Rysowanie kształtu za pomocą narzędzi Ołówek, Linia, Łuk i Dowolny kształt

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Można tworzyć własne kształty za pomocą prostokąt, elipsa, łuk dowolny kształt, a Ołówek kształtów w programie Visio.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Jeśli chcesz można było zastosować kolory wypełnienia do nowego kształtu, należy utworzyć kształt zamknięty. Jeśli używasz narzędzia prostokąt lub Elipsa, możesz uzyskać kształtów zamkniętych automatycznie. Domyślnie zamknięte kształty są wypełniane pełnym kolorem.

A closed rectangle and an open triangle

W tym przykładzie prostokąt jest kształt zamknięty, ponieważ jest wypełniony pełny kolor. Możesz określić, że trójkąt nie został zamknięty, ponieważ nie jest wypełniony kolorem pełnym i widać tła rysunku za pomocą kształtu.

Co chcesz zrobić?

Narysuj prostokąt lub okręgu

Rysowanie kształtu niestandardowego

Edytowanie kształtu

Tworzenie nowego kształtu wzorca

Narysuj prostokąt lub okręgu

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Narzędzia kliknij strzałkę obok pozycji prostokąt Narzędzie Prostokąt , a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  The Tools group on the Home tab

  • Aby narysować prostokąt, wybierz pozycję narzędzia prostokąt.

  • Aby narysować okrąg lub elipsy, wybierz narzędzie Elipsa.

 2. Przeciągnij, aby narysować kształt na stronie rysunku.

 3. Aby powrócić do zwykłego do edycji, w grupie Narzędzia kliknij narzędzie wskaźnik Przycisk wskaźnika .

Początek strony

Rysowanie kształtu niestandardowego

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Narzędzia kliknij strzałkę obok pozycji prostokąt Narzędzie Prostokąt , a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  The Tools group on the Home tab

  • Aby narysować prostą linię, zaznacz narzędzie Linia.

  • Aby narysować kształt o nieregularnym kształcie, wybierz pozycję narzędzia Dowolny kształt.

  • Aby narysować linię krzywą, wybierz narzędzie Łuk.

 2. Do narysowania pierwszego odcinka, wskaż miejsce, w którym chcesz rozpocząć kształt, a następnie przeciągnij segment jest odpowiedni rozmiar.

  • Po narysowaniu odcinka na kształcie będą widoczne wierzchołki Wierzchołek kształtu .

 3. Aby narysować drugi odcinek, wskaż wierzchołek, pierwszego odcinka, a następnie przeciągnij.

 4. Aby narysować dodatkowe segmenty, wskaż wierzchołek na końcu ostatnio dodanego odcinka, a następnie przeciągnij, aby narysować następny odcinek.

  Uwaga: Aby cofnąć dodanie odcinka, należy nacisnąć klawisze CTRL+Z. Odcinki są usuwane w kolejności odwrotnej do tej, w jakiej zostały narysowane.

 5. Aby zamknąć kształt, przeciągnij punkt końcowy ostatnio odcinka, które są tworzone na wierzchołek na początku pierwszego odcinka. Kształt stanie się nieprzezroczysty, która wskazuje, że jest kształt zamknięty.

 6. Aby powrócić do zwykłego do edycji, na karcie Narzędzia główne w grupie Narzędzia kliknij narzędzie wskaźnik Przycisk wskaźnika .

Początek strony

Edytowanie kształtu

Większość kształtów w programie Visio można edytować przez dodawanie, usuwanie i zmiana kształtu segmentów w kształcie.

Usuwanie odcinka kształtu

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Narzędzia kliknij strzałkę obok pozycji prostokąt Narzędzie Prostokąt , a następnie kliknij narzędzie Ołówek Narzędzie Ołówek .

  The Tools group on the Home tab

 2. Zaznacz kształt, który chcesz usunąć segment ze, kliknij wierzchołek Wierzchołek kształtu , który chcesz usunąć, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

Dodawanie odcinka do kształtu

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Narzędzia kliknij strzałkę obok pozycji prostokąt Narzędzie Prostokąt , a następnie kliknij narzędzie Ołówek Narzędzie Ołówek .

  The Tools group on the Home tab

 2. Zaznacz kształt, do którego chcesz dodać segmentu, wskaż miejsce, w którym chcesz dodać segment i przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL, a następnie kliknij kształt.

  Pojawi się nowy wierzchołek, której kliknięto pozycję kształt, utworzenie nowego odcinka.

Zmienianie kształtu

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Narzędzia kliknij strzałkę obok pozycji prostokąt Narzędzie Prostokąt , a następnie kliknij narzędzie Ołówek Narzędzie Ołówek .

  The Tools group on the Home tab

 2. Zaznacz kształt, kliknij wierzchołek Wierzchołek kształtu , który ma zostać przeniesiony, a następnie przeciągnij wierzchołek w nowe położenie.

Początek strony

Tworzenie nowego kształtu wzorca

Można ponownie użyć kształtu niestandardowego w innych rysunkach, zwiększając kształtu wzorca. Aby włączyć kształtu niestandardowego do kształtu wzorca, wykonaj następujące czynności?

 1. W okienku kształtów kliknij pozycję Więcej kształtów, wybierz wzornik niestandardowy lub Utwórz nowy wzornik niestandardowy, wybierając pozycję Nowy wzornik (jednostki NIEMETRYCZNE) lub pozycję Nowy wzornik (metryczne).

 2. Na stronie rysunku zaznacz kształt niestandardowy i przeciągnij go na nowy wzornik w okienku kształtów.

 3. Aby zmienić nazwę nowego kształtu wzorca, kliknij prawym przyciskiem myszy kształt, wybierz pozycję Zmień nazwę wzorca, a następnie wpisz nazwę nowego kształtu wzorca.

 4. W okienku kształtów, wzornik niestandardowy kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany we wzorniku niestandardowym nowego kształtu wzorca.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia nowego kształtu wzorca zobacz Tworzenie kształtu lub Edytuj kształt wzorca.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×