Rysowanie kształtu za pomocą narzędzi Ołówek, Linia, Łuk i Dowolny kształt

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W programie Visio można tworzyć własne niestandardowe kształty za pomocą narzędzi Prostokąt, Elipsa, Łuk, Dowolny kształt i Ołówek.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Aby można było wypełnić nowy kształt kolorem, należy utworzyć kształt zamknięty. W przypadku używania narzędzia Prostokąt lub Elipsa kształt zamknięty jest tworzony automatycznie. Domyślnie kształty zamknięte są wypełniane pełnym kolorem.

A closed rectangle and an open triangle

W tym przykładzie prostokąta jest kształt zamknięty, ponieważ jest wypełniona kolorem. Można powiedzieć, że trójkąt nie jest zamknięty, ponieważ nie jest wypełniona kolorem i widać tła rysunku za pomocą kształtu.

Co chcesz zrobić?

Rysowanie prostokąta lub okręgu

Rysowanie kształtu niestandardowego

Edytowanie kształtu

Tworzenie nowego kształtu wzorca

Rysowanie prostokąta lub okręgu

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Narzędzia kliknij strzałkę obok prostokąta Narzędzie Prostokąt , a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  The Tools group on the Home tab

  • Aby narysować prostokąt, wybierz narzędzie Prostokąt.

  • Aby narysować okrąg lub owal, wybierz narzędzie Elipsa.

 2. Przeciągnij, aby narysować kształt na stronie rysunku.

 3. Aby powrócić do edytowania regularnych w grupie Narzędzia kliknij narzędzie wskaźnik Przycisk wskaźnika .

Początek strony

Rysowanie kształtu niestandardowego

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Narzędzia kliknij strzałkę obok prostokąta Narzędzie Prostokąt , a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  The Tools group on the Home tab

  • Aby narysować linię prostą, wybierz narzędzie Linia.

  • Aby narysować kształt nieregularny, wybierz narzędzie Dowolny kształt.

  • Aby narysować linię krzywą, wybierz narzędzie Łuk.

 2. Aby narysować pierwszy odcinek, wskaż miejsce, od którego chcesz rozpocząć rysowanie kształtu, a następnie przeciągnij, aż odcinek osiągnie odpowiednią długość.

  • Po narysowaniu segmentu kształtu Wyświetla wierzchołki Wierzchołek kształtu .

 3. Aby narysować drugi odcinek, wskaż wierzchołek pierwszego odcinka, a następnie przeciągnij.

 4. Aby narysować dodatkowe odcinki, wskaż wierzchołek na końcu ostatnio dodanego odcinka, a następnie przeciągnij, aby narysować następny odcinek.

  Uwaga: Aby cofnąć dodanie odcinka, należy nacisnąć klawisze CTRL+Z. Odcinki są usuwane w kolejności odwrotnej do tej, w jakiej zostały narysowane.

 5. Aby zamknąć kształt, przeciągnij punkt końcowy ostatniego utworzonego odcinka na wierzchołek na początku pierwszego odcinka. Kształt stanie się nieprzezroczysty, co oznacza, że jest to kształt zamknięty.

 6. Aby powrócić do edytowania regularne, na karcie Narzędzia główne w grupie Narzędzia kliknij narzędzie wskaźnik Przycisk wskaźnika .

Początek strony

Edytowanie kształtu

Większość kształtów w programie Visio można edytować, dodawanie, usuwanie i zmiana kształtu segmentów w kształcie.

Usuwanie odcinka kształtu

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Narzędzia kliknij strzałkę obok prostokąta Narzędzie Prostokąt , a następnie kliknij narzędzie Ołówek Narzędzie Ołówek .

  The Tools group on the Home tab

 2. Zaznacz kształt, który chcesz usunąć segment ze, kliknij wierzchołek Wierzchołek kształtu , który chcesz usunąć, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

Dodawanie odcinka do kształtu

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Narzędzia kliknij strzałkę obok prostokąta Narzędzie Prostokąt , a następnie kliknij narzędzie Ołówek Narzędzie Ołówek .

  The Tools group on the Home tab

 2. Zaznacz kształt, do którego chcesz dodać odcinek, wskaż miejsce, w którym ma zostać dodany nowy odcinek, przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL, a następnie kliknij.

  W miejscu kliknięcia kształtu pojawi się nowy wierzchołek, co spowoduje utworzenie nowego odcinka.

Zmienianie kształtu

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Narzędzia kliknij strzałkę obok prostokąta Narzędzie Prostokąt , a następnie kliknij narzędzie Ołówek Narzędzie Ołówek .

  The Tools group on the Home tab

 2. Zaznacz kształt, kliknij wierzchołek Wierzchołek kształtu , który chcesz przenieść, a następnie przeciągnij wierzchołek na nowe miejsce.

Początek strony

Tworzenie nowego kształtu wzorca

Po przekształceniu kształtu niestandardowego w kształt wzorca można go ponownie używać na innych rysunkach. Aby przekształcić kształt niestandardowy w kształt wzorca, wykonaj następujące czynności:

 1. W okienku Kształty kliknij pozycję Więcej kształtów, a następnie wybierz wzornik niestandardowy lub utwórz nowy wzornik niestandardowy, wybierając pozycję Nowy wzornik (niemetryczne) lub pozycję Nowy wzornik (metryczne).

 2. Na stronie rysunku zaznacz kształt niestandardowy i przeciągnij go na nowy wzornik w okienku Kształty.

 3. Aby zmienić nazwę nowego kształtu wzorca, kliknij go prawym przyciskiem myszy, wybierz polecenie Zmień nazwę wzorca, a następnie wpisz nazwę nowego kształtu wzorca.

 4. W okienku Kształty we wzorniku niestandardowym kliknij pozycję Zapisz, aby zapisać we wzorniku niestandardowym zmiany dotyczące nowego kształtu wzorcowego.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu tworzenia nowego kształtu wzorca zobacz Tworzenie kształtu lub Edytuj kształt wzorca.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×