Rysowanie lub usuwanie linii lub łącznika

Rysowanie lub usuwanie linii lub łącznika

Możesz dodać linie łączące kształty, wskazać informacje lub usunąć linie.

Uwagi: 

Rysowanie linii z punktami połączeń

Łącznik to linia, która ma na końcach punkty połączeń i jest na stałe połączona z kształtami, do których została dołączona. Istnieją trzy typy łączników: proste Łącznik prosty , łamane Łącznik łamany i zakrzywione Łącznik zakrzywiony . Po wybraniu łącznika na konturze kształtu wyświetlane są czerwone kropki. Te kropki wskazują, gdzie można dołączyć łącznik.

Ważne: W programach Word i Outlook punkty połączeń działają tylko wtedy, gdy linie i obiekty, które łączą, są rozmieszczone na kanwie rysunku. Aby wstawić kanwę rysunku, kliknij kartę Wstawianie, kliknij pozycję Kształty, a następnie kliknij pozycję Nowa kanwa rysunku w dolnej części menu.

Aby dodać linię połączoną z innymi obiektami, wykonaj następujące czynności.

 1. Na karcie Wstawianie w grupie Ilustracje kliknij przycisk Kształty.

  Przycisk Wstaw kształty

 2. W obszarze Linie kliknij łącznik, który chcesz dodać.

  Wybieranie łącznika liniowego

  Uwaga: Ostatnie trzy style na liście w obszarze Linie (Krzywa, Dowolny kształt i Bazgroły) nie są łącznikami. Umieść wskaźnik myszy na każdym stylu, aby wyświetlić nazwę stylu przed jego kliknięciem.

 3. Aby narysować linię łączącą kształty, umieść wskaźnik myszy na pierwszym kształcie, do którego chcesz dołączyć łącznik.

  Pojawią się kropki połączenia wskazujące, że linia zostanie połączona z kształtem. (Kolor i styl tych kropek różni się w zależności od wersji pakietu Office.)

  Kształt z punktami połączeń

  Uwaga: Jeśli nie zostaną wyświetlone żadne punkty połączeń, wybrano styl linii, który nie jest łącznikiem, lub nie pracujesz na kanwie rysunku (w programie Word lub Outlook).

  Kliknij dowolne miejsce na pierwszym kształcie, a następnie przeciągnij kursor do kropki połączenia na drugim obiekcie połączenia.

  Uwaga: W przypadku zmiany położenia kształtów połączonych łącznikami łączniki pozostają do nich dołączone i są przenoszone wraz z nimi. Jeśli użytkownik przeniesie jeden z końców łącznika, ten koniec jest odłączany od kształtu i można go następnie dołączyć do innego miejsca połączenia w tym samym kształcie lub do innego kształtu. Łącznik, który został dołączony do miejsca połączenia, pozostaje połączony z kształtami nawet po ich przeniesieniu.

Rysowanie linii bez punktów połączeń

Aby dodać linię, która nie jest połączona z innymi obiektami, wykonaj następujące czynności.

 1. Na karcie Wstawianie w grupie Ilustracje kliknij przycisk Kształty.

  Przycisk Wstaw kształty

 2. W obszarze Linie kliknij dowolny styl linii.

  Wybieranie łącznika liniowego

 3. Kliknij miejsce w dokumencie, przytrzymaj i przeciągnij wskaźnik myszy w inne miejsce i zwolnij przycisk myszy.

Wielokrotne rysowanie tej samej linii lub łącznika

Jeśli chcesz dodać wielokrotnie tę samą linię, możesz zrobić to szybko za pomocą opcji Zablokuj tryb rysowania.

 1. Na karcie Wstawianie w grupie Ilustracje kliknij przycisk Kształty.

  Przycisk Wstaw kształty

 2. W obszarze Linie kliknij prawym przyciskiem myszy linię lub łącznik, który chcesz dodać, a następnie kliknij pozycję Zablokuj tryb rysowania.

  Wybieranie opcji Zablokuj tryb rysowania

 3. Kliknij miejsce, w którym chcesz rozpocząć linię lub łącznik, a następnie przeciągnij kursor tam, gdzie dany element ma się kończyć.

 4. Powtórz krok 3 dla każdej linii lub łącznika, które chcesz dodać.

 5. Po dodaniu wszystkich linii lub łączników naciśnij klawisz ESC.

Dodawanie, edytowanie lub usuwanie strzałki albo kształtu na linii

 1. Zaznacz linię, którą chcesz zmienić.
  Aby zmienić wiele linii, zaznacz pierwszą z nich, a następnie naciśnij klawisz Ctrl i przytrzymaj go podczas zaznaczania następnych linii.

 2. Na karcie Formatowanie kliknij strzałkę obok przycisku Kontury kształtu.

  Polecenie Kontury kształtu
  Jeśli nie widzisz karty Formatowanie, upewnij się, że linia jest zaznaczona. Może być konieczne dwukrotne kliknięcie linii.

 3. Wskaż pozycję Strzałki, a następnie kliknij odpowiedni styl strzałki.

  Aby zmienić typ lub rozmiar strzałki bądź zmienić typ, szerokość lub kolor linii lub strzałki, kliknij przycisk Więcej strzałek, a następnie wybierz odpowiednie opcje.

  Kliknięcie przycisku Więcej strzałek w celu dostosowania linii lub strzałki

  Aby usunąć grot strzałki, kliknij pierwszy styl Styl strzałki 1 (bez grotów).

Usuwanie linii lub łączników

 • Kliknij linię, łącznik lub kształt, który chcesz usunąć, a następnie naciśnij klawisz Delete.
  Aby usunąć wiele linii lub łączników, zaznacz pierwszą linię, naciśnij klawisz Ctrl i przytrzymaj go podczas zaznaczania następnych linii, a następnie naciśnij klawisz Delete.

Jeśli nie możesz zaznaczyć linii, aby usunąć ją w programie Word lub Outlook, możliwe, że jest to linia pozioma, która jest typem obramowania. Możesz usunąć obramowanie, klikając strzałkę obok przycisku Obramowania (w grupie Akapit w programie Word i Outlook; w grupie Czcionka w programie Excel), a następnie klikając pozycję Brak obramowania.

Usuwanie obramowania za pomocą przycisku Obramowania

Aby dowiedzieć się więcej o działaniu linii w obramowaniu, zobacz Dodawanie obramowania do tekstu.

Zobacz też

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×