Rysowanie kształtu za pomocą narzędzi Ołówek, Linia, Łuk i Dowolny kształt

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Program Microsoft Office Visio zawiera sześć narzędzi rysowania, które umożliwiają rysować własne kształty. Sześć narzędzia będą dostępne na pasku narzędzi Rysowanie. Aby użyć narzędzia do rysowania, kliknij przycisk, a następnie kliknij i przeciągnij na stronie. Po zakończeniu za pomocą narzędzia kliknij narzędzie wskaźnik Przycisk wskaźnika aby zakończyć rysowanie.

Aby wyświetlić pasek narzędzi Rysowanie, kliknij pozycję Narzędzia do rysowania Obraz przycisku na pasku narzędzi Standardowy.

Rysowanie kształtów zamkniętych

Kształt zamknięty w programie Visio jest kształt zawierający ciągły konspektu, takich jak prostokąt lub okręgu. Jeśli używasz narzędzia prostokąt lub Elipsa, możesz uzyskać kształtów zamkniętych automatycznie. Domyślnie zamknięte kształty są wypełnione kolorem białym. (Aby dowiedzieć się, jak wypełnić kształt zamknięty innego koloru lub deseniu, zobacz Dodawanie deseniu wypełnienia gradientowego do kształtu zamkniętego).

Następujące narzędzia rysować linie, ale można też używać ich do Rysuj niestandardowych kształtów zamkniętych:

 • Narzędzie Ołówek Obraz przycisku

 • Narzędzie Linia Obraz przycisku

 • Narzędzie Łuk Obraz przycisku

 • Dowolny kształt narzędzie Obraz przycisku

 1. Aby narysować pierwszy odcinek, wskaż miejsce, od którego chcesz rozpocząć rysowanie kształtu, a następnie przeciągnij, aż odcinek osiągnie wymaganą długość.

 2. Aby narysować drugi odcinek, wskaż punkt końcowy Obraz punktu końcowego — zielony kwadrat ze znakiem plus pierwszego odcinka (wskaźnik będzie wyglądał jak znak plus), a następnie przeciągnij.

  Po narysowaniu drugiego odcinka na kształcie będą widoczne wierzchołki Obraz uchwytu wierzchołka zamiast punkty końcowe Obraz punktu początkowego — zielony kwadrat ze znakiem X w środku Obraz punktu końcowego — zielony kwadrat ze znakiem plus .

 3. Aby narysować dodatkowe odcinki, wskaż wierzchołek na końcu ostatnio dodanego odcinka, a następnie przeciągnij, aby narysować następny odcinek.

  Porada: Aby cofnąć dodanie odcinka, w menu Edycja kliknij polecenie Cofnij Dodaj odcinek. Odcinki są usuwane w kolejności odwrotnej, niż zostały narysowane.

  Porada: Jeśli podczas rysowania nowego odcinka, zmienia rozmiar istniejącego odcinka, przypadkowo zaznaczono wierzchołka po zmianie rozmiaru segmentu. Aby rozwiązać ten problem, w menu Edycja, kliknij przycisk Cofnij Edytuj odcinek, a następnie kliknij poza kształtem, aby usunąć zaznaczenie. Wskaż wierzchołek, a następnie przeciągnij, aby narysować następny odcinek.

 4. Aby zamknąć kształt, przeciągnij punkt końcowy ostatniego utworzonego odcinka na wierzchołek na początku pierwszego odcinka.

  Kształt stanie się nieprzezroczysty, co oznacza, że kształt zamknięty.

 5. Kliknij narzędzie wskaźnik Przycisk wskaźnika na pasku narzędzi Standardowy, aby powrócić do normalnej edycji.

 6. Uwagi: 

  • Aby usunąć segment z kształtu, kliknij narzędzie Ołówek Obraz przycisku , zaznacz kształt, kliknij wierzchołek Obraz uchwytu wierzchołka , które chcesz usunąć i naciśnij klawisz DELETE.

  • Aby dodać nowy segment do kształtu, kliknij narzędzie Ołówek Obraz przycisku , zaznacz kształt, wskaż miejsce, w którym chcesz Dodaj segment, przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL i kliknij przycisk. Pojawi się nowy wierzchołek, której kliknięto pozycję kształt, utworzenie nowego odcinka.

  • Aby zmienić kształt, przeciągając wierzchołek, kliknij narzędzie Ołówek Obraz przycisku , zaznacz kształt, kliknij wierzchołek Obraz uchwytu wierzchołka lub kontrolki punktu Obraz uchwytu sterującego — zielone kółko ze znakiem X , który chcesz przenieść, a następnie przeciągnij wierzchołek lub punktu kontrolnego w nowe miejsce.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×