Słowa i symbole zastrzeżone w programie Access

„Słowa zastrzeżone” to słowa i symbole mające określone znaczenie dla programu Microsoft Access. W przypadku użycia zastrzeżonego słowa lub symbolu do nazwania pola w bazie danych dla komputerów stacjonarnych lub w tabeli aplikacji sieci Web program Access wyświetli ostrzeżenie, że słowo jest zarezerwowane i przy odwoływaniu się do tego pola mogą wystąpić błędy.

Błędy mogą wystąpić również w razie użycia słowa zastrzeżonego do nazwania kontrolki, obiektu lub zmiennej. Wyświetlane komunikaty o błędach nie muszą oznaczać, że przyczyną problemu jest słowo zastrzeżone. W rezultacie zidentyfikowanie, co należy zmienić, może okazać się trudne. Na przykład program Access może wyświetlić komunikat podobny do następującego:

Kreator nie mógł wyświetlić podglądu raportu, ponieważ tabela wymagana przez raport jest zablokowana z wyłącznością.

Jeśli słowo zastrzeżone jest już używane, komunikatów o błędach można uniknąć, otaczając każde wystąpienie danego słowa nawiasami kwadratowymi ([ ]). Najlepszym rozwiązaniem jest jednak zmiana słowa zastrzeżonego na inne.

Uwaga:  Podanie listy wszystkich słów zastrzeżonych, takich jak nazwy funkcji wbudowanych lub zdefiniowanych przez użytkownika, nie byłoby praktyczne. W przypadku ustawienia odwołania do biblioteki typów, biblioteki obiektów lub kontrolki ActiveX słowa zastrzeżone tej biblioteki są również słowami zastrzeżonymi w bazie danych.

W tym artykule

Słowa zastrzeżone programu Access

Symbole zastrzeżone programu Access

Słowa zastrzeżone aparatu bazy danych programu Access

Słowa zastrzeżone programu Access

— A

ADD

ALL

Alphanumeric

ALTER

AND

ANY

Application

AS

ASC

Assistant

AUTOINCREMENT

Avg

— B

BETWEEN

BINARY

BIT

BOOLEAN

BY

BYTE

— C

CHAR, CHARACTER

COLUMN

CompactDatabase

CONSTRAINT

Container

Count

COUNTER

CREATE

CreateDatabase

CreateField

CreateGroup

CreateIndex

CreateObject

CreateProperty

CreateRelation

CreateTableDef

CreateUser

CreateWorkspace

CURRENCY

CurrentUser

— D

DATABASE

DATE

DATETIME

DELETE

DESC

Description

DISALLOW

DISTINCT

DISTINCTROW

Document

DOUBLE

DROP

— E

Echo

Else

End

Eqv

Error

EXISTS

Exit

— F

FALSE

Field, Fields

FillCache

FLOAT, FLOAT4, FLOAT8

FOREIGN

Form, Forms

FROM

Full

FUNCTION

— G

GENERAL

GetObject

GetOption

GotoPage

GROUP

GROUP BY

GUID

— H

HAVING

— I

Idle

IEEEDOUBLE, IEEESINGLE

If

IGNORE

Imp

IN

INDEX

Index, Indexes

INNER

INSERT

InsertText

INT, INTEGER, INTEGER1, INTEGER2, INTEGER4

INTO

IS

— J

JOIN

— K

KEY

— L

LastModified

LEFT

Level

Like

LOGICAL, LOGICAL1

LONG, LONGBINARY, LONGTEXT

— M

Macro

Match

Max, Min, Mod

MEMO

Module

MONEY

Move

— N

NAME

NewPassword

NO

Not

Note

NULL

NUMBER, NUMERIC

— O

Object

OLEOBJECT

OFF

ON

OpenRecordset

OPTION

OR

ORDER

Orientation

Outer

OWNERACCESS

— P

Parameter

PARAMETERS

Partial

PERCENT

PIVOT

PRIMARY

PROCEDURE

Property

— Q

Queries

Query

Quit

— R

REAL

Recalc

Recordset

REFERENCES

Refresh

RefreshLink

RegisterDatabase

Relation

Repaint

RepairDatabase

Report

Reports

Requery

RIGHT

— S

SCREEN

SECTION

SELECT

SET

SetFocus

SetOption

SHORT

SINGLE

SMALLINT

SOME

SQL

StDev, StDevP

STRING

Sum

— T

TABLE

TableDef, TableDefs

TableID

TEXT

TIME, TIMESTAMP

TOP

TRANSFORM

TRUE

Type

— U

UNION

UNIQUE

UPDATE

USER

— V

VALUE

VALUES

Var, VarP

VARBINARY, VARCHAR

— W

WHERE

WITH

Workspace

— X

Xor

— Y

Year

YES

YESNO

Początek strony

Symbole zastrzeżone programu Access

Następujących symboli nie wolno używać jako części nazwy pola ani jako części nazwy obiektu:

.

/

*

;

:

!

#

&

-

?

"

'

$

%

Początek strony

Słowa zastrzeżone aparatu bazy danych programu Access

Aparat bazy danych programu Access działa w różnych trybach w zależności od tego, czy jest wywoływany z programu Access, obiektów DAO (Data Access Object), dostawcy Microsoft OLE dla aparatu bazy danych programu Access, czy ze sterownika ODBC programu Microsoft Access. Można go uruchamiać w trybie ANSI lub tradycyjnym (nie ANSI).

