczaj mapy dodanej w innym samouczku) i kliknij nazwę tabeli DimProduct.

Program Power View doda tabelę zawierającą te cztery pola.

Przeczytaj więcej o tym, dlaczego warto skonfigurować domyślny zestaw pól dla raportów programu Power View.

Ustawianie zachowania tabeli

W oknie dodatku Power Pivot

 1. Wróć do okna dodatku Power Pivot na kartę tabeli DimProduct.

 2. Kliknij pozycję Zachowanie tabeli.

 3. Dla właściwości Identyfikator wiersza kliknij pozycję ProductKey.

Jeśli nie ustawisz identyfikatora wiersza, nie będzie można ustawić innych wartości w tym oknie dialogowym.

Uwaga:  W oknie dialogowym jest wyświetlana lista wszystkich pól tabeli, łącznie z polem ProduktKey, oznaczonym jako ukryte przed narzędziami klienta. Ustawienie jednego z ukrytych pól jako etykiety domyślnej nie spowoduje, że będzie ono widoczne w narzędziach klienta.

 1. Dla właściwości Zachowaj unikatowe wiersze kliknij pozycję ProductName.

 2. Dla właściwości Etykieta domyślna wybierz pozycję ProductName.

Używane dane nie zawierają obrazów, więc nie można ustawić obrazu domyślnego.

 1. Kliknij przycisk OK.

W arkuszu programu Power View w programie Excel

 1. Wróć do arkusza programu Power View w programie Excel i odśwież dane.

Zauważ, że na liście pól i w polu Pola obok nazwy produktu znajduje się mała ikona przypominająca kartę. Pokazuje ona

 1. Zaznacz tabelę utworzoną wraz z polami domyślnymi w poprzedniej sekcji.

 2. Na karcie Projekt kliknij strzałkę pod pozycją Tabela i kliknij pozycję Karta.

Zauważ, że karty mogą zawierać te same pola co tabela, ale są one inaczej rozmieszczone. Zauważ, że pole ustawione jako etykieta domyślna (Product Name) jest lepiej widoczne niż tekst z innych pól. W następnym kroku będzie można zmienić sposób wyświetlania innego tekstu.

 1. Na karcie Projekt kliknij strzałkę pod pozycją Styl kart i kliknij pozycję Kontur.

Teraz cały tekst jest duży.

Przeczytaj więcej o tym, dlaczego warto skonfigurować właściwości zachowania tabeli dla raportów programu Power View.

Tworzenie agregacji domyślnych

W oknie dodatku Power Pivot

 1. Kliknij kartę tabeli FactSales.

 2. Kliknij pole pod kolumną UnitPrice w obszarze obliczeń.

 3. Na karcie Narzędzia główne kliknij strzałkę obok pozycji Autosumowanie > Średnia.

 4. Spowoduje to utworzenie pola obliczeniowego, które oblicza średnią z ceny jednostkowej produktu w zależności od kontekstu obliczeń, czyli lokalizacji pola w wizualizacji.

W arkuszu programu Power View w programie Excel

 1. Wróć do arkusza programu Power View w programie Excel i odśwież dane.

 2. Rozwiń tabelę FactSales na liście pól.

 3. Zwróć uwagę na różne ikony obok pól. Obok pola UnitPrice znajduje się symbol Sigma (Σ). Obok pola Suma UnitPrice znajduje się symbol małego kalkulatora. Jest to pole obliczeniowe. Kliknij pustą kanwę, a następnie zaznacz pola UnitPrice i Suma UnitPrice.

 4. Te dwie wartości są takie same.

 5. W obszarze Pola kliknij strzałkę obok pola UnitPrice. Będą widoczne różne opcje: Suma, Średnia itp. Kliknij pozycję Średnia.

 6. W obszarze Pola kliknij strzałkę obok pola Suma UnitPrice. Zauważ, że nie można zmienić agregacji, ponieważ agregacja dla tego pola została zdefiniowana w dodatku Power Pivot.

  Porada:  Podczas projektowania modelu danych należy pamiętać o następującej zasadzie: program Power View może wykonywać na bieżąco wiele prostych obliczeń i oferuje dużą elastyczność w tym zakresie. Niech więc program Power View wykonuje proste obliczenia. Bardziej złożone obliczenia należy tworzyć w modelu w dodatku Power Pivot .

Dodawanie opisów

Dodatek Power Pivot umożliwia dodawanie opisów do pól i tabel. Są one wyświetlane w programie Power View.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

W oknie dodatku Power Pivot

 1. W tabeli DimProduct zaznacz kolumnę ProductName (Nazwa produktu), kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Opis.

 2. Wpisz tekst „To jest to, co nazywamy produktem” albo jakiś inny tekst.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę tabeli Geography, a następnie kliknij polecenie Opis.

 4. Wpisz tekst „To jest lokalizacja” albo jakiś inny tekst.

W arkuszu programu Power View w programie Excel

 1. Wróć do arkusza programu Power View w programie Excel i odśwież dane.

 2. Umieść kursor na nazwie tabeli Geography i polu ProductName, aby zobaczyć dodane opisy.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×