Ponieważ korzystanie z tych dwóch trybów wiąże się z dwoma nieco innymi zestawami słów zastrzeżonych, zapytanie używające słowa zastrzeżonego może działać w jednym trybie, a wywołać błąd w drugim.

Poniżej przedstawiono listę słów zastrzeżonych, których należy unikać, wybierając nazwy identyfikatorów.

— A

ABSOLUTE

ACTION

ADD

ADMINDB

ALL

ALLOCATE

ALPHANUMERIC

ALTER

AND

ANY

ARE

AS

ASC

ASSERTION

AT

AUTHORIZATION

AUTOINCREMENT

AVG

— B

BAND

BEGIN

BETWEEN

BINARY

BIT

BIT_LENGTH

BNOT

BOR

BOTH

BXOR

BY

BYTE

— C

CASCADE

CASCADED

CASE

CAST

CATALOG

CHAR

CHARACTER

CHAR_LENGTH

CHARACTER_LENGTH

CHECK

CLOSE

COALESCE

COLLATE

COLLATION

COLUMN

COMMIT

COMP

COMPRESSION

CONNECT

CONNECTION

CONSTRAINT

CONSTRAINTS

CONTAINER

CONTINUE

CONVERT

CORRESPONDING

COUNT

COUNTER

CREATE

CREATEDB

CROSS

CURRENCY

CURRENT

CURRENT_DATE

CURRENT_TIME

CURRENT_TIMESTAMP

CURRENT_USER

CURSOR

— D

DATABASE

DATE

DATETIME

DAY

DEALLOCATE

DEC

DECIMAL

DECLARE

DEFAULT

DEFERRABLE

DEFERRED

DELETE

DESC

DESCRIBE

DESCRIPTOR

DIAGNOSTICS

DISALLOW

DISCONNECT

DISTINCT

DOMAIN

DOUBLE

DROP

— E

ELSE

END

END-EXEC

ESCAPE

EXCEPT

EXCEPTION

EXCLUSIVECONNECT

EXEC

EXECUTE

EXISTS

EXTERNAL

EXTRACT

— F

FALSE

FETCH

FIRST

FLOAT

FLOAT4

FLOAT8

FOR

FOREIGN

FOUND

FROM

FULL

— G

GENERAL

GET

GLOBAL

GO

GOTO

GRANT

GROUP

GUID

— H

HAVING

HOUR

— I

IDENTITY

IEEEDOUBLE

IEEESINGLE

IGNORE

IMAGE

IMMEDIATE

ININDEX

INDICATOR

INHERITABLE

INITIALLY

INNER

INPUT

INSENSITIVE

INSERT

INT

INTEGER

INTEGER1

INTEGER2

INTEGER4

INTERSECT

INTERVAL

INTO

IS

ISOLATION

— J

JOIN

— K

KEY

— L

LANGUAGE

LAST

LEADING

LEFT

LEVEL

LIKE

LOCAL

LOGICAL

LOGICAL1

LONG

LONGBINARY

LONGCHAR

LONGTEXT

LOWER

— M

MATCH

MAX

MEMO

MIN

MINUTE

MODULE

MONEY

MONTH

— N

NAMES

NATIONAL

NATURAL

NCHAR

NEXT

NO

NOT

NOTE

NULL

NULLIF

NUMBER

NUMERIC

— O

OBJECT

OCTET_LENGTH

OFOLEOBJECT

ONONLY

OPEN

OPTION

ORORDER

OUTER

OUTPUT

OVERLAPS

OWNERACCESS

— P

PAD

PARAMETERS

PARTIAL

PASSWORD

PERCENT

PIVOT

POSITION

PRECISION

PREPARE

PRESERVE

PRIMARY

PRIOR

PRIVILEGES

PROC

PROCEDURE

PUBLIC

— Q

— R

READ

REAL

REFERENCES

RELATIVE

RESTRICT

REVOKE

RIGHT

ROLLBACK

ROWS

— S

SCHEMA

SCROLL

SECOND

SECTION

SELECT

SELECTSCHEMA

SELECTSECURITY

SESSION

SESSION_USER

SET

SHORT

SINGLE

SIZE

SMALLINT

SOME

SPACE

SQL

SQLCODE

SQLERROR

SQLSTATE

STRING

SUBSTRING

SUM

SYSTEM_USER

— T

TABLE

TABLEID

TEMPORARY

TEXT

THEN

TIME

TIMESTAMP

TIMEZONE_HOUR

TIMEZONE_MINUTE

TO

TOP

TRAILING

TRANSACTION

TRANSFORM

TRANSLATE

TRANSLATION

TRIM

TRUE

— U

UNION

UNIQUE

UNIQUEIDENTIFIER

UNKNOWN

UPDATE

UPDATEIDENTITY

UPDATEOWNER

UPDATESECURITY

UPPER

USAGE

USER

USING

— V

VALUE

VALUES

VARBINARY

VARCHAR

VARYING

VIEW

— W

WHEN

WHENEVER

WHERE

WITH

WORK

WRITE

— X

— Y

YEAR

YESNO

— Z

ZONE

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×